• PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE - šk. rok 2020/2021

    Zapisny_listok_2020_SJ_Kozarovce.pdf   (prihlášku je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a odovzdať do ŠJ do 28.8.2020)

     

    Zapisny_listok_2020_SJ_Kozarovce_EDIT.docx   (prihlášku môžete vyplniť v počítači, vytlačiť, podpísať a odovzdať do ŠJ do 28.8.2020)

     

    Prihlášky si môžete vyzdvihnúť / odovzdať v kancelárii vedúcej ŠJ od 24.8.2020 - denne do 13:30.

     

    Vyplnenú a podpísanú prihlášku je možné oscanovanú poslať aj mailom na adresu jedalen@zskozarovce.sk .