• Pedagogickí zamestnanci:

            Mgr. Eva Báťová                    zástupkyňa pre MŠ 

                                                              triedna učiteľka MŠ

                  

            Martin Lenard                          triedny učiteľ MŠ

            Mgr. Monika Majerová          triedna učiteľka MŠ

            Mgr. Júlia Beniačiková           učiteľka MŠ

            Michaela Lintnerová               učiteľka MŠ

            Bc. Monika Žemberyová        učiteľka MŠ

          

            Anna Žemberyová                  upratovačka

      

      

     ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

     Personálne obsadenie v školskej jedálni:

     Vedúca ŠJ:    p. Marcela Furdová

     Kuchárky:    p. Anna Ridzoňová /hlavná kuchárka/

                            p. Marcela Švoliková

                            p. Eva Hosťovecká

                            p. Andrea Svoradová