Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa do MŠ. Vytlačenú Vám ju dáme podpísať na začiatku septembra, pri nástupe dieťaťa do školy. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail

Potvrdenie o zdravotnom stave od pediatra je možné doložiť v septembri 2020.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: