• Šk. rok 2019/2020

    • 2019/2020

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     29. október 2019

     30. október –

     4. november 2019

     (utorok)

      31. október 2019

     (pondelok)

     vianočné

     20. december 2019

     23. december 2019 –

     8. január 2020

     (piatok)

     7. január 2020

     (streda)

     polročné

     31. január 2020

     3. február 2020

     4. február 2020

     (piatok)

     (pondelok)

     (utorok)

     jarné

     14. február 2020

     17. február –

     24. február 2020

     - Nitriansky kraj

     (piatok)

     21. február 2020

     (pondelok)

     veľkonočné

     8. apríl 2020

     9. apríl -

     15. apríl 2020

     (streda)

     14. apríl 2020

     (streda)

     letné

     30. jún 2020

     1. júl -

     2. september 2020

     (piatok)

     31. august 2020

     (streda)

      


     Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR