Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru s DPH 09.10.2020 Qualited s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra faktúry 8/2020 s DPH 31.08.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra faktúry 7/2020 s DPH 31.07.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra faktúry 6/2020 s DPH 30.06.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra faktúry 5/2020 s DPH 29.05.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 30.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra faktúry 4/2020 s DPH 30.04.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva kúpna zmluva s DPH 30.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb s DPH 30.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra faktúry 3/2020 s DPH 31.03.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra faktúry 2/2020 s DPH 28.02.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva 20222212 o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny s DPH 24.02.2020 Elgas, k.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Faktúra 1/2020 faktúry 1/2020 s DPH 31.01.2020 Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva dodatok k zmluve č.13 o poskytovaní služieb v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy 5 004,00 s DPH 02.12.2019 Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 19.11.2019 Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva NZSK2019/180/21247 nájomná zmluva s DPH 12.11.2019 Xerox Limited Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva č.180/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 500,00 s DPH 12.07.2019 Nitriansky samosprávny kraj Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva 52106715 o nájme a poskytovaní služieb s DPH 21.06.2019 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva kúpna zmluva s DPH 24.05.2019 masoLV s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb 300,00 s DPH 24.04.2019 Register obchodných spoločností s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/248