• Beseda s policajtkou - dopravná výchova
     • Beseda s policajtkou - dopravná výchova

     • Dňa 7. 11. 2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka a špeciálnych tried I. stupňa ZŠ zúčastnili besedy s mjr. Mgr. Evou Čakajdovou z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre.

      Beseda bola zameraná na dopravnú výchovu. Porozprávali sme sa o dopravnej výchove všeobecne a o bezpečnom správaní na železnici. Hravou formou sme si zopakovali dopravné značky, povinnosti chodcov a cyklistov. Pozreli sme si aj Oliho príbeh, o ktorom sme sa potom porozprávali.

                                                                                                                Mgr. Andrea Mikešová

    • Biblioteka Bratislava 8. ročník
     • Biblioteka Bratislava 8. ročník

     • Do galérie Biblioteka Bratislava 8. ročník boli pridané fotografie.

      Naši žiaci na Bibliotéke

           V piatok 8. novembra 2019  žiaci ôsmeho ročníka navštívili medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Toto podujatie s niekoľkoročnou tradíciou ponúka svojim návštevníkom okrem možnosti zakúpenia kníh množstvo sprievodných akcií a bohatý program pre deti všetkých typov škôl i pre dospelých.  

           So žiakmi sme prešli stánky vydavateľstiev, zúčastnili sa besedy a diskusie s naším popredným spisovateľom Danielom Hevierom, ktorý deťom prečítal úryvok zo svojej novej knihy. Naším dlhodobým cieľom je vzbudiť u detí záujem o knihy a aktívne čítanie,  podporovať čitateľskú gramotnosť či zvyšovať  ich literárne povedomie. Veríme, že sme k tomu prispeli i touto aktivitou, pretože Bibliotéka je považovaná za sviatok milovníkov kníh a kultúry všeobecne.

           Aktívne sme sa tiež zapojili do interaktívneho vzdelávacieho divadelného predstavenia s názvom Dobré miesto na život. Herci sa prostredníctvom humoru, hyperboly a paródie pokúsili priblížiť deťom obsiahlu a závažnú tému globálneho bývania, viesť ich k aktívnemu občianstvu a motivovať či zaktivizovať ich konanie spoločným hľadaním riešenia a reakcií na simulované situácie a ich uplatnenie v reálnom živote.

           Keďže na tomto veľtrhu mali vlastné pódium i Rozhlas a televízia Slovenska, odkiaľ vysielali niekoľko svojich pravidelných rozhlasových i televíznych programov, mohli sme možnosť nahliadnuť, čo všetko príprava i samotná realizácia relácie obnáša  - multimediálna výchova v praxi.

           Toto podujatie sa nám veľmi páčilo a veríme, že i budúci rok sa nám podarí zúčastniť sa možno ešte vo väčšom počte.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • V mesiaci NOVEMBER prebieha na našej škole zber papiera

      p. školník           od 7:45    do 8:15 hod

      p. Ďurčo             od 13:30 do  16:00 hod

    • Misijný mesiac - beseda s rehoľnými sestrami
     • Misijný mesiac - beseda s rehoľnými sestrami

     • 23. októbra 2019 zavítali na našu školu rehoľné sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktoré žiakom počas besedy priblížili ich misjnú činnosť v rôznych krajinách sveta.

    • Výrobky z darov Zeme
     • Výrobky z darov Zeme

     • Jeseň je ročné obdobie, ktoré nás očarí svojou pestrosťou, vzácnymi plodmi i teplým babím letom. A taká bola i tento rok. Preto nám nestálo nič v ceste, aby sme vstupnú chodbu našej školy zmenili na výstavnú sieň. Dňa 22. 10. sa naši najmenší žiaci  ZŠ  spolu so svojimi rodičmi  stretli v ŠJ, aby si spríjemnili jesenné odpoludnie a spoločnými silami vytvorili nádherné výrobky „ z darov Zeme“. Rodičia spolu so svojimi deťmi popustili uzdu fantázie, a tak vytvorili jedinečné výtvory z toho čo nám ponúkla naša záhrada.. Netajili nadšenie z výsledkov vlastnej práce a práce detí. Bolo to vydarené popoludnie, akým sa môže stať ktorékoľvek iné spoločné podujatie. Kolektív pedagógov zo ZŠ s MŠ ďakuje všetkým, ktorí svoj voľný čas venovali deťom  a svojou ochotou, zručnosťou, pomocou a úžasnou predstavivosťou prispeli k skrášleniu vestibulu našej školy.

    • Čítajme si spolu - p. A. Valkovičová
     • Čítajme si spolu - p. A. Valkovičová

     • Stretnutie s ochotníckou herečkou p. A. Valkovičovou.

    • Beseda s M. Nemčekovou
     • Beseda s M. Nemčekovou

     • Na besede s pani novinárkou

       

      „Novinár je spisovateľ súčasnosti .“

                                                   (Albert Camus) – francúzsky spisovateľ a filozof

           V predposledný októbrový piatok prijala naše pozvanie na besedu pani šéfredaktorka Monika Nemčeková, ktorej meno je nerozlučne späté s novinami Slovenská brána. Takisto sa veľmi výraznou mierou podieľa  na príprave a vydávaní Kozárovských novín.  Prišla medzi nás, aby porozprávala žiakom o svojej každodennej práci, aby ich inšpirovala a povzbudila, vyzdvihla  neľahkú, no zároveň krásnu prácu novinára v regióne.

           Žiaci si pre ňu pripravili zaujímavé otázky. Pýtali sa, aké vlastnosti musí mať podľa jej názoru dobrý novinár. Dozvedeli sme sa, že kvalitný novinár by mal oplývať zodpovednosťou, mal by byť sčítaný, mal by mať chuť neustále sa učiť niečo nové, aby nezostal stáť na jednom mieste, bol schopný kráčať s dobou a vedel čo najobjektívnejšie podať jej obraz.

            Pani Nemčeková tiež rozprávala o svojom detstve, kamarátoch, učiteľoch, ktorí ju na jej ceste ovplyvnili a podporovali. Spomenula aj rodinu, ktorá bola pre ňu hnacím motorom a inšpiráciou v čase, kedy to najviac potrebovala.

           Viackrát sa počas besedy vyslovila, ako je rada, že sa  venuje regionálnej žurnalistike. Pretože  miluje svoj región a ľudí, ktorí z neho vzišli, prípadne v ňom naďalej aktívne pôsobia, ctí jeho tradície a je na ne  hrdá. Snaží sa vyzdvihnúť  zaujímavé a podnetné akcie, ktoré v regióne prebiehajú, zviditeľniť inšpiratívnych ľudí. To považuje za svoje poslanie a je veľmi vďačná, že robí prácu, ktorá ju napĺňa.

           Taktiež nám odovzdala cenné rady, ktoré využijeme pri tvorbe školského bulletinu, ktorý pripravujeme aj vďaka finančnej pomoci Nitrianskeho samosprávneho kraja.

           Beseda sa všetkým zúčastneným páčila, pre žiakov bola nielen veľmi poučná a zaujímavá, si deti získala svojim milým a priateľským vystupovaním a bezpochyby svojím rozprávačským talentom. My jej aj touto cestou ďakujeme, želáme jej veľa tvorivých síl a elánu, aby mohla svoju záslužnú a krásnu prácu vykonávať čo najdlhšie.

    • Svetový deň zdravej výživy - 16.10.2019
     • Svetový deň zdravej výživy - 16.10.2019

     • Každý rok pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy - 16.októbra - žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami si ho pripomínajú rôznymi aktivitami. Tento rok to boli odborné prednášky na témy Prevencia zubného kazu a obezita/ pre 1. a 2. ročník/, Pyramída zdravej výživy/pre 3.- 6.ročník/ a Zdravý životný štýl/ pre 7. – 9. ročník/.Žiaci II. stupňa ŠpTr. spolu s pani učiteľkou a asistentkou si zas pripravili chutné ovocné misy a haruľu na plechu. Po nich nasledovala pre žiakov 1. – 4. ročníka exkurzia na PD v Kozárovciach, kde nás privítal a takmer celý čas sprevádzal zástupca predsedu p. Milan Szabó a aj  predseda PD Ing. Peter Repiský. Touto cestou im za kvalitné, veku primerané a zaujímavé rozprávanie o všetkom čo sa týka hovädzieho dobytka úprimne ďakujeme. No a v neposlednom rade patrí sa poďakovať za „zdravý mliečny“ záver našej exkurzie, ktorý pre nás pripravili pracovníčky PD a ktorý potešil nejedno žiacke i kantorské srdiečko.

    • Beh Slovenskou bránou - výsledky žiackych kategórií
     • Beh Slovenskou bránou - výsledky žiackych kategórií

     • Dňa 19.10.2019 sa v Kozárovciach uskutočnil 1. ročník bežeckých pretekov "Beh Slovenskou bránou", kde sa na organizácii žiackych kategórií spolupodieľala aj ZŠ s MŠ Kozárovce. Prinášame výsledky najlepších bežcov a bežkýň v žiackych kategóriách.

      Beh_Slovenskou_branou_-_vysledkova_listina_deti___ziaci-1.pdf

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     •                                                Jesenný  zber papiera

       

       

           Dňa 30. septembra sa v obci uskutočnil jesenný zber papiera. Akciu zorganizovala ZŠ s MŠ Kozárovce a spolu so žiakmi ju aj úspešne zrealizovali. Spoločnými silami vyzbierali 2210 kg papiera a opätovne sa utvrdili v tom, že  vzájomná spolupráca je mimoriadne dôležitá a prospešná. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

    • Jesenná turistika 4.A - Náučný chodník Zvonička
     • Jesenná turistika 4.A - Náučný chodník Zvonička

     • Krásne jesenné počasie umožnilo žiakom 4.A triedy zažiť dňa 15. 10. 2019 príjemnú jesennú turistiku v okolí Novej Bane. Už z vlakovej stanice nás sprevádzali turistické značky k prvej zastávke - Zvoničke pod Hájom, kde začína aj náučný chodník Zvonička. Práve jeho trasa bola naplávanová na tento deň. Po doplnení energie chutnou desiatou sme pokračovali na Červenú a Havraniu skalu, odkiaľ sa nám naskytli nádherné výhľady. Cestou sme mali možnosť pozorovať viaceré krmelce pre lesnú zver a množstvo hríbov. Najnáročnejším úsekom cesty bol výstup na Háj, no odmenou a cieľom bola krásna rozhľadňa. Užili sme si úžasné výhľady na jesenne sfarbenú prírodu a nezabudli sme zanechať ani odkaz vo vrcholovej knihe. Miernym zostupom sme sa dostali k ďalšej zastávke náučného chodníka - pútnickemu miestu Kohútovo. Odtiaľ sme cez Zvoničku pokračovali na stanicu, aby sme príjemne unavení dorazili domov. 

    • Turistický krúžok: Výprava na Melichovú skalu
     • Turistický krúžok: Výprava na Melichovú skalu

     • Prvá turistická výprav bola zdolaná. Stretávka bola na železničnej stanici. Stretlo sa nás 10 zdatných turistov. Vlakom sme sa presunuli do Detvy, potom začala túra na Melichovú skalu. Od začiatku cesty sme zdolávali rôzne prírodné prekážky a  sebazaprenie. Počasie bolo pekné, teplé. Túra pokračovala strmým kopcom, tak sa teplé veci odkladali do batohov. Vlastné zásoby, niekto aj zapekané cestoviny, sme si na vrchole zjedli. Samozrejme sme si urobili spoločné foto a išli spokojní domov. Prvá spoločná túra sa vydarila a tešíme sa na budúcu podobne dobrodružnú výpravu.

    • Beh Slovenskou bránou
     • Beh Slovenskou bránou

     • Pozývame všetkých žiakov, ako aj ich rodičov, na 1. ročník podujatia "Beh Slovenskou bránou", ktoré sa uskutoční 19.10.2019.

      Miesto: Futbalový štadión Kozárovce

      Registrácia detí: 19.10.2019 do 8:30 zdarma

      Štart: žiaci MŠ 9:00, žiaci ZŠ 9:15

      Trať: 100 m - MŠ

      700 m - kategórie 1.-2. ročník, chlapci, dievčatá

                                    3.-4. ročník, chlapci, dievčatá

      1500 m - kategórie 5.-7. ročník, chlapci, dievčatá

                                     8.-9. ročník, chlapci, dievčatá

      Ostatné kategórie podľa informácií na plagáte.

      Každý účastník pretekov do 15 rokov musí mať podpísaný informovaný sáhlas rodiča (zákonného zástupcu). Súhlasy si budú môcť žiaci vyzdvihnúť cez týždeň v škole, alebo ich môžu rodičia vypísať priamo pri registrácii.

      PLAGÁT

      Ďalšie informácie

       

    • Zápalky v rukách detí
     • Zápalky v rukách detí

     • Tak znie názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil  p. Pavol  Nereča, prezident HaZZ SR a p. Vendelín Horváth, generálny tajomník DPO SR. Do súťaže sa zapojilo celkom 2864 detí z 287 MŠ, ZŠ a CVČ. Do celoslovenského kola postúpilo 426 prác a z tohto množstva odborná porota vybrala na ocenenie 9 prác. Cenu prezidenta HaZZ  SR a generálneho tajomníka DPO SR v tejto výtvarnej súťaži získala  Michaela Egyudová, žiačka IX. ročníka. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 16.9.2019 v sídle DPO SR v Bratislave za prítomnosti najvyšších predstaviteľov profesionálnych a dobrovoľných  hasičov. Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní ocenení všetci prítomní využili príležitosť a v družných debatách  popri chutnom občerstvení sa od tých najkopetentnej-ších mohli dozvedieť množstvo informácií týkajúcich sa hasičov. Ďalší program dňa pozostával z návštevy Bratislavského hradu a najväčšej hasičskej stanice v Petržalke, kde si všetci mohli prezrieť najmodernejšiu techniku tak potrebnú pri záchrane života a deti zas vyskúšať  hasenie „ohňa“, lezeckú stenu vysokú 18 m a zlaňovanie do bezpečia z druhého poschodia. Na záver bohatého a pestrého programu  dospelí i ocenené deti, nezabudli poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o bohatý program s „anjelmi“ bez krídel, ktorí sú všade a vždy tam, kde je ich pomoc potrebná.

    • Výška stravného na november 2019
     • Výška stravného na november 2019

     • MŠ celodenná strava + réžia:   31 

      MŠ desiata + obed + réžia:  26,20 €

      MŠ predškoláci doplatok strava + réžia:  7 €

      ZŠ 1.stupeň, 2. stupeň - väčšina rodičov hradila jednorázovo poplatok až do decembra, ostatní budú riešení individuálne prostredníctvom vedúcej ŠJ             

               

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 25.10.2019.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V príprade neprítomnosti dieťaťa v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed.

      Viac informácií. Pozri TU.

     • Cezpoľný beh

     • Dňa 24.10.2019 sa naši žiaci a žiačky zúčastnili OK v cezpoľnom behu v Kalnej nad Hronom

      Žiaci nás reprezentovali nasledovne :

      Súťaž jednotlivcov žiaci - 4. miesto  Gabriel Demian / 9. roč./

                                                  5. miesto  Dávid Červenák / 9. roč./

                                                 12. miesto Tomáš Fabian / 8. roč./

                                 žiačky - 2. meisto Nikol Pivarčiová / 9.roč./

                                               36. miesto Sofia Hudecová / 9.roč./

                                               42. miesto Daniela Orolínová / 6.roč./

      Súťaž družstiev žiaci  2. miesto

                               žiačky 8. miesto