• Otvorenie šk. roka 2018/2019

          • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 sa konalo 3. septembra 2018. Špeciálne sme privítali našich nových prváčikov, ktorým želáme veľa školských úspechov.