• Beseda s policajtkou - dopravná výchova
     • Beseda s policajtkou - dopravná výchova

     • Dňa 7. 11. 2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka a špeciálnych tried I. stupňa ZŠ zúčastnili besedy s mjr. Mgr. Evou Čakajdovou z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre.

      Beseda bola zameraná na dopravnú výchovu. Porozprávali sme sa o dopravnej výchove všeobecne a o bezpečnom správaní na železnici. Hravou formou sme si zopakovali dopravné značky, povinnosti chodcov a cyklistov. Pozreli sme si aj Oliho príbeh, o ktorom sme sa potom porozprávali.

                                                                                                                Mgr. Andrea Mikešová

    • Biblioteka Bratislava 8. ročník
     • Biblioteka Bratislava 8. ročník

     • Do galérie Biblioteka Bratislava 8. ročník boli pridané fotografie.

      Naši žiaci na Bibliotéke

           V piatok 8. novembra 2019  žiaci ôsmeho ročníka navštívili medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Toto podujatie s niekoľkoročnou tradíciou ponúka svojim návštevníkom okrem možnosti zakúpenia kníh množstvo sprievodných akcií a bohatý program pre deti všetkých typov škôl i pre dospelých.  

           So žiakmi sme prešli stánky vydavateľstiev, zúčastnili sa besedy a diskusie s naším popredným spisovateľom Danielom Hevierom, ktorý deťom prečítal úryvok zo svojej novej knihy. Naším dlhodobým cieľom je vzbudiť u detí záujem o knihy a aktívne čítanie,  podporovať čitateľskú gramotnosť či zvyšovať  ich literárne povedomie. Veríme, že sme k tomu prispeli i touto aktivitou, pretože Bibliotéka je považovaná za sviatok milovníkov kníh a kultúry všeobecne.

           Aktívne sme sa tiež zapojili do interaktívneho vzdelávacieho divadelného predstavenia s názvom Dobré miesto na život. Herci sa prostredníctvom humoru, hyperboly a paródie pokúsili priblížiť deťom obsiahlu a závažnú tému globálneho bývania, viesť ich k aktívnemu občianstvu a motivovať či zaktivizovať ich konanie spoločným hľadaním riešenia a reakcií na simulované situácie a ich uplatnenie v reálnom živote.

           Keďže na tomto veľtrhu mali vlastné pódium i Rozhlas a televízia Slovenska, odkiaľ vysielali niekoľko svojich pravidelných rozhlasových i televíznych programov, mohli sme možnosť nahliadnuť, čo všetko príprava i samotná realizácia relácie obnáša  - multimediálna výchova v praxi.

           Toto podujatie sa nám veľmi páčilo a veríme, že i budúci rok sa nám podarí zúčastniť sa možno ešte vo väčšom počte.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • V mesiaci NOVEMBER prebieha na našej škole zber papiera

      p. školník           od 7:45    do 8:15 hod

      p. Ďurčo             od 13:30 do  16:00 hod

    • Zápalky v rukách detí
     • Zápalky v rukách detí

     • Tak znie názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil  p. Pavol  Nereča, prezident HaZZ SR a p. Vendelín Horváth, generálny tajomník DPO SR. Do súťaže sa zapojilo celkom 2864 detí z 287 MŠ, ZŠ a CVČ. Do celoslovenského kola postúpilo 426 prác a z tohto množstva odborná porota vybrala na ocenenie 9 prác. Cenu prezidenta HaZZ  SR a generálneho tajomníka DPO SR v tejto výtvarnej súťaži získala  Michaela Egyudová, žiačka IX. ročníka. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 16.9.2019 v sídle DPO SR v Bratislave za prítomnosti najvyšších predstaviteľov profesionálnych a dobrovoľných  hasičov. Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní ocenení všetci prítomní využili príležitosť a v družných debatách  popri chutnom občerstvení sa od tých najkopetentnej-ších mohli dozvedieť množstvo informácií týkajúcich sa hasičov. Ďalší program dňa pozostával z návštevy Bratislavského hradu a najväčšej hasičskej stanice v Petržalke, kde si všetci mohli prezrieť najmodernejšiu techniku tak potrebnú pri záchrane života a deti zas vyskúšať  hasenie „ohňa“, lezeckú stenu vysokú 18 m a zlaňovanie do bezpečia z druhého poschodia. Na záver bohatého a pestrého programu  dospelí i ocenené deti, nezabudli poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o bohatý program s „anjelmi“ bez krídel, ktorí sú všade a vždy tam, kde je ich pomoc potrebná.