• Novinky
  • OZNAM
   • OZNAM
   • 16. 9. 2021
   • Vedúca školskej jedálne prosí o trpezlivosť rodičov detí a žiakov. Platby stravného sa v systéme edupage budú postupne aktualizovať. Deti a žiaci, ktorí sa stravujú v mesiaci september majú stravu UHRADENÚ.

    Ďakujeme

    Marcela Furdová, vedúca ŠJ

   • OZNAM: Čítať viac
  • Výška stravného za mesiac október 2021
   • Výška stravného za mesiac október 2021
   • 16. 9. 2021
   • MŠ:

    desiata + obed + réžia 26,20 €

    celodenná strava + réžia 31,00 €

    ZŠ:

    1.-4.ročník obed + réžia 23,85 €

    5.-9. ročník obed + réžia 25,37 €

    Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najnekôr do 25.9.2021.

    IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

    BIC kód banky: KOMASK2X

   • Výška stravného za mesiac október 2021: Čítať viac
  • English Star - súťaž v anglickom jazyku
   • English Star - súťaž v anglickom jazyku
   • 8. 9. 2021
   • Dňa 17.6. sa v našej škole uskutočnila súťaž v anglickom jazyku English Star. Do súťaže sa zapojili Bystrík Ižold, Tobias Šusták, Patrik Wolf z 1.A, Johanka Oravcová, Šimon Kúkel, Tamarka Havranová, Kvetka Nehézová z 2.A, Kristínka Švolíková, Ela Báťová, Ester Švolíková z 3.A, Zuzka Krajčiová zo 4.A, Filip Šimeg, Tobias Trnkus, Veronika Šustáková z 5.A, Liana Mezeiová, Alexandra Oravcová, Dávid Šimkovič zo 6.A a Lesia Mezeiová z 8.A. Deti si zmerali sily s rovesníkmi z celého Slovenska prostredníctvom testov. Výsledky súťaže boli zverejnené práve v týchto dňoch. Naša ZŠ sa medzi školami s počtom účastníkov 10-20 umiestnila na krásnom 7.mieste. Ako škola sme dosiahli priemer 94,94%. Všetci žiaci si počínali výborne, dosiahli výsledky prekračujúce 80% a teda získali diplomy so zlatými medailami. Deti 1.-4. ročníka získali aj pexesá, aby si angličtinu mohli precvičovať aj hravou formou doma

   • English Star - súťaž v anglickom jazyku: Čítať viac
  • Knižnica s anglickou literatúrou
   • Knižnica s anglickou literatúrou
   • 8. 9. 2021
   • Jednou z noviniek nového školského roka je aj knižnica s anglickou literatúrou. Ponúka tituly známe, aj menej známe, pre najmenších aj tínedžerov. Deti si môžu momentálne vybrať zo 76 titulov. Knižnica je k dispozícii v jazykovej učebni v pondelok, stredu a piatok od 12.45 do 13.30. Tešíme sa na každého čitateľa.

   • Knižnica s anglickou literatúrou: Čítať viac
  • Ako prázdninovala škola
   • Ako prázdninovala škola
   • 1. 9. 2021
   • Prázdniny sú zvyčajne považované za čas oddychu. No pre školu je to čas určený na nevyhnutné opravy či čas, ktorý ponúka možnosť na úpravu priestorov tak, aby sa v nej žiaci a zamestnanci cítili dobre. Počas tohtoročných letných prázdnin sme sa snažili podniknúť hneď niekoľko úprav. Ešte koncom šk. roka sa začalo s inovovaním priestoru a zariadenia v školskej knižnici ako aj v priestoroch školského klubu detí. Počas prvých dní prázdnin prišlo na rad sťahovanie kabinetu matematiky, skladu učebníc a kabinetu školského psychológa. Tieto priestory bolo nutné najprv vysťahovať, urobiť vysprávku stien, vymaľovať a položiť nové podlahy. V polovici prázdnin prišla na rad školská jedáleň - vybudovanie novej deliacej steny medzi kuchynskou a jedálenskou časťou - nakoľko pôvodná drevená už dosluhovala. Novým šatom dýchajú aj školské chodby, ktoré ožili farebnými prvkami. Na hornej chodbe pribudla v

   • Ako prázdninovala škola: Čítať viac
  • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022
   • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022
   • 27. 8. 2021
   • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kozárovciach oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa bude konať 2.septembra 2021 o 8:00 hod.

    • Žiaci sa budú zhromažďovať po triedach pred hlavným vchodom na označených miestach. Po slávnostnom otvorení sa v doprovode triednych učiteľo
   • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022: Čítať viac
   • Fotogaléria
  • zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri