• 15. máj - Svetový deň rodiny
     • 15. máj - Svetový deň rodiny

     • 15. máj je svetový deň rodiny, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993. Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky.

      Rodina je základná stavebná bunka spoločnosti. Je centrom sociálneho života. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.  Preto je rodina nenahraditeľná.

      Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. Rodina je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou, o čom svedčia nielen prieskumy verejnej mienky, ale aj množstvá harmonických rodín.

      Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je budúcnosť ďalších generácií.

      Všetci sme členmi veľkej ľudskej rodiny, ale každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej.

      Rodinu nemôže nič nahradiť. Žiaci z druhej a tretej triedy Vám posielajú za všetkých hudobný pozdrav. Oslávme dnes spolu Svetový deň rodiny.​​​​​​​

    • Pozor - zmena termínu zápisu do materskej školy
     • Pozor - zmena termínu zápisu do materskej školy

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kozárovce oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy k školskému roku 2021/2022 sa uskutoční v zmenenom termíne 25.05. a 26.05. 2021, od 16:00 hod. – 17:00 hod., zo zdravotných a prevádzkových dôvodov. Zápis bude prebiehať bez prítomnosti detí, prihlášky je možné vyplniť na webovej stránke školy a odoslať elektronicky. K zápisu potrebujete lekárske potvrdenie od pediatra a rodný list k nahliadnutiu.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Výška stravného za mesiac jún 2021
     • Výška stravného za mesiac jún 2021

     • MŠ - malá a stredná trieda:

      celodenná strava + réžia    33,90 €

      desiata + obed + réžia        28,62 €

       

      ZŠ 2.stupeň (5.-9. ročník) doplatok réžie na jún 2,00 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najnekôr do 25.5.2021.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.

    • Certifikát kvality eTwinning
     • Certifikát kvality eTwinning

     • Naša škola získala prestížne národné ocenenie európskej organizácie eTwinning: "Certifikát kvality za projekt Easter celebrations around the world". Na tomto projekte sme pracovali 3 mesiace a do projektu sa aktívne zapojilo 22 detí z 3 tried: 3.A, 5.A a 6.A. Veľmi sa z tohto ocenenia tešíme a je pre nás motiváciou zapojiť sa do ďalších zaujímavých projektov. Prácu na projekte koordinovala p. uč Mgr. Natália Lepiešová.

    • Voľné pracovné miesta na našej škole
     • Voľné pracovné miesta na našej škole

     • Do pracovného kolektívu ZŠ s MŠ Kozárovce hľadáme kolegyne/kolegov na nasledovné pozície:

      • Špeciálny pedagóg v triede pre žiakov s MP variant A - zastupovanie počas PN

      • Učiteľ prvého stupňa základnej školy

      • Školský špeciálny pedagóg v ZŠ

      Viac informácií

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.

      Tento rok si Deň matiek pripomíname v nedeľu 9. mája.

      Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, starým mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

      Aj napriek pretrvávajúcej situácii, ktorá nám nedovoľuje spoločne osláviť Váš sviatok, myslíme na Vás a z úprimného srdca Vám blahoželáme k Vášmu sviatku.

      Ďakujeme  Vám mamičky, staré mamy za obetavosť, lásku, nehu, trpezlivosť, starostlivosť, ktorú plným priehrštím dávate svojim deťom.

      Prajeme Vám krásny Deň matiek ♥ a k Vášmu dnešnému sviatku Vám posielame video pozdrav :)

    • V online spojení s rovesníkmi z Fínska
     • V online spojení s rovesníkmi z Fínska

     • Dňa 30.4 sa uskutočnilo online stretnutie našich žiakov zo 6.A s rovesníkmi z Fínska. Deti sa počas neho rozprávali o svojich záľubách. Následne sa dohodli, že si budú spolu aj dopisovať. Keďže angličtina je pre obe krajiny cuzdím jazykom, zo začiatku boli na oboch stranách menšie obavy, či si budú rozumieť. Dopadlo to však výborne. Tešíme sa, že si žiaci aj takto môžu v praxi vyskúšať svoje komunikačné schopnosti v angličtine. 

    • Chemická olympiáda - úspešné riešiteľky okresného aj krajského kola
     • Chemická olympiáda - úspešné riešiteľky okresného aj krajského kola

     • Chemická olympiáda v tomto školskom roku bola pre nás veľkou výzvou, nakoľko pandemická situácia nedovoľovala uskutočniť ju prezenčne. Úspešnými riešiteľkami školského kola boli žiačky 9. ročníka - Kamila Benčatová, Viktória Švoliková a Barbora Švolíková.

      Okresné kolo sa uskutočnilo dňa 12.3.2021 dištančnou formou - online. Teoretické a virtuálne praktické úlohy boli veľmi zaujímavé a naše žiačky ich úspešne vyriešili a zvládli. V okresnom kole sa Viktória Švoliková a Kamila Benčatová umiestnili na popredných miestach a získali vysoký počet bodov, na základe čoho postúpili do krajského kola.

      Návrat do školy priniesol žiačkam pripravujúcim sa na chemickú olympiádu možnosť vyskúšať si praktické činnosti a nadobudnúť zručnosti pri chemických experimentoch. Intenzívna príprava v chemickom laboratóriu priniesla ovocie. Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 22.apríla 2021 a prebiehalo formou videokonferencie, súťažiaci riešili teoretické i virtuálne praktické úlohy celé 3 hodiny. Aj napriek náročným úlohám dievčatá zabojovali a stali úspešnými riešiteľkami aj v krajskom kole - Kamila Benčatová - 21. miesto a Viktória Švoliková - 37. miesto zo 47 zúčastnených žiakov z nitrianskeho kraja. Dievčatám srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu!

      Na olympiádu sa žiačky pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Švolikovej, PhD.

      Fotky z prípravy žiačok si môžete pozrieť vo fotogalérii.

      Výsledková listina okresného kola

      Výsledková listina krajského kola

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Deň Zeme patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. 22. apríl je už tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok.

      Tému tohtoročného Dňa Zeme vystihuje motto "Obnovme našu Zem". Musíme ju obnoviť nielen preto, že nám záleží na prírode, ale hlavne preto, že sme s ňou prepojený. Každý z nás potrebuje zdravú Zem na prežitie – na obživu, na zdravé pracovné prostredie i pre osobné šťastie. Zdravá planéta nie je možnosť, je to nevyhnutnosť.

      Aj žiaci našej školy sa pridali ku výzve. Žiaci 1.- 4.roč. sa vydali na turistickú vychádzku, ktorú využili nielen na pozorovanie krásnej jarnej prírody a aby spravili niečo pre svoje zdravie, ale aj vyzbierali odpadky. Tým urobili dobrý skutok pre našu prírodu. Zároveň navštívili aj pekne upravený priestor p. V. Sitára  p. S. Šimega pri priehrade. Chvíľu si tam oddýchli, s chuťou zjedli a vypili pripravené občerstvenie, ktoré im p. S. Šimeg pripravil. Týmto im obom veľmi pekne ďakujeme.

      Žiaci 8. roč. spolu s p. riaditeľom R. Demianom vysadili  v areáli pred školou stromčeky, ktoré nám daroval p. P. Svorad. Sú to platany a jedlé gaštany. Budú pre nás zároveň symbolom, že sa žiaci po dlhom období, pre pandémiu, mohli vrátiť opäť do školy. Veríme, že z nich vyrastú krásne, zdravé stromy, ktoré budú skrášľovať areál pred školou. Ďakujeme.

      Deň Zeme si rôznymi zaujímavými aktivitami pripomenuli aj žiaci špeciálnych tried.

    • Mier pre Tigraj
     • Mier pre Tigraj

     • Mnohí z nás už veľmi dlho neboli v škole. Do školy nemôžu chodiť ani deti v etiópskom  regióne Tigraj. Dôvodom nie je len pandémia, ale najmä vojna, ktorá na severe Etiópie vypukla ešte 4. novembra 2020.

      Vojna neprináša nikomu nič dobré. 

      Aj žiaci z našej školy ako aj iné deti na Slovensku vyjadrili svoj nesúhlas s vojnou a tak podporili myšlienky pokoja a mieru pre našich kamarátov a ľudí v Tigraji.

      Mnohí  koledníci Dobrej noviny dobre poznajú vinšík ,,Anjel pokoja nech u vás prebýva a láska Kristova nech vás vždy objíma”. Chceme, aby toto prianie pokoja a výzva na ukončenie vojny v regióne Tigraj zaznela od nás, detí, ktorých rovesníci sú zasiahnutí vojnou a veľmi trpia.

      Etiópske chrámy sú často zdobené pestrými farebnými ikonami (ikony sú obrazy svätých namaľované/napísané na dreve). Symbolom našej výzvy na mier sa stal anjel. Chceme, aby bol poslom pokoja a zvestovania dobrej budúcnosti pre Tigraj.

      Aj deti z našej ZŠ s MŠ Kozárovce z 2.A sa zapojili, vyfarbili, zaslali pierka, a tak pomohli tiež dodať silu a odvahu do krídel anjela.

      Následne sa z pierok vyskladali silné krídla, ktorých posolstvo sa tlmočilo aj predstaviteľom našej krajiny, pani prezidentke a Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

    • Úspechy našich žiakov v umeleckých súťažich
     • Úspechy našich žiakov v umeleckých súťažich

     • VESMÍR OČAMI DETÍ - výtvarná súťaž - umiestnenia v okresnom kole:

      1. kategória (materské školy)

      14. miesto - Veronika Ižoldová

       

      2. kategória (0.-4. ročník)

      2. miesto - Patrik Wolf (1.A)

       

      3. kategória (5.-9. ročník)

      2. miesto - Liliana Mezeiová (6.A)

      6. miesto - Monika Valkovičová (9.A)

       

      Víťazné práce na prvých piatich miestach v každej kategórii postupujú do celoštátneho kola.

       

      HISTÓRIA HASIČSTVA - výtvarná súťaž - umiestnenia v okresnom kole:

      I. kategória (materské školy)

      2. miesto - Michal Šimeg

      3. miesto - Veronika Ižoldová

       

      II. kategória (1.-4. ročník)

      1. miesto - Lucia Kabinová (4.A)

      3. miesto - Michal Tošál (3.A)

       

      III. kategória (5.-9. ročník)

      3. miesto - Lukas Jakab (7.A)

       

      Cena poroty - Rebeka Rafaelová (4.B)

      Práce umiestnené na prvých troch miestach postupujú do celoslovenského kola.

       

      PRÍČINY POŽIAROV OČAMI DETÍ - literána súťaž - umiestnenia v okresnom kole:

      kategória A-1

      1. miesto - Ester Švolíková (3.A)

       

      kategória A-2

      1. miesto - Michal Švolik (6.A)

       

    • Zápis detí do materskej školy
     • Zápis detí do materskej školy

     • Základná škola s materskou školou Kozárovce oznamuje, že ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY  na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 3. mája do 18. mája 2021. Prihlášku bude možné v tomto čase vyplniť aj elektronicky na webovej stránke školy v časti MATERSKÁ ŠKOLA, kde už teraz nájdete všetky bližšie informácie k zápisu a tiež aj TU.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Aj napriek zvláštnej situácii, ktorú prežívame, sa nám podarilo v mesaci apríl zrealizovať za dodržania všetkých opatrení zápis do 1.ročníka tak, aby z neho mali aspoň malý zážitok aj naši budúci prváci. Veríme, že si budú môcť priestory školy prezrieť ešte v tomto školskom roku a na všetkých sa tešíme v septembri.

    • Výška stravného za mesiac máj 2021
     • Výška stravného za mesiac máj 2021

     • MŠ - malá a stredná trieda:

      celodenná strava + réžia    32,45 €

      desiata + obed + réžia        27,41 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najnekôr do 25.4.2021.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Oznamujeme Vám, že v škole prebieha v mesiaci apríl zber papiera. Papier - noviny, časopisy, kartón -  je možné odovzdať v termíne 7. - 30. apríla 2021. Kontajner sa nachádza pred kotolňou. Samoobsluha pri vážení a zapisovaní do zošita.

    • Pre krajšie a čistejšie Kozárovce
     • Pre krajšie a čistejšie Kozárovce

     • Do výzvy „Pre krajšie a čistejšie Kozárovce“ sa zapojili aj naši žiaci z tried 4.A, 6.B a 8.B. V dňoch 23. 3. a 24. 3. 2021 sa v rámci vyučovania s pani učiteľkami vybrali zbierať odpadky do okolia školy i centra obce a prispeli tak k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu, v ktorom žijeme.

    • Výtvarné súťaže
     • Výtvarné súťaže

     • Popri nadobúdaní nových vedomostí nezabúdame ani na rozvoj kreativity a fantázie našich žiakov. Svedčia o tom aj ich výtvarné práce, ktorými sa zapojili do nedávnych súťaží. Pani učiteľky mali neľahkú úlohu vybrať z prác tie, ktoré budú našu školu reprezentovať v okresných kolách. Ďakujeme žiakom za ich aktivitu a držíme palce, aby ich práce zaujali aj v ďalších kolách.

      Výtvarná súťaž – "Vesmír očami detí"

      Práce žiakov, ktoré postupujú do okresného kola:

      II. kategória – 1.-4.ročník:

      • Tamara Havranová, 2.A
      • Bianka Wolfová, 4.A
      • Patrik Wolf, 1.A
      • Viktória Katonová, 2.A
      • Lucia Kabinová, 4.A
      • Alžbeta Svoradová, 2.A
      • Diana Tužinská, 2.A
      • Šimon Kúkel, 2.A
      • Viktória Beniaková, 4.A

      III. kategória – 5.-9.ročník:

      • Monika Mierna, 5.A
      • Liana Mezeiová, 6.A
      • Natália Kotorová, 6.A
      • Emma Briešková, 6.A
      • Alexandra Oravcová, 6.A
      • Simona Rafaelová, 6.B
      • Karin Moravčíková, 7.A
      • Vanesa Biščová, 7.A
      • Tomáš Fabian, 9.A
      • Monika Valkovičová, 9.A
      • Barbora Švolíková, 9.A
      • Veronika Lisá, 9.A

       

      Výtvarná súťaž – „História hasičstva“

      Práce žiakov, ktoré postupujú do okresného kola:

      I. kategória – MŠ:

      • Michal Šimeg
      • Timea Rafaelová
      • Natália Drgoňová
      • Veronika Ižoldová
      • Viktória Vreštiaková
      • Stela Kúkelová

      II. kategória – 1.-4. ročník:

      • Denis Drgoňa 2.A
      • Johanka Oravcová, 2.A
      • Michal Tošál, 3.A
      • Lucia Kabinová, 4.A
      • Rebeka Rafaelová, 4.B
      • Mário Rafael, 4.B

      III. kategória – 5.-9. ročník:

      • Lukas Jakab, 7.A
      • Lukáš Havran, 9.A

       

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. 

      Kniha – priateľ človeka patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladších či starších. Zdrojom stretnutí s knihami nie sú len kníhkupectvá, domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné  miesto tu majú knižnice a škola.

      Práve v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.  Hovorieval: „Nemám nič, nežiadam nič.“ Presviedčal ľudí, že čítanie nie je len výsadou bohatých a vzdelaných.

      Aj v našej ZŠ s MŠ Kozárovce sa v marci pracuje s knihami viac ako inokedy. Tento rok sme na 1. stupni ZŠ zrealizovali tieto akcie: Pre prvákov pani učiteľky pripravili ,,rozprávkový deň“, kde si spoločne povedali, ako vznikajú knihy, oboznámili sa s novými pojmami ako spisovateľ, ilustrátor a následne im pani učiteľka prečítala rozprávku „Tri prasiatka“. Porozprávali sa o nej, zahrali si ju a na záver si vyrobili krásny 3D-obrázok. Žiaci 2. ročníka kreslili ilustrácie  zo svojej najobľúbenejšej prečítanej knihy, hovorili obsah prečítaného, a tak sa snažili motivovať ostatných spolužiakov k prečítaniu práve ich knihy. V 3. a v 4. ročníku prebehli prezentácie a zaujímavosti o knihách v rôznych podobách. V závere mesiaca marec navštívili žiaci 1.- 4. roč. po triedach obecnú knižnicu v Kozárovciach, kde si mali možnosť pozrieť a prečítať si knihy.

      Veríme, že sme žiakov počas mesiaca dostatočne motivovali k tomu, aby viac čítali, častejšie navštevovali knižnicu a knihu nevymenili za monitory počítača.

      „Kniha je základom poznania, učiteľkou vekov, vládcom kráľovstva ducha.“

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Milí rodičia, milí budúci prváci,

      pozývame Vás na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 8. a 9. apríla 2021 vo vstupnom vestibule v čase 14:00 - 16:30 hod. So sebou si prineste k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a 15 € na školské potreby (prac. zošity a pod.). Prosíme Vás, by ste vyplnili elektronickú prihlášku, ktoré je Vám už teraz k dispozícii. Odporúčame si pozrieť aj ďalšie zverejnené informácie k zápisu.

      Už teraz sa tešíme na našich nových prvákov :).