• Bc. Martina Balážiková
   • Bc. Martina BalážikováPedagogická asistentka
   • Mgr. Eva Báťová
   • Mgr. Eva BáťováZástupkyňa pre MŠ
    Triedna učiteľka: MŠ 2. trieda
   • Mgr. Daniela Együdová
   • Mgr. Daniela EgyüdováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1. B
   • Mgr. Mária Hlavová
   • Mgr. Mária HlavováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1. A
   • Mgr. Kornélia Kmeťová
   • Mgr. Kornélia KmeťováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7. A
    Web stránka
   • Mgr. Silvia Kohútová
   • Mgr. Silvia KohútováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9. A
    Web stránka
   • Martin Lenard
   • Martin LenardUčiteľ MŠ
    Triedny učiteľ: MŠ 3. trieda
   • Mgr. Monika Majerová
   • Mgr. Monika MajerováUčiteľka MŠ
    Triedna učiteľka: MŠ 1. trieda
   • PaedDr. Eva Micháliková
   • PaedDr. Eva MichálikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5. B, 7. B, 8. B
   • Mgr. Andrea Mikešová
   • Mgr. Andrea MikešováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3. B
   • Mgr. Erika Némethová
   • Mgr. Erika NémethováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2. B, 4. B
   • Mgr. Beáta Sedláková
   • Mgr. Beáta SedlákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2. A
   • Mgr. Janka Strelková
   • Mgr. Janka StrelkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3. A
   • Mgr. Zuzana Šebová
   • Mgr. Zuzana ŠebováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4. A
    Web stránka
   • Mgr. Ivana Švoliková, PhD.
   • Mgr. Ivana Švoliková, PhD.Učiteľka
    Triedna učiteľka: 5. A
   • Mgr. Lucia Tulová
   • Mgr. Lucia TulováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8. A
   • Mgr. Martina Učníková
   • Mgr. Martina UčníkováŠkolská psychologičkaWeb stránka