• Rozžiarené očká a srdiečka plné očakávania našich prvákov ...
     • Rozžiarené očká a srdiečka plné očakávania našich prvákov ...

     • Dňa 18.12.2020 sme si pripravili malé „Vianoce“  v našej družine. Naša pani učiteľka, pani vychovávateľka a pani asistentka mali ako pred Vianocami plné ruky práce, príprava punču, krájanie ovocia... Pri prestretom stole sme si porozprávali naše tradície, vyrobili sme si krásne čelenky a tešili sa na rozdávanie darčekov našim kamarátom. 

    • Šaliansky Maťko – školské kolo
     • Šaliansky Maťko – školské kolo

     • Dňa 17. decembra 2020 si žiaci zmerali sily v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko.

      Šaliansky Maťko je veľkým prínosom pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie. Tento rok to bolo pre žiakov oveľa náročnejšie. Za predpísaných hygienicko - epidemiologických opatrení absolvovali svoj prednes a tiež si vypočuli prednes starších spolužiakov. Niektoré povesti boli smutné, iné zase veselé. Všetky však zobrazujúce  život v minulosti.

      Vyhodnotenie školského kola v prednese povestí
      V  I. kategórii 2. a 3. ročník bolo umiestnenie nasledovné:

      • 1. miesto – Ester Švolíková (III. A)
      • 2. miesto – Mary Ann Mladá (III. A), Michal Tošál (III. A)
      • 3. miesto – Johana Oravcová (II. A), Alžbeta Svoradová (II. A)

       

      V  II. kategórii 4. ročník bolo umiestnenie nasledovné:

      • 1. miesto – Zuzana Krajčiová (IV. A)
      • 2. miesto – Viktória Beniaková (IV. A)
      • 3. miesto – Bianka Wolfová (IV. A)

      Recitátori boli výborní, každý jeden z nich vložil do prejavu kus seba.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme. Tento rok sa nepostupuje do ďalšieho kola. No o to viac sa cení snaha všetkých žiakov naučiť sa povesť, tým si rozširovať  svoju slovnú zásobu, a tiež vedieť vystupovať pred spolužiakmi.

    • Zbieram, zbieraš, zbierame ...
     • Zbieram, zbieraš, zbierame ...

     • Ako to už v živote chodí, pokiaľ nás nezastihne nejaká choroba a sme zdraví, život si užívame naplno. No nie každému je dopriate ráno vstať a ísť za svojimi povinnosťami, alebo len tak vybehnúť za kamarátmi, za svojimi záľubami.

         Školský rok 2020/2021 je už štvrtým v poradí, v ktorom na našej ZŠ prebieha zber plastových uzáverov. Našim cieľom je pomôcť Jankovi zo stredného Slovenska, ktorý bojuje s nepriaznivou zdravotnou situáciou a potrebuje pomoc s cieľom zlepšiť zdravotný stav. Ide o pekné gesto, ktoré spája ľudí, učí ich solidárnosti. Nakoniec, pri tomto spôsobe pomoci ide len o dobrú vôľu nezahodiť vrchnák do koša, ale odložiť ho. Jedna vec je nesporne pozitívny ľudský rozmer, na druhej strane treba myslieť aj na efektívnosť. Niekedy premýšľam, či sa to oplatí. No už len pre ten pocit dobre vykonanej veci to asi stojí za to. Zbieranie vrchnáčikov má niekoľko rozmerov uvedomenia. Ide o uvedomenie si, že príroda potrebuje pomoc a recyklovaním ju aspoň sčasti odbremeníme od plastov, uvedomenie si potreby pomôcť druhým, ktorí to naozaj potrebujú, ako aj uvedomenie si zlyhávania štátu, ktorý týmto ľuďom nedokáže či nechce pomôcť./ Len tak pre zaujímavosť. Jedno veľké plastové vrece plné vrchnákov váži cca 20 kg.Za odovzdanie 1 tony, čo je asi 400 tisíc vrchnáčikov/cca 50 vriec/ - vyplatia zberné dvory 200 – 220 eur/.

      Vrchnáčiky môže zbierať doslova každý, kto má chuť a odhodlanie pomôcť.                                  

      Ďakujeme.

    • Vianočné tradície v Európe - eTwinningový projekt
     • Vianočné tradície v Európe - eTwinningový projekt

     • eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá umožňuje zamestnancom a žiakom všetkých typov škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady.

      Naša základná škola sa ako jediná zo Slovenska v mesiacoch október až december zapojila do medzinárodného eTwinningového projektu s názvom „Naše vianočné tradície“. Do tohto projektu sa zapojilo 12 škôl z 9 krajín (Nemecko, Portugalsko, Chorvátsko, Turecko, Fínsko, Grécko, Albánsko, Poľsko a Slovensko). Cieľom tohto projektu bolo priblížiť rovesníkom zo zahraničia naše vianočné tradície, typické pokrmy, koledy a vianočné priania. Z našej ZŠ sa do tohto projektu pod vedením p. uč. Mgr. Natálie Lepiešovej zapojili žiaci 6.A: Gabriela Mišáková, Dávid Šimkovič, Matej Švolík, Natália Kotorová, Liana Mezeiová, Alexandra Oravcová a Michal Švolik. Deti vyhotovili vianočné pohľadnice, napísali recept na prípravu typickej vianočnej kapustnice, spísali najznámejšie vianočné zvyky z minulosti, aj súčasnosti. Odmenou pre ne sú pozdravy, ktoré v priebehu decembra dostávame do školy, z ktorých sa dozvedáme o vianočných zvykoch v krajinách našich eTwinningových partnerov.

      Vo fotogalérii si môžete pozrieť pozdravy našich detí a zároveň aj tie, ktoré sme zatiaľ dostali od partnerských škôl.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • V tomto školskom roku boli mnohé predmetové olympiády a súťaže zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu. Uskutočnilo sa však školské a následne okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V školskom kole sa stretli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, menovite Lesia Mezeiová, Jerguš Henrich Gregor, Kamila Benčatová, Alžbeta Beniaková a Barbora Švolíková. V okresnom kole našu školu reprezentovala K. Benčatová z deviateho ročníka, ktorá bola úspešnou riešiteľkou. Ďakujeme všetkým zúčastneným, pretože podali kvalitný výkon a pracovali aj nad rámec svojich povinností.

    • Oznam pre stravníkov - aktualizácia!
     • Oznam pre stravníkov - aktualizácia!

     • Oznamujeme stravníkom, že posledný deň na odhlásenie z obedov v mesiaci december je 14.12.2020 do 10:00 hod. Po tomto termíne nebude možné odhlásenie, resp. prihlásenie. 

      V prípade, že stravník ochorie, je možné si prísť neodhlásenú stravu odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €).

      Marcela Furdová, vedúca ŠJ Kozárovce

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • Ani tento rok našich žiakov neobišiel Mikuláš a žiakov, ktorí sa učia v škole navštívil so sladkými dobrotami.

    • Pripomenuli sme si...
     • Pripomenuli sme si...

     • V uplynulých týždňoch sme si v rámci dištančného vzdelávania pripomenuli so žiakmi deviateho ročníka významné udalosti z histórie  nášho národa.

           Najskôr to bola spomienka na 28. október 1918, kedy vznikla prvá Československá republika. Bol to veľmi významný okamih pre Slovensko, ktoré konečne po rokoch národnostného útlaku okúsilo samostatnosť. Výraznou mierou sa o ňu zaslúžil Milan Rastislav Štefánik. Ten bol námetom mnohých prác našich žiakov, ktorí dostali zadanie vypracovať plagát, ktorým by spropagovali túto dôležitú udalosť. Za rovnako významné považovali aj vznik a organizovanie Československých légií, ktoré s menom Štefánik neodmysliteľne súvisia.

           Ďalším významným míľnikom nielen pre náš národ, ale pre celý svet, bolo ukončenie Veľkej vojny, ktorú dnes poznáme skôr pod názvom Prvá svetová vojna.  Dňa 11. novembra 1918 si vydýchol celý svet. Bolo podpísané prímerie. Na hodinách sme sa so žiakmi rozprávali o nezmyselnosti a zbytočnosti vojny, o jej dôsledkoch. Mnohí si zvolili práve túto tému a výborne ju spracovali.

           Nemohli sme obísť ani 17. november, ktorý má v našej novodobej histórii svoje čestné miesto. Okrem toho, že je Medzinárodným dňom študentstva, je pre Slovensko symbolom demokracie a pripomienkou boja za ňu.

          Jeden z plagátov nám načrtol aj ďalšiu tému, ktorou sa zaoberáme na hodinách dejepisu práve v týchto dňoch, a tou je boj proti nacizmu a všetkým prejavom neznášanlivosti či diskriminácie.

         Ukážky prác našich žiakov sú dôkazom toho, že mladí ľudia si uvedomujú, čo všetko obetovali iní, aby sa nám v súčasnosti žilo lepšie a zároveň nám dávajú nádej, že o budúcnosť sa nemusíme báť.

       

    • Aktuálne termíny na prijímacie skúšky a testovania
     • Aktuálne termíny na prijímacie skúšky a testovania

     • Prijímacie konanie:

       - do 28.2.2021 treba poslať prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú talentové skúšky

            talentové skúšky prebehnú v termíne 15.3.2021 - 30.4.2021

       - do 10.4.2021 treba poslať prihlášky na všetky ostatné učebné a študijné odbory

            prijímacie skúšky budú 10.5.2021 a 13.5.2021

       

      Testovanie 9 sa uskutoční 24. marca 2021

      Testovanie 5 sa uskutoční 19. mája 2021

    • Výška stravného za mesiac december 2020
     • Výška stravného za mesiac december 2020

     • MŠ malá a stredná trieda: (MŠ1 a MŠ2)

      celodenná strava + réžia    25,20 €

      desiata + obed + réžia       21,36 €

      dôchodcovia:                      56,00 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 25.11.2020.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • V mesiaci november sa na škole koná zber papiera - noviny, časopisy, letáky, kartón.

      Samoobsluha - papier môžete odvážiť a uložiť do kontajnera pri kotolni počas praconých dní v čase od 7:00 do 18:00 hod. Nezabudnite zapísať množstvo prineseného papiera žiakovi do príslušného ročníka.

      Ďakujeme :)

    • INFORMÁCIA PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ
     • INFORMÁCIA PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ

     • S radosťou oznamujeme, že výsledky testovania sú pre našu školu priaznivé. :)

      Bez obmedzení ostáva otvorená základná škola - 1. stupeň, školský klub aj školská jedáleň, pokračujeme v takom režime ako pred testovaním.

      Ako postupujú rodičia žiakov základnej školy:


      👉 Ak má rodič alebo iný člen domácnosti pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ. Po skončení takejto domácej izolácie predkladá zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára - pediatra, že dieťa bolo v domácej izolácii (karanténe).


      👉 Ak rodič nebol na teste, odporúčame nedávať žiaka do základnej školy na dobu 10 kalendárnych dní. Žiaka ZŠ rodič ospravedlní z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november) u triedneho učiteľa. Pri nástupe do školy odovzdáva tlačivo o bezinfekčnosti.


      👉 Ak majú rodičia a ostatní členovia dománosti negatívny test, žiak môže nastúpiť do školy. Pri prvom príchode do základnej školy po testovaní rodič odošle elektronicky cez Edupage vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je už sprístupnené na stránke. Ak túto možnosť nemá, vytlačí si vyhlásenie zo stránky školy, alebo oň požiada 3.11. pri vchode do budovy školy - bez neho nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.

       

      👉 Pri prvom príchode do školy po testovaní sa dieťa nad 10 rokov musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testu - bez neho nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.

       

      👉 Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vyučovaní.

       

      Tešíme sa z výsledku, tešíme sa, že môžeme byť ďalej v škole! Dodržiavajme R-O-R, ostaňme zdraví!!!🍀

       

      Na stiahnutie: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_od_1.1.2020

      Návod - ako podať cez Edupage vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Aktuálne usmernenia pre školy

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     • Dňa 24. 10. 2020 žiaci 1.A triedy pri Dome kultúry v Kozárovciach vypustili všetkých šarkanov až do oblakov. Okrem vetra vo vlasoch sme sa tešili aj zo slnečných lúčov.

                                                                                                   Mgr. Beáta Sedláková

    • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE – 2. stupeň (od 26.10.2020)
     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE – 2. stupeň (od 26.10.2020)

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE – 2. stupeň (od 26.10.2020) - pokyn riaditeľa školy

      Na dištančné vzdelávanie prechádzajú od 26. 10. 2020 všetci žiaci 2. stupňa – teda triedy 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A.

      Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

      • Dištančná forma vzdelávania prebieha formou elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
       • prioritne prostredníctvom školského portálu edupage
       • online vyučovanie prostredníctvom aplikácie ZOOM (žiaci ju poznajú z jarného dištančného vzdelávania)
       • prostredníctvom emailovej komunikácie
      • Učitelia jednotlivých predmetov budú realizovať online vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín, zadávať žiakom úlohy v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
       • nové učivo formou online vyučovania (napr. študijné texty, prezentácie, …),
       • úlohy na precvičenie učiva,
       • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, ...),
       • projekty na samostatnú prácu.
      • Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu.
      • Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.
      • Učiteľ realizuje online hodinu v rozsahu 40 min. prípadne podľa vzniknutých podmienok.
      • Úlohy zadané učiteľom budú povinné a žiak ich vypracuje a splní do daného termínu.
      • Učitelia zadávajú žiakom úlohy v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 14.00 hod. Spätnú väzbu k zadaným úlohám môžu učitelia zadať aj v inom čase.
      • Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní zúčastňovať sa online vyučovania (ak sú na to vytvorené technické podmienky), študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne.
      • Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo klasifikuje známkou.
      • Dochádzka na online hodinách sa bude evidovať ako pri prezenčnom vyučovaní.
      • Pri hodinách, kde budú deti dostávať iba zadania cez edupage (napr. INF,TSV, HUV,VYV, ...), dochádzka sa bude evidovať podľa vypracovaných zadaní. (Až keď žiak pošle vypracované zadanie, bude označený na hodine ako prítomný.)
      • Pri vážnych zdravotných alebo technických problémoch môžu rodičia žiaka ospravedlniť cez edupage.
      • Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.
      • V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.
      • Zákonného zástupcu žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie alebo nevypracováva zadania, kontaktuje triedny učiteľ a zisťuje príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, odporúčame využiť telefonický kontakt, resp. SMS aspoň pre zadania úloh.
      • Žiaci, zákonní zástupcovia aj učitelia sú povinní každý deň sledovať aktualizácie na edupage, resp. webovej stránke školy.
      • V prípade zmeny formy hodnotenia predmetov bude táto zmena prerokovaná na pedagogickej rade a o spôsobe hodnotenia budú následne informovaní zákonní zástupcovia dieťaťa.
      • Od 26. 10. 2020 platí zákaz vychádzania, to znamená, že žiaci sa nezdržiavajú v uliciach obce, nenavštevujú športoviská a nezdržiavajú sa ani v areáli školy.
      • Jesenné prázdniny: 30. októbra a 2. novembra 2020 (pondelok a piatok). Pridané školské prázdniny: 6. novembra a 9. novembra 2020  (pondelok a piatok).
      • Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.

      Prílohy:

      Dištančný_rozvrh_2020_2021

      Pripojenie na online hodinu cez edupage – návod (tam budú vložené linky z programu ZOOM) 

    • Zber gaštanov pre lesné zvieratá
     • Zber gaštanov pre lesné zvieratá

     • Pagaštan konský poznáme aj vďaka tomu, že jeho plody sú osožné pre ľudí a tiež pre lesnú zver. Vyrábajú sa z nich liečivé tinktúry a masti a slúžia aj ako prirodzená potrava pre zvieratá.

      Pagaštan konský patrí medzi jadrové krmivá. Slúži ako potrava, ale aj na liečenie zveri. Danielej a jelenej zveri sa dávkujú celé plody, pre srnčiu zver sa musia podrviť.

      Plody zo stromov opadávajú v septembri a októbri. „Úroda bola tento rok veľmi dobrá, bolo by škoda to nevyužiť.“

      Aj žiaci našej školy sa rozhodli gaštany v areáli školy vyzbierať a ponúkli ich poľovníckemu združeniu v Kozárovciach. Do zberu sa zapojili žiaci  1.A, 2.A, 3.A,  ako aj deti z ŠKD. Poľovníci boli vďační a žiaci boli šťastní, že môžu pomôcť zvieratkám v lese.

    • Október - mesiac úcty k starším
     • Október - mesiac úcty k starším

     • V decembri, roku 1990, bol mesiac október vyhlásený valným zhromaždením OSN za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších.

      Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť, je výzva. Starnutie je postupný proces v našom živote, a preto úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života.Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú mladším. Prejavujme im ju, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia či starí rodičia. Ani my v škole sme na nich nezabudli a spolu so žiakmi im pripravili krásne pozdravy, ktoré určite potešia nejedno babičkino či deduškovo srdiečko.

      Starí rodičia to je dar z neba,

      dávajú viac ako nám treba.

      Sú to naši anjeli, ktorí nás vždy chránia,

      vďaka nim sa nebojíme žiadneho skúšania.

      Aj keď nás zabolí päťka z diktátu,

      vždy nás chránia od rodičovského záchvatu.

      Za to Vám ďakujem babka i dedko,

      že ste mi z lásky vždy dali všetko...

    • Výrobky z darov Zeme (október 2020)
     • Výrobky z darov Zeme (október 2020)

     • Jar, leto, jeseň, zima. Každé ročné obdobie ponúka množstvo príležitostí na tvorenie. Jeseň je bohatá na gaštany, orechy, šišky, šípky, ktoré nám padajú priamo pod nohy. Stačí ich len pozbierať a pridať do venca, misy, kvetináča či koša a vyrobiť si príjemný jesenný aranžmán. Pre hravé a šikovné ruky našich mamičiek, starých mám, ale i detské rúčky, ani v tento upršaný jesenný čas nebolo nič také ťažké čo by nevedeli vyrobiť, ba naopak. Ich fantázia, kreativita a najmä chuť vytvoriť niečo čo tu ešte nebolo, je výsledkom neskutočných výrobkov, ktoré krášlia vestibul našej školy a všetkým, ktorí prechádzajú okolo na tvárach vyčarujú úsmev a spríjemňujú sychravé jesenné dni.

      Kolektív pedagógov zo ZŠ s MŠ ďakujú všetkým rodičom, starým rodičom,  či deťom za krásne výrobky z darov Zeme, ktoré obohatili a spestrili výstavku prác našich žiakov vo vstupnej hale ZŠ s MŠ.

    • Malé deti s veľkým srdcom ...
     • Malé deti s veľkým srdcom ...

     • V jeden pekný slnečný októbrový deň sme sa spolu s našou pani učiteľkou vybrali na šípky . Celý deň sme sa tešili, kedy tá chvíľa príde. Všetky nazbierané šípky sme darovali do Kláštornej čajovne v Hronskom Beňadiku, ktorá funguje pre turistov, pútnikov a všetkých ľudí  dobrej vôle.  

                                                                                                                                               Žiaci 1.A triedy

    • Svetový deň výživy
     • Svetový deň výživy

     • Aj na našej škole si 16.10.2020 pripomenuli tento deň zdravými výrobkami, plagátmi, prezentáciami, či diskusiami so žiakmi o zdravej výžive.

      Svetový deň vyzýva k spolupráci, aby  sa základné ľudské právo, právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty.

      Výživa je významný faktor zdravého životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca.

      Úlohou zdravého stravovania je zabezpečenie vitality, pocitu spokojnosti so sebou samým, dobrej nálady, pevného zdravia a dlhovekosti.