• Pedagogickí zamestnanci:

            Mgr. Eva Báťová                    zástupkyňa pre MŠ 

                                                              triedna učiteľka MŠ

                  

            Martin Lenard                          triedny učiteľ MŠ

            Mgr. Monika Majerová          triedna učiteľka MŠ

            Mgr. Júlia Beniačiková           učiteľka MŠ

            Michaela Lintnerová              učiteľka MŠ

            Bc. Monika Žemberyová        učiteľka MŠ


            Mgr. Renáta Wolfová              sociálny pedagóg, NP PRIM

            Bc. Mária Bratková                 asistent učiteľa MŠ, NP PRIM

         


            Anna Žemberyová                  upratovačka

            Dáša Benčaťová                      pomocná upratovačka

      

     ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

     Personálne obsadenie v školskej jedálni:

     Vedúca ŠJ:    p. Marcela Furdová

     Kuchárky:    p. Anna Ridzoňová /hlavná kuchárka/

                            p. Marcela Švoliková

                            p. Eva Hosťovecká

                            p. Andrea Svoradová