• Šk. rok 2020/2021

    • 2020/2021

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     28. október 2020

     29. október –

     2. november 2020

     (streda)

      30. október 2020

     (pondelok)

     vianočné

     22. december 2020

     23. december 2020 –

     8. január 2021

     (utorok)

     7. január 2021

     (piatok)

     polročné

     29. január 2021

     1. február 2021

     2. február 2021

     (piatok)

     (pondelok)

     (utorok)

     jarné

     26. február 2021

     1 marec –

     8. marec 2021

     - Nitriansky kraj

     (piatok)

     5. marec 2021

     (pondelok)

     veľkonočné

     31. marec 2021

     1. apríl -

     7. apríl 2021

     (streda)

     6. apríl 2021

     (streda)

     letné

     30. jún 2021

     1. júl -

     2. september 2021

     (streda)

     31. august 2021

     (štvrtok)

      

     Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR