Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva tz2021-04-08ez1 o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra 288,00 s DPH 13.04.2021 Topset Solutions s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 04.02.2021 Mediform,s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva 368/2021 o poskytovaní technickej služby s DPH 02.02.2021 KM Elass s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva kúpna zmluva s DPH 04.01.2021 maso LV s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúry 12/2020 faktúry 12/2020 s DPH 31.12.2020 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva rámcová kúpna zmluva s DPH 29.12.2020 Levické Mliekárne a.s. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva kúpna zmluva s DPH 15.12.2020 Mirkom Plus s.r.o.. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva 3/2020 o nájme nebytových priestorov s DPH 04.12.2020 Starí páni Kozárovce
Faktúra faktúry 11/2020 s DPH 30.11.2020
Faktúra faktúry 10/2020 s DPH 30.10.2020
Zmluva kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru s DPH 09.10.2020 Qualited s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra faktúry 9/2020 s DPH 30.09.2020
Faktúra faktúry 8/2020 s DPH 31.08.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra faktúry 7/2020 s DPH 31.07.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra faktúry 6/2020 s DPH 30.06.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra faktúry 5/2020 s DPH 29.05.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Objednávka 2-5/2020 s DPH 29.05.2020
Zmluva dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 30.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra faktúry 4/2020 s DPH 30.04.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva kúpna zmluva s DPH 30.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/262