• 2020/2021

    •  Šaliansky Maťko - školské kolo

      17. decembra 2020

     Vyhodnotenie školského kola v prednese povestí
     V  I. kategórii 2. a 3. ročník bolo umiestnenie nasledovné:

     • 1. miesto – Ester Švolíková (III. A)
     • 2. miesto – Mary Ann Mladá (III. A), Michal Tošál (III. A)
     • 3. miesto – Johana Oravcová (II. A), Alžbeta Svoradová (II. A)

      

     V  II. kategórii 4. ročník bolo umiestnenie nasledovné:

     • 1. miesto – Zuzana Krajčiová (IV. A)
     • 2. miesto – Viktória Beniaková (IV. A)
     • 3. miesto – Bianka Wolfová (IV. A)

      

      Pytagoriáda - školské kolo

      9. - 10. decembra 2020

     Školu reprezetnovali:

     Kategória  Meno žiaka Body za úlohy Body za čas Body spolu Úspešnosť
     P3 - prezenčne Michal Tošál 10 11 21 áno
     Tibor Skačan 10 9 19 áno
     Adam Balážik 9 0 9 nie
     Ela Báťová 9 0 9 nie
     Kristína Švolíková 9 0 9 nie
                
     P4 - prezenčne Zuzana Krajčiová 14 9 23 áno
     Ester Nina Paulová 11 8 19 áno
     Lucia Kabinová 10 5 15 áno
     Filip Belan 9 0 9 nie
     Lukáš Hlavatý 8 0 8 nie
       Desana Hoľková 6 0 6 nie
     Matúš Hudec 6 0 6 nie
                
     P5 - online Martin Vreštiak 12 11 23 áno
     Samuel Jókay 10 6 16 áno
     Lucia Vreštiaková 12 2 14 áno
     Matej Matejov 8 0 8 nie
     Filip Šimeg 6 0 6 nie
                
     P6 - online Horváthová Simona 14 9 23 áno
     Mezeiová Liana 11 6 17 áno
     Šimkovič Dávid 10 7 17 áno
     Kupča Daniel 10 7 17 áno
     Švolík Matej 10 5 15 áno
     Briešková Emma 12 1 13 áno
     Kotorová Natália 9 0 9 nie
     Oravcová Alexandra 8 0 8 nie
                
     P7 - online Beniaková Miriam 10 4 14 áno
     Hudec Jakub 11 2 13 áno
                
     P8 - online Gregor Jerguš 3 0 3 nie

      

      Olympiáda zo slovenského jazyka - školské a okresné kolo

     V tomto školskom roku boli mnohé predmetové olympiády a súťaže zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu. Uskutočnilo sa však školské a následne okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

     V školskom kole sa stretli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, menovite Lesia Mezeiová, Jerguš Henrich Gregor, Kamila Benčatová, Alžbeta Beniaková a Barbora Švolíková. 

     V okresnom kole našu školu reprezentovala K. Benčatová z deviateho ročníka, ktorá bola úspešnou riešiteľkou.