• 2019/2020

    • Stolný tenis - krajské kolo - žiaci

     11. februára 2020, Levice

     Školu reprezetnovali:

     Oliver Lackovič ( 8. roč. ) , Gabriel Demian ( 9. roč. ) , Samuel Kotora ( 8. roč. ), Damián Janovický ( 9. roč. )

     Žiaci skončili na krásnom 3. mieste v Nitrianskom kraji.

     Výsledková listina krajského kola

      

      Geografická olympiáda - okresné kolo

      6. februára 2020, Levice

     Školu reprezetnovali:

     kategória G:

     Liana Mezeiová (5.roč.) - 15. miesto (úspešný riešiteľ)

     Tatiana Tošálová (5.roč.) - 19. miesto (úspešný riešiteľ)

     Terézia Bezáková (5.roč.) - 22. miesto

     Výsledková listina okresného kola

      

      Matematická olympiáda - Z5 - Z9 - okresné kolo

      29. januára 2020, Levice

     Školu reprezetnovali:

     kategória Z5

     Alexandra Oravcová (5.roč.) - 36. miesto

     Tatiana Tošálová (5.roč.) - 37. miesto

     Liana Mezeiová (5.roč.) - 37. miesto

     kategória Z9

     Gabriel Demian (9.roč.) - 16. miesto

     Damián Janovický (9.roč.) - 18. miesto

     Výsledková listina okresného kola

      

     Florbal - krajské kolo - žiaci

      22. januára 2020, Nitra

     Školu reprezetnovali:

     Gabriel Demian (9.roč.), Damián Janovický (9.roč.), Dávid Červenák (9.roč.), Timotej Krištof (9.roč.), Samuel Kotora (8.roč.), Tomáš Fabian (8.roč.), Oliver Lackovič (8.roč.) Lukáš Havran (8.roč.), Jerguš Henrich Gregor (7.roč.), Šimon Solčánsky (7.roč.)

     Dňa 22.1.2020 sa naši žiaci zúčastnili Krajského kola vo florbale, ktoré sa konalo v športovej hale SPU Nitra.

     Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev t.j. za každý okres jedna škola.

     Hralo sa v dvoch skupinách : prvý v skupine hral o 1 a 2 miesto

                                                    druhý o 3 a 4 miesto

     Naše výsledky v skupine  :   Komárno - Kozárovce   1 : 5

                                                  Zlaté Moravce - Kozárovce  1 : 3

                                                  Hájske : Kozárovce 1 : 1

     Vyhrali sme skupinu a vo finále sme sa stretli so ZŠ Nitra, ktorej sme podľahli 5 : 1

     takže sme obsadili krásne 2. miesto na MAJSTROVSTVÁCH NITRIANSKEHO KRAJA.

     Výsledková listina krajského kola

      

     Šaliansky Maťko - obvodné a okresné kolo

      16. januára 2020 Tlmače, 20. januára 2020 Levice

     OBVODNÉ KOLO - 16.1.2020, Tlmače

     Účastníci: Bianka Wolfová 3.roč.

                      Liana Mezeiová 5.roč.

                      Miriam Beniaková 6.roč.

     Vyhodnotenie

     III. kategória : 2. miesto Miriam Beniaková 6. roč.

     Miriam Beniaková nás bude reprezentovať na okresnom kole v Leviciach, ktoré sa uskutoční 21.1.2020. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z  úspechu.

      

     OKRESNÉ KOLO - 21.1.2020, Levice

     Vyhodnotenie

     Na okresnom kole nás reprezentovala: žiačka Miriam Beniaková zo 6.roč. Síce sa neumiestnila na prvých troch miestach, no napriek tomu našu školu veľmi pekne reprezentovala. Ďakujeme.   

     Výsledková listina okresného kola

      

     Šaliansky Maťko - školské kolo

      17. decembra 2019

     I. kategória :  1. miesto Bianka Wolfová 3.roč.

                           1. miesto Viktória Beniaková 3.roč.

                           2. miesto Mary Ann Mladá 2.roč.

                           2. miesto Ester Švolíková 2.roč.

                           2. miesto Kristína ŠvolíkováZuzana Krajčiová 2.roč.

                           3. miesto Ela Báťová 2.roč.

                           3. miesto Liliana Nela Liptáková 2.roč.

      

     II. kategória : 1. miesto Liana Mezeiová 5.roč.

                           2. miesto Alexandra Oravcová 5.roč.

                           2. miesto Veronika Šustáková 4.roč.

                           3. miesto Simona Horváthová 5.roč.

                           3. miesto Dávid Šimkovič 5.roč.

      

     III. kategória :1. miesto Miriam Beniaková 6.roč.

                            1. miesto Lesia Mezeiová 7.roč.

                            2. miesto Martin Hlavatý 6.roč.

                            3. miesto Adam Kováč  6.roč.

      

     Víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na obvodnom kole v Tlmačoch, ktoré sa uskutoční 16.1.2020.

      

     Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo

      27. novembra 2019, Levice

     Školu reprezetnovali:

     Damián Janovický (9.roč.) - 15. miesto

     Výsledková listina okresného kola

      

      ...a Slovo bolo u Boha - krajské kolo (prednes kresťanskej poézie a prózy)

      21. novembra 2019, Topoľčany

     Školu reprezetnovali:

     Johana Oravcová - 1.roč.

     Zuzana Krajčiová  - 3. roč.

     Alžbeta Beniaková  - 8. roč. 

     Viktória Švoliková  - 8. roč.

     Výsledková listna krajského kola

      

     Vybíjaná najmladších žiakov - základné a okresné kolo

     14. novembra a 19. novembra 2019, Kozárovce

     Školu reprezetnovali:

     Matias Tomo (4. roč.), Pavol Švec (4. roč.), Lukáš Pustai (4.roč.), Filip Šimeg (4.roč.), Adam Jozef Polák (4.roč.), Adrián Kabát (4. roč.), Terézia Majerová (4. roč.),  Veronika Šustáková (4. roč.), Milan Rafael (3.roč.), Lucia Kabinová (3.roč.), Zuzana Krajčiová (3.roč.), Agáta Solčánska (3. roč.)

     Aj v tomto roku sa naša škola stala organizátorom okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov. 

     Najskôr sa 14. novembra 2019 uskutočnilo u nás aj jedno zo základných kôl, kde si spolu zmerali sily družstvá zo ZŠ s MŠ Kozárovce, ZŠ Tlmače a ZŠ A. Kmeťa, Štefánika 34, Levice.

     Z troch základných kôl do okresného finále, ktoré sa konalo 19.11. 2019 postúpili ZŠ s MŠ Kozárovce, ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice a ZŠ Mierová 67 Želiezovce.

     Konečné poradie okresného finále

     1. ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice,

     2. ZŠ s MŠ Kozárovce, 

     3. ZŠ Mierová 67, Želiezovce.

     Výsledková listna okresného kola

      

     Stolný tenis - okresné kolo - žiaci

     15. novembra 2019, Levice

     Školu reprezetnovali:

     Oliver Lackovič ( 8. roč. ) , Gabriel Demian ( 9. roč. ) , Samuel Kotora ( 8. roč. ), Damián Janovický ( 9. roč. )

     Výsledky v skupine :

     ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 : ZŠ s MŠ Veľké Ludince                                          4 : 3

     ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 : ZŠ Pongrácza s VJM Šahy                                    4 : 0

     ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 : Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice             4 : 3

     Finále:

     ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 : Základná škola, Mierová 67, Želiezovce           4 : 2

     Výsledné poradie :         

     1. Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 - postup na krajské kolo
     2. Základná škola, Mierová 67, Želiezovce
     3. Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
     4. ZŠ Školská 14, Levice
     5. ZŠ s MŠ Veľké Ludince
     6. ZŠ Hronské Kľačany
     7. ZŠ Pongrácza s VJM Šahy  

     Výsledková listina okreného kola

      

     Pytagoriáda - školské kolo

      10. - 11. decembra 2019

     Školu reprezetnovali:

     Kategória  Meno žiaka Body za úlohy Body za čas Body spolu Úspešnosť
     P3 Zuzana Krajčiová 15 10 25 áno
       Matúš Hudec 11 11 22 áno
       Lucia Kabinová 10 10 20 áno
       Filip Belan 8 0 8 nie
       Lukáš Hlavatý 5 0 5 nie
       Miriam Valkovičová 5 0 5 nie
       Bianka Wolfová 4 0 4 nie
       Desana Hoľková 3 0 3 nie
                
     P4 Filip Šimeg 15 12 27 áno
       Martin Vreštiak 14 11 25 áno
       Adam Jozef Polák 10 11 21 áno
       Matej Matejov 10 9 19 áno
       Samuel Jókay 10 5 15 áno
       Adrián Kabát 9 0 9 nie
       Pavol Švec 9 0 9 nie
       Lucia Vreštiaková 8 0 8 nie
                
     P5 Dávid Šimkovič 11 7 18 áno
       Emma Briešková 11 6 17 áno
       Tatiana Tošálová 12 4 16 áno
       Liana Mezeiová 9 0 9 nie
       Simona Horváthová 8 0 8 nie
       Daniel Kupča 5 0 5 nie
       Alexandra Oravcová 5 0 5 nie
       Matej Švolík 5 0 5 nie
                
     P5 Martin Šusták 13 6 19 áno
       Miriam Beniaková 11 6 17 áno
       Viktor Sitár 11 6 17 áno
       Vanesa Jana Biščová 8 0 8 nie
       Daniela Orolínová 7 0 7 nie
       Viktor Majer 7 0 7 nie
       Martin Hlavatý 5 0 5 nie
       Tereza Ester Gregorová 4 0 4 nie
       Karin Moravčíková 4 0 4 nie
                
     P7 Jerguš Henrich Gregor 6 0 6 nie
       Timur Pastorek 4 0 4 nie
       Jakub Kabát 3 0 3 nie
       Pavol Závalec 3 0 3 nie
                
     P8 Viktória Švoliková 14 7 21 áno
       Barbora Švolíková 14 1 15 áno
       Kamila Benčatová 13 1 14 áno
       Samuel Kotora 8 0 8 nie
       Tomáš Fabian 6 0 6 nie
       Alžbeta Beniaková 5 0 5 nie
       Adam Mihál 3 0 3 nie

      

      

      iBobor 2019 - informatická súťaž

      11. - 15. novembra 2019

     Výsledky našej školy v školskom roku 2019/2020 – úspešní riešitelia

     Drobec (13 zapojených žiakov) – max. počet bodov 72 (15 420 súťažiacich)

     Celkové poradie

     Meno, priezvisko a trieda

     Dosiahnutý výsledok

     1. - 2664.

     Zuzana Krajčiová

     72 bodov, 100. percentil

     1. - 2664.

     Lucia Kabinová

     72 bodov, 100. percentil

     3526. - 5932.

     Bianka Wolfová

     60 bodov, 77. percentil

     3526. - 5932.

     Filip Belan

     60 bodov, 77. percentil

     3526. - 5932.

     Ľubomíra Alexandra Kotorová

     60 bodov, 77. percentil

     6570. - 7405.

     Matúš Hudec

     52 bodov, 57. percentil

     7576. - 9323.

     Agáta Solčánska

     48 bodov, 51. percentil

     7576. - 9323.

     Miriam Valkovičová

     48 bodov, 51. percentil

      

     Bobrík (36 zapojených žiakov) – max. počet bodov 96 (23 023 súťažiacich)

     Celkové poradie

     Meno, priezvisko a trieda

     Dosiahnutý výsledok

     1. - 1094

     Emma Briešková

     96 bodov, 100. percentil

     1105. - 1442.

     Liana Mezeiová

     92 bodov, 95. percentil

     1466. - 1875.

     Terézia Bezáková

     88 bodov, 94. percentil

     2095. - 3704.

     Matej Matejov

     84 bodov, 91. percentil

     2095. - 3704.

     Samuel Jókay

     84 bodov, 91. percentil

     3834. - 3886.

     Monika Mierna

     81 bodov, 83. percentil

     3887. - 4891.

     Tatiana Tošálová

     80 bodov, 83. percentil

     5111. - 6479.

     Filip Šimeg

     76 bodov, 78. percentil

     8410. - 9728.

     Dávid Šimkovič

     68 bodov, 63. percentil

     9930. - 9998.

     Adriana Jókayová

     66 bodov, 57. percentil

     10037. - 11431.

     Vanesa Benčaťová

     64 bodov, 56. percentil

     10037. - 11431.

     Dorota Sarah Gregorová

     64 bodov, 56. percentil

     11691. - 12890

     Daniel Kupča

     60 bodov, 49. percentil

     11691. - 12890

     Matej Švolík

     60 bodov, 49. percentil

     11691. - 12890

     Alexandra Oravcová

     60 bodov, 49. percentil

      

     Benjamín (27 zapojených žiakov) - max. počet bodov 80 (21 456 súťažiacich)

     Celkové poradie

     Meno, priezvisko a trieda

     Dosiahnutý výsledok

     1792. - 1978.

     Oliver Barutík

     60,02 bodov, 92. percentil

     2586. - 3026.

     Martin Šusták

     56,02 bodov, 88. percentil

     3066. - 3554.

     Jerguš Henrich Gregor

     54,69 bodov, 86. percentil

     3066. - 3554.

     Lesia Mezeiová

     54,69 bodov, 86. percentil

      

      

     Kadet (26 zapojených žiakov) - max. počet bodov 80 (17 530 súťažiacich)

     Celkové poradie

     Meno, priezvisko a trieda

     Dosiahnutý výsledok

     1016. - 1026.

     Damián Janovický

     65,01 bodov, 94. percentil

     1054. - 1184.

     Samuel Balogh

     64,01 bodov, 94. percentil

     2365. - 2379.

     Gabriel Demian

     58,35 bodov, 87. percentil

     2426. - 2725.

     Lukáš Hlava

     57,35 bodov, 86. percentil

     4901. - 4924.

     Július Mark Dean

     50,68 bodov, 72. percentil

      

      

      ...a Slovo bolo u Boha - školské kolo (prednes kresťanskej poézie a prózy)

      28. októbra 2019

     I. kategória :    1. miesto Johana Oravcová 1. roč. – poézia

                                2. miesto Kvetoslava Nehézová   1. roč. – poézia

                                2. miesto Alžbeta Svoradová   1. roč. – poézia

                              2. miesto Kvetoslava Nehézová   1. roč. – poézia

                                3. miesto Melisa Fidesová   1. roč. – poézia

                                3. miesto Tamara Havranová   1. roč. – poézia

                                3. miesto Diana Tužinská   1. roč. – poézia

     II. kategória :    1. miesto Zuzana Krajčiová 3. roč. – próza

                                2. miesto Bianka Wolfová 3.roč. – poézia

     IV. kategória :   1. miesto Alžbeta Beniaková 8.roč. – próza

                                 1. miesto Viktória Švoliková  8.roč. – poézia

     Víťazom gratulujeme a zároveň sa tešíme, že nás budú reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch.

      

     Florbal - obvodné a okresné kolo - žiaci

      8. novembra 2019 a 26. novembra 2019

     Školu reprezetnovali:

     Demian Gabriel /9,r/, Červenák Dávid /9.r/, Krištof Timotej /9.r/, Janovický Damián /9.r/, Lackovič Oliver /8.r/, Kotora Samuel /8.r/, Fabian Tomáš /8.r/, Gregor Jerguš /7.r/ a Solčánsky Šimon /8.r/

     Dňa 8.11.2019 sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola na ZŠ Školská 14, Levice, kde všetky prítomné školy porazili a postúpili do Okresného kola.

     Okresné kolo sa konalo 26.11.2019 v športovej hale T18 v Leviciach.

     Do OK postúpilo 6 ZŠ z okresu a hralo sa na dve skupiny, Naša škola si vyžreovala ZŠ Hronské Kľačany a 4. ZŠ Levice. Víťazi skupín hrali finále na druhom mieste o 3. miesto a posledné školy zo skupín o 5 miesto.

     Naša škola hrala v skupine nasledovne :

     Kozárovce - Hr. Kľačany        5 : 2

     Kozárovce - 4.ZŠ                   1 : 0

     Postúpili sme do finále, kde sme sa stretli s 2. ZŠ Levice a porazili sme ju  7 : 1

     Naši žiaci vyhrali okresné kolo a postúpili na krajské kolo.

     Výsledková listina okresného kola

      

      Beh Slovenskou bránou

      19. októbra 2019, Kozárovce

     Kategória: Deti MŠ

     Chlapci:

     2.miesto – Michal Šimeg – Kozárovce

     3.mietso – Viktor Vozár – Kozárovce

     Dievčatá:

     2.miesto – Paulína Belanová – Kozárovce

     Žiaci ZŠ 1.-2.ročník

     Chlapci:

     1.miesto – Tibor Skačan – Kozárovce

     2.miesto – Michal Tošál – Kozárovce

     3.miesto – Denis Drgoňa – Kozárovce

     Dievčatá:

     3.miesto – Ester Švolíková – Kozárovce

     Žiaci ZŠ 3.-4. ročník

     Chlapci:

     3.miesto – Martin Vreštiak – Kozárovce

     Žiaci ZŠ 5.-7.ročník

     Chlapci:

     1.miesto – Matúš Jakubík – Kozárovce

     Žiaci ZŠ 8.-9. ročník

     Chlapci:

     1.miesto – Tomáš Fabian – Kozárovce

     2. miesto - Samuel Kotora – Kozárovce

     Dievčatá:

     1.miesto – Nikol Pivarčiová – Kozárovce

     2.miesto – Laura Horváthová – Kozárovce

     2.miesto – Sofia Hudecová – Kozárovce

     Beh_Slovenskou_branou_-_vysledkova_listina_deti___ziaci-1.pdf

      

      Bedminton - okresné kolo - žiaci

      16. októbra 2019, Levice

     Školu reprezetnovali:

     Damián Janovický (9.roč.), Dávid Červenák (9.roč.)

     Chlapci obsadili na Majstrovstvách okresu Levice výborné 3. miesto.

     Výsledková listina okresného kola

      

      Plameň 2019 - jesenná časť

      ? októbra 2019, Kozárovce

     Školu reprezetnovali:

     starší žiaci - 1. miesto Samuel Kotora (8.roč.), Kamila Benčatová (8.roč.), Dávid Červenák (9.roč.), Kristína Egyudová (9.roč.) a Sofia Hudecová (9.roč.)

     starší žiaci - 2. miesto - Tomáš Fabian, Lukáš Havran, Barbora Švolíková, Viktória Švoliková a Lívia Vozárová (všetci 8.roč.)

     mladší žiaci - 2. miesto - Tobiáš Fabian, Daniel Kupča, Dávid Šimkovič, Matej Švolík (všetci 5.roč.) a Lucia Kabinová (3.roč.)

     mladší žiaci - 3. miesto - Andrej Kabina, Matej Matejov, Filip Šimeg, Martin Šusták a Tobias Trnkus (všetci 4.roč.)

      

      

     Cezpoľný beh - okresné kolo

      24. septembra 2019, Kalná nad Hronom

     Školu reprezetnovali:

     Žiačky: 

     Nikol Pivarčiová (9.roč.) - 2. miesto

     Sofia Hudecová (9.roč.) - 36. miesto

     Daniela Orolínová (6.roč.) - 42. miesto

     zo 49 pretekárok.

     Dievčatá ako družstvo obsadili 8. miesto.

     Výsledková listina okresného kola

      

     Žiaci: 

     Gabriel Demian (9.roč.) - 4. miesto

     Dávid Červenák (9.roč.)  5. miesto

     Tomáš Fabian (8.roč.) - 13. miesto

     zo 61 pretekárov.

     Chlapci ako družstvo obsadili 2. miesto.

     Výsledková listina okresného kola