• Novinky
  • Zber papiera
   • Zber papiera
   • 7. 4. 2021
   • Oznamujeme Vám, že v škole prebieha v mesiaci apríl zber papiera. Papier - noviny, časopisy, kartón - je možné odovzdať v termíne 7. - 30. apríla 2021. Kontajner sa nachádza pred kotolňou. Samoobsluha pri vážení a zapisovaní do zošita.

   • Zber papiera: Čítať viac
  • Chemická olympiáda
   • Chemická olympiáda
   • 6. 4. 2021
   • Chemická olympiáda v tomto školskom roku bola pre nás veľkou výzvou, nakoľko pandemická situácia nedovoľovala uskutočniť ju prezenčne. Úspešnými riešiteľkami školského kola boli žiačky 9. ročníka - Kamila Benčatová, Viktória Švoliková a Barbora Švolíková.

    Okresné kolo sa uskutočnilo dňa 12.3.2021 dištančnou formou - online. Teoretické a virtuálne praktické úlohy boli veľmi zaujímavé a naše žiačky ich úspešne vyriešili a zvládli. V okresnom kole sa Viktória Švoliková a Kamila Benčatová umiestnili na popredných miestach a získali vysoký počet bodov, na základe čoho postúpili do krajského kola.

   • Chemická olympiáda: Čítať viac
  • Pre krajšie a čistejšie Kozárovce
   • Pre krajšie a čistejšie Kozárovce
   • 6. 4. 2021
   • Do výzvy „Pre krajšie a čistejšie Kozárovce“ sa zapojili aj naši žiaci z tried 4.A, 6.B a 8.B. V dňoch 23. 3. a 24. 3. 2021 sa v rámci vyučovania s pani učiteľkami vybrali zbierať odpadky do okolia školy i centra obce a prispeli tak k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu, v ktorom žijeme.

   • Pre krajšie a čistejšie Kozárovce: Čítať viac
  • Výtvarné súťaže
   • Výtvarné súťaže
   • 6. 4. 2021
   • Popri nadobúdaní nových vedomostí nezabúdame ani na rozvoj kreativity a fantázie našich žiakov. Svedčia o tom aj ich výtvarné práce, ktorými sa zapojili do nedávnych súťaží. Pani učiteľky mali neľahkú úlohu vybrať z prác tie, ktoré budú našu školu reprezentovať v okresných kolách. Ďakujeme žiakom za ich aktivitu a držíme palce, aby ich práce zaujali aj v ďalších kolách.

   • Výtvarné súťaže: Čítať viac
  • Marec - mesiac knihy
   • Marec - mesiac knihy
   • 6. 4. 2021
   • Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy.

    Kniha – priateľ človeka patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladších či starších. Zdrojom stretnutí s knihami nie sú len kníhkupectvá, domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú knižnice a škola.

   • Marec - mesiac knihy: Čítať viac
  • Zápis do 1. ročníka
   • Zápis do 1. ročníka
   • 22. 3. 2021
   • Milí rodičia, milí budúci prváci,

    pozývame Vás na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 8. a 9. apríla 2021 vo vstupnom vestibule v čase 14:00 - 16:30 hod. So sebou si prineste k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a 15 € na školské potreby (prac. zošity a pod.). Prosíme Vás, by ste vyplnili elektronickú prihlášku, ktoré je Vám už teraz k dispozícii. Odporúčame si pozrieť aj ďalšie zverejnené informácie k zápisu.

   • Zápis do 1. ročníka: Čítať viac
   • Fotogaléria
  • zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri