• Novinky
  • Testovanie 9 - 2021
  • 15. máj - Svetový deň rodiny
   • 15. máj - Svetový deň rodiny
   • 15. 5. 2021
   • 15. máj je svetový deň rodiny, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993. Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky.

    Rodina je základná stavebná bunka spoločnosti. Je centrom sociálneho života. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná.

   • 15. máj - Svetový deň rodiny: Čítať viac
  • Pozor - zmena termínu zápisu do materskej školy
   • Pozor - zmena termínu zápisu do materskej školy
   • 14. 5. 2021
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kozárovce oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy k školskému roku 2021/2022 sa uskutoční v zmenenom termíne 25.05. a 26.05. 2021, od 16:00 hod. – 17:00 hod., zo zdravotných a prevádzkových dôvodov. Zápis bude prebiehať bez prítomnosti detí, prihlášky je možné vyplniť na webovej stránke školy a odoslať elektronicky. K zápisu potrebujete lekárske potvrdenie od pediatra a rodný list k nahliadnutiu.

   • Pozor - zmena termínu zápisu do materskej školy: Čítať viac
  • Výška stravného za mesiac jún 2021
   • Výška stravného za mesiac jún 2021
   • 14. 5. 2021
   • MŠ - malá a stredná trieda:

    celodenná strava + réžia 33,90 €

    desiata + obed + réžia 28,62 €

    ZŠ 2.stupeň (5.-9. ročník) doplatok réžie na jún 2,00 €

    Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najnekôr do 25.5.2021.

    IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

    BIC kód banky: KOMASK2X

   • Výška stravného za mesiac jún 2021: Čítať viac
  • Certifikát kvality eTwinning
   • Certifikát kvality eTwinning
   • 11. 5. 2021
   • Naša škola získala prestížne národné ocenenie európskej organizácie eTwinning: "Certifikát kvality za projekt Easter celebrations around the world". Na tomto projekte sme pracovali 3 mesiace a do projektu sa aktívne zapojilo 22 detí z 3 tried: 3.A, 5.A a 6.A. Veľmi sa z tohto ocenenia tešíme a je pre nás motiváciou zapojiť sa do ďalších zaujímavých projektov. Prácu na projekte koordinovala p. uč Mgr. Natália Lepiešová.

   • Certifikát kvality eTwinning: Čítať viac
  • Voľné pracovné miesta na našej škole
   • Voľné pracovné miesta na našej škole
   • 10. 5. 2021
   • Do pracovného kolektívu ZŠ s MŠ Kozárovce hľadáme kolegyne/kolegov na nasledovné pozície:

    • Špeciálny pedagóg v triede pre žiakov s MP variant A - zastupovanie počas PN

    • Učiteľ prvého stupňa základnej školy

    • Školský špeciálny pedagóg v ZŠ

    Viac informácií

   • Voľné pracovné miesta na našej škole: Čítať viac
   • Fotogaléria
  • zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri