• PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE

    Zapisny_listok_2019_SJ_Kozarovce.pdf   (prihlášku je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a odovzdať do ŠJ do 27.8.2019)

     

    Zapisny_listok_2019_SJ_Kozarovce__EDIT.docx (prihlášku môžete vyplniť v počítači, vytlačiť, podpísať a odovzdať do ŠJ do 27.8.2019)

     

    Prihlášky si môžete vyzdvihnúť / odovzdať v kancelárii vedúcej ŠJ od 19.8.2019 - denne do 13:30.