• Vianoce – čas pokoja
     • Vianoce – čas pokoja

     • V spomienkach každý z nás občas zablúdi do čias Vianoc z detstva. Zasnežené ulice plné detí. Sánkovačka, hokej chlapcov na bránky, korčuľovali sme sa na zamrznutých cestách. Z ulíc i dvorov bolo počuť radosť a veselosť. S padajúcim súmrakom sme sa rozišli do svojich domovov. Tak to bolo aj na štedrý deň. Obliekli sme sa do sviatočného, zasadli  za vianočný stôl a netrpezlivo čakali na zvonenie zvončeka, ktorý ohlasoval príchod Ježiška. Radosť a prekvapenie z darčekov, v kachliach praskal oheň,...  úžasné teplo domova.

         V dnešnom uponáhľanom svete aspoň počas vianočných sviatkov spomaľme krok. Prežime pohodu v rodinnom kruhu. Spomienku venujme tým, ktorí nemôžu byť s nami. Tým, ktorí prežívajú Vianoce ďaleko od nás, tým, ktorí žijú už len v našich srdciach. Chceli by sme vysloviť prianie všetkým, ktorí sa cítia osamelí, aby dvere svojich sŕdc otvorili na štedrý deň a potom každý deň ich najbližší, dcéry, synovia, vnúčence, ale aj rodičia svojim deťom. Veď tak málo treba ku šťastiu – láskavé slovo, pohladenie, pochopenie.

          Všetkým obyvateľom našej obce, ako i našim rodákom, ktorých osud zavial mimo Kozároviec,  želáme láskyplné vianočné sviatky a pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle. „

       

                                                            Pedagógovia a zamestnanci ZŠ s MŠ

      Hodnota vianočného okamihu

       

      Vianoce - čas pokoja, lásky a radosti,

      aj to najchladnejšie srdce razom sa zahreje,

      v objatí najbližších, ľahko sa zabúda na všetky starosti,

      sú ako krištáľová guľa, v ktorej snežia naše nádeje.

       

      To podstatné predsa neleží v krabici zabalené,

      pod jagavými svetielkami stromčeka,

      obyčajný úsmev a tváre rozžiarené,

      sú pravé hodnoty každého človeka.

       

      Šťastie, ktoré vtedy tak neutíšiteľne cítime,

      sťaby objalo našu dušu,

      vzácnosť prítomného okamihu zrazu si uvedomíme,

      cez okno sledujeme malebnosť bieleho obrusu.

       

      Spomaľme na moment, inak nám ten zázrak vianočný čochvíľa uletí,

      nech každému sa splní, čo kútikom srdca si želá tajne,

      Objavujme čaro Vianoc každý deň v očiach našich detí,

      lebo ak miluješ a si milovaný, akoby trvali neprestajne.

       

       

      Kamila Benčatová

      žiačka IX.A

       

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa upravuje trvanie vianočných prázdnin. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Predpokladaný nástup do školy je 11.1.2021 (pondelok) - o bližších informáciách ohľadom nástupu Vás bude informovať podľa aktuálnych nariadení.

      Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

       

    • Projekt "Čítame radi"
     • Projekt "Čítame radi"

     • V týchto dňoch ministerstvo školstva zverejnilo výsledky rozvojového projektu "Čítame radi", ktorý je zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti. Z 1552 podaných projektov bolo podporených 471 a nás veľmi teší, že aj naša škola získala podporu v maximálnej výške 800 € - určených na nákup kníh. Žiaci sa môžu tešiť na zaujímavé aktivity spojené s knižným svetom, ktoré sa pre nich chystajú v našej školskej knižnici či na hodinách čítania a literatúry.

    • Rozžiarené očká a srdiečka plné očakávania našich prvákov ...
     • Rozžiarené očká a srdiečka plné očakávania našich prvákov ...

     • Dňa 18.12.2020 sme si pripravili malé „Vianoce“  v našej družine. Naša pani učiteľka, pani vychovávateľka a pani asistentka mali ako pred Vianocami plné ruky práce, príprava punču, krájanie ovocia... Pri prestretom stole sme si porozprávali naše tradície, vyrobili sme si krásne čelenky a tešili sa na rozdávanie darčekov našim kamarátom. 

    • Šaliansky Maťko – školské kolo
     • Šaliansky Maťko – školské kolo

     • Dňa 17. decembra 2020 si žiaci zmerali sily v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko.

      Šaliansky Maťko je veľkým prínosom pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie. Tento rok to bolo pre žiakov oveľa náročnejšie. Za predpísaných hygienicko - epidemiologických opatrení absolvovali svoj prednes a tiež si vypočuli prednes starších spolužiakov. Niektoré povesti boli smutné, iné zase veselé. Všetky však zobrazujúce  život v minulosti.

      Vyhodnotenie školského kola v prednese povestí
      V  I. kategórii 2. a 3. ročník bolo umiestnenie nasledovné:

      • 1. miesto – Ester Švolíková (III. A)
      • 2. miesto – Mary Ann Mladá (III. A), Michal Tošál (III. A)
      • 3. miesto – Johana Oravcová (II. A), Alžbeta Svoradová (II. A)

       

      V  II. kategórii 4. ročník bolo umiestnenie nasledovné:

      • 1. miesto – Zuzana Krajčiová (IV. A)
      • 2. miesto – Viktória Beniaková (IV. A)
      • 3. miesto – Bianka Wolfová (IV. A)

      Recitátori boli výborní, každý jeden z nich vložil do prejavu kus seba.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme. Tento rok sa nepostupuje do ďalšieho kola. No o to viac sa cení snaha všetkých žiakov naučiť sa povesť, tým si rozširovať  svoju slovnú zásobu, a tiež vedieť vystupovať pred spolužiakmi.

    • Zbieram, zbieraš, zbierame ...
     • Zbieram, zbieraš, zbierame ...

     • Ako to už v živote chodí, pokiaľ nás nezastihne nejaká choroba a sme zdraví, život si užívame naplno. No nie každému je dopriate ráno vstať a ísť za svojimi povinnosťami, alebo len tak vybehnúť za kamarátmi, za svojimi záľubami.

         Školský rok 2020/2021 je už štvrtým v poradí, v ktorom na našej ZŠ prebieha zber plastových uzáverov. Našim cieľom je pomôcť Jankovi zo stredného Slovenska, ktorý bojuje s nepriaznivou zdravotnou situáciou a potrebuje pomoc s cieľom zlepšiť zdravotný stav. Ide o pekné gesto, ktoré spája ľudí, učí ich solidárnosti. Nakoniec, pri tomto spôsobe pomoci ide len o dobrú vôľu nezahodiť vrchnák do koša, ale odložiť ho. Jedna vec je nesporne pozitívny ľudský rozmer, na druhej strane treba myslieť aj na efektívnosť. Niekedy premýšľam, či sa to oplatí. No už len pre ten pocit dobre vykonanej veci to asi stojí za to. Zbieranie vrchnáčikov má niekoľko rozmerov uvedomenia. Ide o uvedomenie si, že príroda potrebuje pomoc a recyklovaním ju aspoň sčasti odbremeníme od plastov, uvedomenie si potreby pomôcť druhým, ktorí to naozaj potrebujú, ako aj uvedomenie si zlyhávania štátu, ktorý týmto ľuďom nedokáže či nechce pomôcť./ Len tak pre zaujímavosť. Jedno veľké plastové vrece plné vrchnákov váži cca 20 kg.Za odovzdanie 1 tony, čo je asi 400 tisíc vrchnáčikov/cca 50 vriec/ - vyplatia zberné dvory 200 – 220 eur/.

      Vrchnáčiky môže zbierať doslova každý, kto má chuť a odhodlanie pomôcť.                                  

      Ďakujeme.

    • Vianočné tradície v Európe - eTwinningový projekt
     • Vianočné tradície v Európe - eTwinningový projekt

     • eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá umožňuje zamestnancom a žiakom všetkých typov škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady.

      Naša základná škola sa ako jediná zo Slovenska v mesiacoch október až december zapojila do medzinárodného eTwinningového projektu s názvom „Naše vianočné tradície“. Do tohto projektu sa zapojilo 12 škôl z 9 krajín (Nemecko, Portugalsko, Chorvátsko, Turecko, Fínsko, Grécko, Albánsko, Poľsko a Slovensko). Cieľom tohto projektu bolo priblížiť rovesníkom zo zahraničia naše vianočné tradície, typické pokrmy, koledy a vianočné priania. Z našej ZŠ sa do tohto projektu pod vedením p. uč. Mgr. Natálie Lepiešovej zapojili žiaci 6.A: Gabriela Mišáková, Dávid Šimkovič, Matej Švolík, Natália Kotorová, Liana Mezeiová, Alexandra Oravcová a Michal Švolik. Deti vyhotovili vianočné pohľadnice, napísali recept na prípravu typickej vianočnej kapustnice, spísali najznámejšie vianočné zvyky z minulosti, aj súčasnosti. Odmenou pre ne sú pozdravy, ktoré v priebehu decembra dostávame do školy, z ktorých sa dozvedáme o vianočných zvykoch v krajinách našich eTwinningových partnerov.

      Vo fotogalérii si môžete pozrieť pozdravy našich detí a zároveň aj tie, ktoré sme zatiaľ dostali od partnerských škôl.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • V tomto školskom roku boli mnohé predmetové olympiády a súťaže zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu. Uskutočnilo sa však školské a následne okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V školskom kole sa stretli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, menovite Lesia Mezeiová, Jerguš Henrich Gregor, Kamila Benčatová, Alžbeta Beniaková a Barbora Švolíková. V okresnom kole našu školu reprezentovala K. Benčatová z deviateho ročníka, ktorá bola úspešnou riešiteľkou. Ďakujeme všetkým zúčastneným, pretože podali kvalitný výkon a pracovali aj nad rámec svojich povinností.

    • Oznam pre stravníkov - aktualizácia!
     • Oznam pre stravníkov - aktualizácia!

     • Oznamujeme stravníkom, že posledný deň na odhlásenie z obedov v mesiaci december je 14.12.2020 do 10:00 hod. Po tomto termíne nebude možné odhlásenie, resp. prihlásenie. 

      V prípade, že stravník ochorie, je možné si prísť neodhlásenú stravu odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €).

      Marcela Furdová, vedúca ŠJ Kozárovce

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • Ani tento rok našich žiakov neobišiel Mikuláš a žiakov, ktorí sa učia v škole navštívil so sladkými dobrotami.

    • Pripomenuli sme si...
     • Pripomenuli sme si...

     • V uplynulých týždňoch sme si v rámci dištančného vzdelávania pripomenuli so žiakmi deviateho ročníka významné udalosti z histórie  nášho národa.

           Najskôr to bola spomienka na 28. október 1918, kedy vznikla prvá Československá republika. Bol to veľmi významný okamih pre Slovensko, ktoré konečne po rokoch národnostného útlaku okúsilo samostatnosť. Výraznou mierou sa o ňu zaslúžil Milan Rastislav Štefánik. Ten bol námetom mnohých prác našich žiakov, ktorí dostali zadanie vypracovať plagát, ktorým by spropagovali túto dôležitú udalosť. Za rovnako významné považovali aj vznik a organizovanie Československých légií, ktoré s menom Štefánik neodmysliteľne súvisia.

           Ďalším významným míľnikom nielen pre náš národ, ale pre celý svet, bolo ukončenie Veľkej vojny, ktorú dnes poznáme skôr pod názvom Prvá svetová vojna.  Dňa 11. novembra 1918 si vydýchol celý svet. Bolo podpísané prímerie. Na hodinách sme sa so žiakmi rozprávali o nezmyselnosti a zbytočnosti vojny, o jej dôsledkoch. Mnohí si zvolili práve túto tému a výborne ju spracovali.

           Nemohli sme obísť ani 17. november, ktorý má v našej novodobej histórii svoje čestné miesto. Okrem toho, že je Medzinárodným dňom študentstva, je pre Slovensko symbolom demokracie a pripomienkou boja za ňu.

          Jeden z plagátov nám načrtol aj ďalšiu tému, ktorou sa zaoberáme na hodinách dejepisu práve v týchto dňoch, a tou je boj proti nacizmu a všetkým prejavom neznášanlivosti či diskriminácie.

         Ukážky prác našich žiakov sú dôkazom toho, že mladí ľudia si uvedomujú, čo všetko obetovali iní, aby sa nám v súčasnosti žilo lepšie a zároveň nám dávajú nádej, že o budúcnosť sa nemusíme báť.