• Beseda s príslušníkmi PZ
     • Beseda s príslušníkmi PZ

     • Dňa 22.1.2020 sa žiaci 2. stupňa ZŠ (7. roč., 8. roč. + špeciálna trieda II.st.) zúčastnili besedy zameranej na trestnoprávnu zodpovednosť a šikanovanie. Ďakujeme príslušníkom Policajného zboru, mjr. Mgr. E. Čakajdovej a Mgr. M. Horniakovi z Krajského riaditeľstva v Nitre za ochotu prísť medzi nás a porozprávať sa s nami o tejto problematike.

      Mgr. Andrea  Mikešová

      koordinátor dopravnej výchovy

    • Misijný mesiac - beseda s rehoľnými sestrami
     • Misijný mesiac - beseda s rehoľnými sestrami

     • 23. októbra 2019 zavítali na našu školu rehoľné sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktoré žiakom počas besedy priblížili ich misjnú činnosť v rôznych krajinách sveta.

    • Výrobky z darov Zeme
     • Výrobky z darov Zeme

     • Jeseň je ročné obdobie, ktoré nás očarí svojou pestrosťou, vzácnymi plodmi i teplým babím letom. A taká bola i tento rok. Preto nám nestálo nič v ceste, aby sme vstupnú chodbu našej školy zmenili na výstavnú sieň. Dňa 22. 10. sa naši najmenší žiaci  ZŠ  spolu so svojimi rodičmi  stretli v ŠJ, aby si spríjemnili jesenné odpoludnie a spoločnými silami vytvorili nádherné výrobky „ z darov Zeme“. Rodičia spolu so svojimi deťmi popustili uzdu fantázie, a tak vytvorili jedinečné výtvory z toho čo nám ponúkla naša záhrada.. Netajili nadšenie z výsledkov vlastnej práce a práce detí. Bolo to vydarené popoludnie, akým sa môže stať ktorékoľvek iné spoločné podujatie. Kolektív pedagógov zo ZŠ s MŠ ďakuje všetkým, ktorí svoj voľný čas venovali deťom  a svojou ochotou, zručnosťou, pomocou a úžasnou predstavivosťou prispeli k skrášleniu vestibulu našej školy.

    • Beseda s M. Nemčekovou
     • Beseda s M. Nemčekovou

     • Na besede s pani novinárkou

       

      „Novinár je spisovateľ súčasnosti .“

                                                   (Albert Camus) – francúzsky spisovateľ a filozof

           V predposledný októbrový piatok prijala naše pozvanie na besedu pani šéfredaktorka Monika Nemčeková, ktorej meno je nerozlučne späté s novinami Slovenská brána. Takisto sa veľmi výraznou mierou podieľa  na príprave a vydávaní Kozárovských novín.  Prišla medzi nás, aby porozprávala žiakom o svojej každodennej práci, aby ich inšpirovala a povzbudila, vyzdvihla  neľahkú, no zároveň krásnu prácu novinára v regióne.

           Žiaci si pre ňu pripravili zaujímavé otázky. Pýtali sa, aké vlastnosti musí mať podľa jej názoru dobrý novinár. Dozvedeli sme sa, že kvalitný novinár by mal oplývať zodpovednosťou, mal by byť sčítaný, mal by mať chuť neustále sa učiť niečo nové, aby nezostal stáť na jednom mieste, bol schopný kráčať s dobou a vedel čo najobjektívnejšie podať jej obraz.

            Pani Nemčeková tiež rozprávala o svojom detstve, kamarátoch, učiteľoch, ktorí ju na jej ceste ovplyvnili a podporovali. Spomenula aj rodinu, ktorá bola pre ňu hnacím motorom a inšpiráciou v čase, kedy to najviac potrebovala.

           Viackrát sa počas besedy vyslovila, ako je rada, že sa  venuje regionálnej žurnalistike. Pretože  miluje svoj región a ľudí, ktorí z neho vzišli, prípadne v ňom naďalej aktívne pôsobia, ctí jeho tradície a je na ne  hrdá. Snaží sa vyzdvihnúť  zaujímavé a podnetné akcie, ktoré v regióne prebiehajú, zviditeľniť inšpiratívnych ľudí. To považuje za svoje poslanie a je veľmi vďačná, že robí prácu, ktorá ju napĺňa.

           Taktiež nám odovzdala cenné rady, ktoré využijeme pri tvorbe školského bulletinu, ktorý pripravujeme aj vďaka finančnej pomoci Nitrianskeho samosprávneho kraja.

           Beseda sa všetkým zúčastneným páčila, pre žiakov bola nielen veľmi poučná a zaujímavá, si deti získala svojim milým a priateľským vystupovaním a bezpochyby svojím rozprávačským talentom. My jej aj touto cestou ďakujeme, želáme jej veľa tvorivých síl a elánu, aby mohla svoju záslužnú a krásnu prácu vykonávať čo najdlhšie.

    • Svetový deň zdravej výživy - 16.10.2019
     • Svetový deň zdravej výživy - 16.10.2019

     • Každý rok pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy - 16.októbra - žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami si ho pripomínajú rôznymi aktivitami. Tento rok to boli odborné prednášky na témy Prevencia zubného kazu a obezita/ pre 1. a 2. ročník/, Pyramída zdravej výživy/pre 3.- 6.ročník/ a Zdravý životný štýl/ pre 7. – 9. ročník/.Žiaci II. stupňa ŠpTr. spolu s pani učiteľkou a asistentkou si zas pripravili chutné ovocné misy a haruľu na plechu. Po nich nasledovala pre žiakov 1. – 4. ročníka exkurzia na PD v Kozárovciach, kde nás privítal a takmer celý čas sprevádzal zástupca predsedu p. Milan Szabó a aj  predseda PD Ing. Peter Repiský. Touto cestou im za kvalitné, veku primerané a zaujímavé rozprávanie o všetkom čo sa týka hovädzieho dobytka úprimne ďakujeme. No a v neposlednom rade patrí sa poďakovať za „zdravý mliečny“ záver našej exkurzie, ktorý pre nás pripravili pracovníčky PD a ktorý potešil nejedno žiacke i kantorské srdiečko.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     •                                                Jesenný  zber papiera

       

       

           Dňa 30. septembra sa v obci uskutočnil jesenný zber papiera. Akciu zorganizovala ZŠ s MŠ Kozárovce a spolu so žiakmi ju aj úspešne zrealizovali. Spoločnými silami vyzbierali 2210 kg papiera a opätovne sa utvrdili v tom, že  vzájomná spolupráca je mimoriadne dôležitá a prospešná. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

    • Polročné prázdniny
     • Polročné prázdniny

     • Polročné prázdniny sú v pondelok - 3. 2. 2020. V piatok 31.1. 2020 sa žiaci učia 1. a 2. hodinu podľa rozvrhu, potom nasleduje odovzdávanie výpisov za 1. polrok šk roka 2019/2020 a športové aktivity s triednymi učiteľmi. Žiaci I. stupňa končia o 11:15 hod., žiaci II.stupňa o 12:15 hod.

    • Vianočný výchovný koncert
     • Vianočný výchovný koncert

     • Posledný školský deň v roku 2019 sme si spríjemnili vianočným výchovným koncertom. Predstavili sa nám žiaci našej školy, aby nám predviedli svoje hudobné nadanie. Či už hrou na hudobnom nástroji alebo spevom. A tak zazneli mnohé známe vianočné skladby, ktoré nás správne vianočne naladili. 

    • Šaliansky Maťko - prednes povestí
     • Šaliansky Maťko - prednes povestí

     • ŠKOLSKÉ KOLO - 17.12.2019

      Do školského kola v prednese povestí Šaliansky Maťko sa zapojilo celkovo 27 žiakov. V I. kategórii 10 žiakov, v II. kategórii 10 žiakov a v III. kategórii 7 žiakov.   

      Vyhodnotenie:

      I. kategória :  1. miesto Bianka Wolfová 3.roč.

                            1. miesto Viktória Beniaková 3.roč.

                            2. miesto Mary Ann Mladá 2.roč.

                            2. miesto Ester Švolíková 2.roč.

                            2. miesto Kristína ŠvolíkováZuzana Krajčiová 2.roč.

                            3. miesto Ela Báťová 2.roč.

                            3. miesto Liliana Nela Liptáková 2.roč.

       

      II. kategória : 1. miesto Liana Mezeiová 5.roč.

                            2. miesto Alexandra Oravcová 5.roč.

                            2. miesto Veronika Šustáková 4.roč.

                            3. miesto Simona Horváthová 5.roč.

                            3. miesto Dávid Šimkovič 5.roč.

       

      III. kategória :1. miesto Miriam Beniaková 6.roč.

                             1. miesto Lesia Mezeiová 7.roč.

                             2. miesto Martin Hlavatý 6.roč.

                             3. miesto Adam Kováč  6.roč.

       

      Víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na obvodnom kole v Tlmačoch, ktoré sa uskutoční 16.1.2020.

       

      OBVODNÉ KOLO - 16.1.2020, Tlmače

      Účastníci: Bianka Wolfová 3.roč.

                       Liana Mezeiová 5.roč.

                       Miriam Beniaková 6.roč.

       

      Vyhodnotenie

      III. kategória : 2. miesto Miriam Beniaková 6. roč.

      Miriam Beniaková nás bude reprezentovať na okresnom kole v Leviciach, ktoré sa uskutoční 21.1.2020. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z  úspechu.

       

      OKRESNÉ KOLO - 21.1.2020, Levice

      Vyhodnotenie

      Na okresnom kole nás reprezentovala: žiačka Miriam Beniaková zo 6.roč. Síce sa neumiestnila na prvých troch miestach, no napriek tomu našu školu veľmi pekne reprezentovala. Ďakujeme.                           

    • Dopravná výchova - Beseda s policajtom kpt. Ing. P. Polákom
     • Dopravná výchova - Beseda s policajtom kpt. Ing. P. Polákom

     • Dňa 11. 12. 2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ s MŠ Kozárovce zúčastnili besedy s kpt. Ing.  Petrom Polákom z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach. Beseda bola zameraná na dopravnú výchovu. Zoznámili sme sa s prácou polície a porozprávali o dopravnej výchove všeobecne. Hravou formou sme si zopakovali dopravné značky, povinnosti chodcov a cyklistov.                                                                                                         

       

             Mgr. Andrea Mikešová – koordinátor dopravnej výchovy

    • Detská policajná akadémia
     • Detská policajná akadémia

     • Dňa 18.novembra 2019 sa žiaci 5. a 6. ročníka zapojili do certifikovaného projektu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod názvom: ,,Detská policajná akadémia´´. Každý žiak dostal pracovný zošit Detskej policajnej akadémie a pod odborným vedením pracovníkov policajného zboru, Mgr. Čakajdovej a Mgr. Horniaka, vypracovával jednotlivé úlohy k danej téme.

      Zároveň sme sa aj porozprávali o jednotlivých témach. Pani policajtka a pán policajt nám ochotne odpovedali na naše otázky.

       

      1. stretnutie bolo zamerané na:  Zoznámenie sa s našou políciou

                                                        /Spoznajte políciu. Keď potrebujete pomoc/  

       

      Ďalšie 4. stretnutia budú zamerané na:

      Bezpečnosť na internete

      /Bezpečne na ,,sieti´´, Svet internetu a zákon, Počítač a závislosti/                                                              

       

      Každý je iný!

      /Predsudky, Diskriminácia a rasizmus, Tolerancia/

                                                                   

       Na ceste nie si sám!

      /Hlavne bezpečne!, Vnímam, vidím, počujem!, Doprava pre každého/                                                            

       

      Stop násiliu!

      /Čo je to násilie, Som veľký, ale nie dospelý, Potrebujem pomoc, Zákon vo vrecku/

       

      Žiaci po absolvovaní všetkých piatich stretnutí dostanú Certifikát o absolvovaní daného projektu.

       

      Napísala: Mgr. Andrea Mikešová – koordinátor dopravnej výchovy

    • Krajské kolo prednesu kresťanskej poézie a prózy: ....a Slovo bolo u Boha...
     • Krajské kolo prednesu kresťanskej poézie a prózy: ....a Slovo bolo u Boha...

     • Dňa 21.11.2019 sa zúčastnili na krajskom kole v prednese kresťanskej poézie a prózy títo žiaci: Johana Oravcová z 1.roč., Zuzana Krajčiová  3. roč., Alžbeta Beniaková  a Viktória Švoliková z 8. roč.

       A  ako bolo?

      Po dlhej ceste sme sa konečne dostali do Topoľčian do Základnej školy Dona Bosca. Zapísali sme sa, pozreli sme si triedy, v ktorých budeme súťažiť a čakali sme na začiatok svätej omše. Po peknom zážitku zo svätej omše nás všetkých privítali. Mali sme možnosť vypočuť si zaujímavé texty. Po skončení recitácie sme mali chutný obed.  Po obede sme čakali na vyhodnotenie. I keď sa nám tento rok nepodarilo umiestniť na prvých troch miestach, sme radi, že sme získali nové skúsenosti a mali sme pekný kultúrny zážitok. Na záver sa so všetkými rozlúčili a darovali nám na pamiatku medovníkové srdiečka.  Domov  sme odchádzali s príjemným pocitom. Chceme sa všetkým poďakovať za ich čas, ktorí nám venovali pri príprave ako aj pri samotnej realizácii cesty. Všetkým patrí úprimné  slovo :„Ďakujem.“ O rok by sme sa chceli do  tejto súťaže zapojiť opäť.

    • Prednáška - Zdravé telo
     • Prednáška - Zdravé telo

     • Jednou z najkrajších situácií v školskej práci je, keď môže učiteľ praktickou ukážkou potvrdiť, čo žiakov učí, čomu verí a čo sa snaží vložiť do ich sŕdc. Takouto ukážkou spojenia teórie a overenia si pozornosti detí formou pracovných listov o ZDRAVOM TELE bola i beseda s Mgr. Mezeiovou, lektorkou občianskeho združenia ACET SR, ktorú naši žiaci dňa 21.11.2019 s radosťou a veľkým nadšením privítali v našej základnej škole. A keďže najlepšou taktikou je pripraviť sa na to, že sa človek ocitne v situácii, keď mu drogu niekto ponúkne, dôležitá je pomoc od ľudí z najbližšieho okolia. Tým, že p. Mezeiová ukázala deťom, že sa môžu sami rozhodnúť neužívať drogy,  poukázala na správny spôsob života, ktorý je pozitívny, zdravý a môže byť aj zábavný. Jej rozprávanie bolo popretkávané rôznymi  aktivitami do ktorých sa každé dieťa chcelo zapojiť. Svoj názor na užívanie drog a jeho následky na zdravie človeka vložila cez rôzne aktivity do príbehu, ktorý všetkých zaujal, každý sa doň aktívne zapájal a ihneď reagoval na všetky otázky. Tí najšikovnejší boli odmenení drobnou sladkosťou. A čo bolo cieľom tohto podujatia? Naučiť žiakov pýtať sa, diskutovať a učiť sa od dospelých. Čomu ? Vytrvalosti. Trpezlivosti. Odhodlaniu. Snahe. Odvahe. A v neposlednom rade chuti zdravo a bez drogy, akou sú cigarety či alkohol, žiť.