• Novinky
  • Žiacke projekty
   • Žiacke projekty
   • 3. 2. 2023
   • Žiaci 2. stupňa na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, anglického jazyka, dejepisu, hudobnej výchovy, fyziky, matematiky a techniky vytvorili pekné, kreatívne, originálne projekty, plagáty a prezentácie, ktoré následne odprezentovali na vyučovaní. Najkrajšie žiacke projekty skrášľujú interiér tried a školy.

   • Žiacke projekty: Čítať viac
  • Vyhodnotenie I. polroka šk. roka 2022/23 – I. stupeň ZŠ
   • Vyhodnotenie I. polroka šk. roka 2022/23 – I. stupeň ZŠ
   • 3. 2. 2023
   • Dňa 31. 1. 2023, kedy si žiaci prevzali aj polročné výpisy hodnotenia, sme 4. vyučovaciu hodinu strávili pri spoločnom vyhodnotení súťaží, olympiád a aktivít za I. polrok tohto školského roka – Pytagoriáda, iBobor, Šaliansky Maťko, stolný tenis a zber papiera. Tí najúspešnejší si odniesli diplom a sladkú odmenu.

   • Vyhodnotenie I. polroka šk. roka 2022/23 – I. stupeň ZŠ: Čítať viac
  • 31. január - deň v znamení športových aktivít
   • 31. január - deň v znamení športových aktivít
   • 3. 2. 2023
   • Koniec prvého polroka sa pre žiakov II. stupňa niesol v znamení športových aktivít - niektorí žiaci brázdili lyžiarsky svah na Krahuliach, iní sa vybrali na potulky zimnou krajinou a ďalší sa rozhodli využiť príležitosť ísť sa korčuľovať do Zlatých Moraviec. Po príchode na zimný štadión si na nohy obuli korčule a vkročili na ľad. Boli medzi nimi skúsení korčuliari, ale aj úplní začiatočníci, ktorí na korčuliach stáli prvý raz. Dokázali prekonať svoj počiatočný strach a na konci akcie sa tešili zo svojho úspechu. Všetci zúčastnení si korčuľovanie mimoriadne užili, strávili príjemné predpoludnie a vrátili sa s novými zážitkami. Ďalší žiaci zasa využili pekné zimné počasie na vychádzku do zimnej prírody do okolia priehrady a Pustej hory. Potešila by ich väčšia snehová prikrývka, ale aj to málo snehu z predchádzajúceho dňa im urobilo radosť. Po dvoch hodinách sa vrátili s červenými líčkami a

   • 31. január - deň v znamení športových aktivít: Čítať viac
  • Čitateľský maratón
   • Čitateľský maratón
   • 3. 2. 2023
   • V pondelok 30. 1. 2023 sa na našej škole po prvýkrát uskutočnil čitateľský maratón. V čase od 11:00 do 11:20 stíchla celá škola - vedenie školy, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, správni zamestnanci. Čítali malí aj veľkí, ktorí si doniesli svoju obľúbenú alebo práve rozčítanú knihu. Cieľom maratónu bolo v žiakoch podporiť aktívne čítanie, vzťah a lásku ku knihám, autorom či príbehom. Iniciátorkou aktivity bola koordinátorka čitateľskej gramotnosti, pani učiteľka Mgr. Janka Strelková.

   • Čitateľský maratón: Čítať viac
  • Január v ŠKD
   • Január v ŠKD
   • 2. 2. 2023
   • V januári sme sa venovali spoznávaniu zmien v prírode - ako príroda a zvieratká prežívajú zimný spánok, čo je potrebné robiť, aby sme zvieratkám život v zime uľahčili. Tiež pranostiky, o ktorých sme si v danom mesiaci hovorili, nám o tom veľa povedali. Tvorili sme rôzne výrobky a viedli rozhovory na mnoho tém. Prechádzky a šantenie na školskom dvore nám dodali silu a posilnili zdravie.

   • Január v ŠKD: Čítať viac
  • Čitateľský maratón
   • Čitateľský maratón
   • 26. 1. 2023
   • Milí žiaci, dovoľujem si vás pozvať na čitateľský maratón, ktorý sa uskutoční dňa 30. 1. 2023 od 11:00 – 11:20. V tomto čase stíchne celá škola, spoločne sa na chvíľu odmlčíme, myslím tým naozaj všetci (vedenie školy, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, správni zamestnanci) a prečítame si svoju obľúbenú knihu. Je iba na vás, akú knihu si vyberiete, dôležité je, aby ste si vybrali niečo, čo vás zaujíma, inšpiruje, fascinuje, prípadne si môžete priniesť knihu, ktorú máte práve rozčítanú. Cieľom maratónu je v žiakoch podporiť aktívne čítanie, vzťah a lásku ku knihám, autorom či príbehom. Teším sa na spoločný čitateľský zážitok :-)

   • Čitateľský maratón: Čítať viac
   • Fotogaléria
  • zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri