Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, KOZÁROVCE 927
Adresa školy935 22 Kozárovce č. 927
Telefón036/634 04 80
E-mailskola@zskozarovce.sk
WWW stránkazskozarovce.edupage.org
Zriaďovateľobec Kozárovce, č. 685

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Richard Demian036/63404800911 530 904riaditel@zskozarovce.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Ivana Šustáková036/6340480 i.sustakova@zoznam.sk
ZRŠ pre MŠMgr. Eva Báťová036/63420410911 916 777batova@zskozarovce.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Ivana Švoliková, PhD. 
pedagogickí zamestnanciMg. Ivana Švoliková, PhD. 
 Martin Lenard 
   
ostatní zamestnanciAnton Majer 
   
zástupcovia rodičovMgr. Lenka Šimegová 
 Terézia Švoliková 
 Ing. Blanka Janovická 
 Ing. Beáta Hlavová 
   
zástupcovia zriaďovateľaIng. Bystrík Ižoldr 
 Ľuboš Švolík 
 Mgr. Martina Holečková 
 Mgr. Mária Hlavová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Metodické združenieMgr. Mária Hlavová1. stupeň ZŠ, vychovávateľky 
PK- prírodovedné predmetyMgr. Ivana Švoliková PhD.MAT,FYZ, CHE, BIO, GEO 
PK- spoločensko-vednéMgr. Lucia TulováSJL, ANJ, DEJ, OBN 
PK- výchovné predmetyMgr. Kornélia KmeťováVYV, HUV, TSV, THD, SEE 
Metodické združeniePaedDr. Eva Michálikovášpeciálne triedy 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 202

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie: Máme 3 špeciálne triedy- 2.B - 8 žiakov, spojené 3.B a 4.B - 7 žiakov, spojené 6.B, 7.B a 9.B - 8 žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21111111110
počet žiakov322123201914171617179
z toho ŠVVP195423221140
zo ŠVVP žiaci zo SZP194211100028
počet špeciálnych tried 11  1   3
počet žiakov v ŠT 87  8   23
z toho v ŠKD2014161121   64

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 34, z toho počet dievčat -18

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 22 nových a 11 prepadnutých, z toho počet dievčat - 13/6

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 12/, z toho počet dievčat 5

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019 : 18 žiakov, 16 z 9.A, 1 z 9.B a 1 zo 7.B

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov1  1  2

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym A. Vrábla LeviceGymnázium Golianova 68, NitraGymnázium SKŠ, NitraGym Sv. Vincenta de Paul LeviceObchodná akadémia LeviceSOŠ pedagogickáSOŠ Hotelová akadémia NitraSUŠ L. Bielika, LeviceSúkr. Konzervatórium - NitraStr. zdravotn. škola - BratislavaŠkola úžitkového výtv. - BratislavaSpoj.škola - Praktická škola, Nová BaňaSpolu
prihlásení311112311111118
prijatí311112311111118
% úspešnosti100 %100 %100 %100 %100%100 %100 %100%100 %100 %100 %100 %100 %100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEOHUVCHEIFVINFMATNBVNEJOBNPVC
1.A1,75  2,75  1,06   1,811   
1.B3,8  2,79  3,2   3,531   
2.1,74  2  1,21   1,631   
2.B    1,63  1,38   2,38   1,13
3.1,45  2  1,18  11,641  1
3.B    2  1   2,4   1,4
4.1,37  1  1,16  11,791  1
4.B    1  1   1   1
5.2,111,51,721,17 1,721,06  1,062,391   
6.2,142,212,4312,071,931  1,072,791 1,29 
6.B    2,33  1  1,82,41  1,4
7.1,881,351,65 1,352,1211,29 11,761 1,59 
7.B  2,531,532,51  11,5  21,5
8.1,881,51,81 1,251,941,061,56 12,131 1,5 
9.1,9411,29 11,24 1,18 11,7111,711 
9.B  34 44132 41 33

TriedaPDAPVOSJLSPRSEETHDTSVTEVVUCVLAVUMVYV
1.A 1,51,941,13  1,06    1
1.B 3,074,21,33  1,4    2,2
2. 1,741,791,11  1,05    1,11
2.B   2,51,25  1,13 1,38  1,13
3.1,64 1,551  1  1,64 1,05
3.B   32,2  1,6 2,2  1
4.1,21 1,471  1  1,68 1
4.B   21  1,5  2 1
5.  2,171 11,06    1
6.  2,51 11    1
6.B   2,81  1  2,8 1,4
7.  2,241 11    1
7.B   2,52  1    1,5
8.  2,251 11    1
9.  1,711  1   1 
9.B   313  1   3

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A171520
1.B155100
2.211830
2.B 8800
3.232300
3.B 5500
4.202000
4.B 2200
5.191810
6.141400
6.B 5500
7.171700
7.B 2200
8.161600
9.171700
9.B 1100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A17136385,19128180,06825,13
1.B153685245,673421228,0726417,60
2.213018158,842952155,37663,47
2.B 82088261,001966245,7512215,25
3.23202387,96202387,9600,00
3.B 51976395,201769353,8020741,40
4.20150877,04150877,0400,00
4.B 2425212,50425212,5000,00
5.192364131,332364131,3300,00
6.14120886,29120686,1420,14
6.B 5896179,20890178,0061,20
7.17157895,57157895,5700,00
7.B 2600300,00564282,003618,00
8.161965122,811965122,8100,00
9.172084122,592084122,5900,00
9.B 17070,007070,0000,00

Výsledky externých meraní

23. 10. 2018  E- test 9- 2018

Výsledková listina:      počet testovaných žiakov školy – 15

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy ( v % ) 87,8 – MATGR, 65 – SJL

            Priemerná úspešnosť všetkých zapojených žiakov v SR( v % ) 61 – MATGR, 56,4 - SJL

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru ( v % ) +26,8 MATGR, +8,6 SJL

24. 10.2018– E–T5-2018

Výsledková listina:      počet testovaných žiakov školy – 18

            Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy ( v % ) 60,4 – MAT, 68,9  – SJL

            Priemerná úspešnosť všetkých zapojených žiakov v SR( v % ) 56,6 – MAT – 68,5 - SJL

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru ( v % ) +3,8 MAT, +0,4 SJL

15. 11.2018 – KOMPARO – testovanie žiakov 9. ročníka

Výsledková listina:      počet testovaných žiakov školy – 17

            Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy ( v % ) – MAT –65,9% , SJL – 65%

            Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR( v % ) – MAT –60,3%   , SJL – 56,4%

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru  MAT+5,6%    SJL + 8,6%

21. 11. 2018 – celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Výsledková listina:      počet testovaných žiakov školy – 18

            Priemerný počet bodov v rámci SR -  

            Priemerná úspešnosť školy ( v % ) – MAT – 63% , SJL –  63,5 %

            Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer ( v % ) – MAT –59,3%, SJL – 58,4 %

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti nár. priemeru ( v % ) – MAT –+3,7 SJL – +5,1

3. 4.   Celoslovenské testovanie žiakov 9. r., testovalo  16 žiakov

           

MAT

SJL

Priemerná úspešnosť školy ( v %)

78,5

70,6

Priemerná úspešnosť v SR ( v %)

63,1

62,3

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru ( v %)

15,4

8,3

13. 5. E-TEST, MAT – 7. ročník                                                                    

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 63,6 %, priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 50,0 %, Oliver Lackovič, Viktória Švoliková, Barbora Švolíková napísali na 100%

16. 5. E-TEST, SJL , čitateľská gramotnosť – 8. ročník                                                           

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 53,8 %, priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 54,7 %, Gabriel Demian, Damián Janovický napísali na 80 %

21. 5. E-TEST, MAT – 4. ročník                                                                    

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 70,8 %, priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 63,8 %, Liana Mezeiová, Tatiana Tošálová napísali na 95 %

22. 5. E-TEST, SJL – 4. ročník                                                           

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 65,6 %, priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 56,6 %, Liana Mezeiová, Dávid Šimkovič napísali na 85 %

 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný plán – ISCED 1

 (základná škola s vyučovacím jazykom slovenským) na šk. rok 2019/2020


 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Počet týždenných hodín

všeobecné vzdelávanie

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9 + 0

8 + 0

7 + 1

7 + 0

31 + 1

Anglický jazyk

0 + 1

0 + 2

3 + 0

3 + 0

6 + 3

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4 + 0

4 + 0

4 + 0

4 + 0

16 + 0

Informatika

0 + 0

0 + 0

1 + 0

1 + 0

2 + 0

Človek a príroda

Prírodoveda

0 + 0

0 + 0

1 + 0

2 + 0

3 + 0

Prvouka

1 + 0

2 + 0

0 + 0

0 + 0

3 + 0

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

0 + 0

0 + 0

1 + 0

2 + 0

3 + 0

Človek a hodnoty

Náboženská výchova/Etická výchova

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

4 + 0

 

Etická výchova

 

 

 

 

 

 

Náboženská výchova/náboženstvo – Katolícka cirkev

 

 

 

 

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

0 + 0

0 + 0

1 + 0

1 + 0

2 + 0

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

4 + 0

Výtvarná výchova

2 + 0

2 + 0

1 + 0

1 + 0

6 + 0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2 + 1

2 + 1

2 + 1

2 + 1

8 + 4

 

Skupiny predmetov

Náboženská výchova/Etická výchova

  • Etická výchova
  • Náboženská výchova/náboženstvo – Katolícka cirkev

Popis realizácie

Zvolené predmety a počty hodín odrážajú naše zameranie. Je v súlade so štátnym vzdelávacím programom (nachádza sa na stránke www.statpedu.sk.). Voliteľné hodiny uvedené v Štátnom vzdelávacom programe po premyslení a v súlade so zameraním našej školy sú pridelené povinným učebným predmetom alebo voliteľným predmetom. Školský učebný plán je vypracovaný na celé obdobie štúdia. Nie je však nemenný. Dá sa obmieňať, dopĺňať, inovovať alebo celkom zmeniť na základe požiadaviek komunity blízkej škole vždy na začiatku školského roka.

Učebné plány začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú súčasťou kapitoly "Začlenenie žiakov ..."

Poznámky:

1. Voliteľné hodiny použila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu.

Voliteľné hodiny využila na:

a) Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah premetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

b) Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy.

2. Keďže má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmety telesná a športová výchova, využila voliteľné hodiny v primárnom aj sekundárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.

3. Pri prestupe žiaka naša škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole. V prípade zistených odlišností zabezpečí žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka. Zodpovedá zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ.

 

ISCED 1

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 1. a 2. ročníka  nesmie  byť vyšší  ako 23, pre žiakov 3. a 4. ročníka nesmie byť vyšší ako 26.

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

3. Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet sa budú žiaci učiť nasledovne:

- prvý  cudzí  jazyk  sa  žiaci  učia od  1. ročníka v rámci  disponibilných hodín  ako novovytvorený predmet, od  3. ročníka sa predmet vyučuje v rámci dotácie ŠVP.

4. Triedy sa delia/spájajú v predmete etická výchova, anglický jazyk, informatika.

5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.

 

Všeobecné legislatívne pravidlá:

- Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20.

Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.

Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.

 

- Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka  a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.

 

- Na vyučovanie predmetu informatika možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.

 

- Telesná a športová výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.

 

- Na vyučovanie predmetu technika možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.

 

Organizácia u nás: (šk. rok 2018/2018)

Etická výchova – 

 1. ročník - 1. skupina, 

2. - 4. ročník - 2. skupina, 

2.B - 4.B - 3. skupina

Anglický jazyk - 2. ročník - 2 skupiny

Anglický jazyk - 3. ročník - 2. skupiny

Informatika - 3. ročník - 2. skupiny

Výtvarná výchova - 3. ročník - dotácia 1 hod týždenne, realizovaná každý druhý týždeň v dvojhodinovom bloku

Pracovné vyučovanie - 3. ročník - dotácia 1 hod týždenne, realizovaná každý druhý týždeň v dvojhodinovom bloku

Anglický jazyk - 4. ročník - 2 skupiny

Informatika - 4. ročník - 2 skupiny

Výtvarná výchova - 4. ročník - dotácia 1 hod týždenne, realizovaná každý druhý týždeň v dvojhodinovom bloku

Pracovné vyučovanie - 4. ročník - dotácia 1 hod týždenne, realizovaná každý druhý týždeň v dvojhodinovom bloku

 

Učebný plán – ISCED 2

 (základná škola s vyučovacím jazykom slovenským) na šk. rok 2019/2020


 

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Počet týždenných hodín

všeobecné vzdělávanie

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5 + 0

5 + 0

4 + 1

5 + 0

5 + 0

24 + 1

Anglický jazyk

3 + 1

3 + 1

3 + 1

3 + 1

3 + 1

15 + 5

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4 + 1

4 + 1

4 + 1

4 + 1

5 + 0

21 + 4

Informatika

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

0 + 1

4 + 1

Človek a príroda

Biológia

2 + 0

1 + 0

2 + 0

1 + 0

1 + 0

7 + 0

Fyzika

0 + 0

2 + 0

1 + 0

2 + 0

1 + 0

6 + 0

Chémia

0 + 0

0 + 0

2 + 0

2 + 0

1 + 1

5 + 1

Človek a spoločnosť

Dejepis

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

2 + 1

6 + 1

Geografia

2 + 0

1 + 1

1 + 0

1 + 0

1 + 0

6 + 1

Občianska náuka

0 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

4 + 0

Človek a hodnoty

Náboženská výchova/Etická výchova

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

5 + 0

 

Etická výchova

 

 

 

 

 

 

 

Náboženská výchova

 

 

 

 

 

 

Človek a svet práce

Technika

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

5 + 0

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

0 + 0

4 + 0

Výtvarná výchova

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

5 + 0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2 + 1

2 + 1

2 + 1

2 + 1

2 + 1

10 + 5

Skupiny predmetov

Náboženská výchova/Etická výchova

  • Náboženská výchova
  • Etická výchova

Popis realizácie

Zvolené predmety a počty hodín odrážajú naše zameranie. Je v súlade so štátnym vzdelávacím programom (nachádza sa na stránke www.statpedu.sk.). Voliteľné hodiny uvedené v Štátnom vzdelávacom programe po premyslení a v súlade so zameraním našej školy sú pridelené povinným učebným predmetom alebo voliteľným predmetom. Školský učebný plán je vypracovaný na celé obdobie štúdia. Nie je však nemenný. Dá sa obmieňať, dopĺňať, inovovať alebo celkom zmeniť na základe požiadaviek komunity blízkej škole vždy na začiatku školského roka.

Učebné plány začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú súčasťou kapitoly "Začlenenie žiakov ..."

Poznámky:

1. Voliteľné hodiny použila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu.

Voliteľné hodiny využila na:

a) Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah premetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

b) Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy.

2. Keďže má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmety telesná a športová výchova, využila voliteľné hodiny v primárnom aj sekundárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.

3. Pri prestupe žiaka naša škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole. V prípade zistených odlišností zabezpečí žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka. Zodpovedá zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ.

 

ISCED 2

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka nesmie byť vyšší ako 30, pre žiakov 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34.

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

3. Triedy sa delia / spájajú v predmetoch etická výchova, náboženská výchova,  telesná a športová výchova, anglický jazyk, informatika, chémia.

4. Vyučovacia hodina má 45 hodín v tomto rozdelení učebného plánu.

Všeobecné legislatívne pravidlá:

- Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20.

Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.

Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.

 

- Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka  a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.

 

- Na vyučovanie predmetu informatika možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.

 

- Telesná a športová výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.

 

- Na vyučovanie predmetu technika možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.

 

Organizácia u nás:(šk. rok 2019/2020)

Etická výchova –  5.A – 9.A ročník - 1 skupina,  5.B, 7.B, 8.B– 1 skupina 

Náboženská výchova - 7.A + 7.B ročník

Telesná a športová výchova - 5.A + 6.A ročník, 5.B - 1 skupina dievčat, 1 skupina chlapcov

       7.A, 7.B, 8.A, 8.B - 1 skupina dievčat, 1 skupina chlapcov

Informatika - 5.A ročník - 2 skupiny

Anglický jazyk - 5.A ročník - 2 skupiny

Technika - 5.A ročník - 1 sk. dievčatá, 1 sk. chlapci

 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie pre 1. až 9. ročník platný pre 1.-9. ročník

 

Vzdelávacia oblasť

Ročník

1

2

3

4

5.

6.

7

8.

9.

Predmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

8

1

8

1

8

 

7

1

6

1

6

 

5

1

5

1

5

1

 

Človek

a

príroda

Vecné učenie

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

Chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Biológia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

Človek

a

spoločnosť

Vlastiveda

 

 

 

 

 

 

2

 

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

Dejepis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

Geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

Občianska náuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

Človek

a

hodnoty

etická vých./

náboženská vých./ náboženstvo

 

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Matematika

a práca s

informáciami

 

matematika

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

1

4

1

4

1

4

1

informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

Človek a svet

pracovné vyučovanie

1

 

2

 

3

1

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

hudobná výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Zdravie

a

pohyb

 

telesná a športová výchova

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

ŠVP spolu

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

24

 

25

 

ŠkVP - Voliteľné predmety

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

3

 

4

 

4

 

4

ŠVP + ŠkVP spolu

22

23

24

25

26

26

28

28

29

 

Poznámky:

čierna farbaštátny vzdelávací program

červená farba – školský vzdelávací program

 

1.    Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný.

2.    Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.).

3. V predmete telesná a športová výchova sú žiaci:

2.B a 4.B celá trieda spolu.

3.B celá trieda spolu.

5.B spojená s 5.A a 6.A triedou. Delia sa na chlapcov a dievčatá.

7.B a 8.B spojená so 7.A a 8.A triedou. Delia sa na chlapcov a dievčatá.

2.B má samostatne celá trieda. 3.B a 4.B má samostatne celá trieda.

4. Predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.

5. Predmet výtvarná výchova sa vyučuje v dvojhodinových celkoch každý týždeň.

6. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.

Na hodine etickej výchovy:

2.B a 4.B celá trieda spolu.

3.B celá trieda spolu.

5. B, 7. B a 8. B sú spolu.

Na hodine náboženskej výchovy sú žiaci Nikoleta Kabátová a Sára Ižoldová (7.B) spojení

so 7.A triedou.

 

iRámcový učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie pre 1. až 10. ročník platný pre 1.-10. ročník

 

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

 

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

28

rozvíjanie komunikačnej schopnosti

5

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

31

rozvíjanie grafomotorických zručností

2

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

8

Človek a príroda

vecné učenie

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

25

Človek a hodnoty

etická výchova/ náboženská výchova/ náboženstvo

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

6

Matematika a práca  s informáciami

matematika

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

31

informatika

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

48

Umenie  a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Zdravie  a pohyb

telesná a športová  výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

Základ

18

18

19

20

20

21

21

22

22

22

22

225

Voliteľné (disponibilné) hodiny

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Spolu: základ + voliteľné hodiny

20

22

23

24

24

25

25

26

26

26

26

267

 

 

Poznámky:  

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.

3.  Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch. 

4.  Žiačka 4. ročníka Nelly Janka Laurincová je oslobodená od povinnosti dochádzať do školy a bude jej poskytnuté vzdelávanie na 4 hodiny týždenne a bude vzdelávaná podľa IVVP (variant B).

 

 

iRámcový učebný plán pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie pre 1. až 10. ročník platný pre 1.-10. ročník

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Spolu

Jazyk a komunikácia

rozvíjanie komunikačnej schopnosti

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

38

rozvíjanie sociálnych zručností

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

18

rozvíjanie grafomotorických zručností

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

15

Matematika a práca  s informáciami

matematika

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

informatika

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Človek a príroda

vecné učenie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Človek a hodnoty

etická výchova/ náboženská vých./náboženstvo

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Človek a svet práce

pracovné  vyučovanie

2

2

2

2

3

3

3

2,5

2,5

2,5

2,5

27

Umenie  a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Zdravie  a pohyb

zdravotná telesná  výchova

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

Základ

 

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

192

Voliteľné (disponibilné) hodiny

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

28

Spolu: základ + voliteľné hodiny

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

220   

    Poznámky

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre tento učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. Organizácia vyučovania je vlastná, t.j. prihliada sa na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením a teda vyučovacie hodiny sa členia do kratších časových celkov so zaraďovaním častejších prestávok.

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.

3. Predmety s časovou dotáciou 0,5 hodiny týždenne je možné vyučovať ako jednohodinové každý druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou výučbou.

4. Predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.

Žiak 1. ročníka Ricardo Rafael je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a bude mu poskytnuté vzdelávanie na 2 hodiny týždenne a bude vzdelávaný podľa IVVP (variant C).

 

 

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka2321
Bežných tried814711
Špeciálnych tried323 
Spolu1320212

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP15111511
DPP907,560
Znížený úväzok301,560
Na dohodu020 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov11819
vychovávateľov022
asistentov učiteľa033
    
spolu12323

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenneSpolu za predmet
1.A, 1.B, 2.(1.sk), 3. (1.sk), 5. (2.sk.), 8., 9.ANJ1,1,2,3,4,4,4,19
2., 3., 4. a 5. a 6.ETV1,12
4.PVC11
6,7,8VYV1,1,13
5,6HUV1,12
3. až 9.INF1111
6,7,8,9FYZ2,1,2,27
9.BIO11
5. Až 9.DEJ1,1,1,1,37
6,8,9OBN1,1,0,52,5
9.VUM0,50,5
5. Až 8.TECH1,1,1,14
Spolu:  50

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška122
2.kvalifikačná skúška21
štúdium školského manažmentu2 
špecializačné inovačné štúdium11 
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne2 
doplňujúce pedagogické1 
vysokoškolské pedagogické15 
vysokoškolské nepedagogické2 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
Úspechy žiakov ZŠ v šk. roku 2018/2019
SÚŤAŽ UMIESTNENIE   PRIPRAVOVAL
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE      
Gymnastický štvorboj - kategória C - chlapci 1. miesto v okresnom kole,                  2. miesto v krajskom kole,                družstvo (5 žiakov) Mgr. Zuzana Šebová                                    Mgr. Mária Hlavová                   Mgr. Katarína Líšková
Gymnastický štvorboj - kategória A - dievčatá 1. miesto v okresnom kole,                  4. miesto v krajskom kole,               družstvo (5 žiačok)
Gymnastický štvorboj - kategória C - dievčatá 1. miesto v okresnom kole,                  5. miesto v krajskom kole,               družstvo (5 žiačok)
Gymnastický štvorboj - kategória B - chlapci 2. miesto v okresnom kole družstvo (5 žiakov)
Gymnastický štvorboj - kategória A - chlapci 3. miesto v okresnom kole družstvo (5 žiakov)
Vybíjaná najmladších žiakov 1. miesto v okresnom kole,              5. miesto v krajskom kole družstvo (12 žiakov) Mgr. Jozef Majer                    
Cezpoľný beh - jednotlivci 2. miesto v okresnom kole jednotlivci Mgr. Kornélia Kmeťová, Mgr. Jozef Majer
Cezpoľný beh - družstvo žiačok 3. miesto v okresnom kole                           družstvo (3 žiačky)
Atletika - žiačky 1. miesto v okresnom kole - beh na 60 m, beh na 300 m                          jednotlivci Mgr. Kornélia Kmeťová, Mgr. Jozef Majer
Stolný tenis - žiaci 3. miesto v okresnom kole družstvo (4 žiaci) Mgr. Richard Demian
Bedminton - žiačky 3. miesto v okresnom kole družstvo (2 žiačky) Mgr. Kornélia Kmeťová, Mgr. Jozef Majer
Požiarnickej súťaž Plameň - jeseň - ml. kat. 1. miesto v okresnom kole družstvo (5 žiakov) Mgr. Mária Együdová                  Mgr. Beáta Sedláková
Požiarnickej súťaž Plameň - jeseň - st. kat. 1. miesto v okresnom kole družstvo (5 žiakov)
Požiarnickej súťaž Plameň - jar (kat. dievčatá) 1. miesto v okresnom kole                družstvo (10 žiačok)
       
PREDMETOVÉ SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY      
Matematická olympiáda M7 - 17. miesto - úspešný riešiteľ, M9 - 2. m. v OK, 4. m. v KK jednotlivci Mgr. Ivana Švoliková, PhD., 
Pytagoriáda P3 - 2. miesto v OK + úspešný riešiteľ, P4, P5 - úspešní riešitelia jednotlivci Mgr. Zuzana Šebová,                 Mgr. Katarína Líšková
Chemická olympiáda 2.m v OK + úspešný riešiteľ, 5.m. v KK jednotlivci Mgr. Ivana Švoliková, PhD.
Geografická olympiáda kat. H - 10. miesto -  úspešný riešiteľ jednotlivci Mgr. Kornélia Kmeťová
Olympiáda zo slovenského jazyka 3. miesto v OK - úspešný riešiteľ jednotlivci Mgr. Ivana Šustáková
UMELECKÉ SÚŤAŽE      
... a slovo Bolo u Boha - recitačná súťaž 2. miesto v krajskom kole jednotlivci Mgr. Mária Hlavová
Biblia očami detí a mládeže - výtvarná súťaž 1. a 2. miesto v diecéznom kole jednotlivci  
Zápalky v rukách detí - výtvarná súťaž 2x 1.miesto a 2. miesto v OK jednotlivci  
Vesmír očami detí - výtvarná súťaž 4. miesto v OK jednotlivci Mgr. Andrea Mikešová

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Školské akcie:

 

-        Európsky týždeň športu – beh zdravia

-        Biela pastelka – predaj plastových záložiek  v obci  a v škole, na podporu ľudí so zrakovým postihnutím

-        V dňoch 9. - 11. októbra  2018 sa konal základný  plavecký výcvik pre žiakov 3. roč.  prvého stupňa. Dopoludnia týchto dní žiaci s vyučujúcimi trávili na plavárni v Leviciach

-        Dňa 16. októbra  sme si aj na našej škole pripomenuli Deň zdravej výživy. Žiaci v jednotlivých triedach si pod vedením svojich triednych učiteľov pripravili aktivity - zaujímavé recepty, v ktorých hlavnou zložkou bolo prevažne ovocie, či zelenina.

-        Výrobky z darov Zeme- aktivity s rodičmi i  so starými rodičmi popoludní         

-        24. 10.   Medzinárodný deň školských knižníc - aktivity

-        12. – 16. 11. Týždeň boja proti drogám- športov spevavé aktivity

-        27. 11. Levicko má talent- úspech  našich žiačok 9. roč.- 3. miesto           

-        6.  12.    Mikulášske dopoludnie v ZŠ, Mikulášske popoludnie v DK Kozárovce- kult. program,

-        predaj žiackych výrobkov v školskom stánku

-        Zimná výzdoba tried

-        Vystúpenie  FS Vretienko – 1. adventná nedeľa v Kozárovciach

-        OŽaZ – 2. stupeň                                          

-        Imatrikulácia  prvákov

-        Zimná turistika, zimné hry 1.-4. r.

-        19.1. Rodičovský ples

-        - I.    Čitateľský oriešok -4. roč.

-        14. 2.  Valentínska pošta

-        11. 2. – 15. 2. LVVK Krahule  žiaci 7. roč. a 9.roč.

-        2. 3. Karneval v DK Kozárovce

-        Vesmír očami detí – zapojenie da do výtvarnej súťaže

-        Od 18. do 21. 2. Imatrikulácia prvákov                                          

-        22. 2.  Fašiangový karneval v škole s maskami (vyučovanie v maskách a disko po 3. vyuč. hodine  )

-        2. 3.    Karneval v DK Kozárovce                                                         

-        6. 3.    Návšteva miestnej knižnice Kozárovce- triedy navštívili knižnicu, pod vedením vyučujúceho Slovenského jazyka a literatúry        

-        od 11.3 do 25.3. Výstavka kníh a cudzojazyčnej literatúry

-        4.  4.  a 10. 4.   Zápis do 1. roč. ZŠ - počet zapísaných žiakov, ktorí absolvovali MŠ - 18, počet zapísaných žiakov, kt. neabsolvovali MŠ - 4, počet nastupujúcich po odklade - 6

-        22.  4.  DEŇ  ZEME – aktivity

-        15. 5. Deň slnečníc    

-        19. 5. - Deň matiek – príprava kultúrneho programu

-        21. 5. –  Medzinárodný  deň  mlieka

-        3. 6.    MDD- Bojná – Ranč pod Babicou                                        

-        12.6. – 14. 6. Seminár Mladý vedec- Bratislava, zúčastnil sa ho náš žiak 9. ročníka Timotej Šimkovič a dostal sa medzi 12 najlepších mladých vedcov na Slovensku                             

-        16.6. – 23.6. Škola v prírode

-        26. 6.    Rozlúčková slávnosť – 9. r.                                    

-        28. 6. Slávnostné ukončenie šk. roku

-        1.6.      Deň detí na miestnom futbalovom ihrisku v spolupráci s obecným úradom

-        14. 6.   Zber papiera                                                                                         

-        15. 6.   Kozárovský jarmok, vystúpenie žiakov ZŠ  a MŠ                              

-        23. 6.   Deň otcov dňa 23.6. o 15:00h v DK                                                  

-        28. 6.   Zber plastových uzáverov     

 

Exkurzie:

 

-        16. 10.  PD Kozárovce- žiaci 1. st. a špeciálnych tried

-        7.   11.   Historická Banská Bystrica – 6.roč.

-        13. 11. VW Bratislava- žiaci 2. stupňa

-        27. 11.  Banská Bystrica – Thurzov dom, tvorivé dielne 3. a 4. roč.

-        Burza informácií Levice – pre žiakov 9. roč.

-        Návšteva filmového predstavenia v Leviciach / počas testovania piatakov /

-        29. 11. Návšteva DAB Nitra - zamestnanci

-        11 .1.  Návšteva  Ponitrianskeho múzea Zlaté Moravce – Klenoty  spod slovenskej brány VII. – IX. r

-        29. 1.   Ponitrianske múzeum  Zlaté Moravce 1. a 5. roč.

-        31. 1.   Deň zimných športov –Lyžovanie a sánkovanie Drozdovo – žiaci 2. stupňa

-        25.3. Exkurzia 7. a 8. ročník – knižnica Zlaté Moravce                    

-        3. 4.      Bratislava – 7. roč. - Bratislavský hrad, parlament Slovenskej republiky, výstava pod názvom Kelti z Bratislavy

-        3. 4. Návšteva filmového predstavenia a kult podujatia v športovej hale   

-        26. 4. Les živá učebňa - Zvolen  1.A, 5. tr.                                             

-        26. 4.   Atlantis Levice – šp. tr. 1. Stupeň                                               

-        26. 4. Otvorenie banského chodníka – Nová Baňa- 6., špec. triedy na 2. stupni ZŠ

-        2. 5. D JGT Zvolen 5. a 6. r.                                                            

-        3. 5. Výchovný koncert – Heligonika 1.- 4. roč.                                           

-        14. 5. Bratislava 4. ročník      Bratislavský hrad, RTVS, Michalskú bránu a múzeum                                                                          

-        20. 5. Dopravné ihrisko ZH – 4. ročník, špec. triedy                                              

-        21. 5. D JGT Zvolen  7.- 9. r.                                                                      

-        21. 5. Dopravné ihrisko Žiar nad Hronom, Šášovské podhradie. – 2. a 3. ročník                          

-        31.5. 1. A - Levické kasárne

-        20.6. 1.B, 3. B a. 4.B – Bratislava ZOO                              

-        20.6. 2. stupeň špeciálnych tried – Starý Tekov Bažantnica                                                                                                           

 

Besedy, výchovné koncerty

-        Beseda so včelárom- žiaci  ŠKD

-        Šikanovanie – 2. stupeň( dotazník bol rozdaný žiakom) beseda presunu

-        Dopravná výchova –  bezpečnosť na cestách, pre žiakov šp.tried a 1. stupňa

-        Bratislavský chlapčenský zbor –  sledovanie koncertu cez internet, zapojenie sa do hudobného projektu

-        2. 10. Výchovný koncert Dajme predsudkom MAT

-        21. 12. Vianočný výchovný koncert v ZŠ     - naši talentovaní žiaci / spev, hra na hudobné nástroje /     

-        6. 12.     Mikulášske dopoludnie v ZŠ, Mikulášske popoludnie v DK Kozárovce- kult. program,

-        predaj žiackych výrobkov v školskom stánku

-        Vystúpenie  FS Vretienko – 1. adventná nedeľa v Kozárovciach

-        24. 1.  Aktivity, besedy – počítačové hry, sociálne siete, sebahodnota, návykové látky

-        január- beseda s logopedičkou pre pedagógov šp. tried a 1.a 2. ročníka

-        14.3. Tradície regiónu –p. Krajči     

-        29. 4.   Kyberšikana –

-        29. 5. Šermiarsko- divadelná kumpánia – 2 KP

§ 2. ods. 1 j

Projekty

1.             Knižničné dobrodružstvo /2017 - 2018/ - projekt vyhlásený Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja – schválený a zrealizovaný (dotácia na podporu kultúry a športu – v sume 500 euro

2.             Bavíme sa florbalom /2017 - 2018/ - projekt vyhlásený Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja – schválený a zrealizovaný (dotácia na podporu kultúry a športu – v sume 1000 euro

3.             Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ s MŠ, Kozárovce, v rámci realizácie projektu vytvorené 2 pracovné úväzky pre pedagogických asistentov a k vytvoreniu inkluzívneho tímu – 0,5 úväzku pre šk. psychológa a 1 úväzku pre sociálneho pedagóga – schválený a prebieha

4.             Školské ovocie – zostrojenie hotela / vtáčích búdok / pre vtáčiky - prebieha

5.             Projekt DOVE- celosvetový Projekt sebadôvery.-  pre ž. 2. st. zameranie na  sebahodnotu  človeka- realizovali školský psychológ a sociálny pedagóg

6.             Program vytvorený Nadáciou Slovenskej sporiteľne - Program FinQ na podporu finančného vzdelávania na školách.

7.             Zriadenie modernej biochemickej učebne pre ZŠ Kozárovce, projekt podaný na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, cieľom je zriadenie novej učebne pre vyučovanie odborných predmetov, obstaranie nového nábytku, didaktickej techniky, učebných pomôcok - podaný , schválený, zrealizovaný

8.             Stolný tenis spája všetky generácie /2018-2019/ - projekt vyhlásený Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja – schválený (dotácia na podporu kultúry a športu – v sume 800 euro )

9.             Zo života našej školy – ročenka ZŠ s MŠ Kozárovce /2018-2019/ - projekt vyhlásený Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja – podaný (dotácia na podporu kultúry a športu – v sume 500 euro)

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky


-          zakúpené IKT do učební a tried – rekonštrukcia a modernizácia internetovej siete - prebieha

-          zakúpené stoly a stoličky do 1 triedy

-          úprava vonkajšieho areálu školy

-          rekonštrukcia a opravy kotolne

-          rekonštrukcia ŠJ a dovybavenie kuchynským riadom

-          zriadenie novej učebne biochémie

-          rekonštrukcia a modernizácia internetovej siete - priebežne

-          vybavenie ŠJ kuchynským riadom spotrebičmi

-          uvedenie tenisového kurtu do prevádzky

-          oprava rozvodu teplovodného potrubia

-          výroba krytov na radiátory, poličiek

-          vybudovanie striešky nad vchodom do školskej kuchyne

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

...


január - december/2018

 

 

 

 

 

 rozpočet 

 čerpanie mzdy

čerpanie prevádzka

 610-620       mzdy

409 532,48

409 532,48

 

Zahrnuté v mzdách:

 

 

 

asistent učiteľa

10 080,-

10 080,-

 

vzdelávacie poukazy

2 300,-

2 300,-

 

Projekt EU+ŠR

35 449,14

35 449,14

 

projekt UPSVaR

1 040,34

1 040,34

 

630-640        prevádzka

96 547,98

 

96 547,98

Zahrnuté v prevádzke:

 

 

 

vzdelávacie poukazy

3 908,-

 

3 908,-

povinná školská dochádzka MŠ

3 749,-

 

3 749,-

soc. znevýhodnené prostredie

4 700,-

 

4 700,-

stravné HN

7 159,85

 

7 159,85

školské potreby

1 377,80

 

1 377,80

lyžiarsky, škola v prírode

4 100,-

 

4 100,-

učebnice

123,-

 

123,-

Projekt EU+ŠR

6 284,33

 

6 284,33

január – jún/2019

 

 rozpočet 

 Čerpanie mzdy

 čerpanie prevádzka

610-620          mzdy

 417 928,-

167 363,19

 

Zahrnuté v mzdách:

 

 

 

asistent učiteľa

7 392,-

5 913,84

 

Vzdelávacie poukazy

2 500,-

 

 

630-640         prevádzka

100 541,- 

 

55 135,30 

Zahrnuté v prevádzke:

 

 

vzdelávacie poukazy

3 708,-

 

1 416,76

povinná školská dochádzka MŠ

 770,-

 

1 152,24

soc. znevýhodnené prostredie

3 000,-

 

938,33

stravné HN

10 696,-

 

9 743,35

školské potreby

2 400,-

 

   630,80

učebnice

         136,-

 

0,-

škola v prírode

2 900,-

 

0,-

 

 

 

 

lyžiarsky

2 100,-

 

2 100,-

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Strategické ciele školy

Oblasť výchovno-vzdelávacia

 

Strategický cieľ č. 1:

Rozvíjať informačné kompetencie (informačná a počítačová gramotnosť ) žiakov školy za účelom skvalitnenia ich procesu učenia sa a výsledkov učenia priamo na vyučovacích hodinách.

Termín: 2015-2020

Špecifický cieľ č. 1 :  Zvýšiť informačnú gramotnosť žiakov, aby vedeli získavať potrebné informácie z rôznych informačných zdrojov, vedieť ich kriticky zhodnotiť, pracovať  s nimi a sprostredkovať ich okoliu primerane svojmu veku.

Termín:2015-2020

Stratégia č.1 : Na vyučovacích hodinách využívať  rôzne informačné zdroje (internet, výukový softvér, knižné publikácie a časopisy) a vytvoriť žiakom priestor na tvorivosť, aktivitu, samostatnosť a  kooperatívne činnosti – projektové vyučovanie.

Termín : priebežne

Stratégia sa priebežne plní na vyučovacích hodinách, nemáme kvalifikovaného vyučujúceho INF, ešte viac sa zamerať na tvorivosť žiakov

Stratégia č.2 : Obnoviť materiálno-technické vybavenie počítačových učební.

Termín: 2015 - 2020

V oboch počítačových učebniach je interaktívna tabuľa s dataprojektorom, 17 počítačov. Je potrebné v druhej učebni renovovať počítače.

Stratégia č.3: Maximálne využívanie interaktívnych tabúľ s príslušenstvom v jednotlivých triedach a učebniach na predmetoch prírodovedného či spoločenskovedného charakteru.

Termín: 2015-2020

Interaktívne tabule máme v jazykovom laboratóriu, fyzikálno-chemickej učebni, v biochemickej učebni v štyroch triedach na 1. stupni ZŠ.

 

Strategický cieľ č. 2:

Rozvíjať komunikačné kompetencie v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov.

Termín: 2015-2020

Špecifický cieľ č. 1 : Naďalej ponechať zvýšený počet vyučovacích hodín anglického jazyka v jednotlivých ročníkoch.

Termín: 2015-2020

Stratégia : Ponechať anglický jazyk od prvého ročníka v rámci iŠkVP .

Termín: 2015 –

Splnené

Špecifický cieľ č. 2 : Naučiť žiakov vyjadrovať sa ústne aj písomne v anglickom jazyku primerane veku a situácii.

Termín: priebežne

Stratégia : Zaviesť do vyučovania cudzích jazykov moderné koncepcie vyučovacieho procesu ako je zážitkové, kooperatívne, problémové a projektové vyučovanie.                      

Termín: okamžite

Stratégia sa darí plniť čiastočne, kooperatívne a projektové vyučovanie je zahrnuté do vyučovacieho procesu, je potrebné využívať viac zážitkové a problémové vyučovanie

Stratégia : Zapojiť školu do projektu E-twining, kde by sa mohla nadviazať spolupráca so školou v zahraničí, čím by sa dal priestor pre zdokonaľovanie sa v komunikačných kompetenciách cudzieho jazyka.

Termín: 2015 – 2020

Nesplnené, v apríli 2019 prijatá ďalšia vyučujúca ANJ aj s cieľom zapojiť sa do projektov, úloha pokračuje aj pre ďalšie obdobie

Stratégia   : Zúčastňovať sa projektov zameraných na zdokonaľovanie sa v komunikačných schopnostiach v cudzom jazyku.

Termín: 2015 – 2020

Nesplnené, ako v predchádzajúcom bode

 

Strategický cieľ č. 3 :

Umožniť žiakom rozvíjať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové kompetencie. Prostredníctvom telesnej a športovej výchovy pôsobiť a dbať o zdravie ako súčasť zdravého životného štýlu a celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie žiakov.

Termín: 2015-2020

Špecifický cieľ č. 1 : Ponechať zvýšený  počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy v jednotlivých ročníkoch.

Termín: 2015 - 2020

Stratégia : Ponechať zvýšený  počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy v každom ročníku o jednu hodinu.

Termín: 2015 – 2020

Splnené

Špecifický cieľ č. 2 : Zamerať telesnú a športovú výchovu v primárnej edukácii dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a všestrannej pohybovej výkonnosti.

Termín: od septembra 2015

Stratégia : Zaviesť jednu hodinu telesnej a športovej výchovy navyše, ktorá by bola orientovaná na zdravotnú TSV, všestrannú pohybovú výkonnosť a venovaná zdravému životnému štýlu.

Termín: od septembra 2015

Čiastočne splnené, zdravotná TSV nie je vyučovaná samostatne, ale v rámci jednotlivých tematických celkov

 

Strategický cieľ č. 4 :

Vo vyučovacom procese začleniť finančnú gramotnosť, u žiakov rozvíjať vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje spojené s finančnou gramotnosťou.

Termín: 2015-2020

Špecifický cieľ č.1: Zvoliť koordinátora pre finančnú gramotnosť.

Termín: september 2015

Stratégia č.1: Zabezpečiť vzdelávanie (interné i externé) pre učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti, ale aj koordinácia pri začleňovaní problematiky do školského vzdelávacieho programu a priamo do výučby                                                             

Termín:2015 – 2020

Splnené – vzdelávanie pre koordinátora finančnej gramotnosti, ostatní vyučujúci – úloha pokračuje

Špecifický cieľ č.2: Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov.

Termín: september 2015

Stratégia č.1: Výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni základnej školy - Implementácia finančnej gramotnosti, ktorú je možné realizovať ako blokové vyučovanie i samostatné aktivity v rámci učebných predmetov.

Termín: 2015-2020

Splnené – témy finančnej gramotnosti zapracované do jednotlivých vyučovacích predmetov

Stratégia č.2: Výchovno-vzdelávací proces na druhom stupni základnej školy – Plynulo nadviazať na finančné vzdelávanie na prvom stupni. Ťažisko finančného vzdelávania je v tomto prípade v trojici učebných predmetov – občianskej náuke, matematike a etickej výchove.

Termín: 2015-2020

Splnené

 

Strategický cieľ č. 5 :

Rozvíjať kognitívne kompetencie (riešenie problémov, kritické a tvorivé myslenie), učebné, interpersonálne a personálne kompetencie.

Termín:2015-2020

Špecifický cieľ č. 1 :  Rozvíjať u žiakov schopnosti komunikovať, diskutovať a vyjadriť svoj názor. Snažiť sa  o zmeny v charaktere vzťahu – žiak – učiteľ.

Termín: priebežne

Stratégia :       Podpora ďalšieho vzdelávania pedagógov a prednášok zameraných na zmenu postojov a vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi.

Stratégia je podporovaná plánom kontinuálneho vzdelávania a aktivitami pedagogických zamestnancov v spolupráci so školským psychológom a sociálnym pedagógom

Termín: 2015 - 2020

Špecifický cieľ č. 2 :  Rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi, budovanie ovzdušia tolerancie, radosti z úspechov.

Termín: priebežne

Stratégia :       Vytvárať priateľskú atmosféru v kontakte so žiakmi, poskytnúť priestor na opravu nevydarených výkonov žiakov a obmedziť neprospievajúcich na minimum. Presadzovať sebahodnotenie u žiakov aspoň 1 x mesačne, pri hodnotení preferovať ústne alebo písomné skúšanie s prihliadnutím k individualite každého žiaka.

Termín: priebežne

Plní sa priebežne

Špecifický cieľ č. 3 :  Uplatňovať osvojovanie takých vedomostí a zručností, ktoré v budúcnosti prispejú k uplatneniu na trhu práce a k motivácii k celoživotnému učeniu.

Termín: priebežne

Stratégia : Korigovať formu encyklopedického učenia, zadávať zaujímavé úlohy, viesť žiakov k samostatnému vyhľadávaniu informácií v slovníkoch, náučnej literatúre, encyklopédiách, na internete.

Termín: od 1.9.2015

Plní sa priebežne

Špecifický cieľ č. 4 :  Rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, pre ktoré je charakteristické vytvárať nové, neobvyklé, racionálnejšie, efektívnejšie a pohotové myšlienky, postupy práce a výsledky.

Termín: priebežne

Stratégia č. 1 : Metodické orgány zabezpečia zapracovanie inovatívnych metodických postupov vo vyučovaní jednotlivých predmetov, s dôrazom na problémové, projektové a zážitkové vyučovanie.

Termín: september 2015   

Zapracované v plánoch MZ a PK

 

Oblasť personálna

 

Strategický cieľ č. 1:

Vytvárať vhodné podmienky pre optimálnu a efektívnu prácu pedagogických pracovníkov tak, aby každý  mohol prejaviť svoju osobnosť v tvorivej pedagogickej činnosti. Vytvárať pracovné prostredie s prevenciou na stresové situácie; viesť všetkých pracovníkov k reálnemu sebahodnoteniu, sebavýchove a sebavzdelávaniu.

Termín: 2015 - 2020      

Špecifický cieľ č. 1 :  Zabezpečovať všetkým pedagógom optimálne didaktické pomôcky na vyučovací proces.

Termín: priebežne

Stratégie :       Pomocou projektov, sponzorov alebo z vlastného rozpočtu obnoviť a zmodernizovať inventár jednotlivých kabinetov.

Termín:  priebežne

Kabinety sa obnovujú priebežne

Špecifický cieľ č. 2 :  Zabezpečovať pedagógom optimálne pracovné prostredie, ktoré by napomáhalo zvládať stresové situácie v škole. Esteticky dotvoriť zborovňu a jednotlivé kabinety.

Termín: priebežne

Stratégie :       Zabezpečiť pre učiteľov rôzne aktivity zážitkovou formou, besedy so psychológom a spoločné kultúrne a športové aktivity na upevnenie medziľudských vzťahov

Termín:  priebežne

Plní sa priebežne

 

Strategický cieľ č. 2 :

Vytvoriť optimálne podmienky pre profesijný rozvoj a kariérny rast učiteľov ako kľúčového prvku rozvoja školského systému a zvyšovania kvality efektívnosti pedagogickej práce.

Termín: 2015-2020

Špecifický cieľ č. 1 :  Zabezpečiť vzdelávanie učiteľov so zreteľom na poslanie a strategické ciele školy.

Termín: 2015 - 2020

Stratégia :       Vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov s ohľadom na poslanie a strategické ciele školy.

Termín:  september

Plán je vypracovaný

 

Oblasť materiálno – technická

 

Strategický cieľ č. 1:

Zefektívniť vykurovanie budovy ZŠ s MŠ

Špecifický cieľ č.1:  Zabezpečiť ekonomicky najvýhodnejšie pevné palivo na vykurovanie pred vykurovacou sezónou

Termín: priebežne

Splnené

Špecifický cieľ č.2: Rekonštrukcia a modernizácia kotolne na pevné palivo

Termín: 2015-2020

Čiastočne splnené – obnova a opravy dymovodov, fasáda a výmena okien

Špecifický cieľ č.3: Rekonštrukcia a modernizácia kotolne na plyn

Termín: 2015-2020

Nesplnené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

 

Strategický cieľ č. 2:

Zveľadiť exteriér školy -  školský areál, športoviská, átrium.

Špecifický cieľ č.1:  Dokončiť oplotenie a uzavretie školského areálu.

Termín: 2015 - 2020

Stratégia: V spolupráci s obecným úradom dokončiť oplotenie školského areálu.

Termín: 2015 – 2020

Splnené

Špecifický cieľ č.2:  Zabezpečenie starostlivosti o existujúce športoviská.

Termín: 2015-2020

Z dvoch tenisových kurtov je jeden pripravený na hru, druhý nie z dôvodu menšieho záujmu verejnosti a zvýšených nákladov na údržbu, pripravené ihrisko na plážový volejbal a ihrisko s umelou trávou. Do budúcnosti je potrebné vymeniť siete za bránami na ihrisku z umelou trávou a zrekonštruovať bežeckú dráhu.

Špecifický cieľ č.3: Zrekonštruovanie priestoru školského átria.

Termín: 2015-2020

Stratégia: Zapojiť sa do projektu Dizajn verejného miesta a tak získať finančné prostriedky na vytvorenie Enviroučebne v priestoroch školského átria.

Termín: 2015-2020

Projekt podaný a čaká sa na schvaľovací proces, vysadili sa ovocné kry a plánuje sa zrekonštruovať jazierko.

 

Strategický cieľ č. 3:

Zmodernizovať interiér budovy školy a pokračovať v rekonštrukcii sociálnych zariadení.

Termín: 2015-2020

Rekonštrukcia a opravy prebiehajú priebežne, na pláne je renovácia učiteľských WC na prízemí.

Špecifický cieľ č. 1 :  Učebne, triedy a chodby dovybaviť moderným zariadením ( nábytok, nástenky, keramické tabule, moderné uč.pomôcky , ..).

Termín: 2015 2020

Priebežne

Stratégia :       V rámci rozpočtových peňazí a v spolupráci s rodičmi, sponzormi a obecným úradom zabezpečiť finančné prostriedky na zakúpenie nových stoličiek, lavíc a skriniek.

Termín:  2015 – 2020

Darí sa plniť stratégia priebežne – novými stolmi a stoličkami sú vybavené 3 triedy, zakúpené nové šatňové skrinky

 

Strategický cieľ č.4:

Zlepšiť vybavenie školskej jedálne a priestorov školského stravovania.

Termín: 2015-2020

Špecifický cieľ č.1: Zabezpečiť obnovu materiálneho vybavenia školskej kuchyne.

Termín: 2015 – 2020

Obnovuje sa priebežne a zakúpilo sa novšie vybavenie do ŠJ – kuchynský riad, plynový sporák, výmena bojlera a prietokového ohrievača, oprava umývačky, oprava varného kotla

Špecifický cieľ č.2: Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne podľa potreby.

Termín: priebežne

Opravili sa stropy v školskej kuchyni a vymaľovala sa kuchyňa, oprava dlažby, prístrešok nad vchod do ŠJ,oprava elektriky, je potrebná výmena pracovných stolov za nerezové, oprava smažiacich panvíc, rekonštrukcia kanalizácie, výmena obkladačiek a dlaždíc, výmena dreveného výdajného okienka a okienka na príjem špinavého riadu za plastové.

 

Oblasť marketingu

 

Strategický cieľ č. 1:

Zlepšiť image a propagáciu školy

Termín : 2015-2020

Špecifický cieľ č. 1 : Poskytovať aktuálne informácie o škole a novinky o aktivitách, ktoré prebiehajú na škole na vytvorenej webovej stránke.

Termín : priebežne

Stratégia č. 1 :  Všetci pedagógovia budú priebežne vytvárať články alebo krátke správy o svojich aktivitách a budú ich poskytovať administrátorovi webovej stránky, ktorý ich uverejní  na webovej stránke školy.

Termín : priebežne

Plní sa priebežne

Špecifický cieľ č. 2 : Naďalej propagovať školu a jej akcie v miestnych novinách, v oblastných novinách. Vydávať vlastný časopis školy.

Termín : 2015 – 2020

Stratégia č. 1 : Úzka spolupráca s redakčnou radou Kozárovských novín, raz štvrťročne prispievať do miestnych novín dvojstránkou o škole.

Termín : priebežne

Plní sa priebežne, pravidelne sa prispieva do Kozárovských novín, členkou Redakčnej rady sa stala pedag.zamestnankyňa školy

 

Stratégia č. 2 :  Zabezpečiť, aby školská redakčná rada vydala aspoň 2 čísla školského časopisu za školský rok.

Termín : 2015-2020

Čiastočne splnené

Špecifický cieľ č. 3 : Propagovať školu na verejnosti prostredníctvom vlastných aktivít, ktoré budú organizované pre verejnosť. Zúčastňovať sa akcií, ktoré organizujú ostatné organizácie.

Termín : 2015-2020

Stratégia č. 1 :  Vytvárať kultúrny program ku Dňu matiek, Mikulášske posedenie, Slávnostnú akadémiu, organizovať volejbalový, futbalový, stolnotenisový turnaj medzi zamestnancami školy, rodičmi a ostatnými organizáciami v obci.

Termín : priebežne

Plní sa pravidelne

 

           

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- umiestnenia v športových a predmetových súťažiach

- výsledky celoslovenského testovania piatakov a deviatakov

- úspešnoť našich žiakov na prijímacích skúškach na stredné školy

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- dochádzka žiakov do školy

- propagácia školy na verejnosti

- zabezpečenie výučby za pomoci IKT vo všetkých triedach a odborných učebniach

- vzťahy niektorých starších žiakov medzi sebou a k mladším žiakom

- projekty v rámci cudzích jazykov

Návrh opatrení:

- nadviazať lepšiu spoluprácu školy s rodičmi žiakov zo SZP a komunitným pracovníkom obecného úradu

- zapojiť sa do projektov za účelom skvalitnenia výučby pomocou IKT

- zapojiť sa do rôznych projektov a vyškoliť pedagógov z oblasti prevencie rôznych patologických javov a šikanovania

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Základná škola sa nachádza v jednej budove s materskou školou, pričom je spoločná jedáleň. Spojovacou chodbou je spojená s telocvičňou. Súčasťou školy sú aj vonkajšie športoviská. Najväčším problémom boli zatekajúce strechy. Z časti sa nám tento problém podarilo odstrániť v spolupráci so zriaďovateľom. Ďalším nedostatkom v budove je stará a v niektorých triedach poškodená podlaha

V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu nám chýbajú interaktívne tabule v niektorých triedach Výchovno-vzdelávací proces je rozdelený na 45 minútové vyučovacie hodiny, 10 minútové prestávky medzi vyučovacími hodinami, po prvej vyučovacej hodine je 5-minútová prestávka, veľká 20 minútová prestávka a popoludňajšia obedňajšia prestávka. V letnom období sa využíva priestranný upravený školský areál na oddych počas veľkej prestávky a popoludňajšiu činnosť v školskom klube. Žiaci i zamestnanci školy majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni.

Nevyhnutnosťou pre zabezpečenie psychohygienických podmienok je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných noriem - odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.

Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov). Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov a tiež pravidelná bezpečnostná kontrola.

Máme bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Na začiatku školského roka a pred každou mimoškolskou akciou dochádza k poučeniu žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Konajú sa pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. Škola má v súčasnej dobe platné všetky odborné prehliadky technických a vyhradených technických zariadení. Bleskozvody boli opravené pri rekonštrukcii striech.

Zamestnanci boli preškolení v oblasti BOZP bezpečnostným technikom. Riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy a vedúca školskej jedálne úspešne absolvovali preškolenie vedúcich pedagogických pracovníkov.

V prípade vzniku úrazu sa vykoná poučenie o bezpečnom správaní na hodinách s triednym učiteľom.

Problematike bezpečnosti a ochrane zdravia sa učitelia venujú aj vo vyučovacom procese napĺňaním obsahu prierezovej tematiky OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA zo štátneho vzdelávacieho programu. V škole sa vedie evidencia evidovaných a registrovaných úrazov.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bedminton18 Mgr. Silvia Kohútová
Didaktické hry9 PaedDr. Eva Micháliková
Florbal12 Mgr. Jozef Majer
Gymnastický krúžok 124 Mgr. Zuzana Šebová
Gymnastický krúžok 223 Mgr. Mária Hlavová
Krúžok šikovných rúk20 Mgr. Andrea Mikešová
Logopedická starostlivosť15 Mgr. Erika Némethová
Matematický krúžok17 Mgr. Ivana Švoliková, PhD.
Minifutbal38 Mgr. Richard Demian
Novinársko - čitateľský krúžok3 Mgr. Lucia Tulová
Plávanie25 Mgr. Kornélia Kmeťová
Požiarnický krúžok34 Mgr. Mária Együdová
Príprava na testovanie - SJL16 Mgr. Ivana Šustáková
Stolný tenis29 Mgr. Richard Demian
Vretienko8 Mária Orovnická
Výtvarný krúžok25 Mgr. Janka Strelková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

-  RZ- príprava  Mikuláša  v ZŠ / finančné zabezpečenie  balíčkov pre žiakov /

-  príprava  a realizácia rodičovského plesu v ZŠ s MŠ

-  financovanie cestovného reprezentujúcich žiakov  na  súťažiach

-  odvoz žiakov na športové súťaže

-  finančný príspevok na MDD

-  finančné príspevky na plavecký výcvik žiakov- Štúrovo, na lyžiarsky výcvik žiakov- Krahule,  na      školské výlety na záver školského roka pre každú triedu

-  prefinancovanie vecných odmien pre úspešných žiakov v predmetových olympiádach a športových súťažiach na konci školského roka

-  zakúpenie knižných odmien pre žiakov s výborným prospechom na konci školského roka

-  príspevok 2% daní z príjmov právnických i fyzických osôb- zakúpenie nových lavíc a stoličiek do

-  jesenné popoludnie-s rodičmi a starými rodičmi- výrobky z darov zeme / 1. - 6. ročník /

-  športovo- vedomostné popoludnie detí a rodičov 1. ročníka

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

-  ocenenie žiakov, kt. dostali pochvalu riaditeľom školy na záver šk. roka p. starostom- tradícia

-  účinkovanie žiakov  na kultúrnych  akciách OcÚ / stretnutie jubilantov /

-  uvítanie detí na obci

-  pomoc žiačok na kultúrnych podujatiach / prehliadka divadelných súborov /

-  Deň Zeme – pomoc pri úprave  našej obce

-  Deň matiek

-  Deň narcisov v obci

-  spoločný karneval v KD – deti, rodičia, OcÚ

-  KDH  lampiónový sprievod cez dedinu a vatra na skale / sponzorské občerstvenie pre deti /

- pomoc pri príprave hodovej zábavy

-  Vianočné trhy v Kozárovciach / predaj výrobkov našich žiakov /

-  jarmok v Kozárovciach- kultúrny program

-  DHZ spoločné aktivity pri príležitosti sv. Floriána, požiarne súťaže

-  MS pomoc žiačok na kultúrnej akcii- Memoriál Márie Švolikovej

- mládežnícky súbor sv Filipa a Jakuba – spolupráca

-  príspevky do Kozárovských i  regionálnych novín

-  jazdecká škola Kozárovce

-  pomoc p. kuchárok ŠJ na akciách – prehliadka divadelných súborov, Takí sme boli,

-  FK TJ Lokomotíva Kozárovce – vzájomné poskytnutie priestorov pri spoločných akciách (tréningy, zápasy, turnaje)

Záver

Vypracoval: Mgr. Richard Demian

V Kozárovciach, 30. septembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.septembra 2019

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi :

Obec Kozárovce č. 685,

schváliť

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2018/2019

Mgr. Ivana Švoliková, PhD.

...........................................................

predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ, Kozárovce 927

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Kozárovce

schvaľuje

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2018/2019

Ing. Bystrík Ižold

.......................................

za zriaďovateľa