• Cezpoľný beh

     • Dňa 24.10.2019 sa naši žiaci a žiačky zúčastnili OK v cezpoľnom behu v Kalnej nad Hronom

      Žiaci nás reprezentovali nasledovne :

      Súťaž jednotlivcov žiaci - 4. miesto  Gabriel Demian / 9. roč./

                                                  5. miesto  Dávid Červenák / 9. roč./

                                                 12. miesto Tomáš Fabian / 8. roč./

                                 žiačky - 2. meisto Nikol Pivarčiová / 9.roč./

                                               36. miesto Sofia Hudecová / 9.roč./

                                               42. miesto Daniela Orolínová / 6.roč./

      Súťaž družstiev žiaci  2. miesto

                               žiačky 8. miesto

       

    • Výchovný poradca
     • Výchovný poradca

     • Výchovný poradca – dôležité informácie

       

       

      Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ  - 20.11. 2019

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – 01.04. 2020 a 02.04. 2020

       

       

      Harmonogram prijímacieho konania v školskom roku 2019/2020

       

      • do 20.02. 2020 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
      • do 28.02. 2020 – Základná škola odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
      • do 10.04. 2020 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory /okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu./
      • od 15.03. 2020 do 30.04. 2020 – Talentové skúšky
      • do 20.04. 2020  - Riaditeľ školy zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

       

      • 11 05. 2020 – 1. kolo – Prvý termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/
      • 14.05. 2020 – 1. kolo – Druhý termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/
      • 16.06. 2020 2.kolo prijímacích skúšok
     • Výchovný poradca 2019 / 2020

     •  

      Konzultačné hodiny

      pre žiakov :        každý štvrtok       8 : 30    -    10 : 00 hod.

      pre rodičov :      každú stredu      13 : 30   -    15 : 00 hod.