• Info o MŠ

    • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU KOZÁROVCE

     MATERSKÁ ŠKOLA

      

     Riaditeľ ZŠ s MŠ:       Mgr. Richard Demian

     Zástupkyňa pre MŠ:   Mgr. Eva Báťová

     Adresa školy:

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU KOZÁROVCE, č.927, 935 22 KOZÁROVCE

     Kontakt pre účel komunikácie:

      

     Počet  detí: 59 detí

            Počet tried: trojtriedna MŠ, celodenná s možnosťou poldennej

      

     MILÍ RODIČIA...

     Je tu začiatok nového školského roka 2017/2018, čas kedy sa po prázdninách opäť otvárajú pre všetky deti brány škôl. Aj v našej Materskej škole čakajú na deti pani učiteľky/pán učiteľ, ktorí Vám a Vašim deťom pomôžu zvládnuť prvé dni, týždne po nástupe do MŠ, ale aj každý deň v školskom roku. Dieťa prichádza do neznámeho prostredia, nevie sa orientovať v nových priestoroch, musí sa prispôsobiť novému dennému režimu, pravidlám – to všetko je náročné a potrvá určitý čas, kým sa začne v novom prostredí cítiť bezpečne. Významnú úlohu tu zohráva čas.

     DAJME DEŤOM ČAS:

     •      čas na adaptáciu – podľa individuálnych potrieb dieťaťa,

     •      čas na vnútorné vyrovnanie sa s novým prostredím, kolektívom...,

     •      čas na  zmenu denného programu – ranné vstávanie, denný režim...,

     •      čas na plač, na vzdor – nechcem tam ísť...,

     •      čas na získanie dôvery – som tu v bezpečí...,

     •      čas na získanie istoty – mama, ocko príde, páči sa mi tam...

             

     Nástup dieťaťa do materskej školy predstavuje dôležitý medzník v živote dieťaťa. Pri prvom nástupe do MŠ je najnáročnejšie to, že dieťa zostáva po prvýkrát bez blízkeho kontaktu s rodičmi, preto býva proces adaptácie náročný a niekedy aj dlhodobý. Čaká nás zmena, záťažové obdobie pre deti (nielen najmladšie deti, ktoré po prvý krát prichádzajú do MŠ, ale aj staršie deti), rodičov, pedagógov - veríme, že to všetci spoločne zvládneme.

     Spolupráca rodiny a materskej školy nie je možná bez vzájomnej dôvery a úcty. Pedagógovia poznajú rôzne možnosti adaptácie a v spolupráci s rodičmi odporučia individuálny adaptačný program. Dôležité je komunikovať s triednymi pedagógmi, dopredu informovať o „zvláštnostiach“ dieťaťa (alergie, zlozvyky, ...). Pri rannom plači je potrebné odovzdať dieťa pedagógovi čo najrýchlejšie, bez dlhého lúčenia, prehovárania, ale veľmi dôležité je tiež ubezpečiť dieťa, že určite prídete. Ak Vás zaujíma, ako sa darí Vášmu dieťaťu, informujte sa radšej popoludní, pred odchodom z materskej školy.

     MILÍ RODIČIA, TEŠÍME SA NA VŠETKY VAŠE DETI A PRAJEME SI, ABY SPOLUPRÁCA VÁS RODIČOV A NÁS PEDAGÓGOV MATERSKEJ ŠKOLY RÁSTLA AJ V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 K OBOJSTRANNEJ SPOKOJNOSTI.

     KOLEKTÍV MŠ KOZÁROVCE