• Novinky
  • Zber papiera
   • Zber papiera
   • 18. 6. 2020
   • ZBER PAPIERA

    v ZŠ s MŠ Kozárovce prebieha od 16. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

    Kontajner sa nachádza pri kotolni. Zbierajú sa noviny, časopisy a kartón. Samoobsluha pri vážení a zapisovaní do zošita.

   • Čítať viac
  • Obnovenie vyučovania pre 6. až 9. ročník
   • Obnovenie vyučovania pre 6. až 9. ročník
   • 17. 6. 2020
   • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Kozárovciach na základe ROZHODNUTIA zriaďovateľa obce Kozárovce a v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020

   • Čítať viac
  • Návšteva z parlamentu
   • Návšteva z parlamentu
   • 14. 6. 2020
   • Dňa 8. 6. 2020 navštívil našu ZŠ s MŠ Kozárovce pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. PhDr. Ján Herák, ktorý sa zaujímal o študijné výsledky, voľnočasové aktivity a dochádzku našich žiakov, tiež o žiakov zo SZP.

   • Čítať viac
  • Prihlasovanie - info pre rodičov
   • Prihlasovanie - info pre rodičov
   • 8. 6. 2020
   • Vážení rodičia, v týchto dňoch škola realizuje prihlasovanie povinne voliteľných predmetov na budúci šk. rok - náboženská výchova / etická výchova pre žiakov 1. - 8. ročníka. Taktiež prebieha prihlasovanie predbežného záujmu o ŠKD pre žiakov 1. - 3. ročníka. Toto prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom portálu Edupage. Prihlasovanie je potrebné uskutočniť do 15.6.2020. Upozorňujeme Vás, že nestačí, ak toto prihlasovanie odklikne žiak zo svojho konta, resp. vy ako rodič, cez žiacke konto. Pre záväznosť zisťovania týchto informácií je potrebné, aby ste prihlasovanie uskutočnili, resp. potvrdili aj vy, cez svoje rodičovské konto.

   • Čítať viac
  • Biblia očami detí - cena poroty
   • Biblia očami detí - cena poroty
   • 6. 6. 2020
   • Tento rok prebiehal už 19. ročník výtvarnej časti Biblickej olympiády - Biblia očami detí. Pravidelne sa do tejto súťaže zapájajú aj žiaci našej školy a mnohým sa podarilo získať aj pekné umiestnenia. Nebolo tomu inak ani tento rok. Medzi ocenené práce v 5. kategórii – 7. - 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií, bola zaradená aj práca našej žiačky s názvom "Záchrana Izraelitov". Lucia Lukácsová, žiačka 9. ročníka, získala cenu poroty. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Súťaž na škole koordinovala sr. Tarzícia - vyučujúca náboženskej výchovy.

   • Čítať viac
  • Otvorenie Základnej školy s materskou školou Kozárovce od 1. júna 2020 - informácie pre rodičov
   • Otvorenie Základnej školy s materskou školou Kozárovce od 1. júna 2020 - informácie pre rodičov
   • 26. 5. 2020
   • Materská škola

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dokument „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020“) ako pomocný materiál pri otváraní materských škôl, v ktorom odporúča organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Umožňuje zriaďovateľom rozhodnúť o otvorení materských škôl od 01. 06. 2020 vzhľadom na ich podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti.

   • Čítať viac
   • Fotogaléria
  • Predškoláci na otvorenej hodine v ZŠ
   Predškoláci na otvorenej hodine v ZŠ
   41
  • Výlet 3. ročník
   Výlet 3. ročník
   11
  • "Korona" učenie - jún 2020
   "Korona" učenie - jún 2020
   18
    • Partneri