Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva č.180/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 500,00 s DPH 12.07.2019 Nitriansky samosprávny kraj Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva 52106715 o nájme a poskytovaní služieb s DPH 21.06.2019 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva kúpna zmluva s DPH 24.05.2019 masoLV s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb 300,00 s DPH 24.04.2019 Register obchodných spoločností s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva tz2019-03-25vs1 o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva 199.- s DPH 03.04.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva zmluva o reklame 250,00 s DPH 21.03.2019 Profesionálny register s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva SC/19/03/053 o poskytovaní služieb s DPH 11.03.2019 Komensky Viral s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 2/2019 s DPH 28.02.2019 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ 28.02.2019
Zmluva 339/2019-49 zmluva o pedagogickej praxi s DPH 31.01.2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 1/2019 s DPH 31.01.2019 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ 31.01.2019
Zmluva dodávateľsko-odberateľská zmluva/kúpna zmluva s DPH 16.01.2019 Foodservice Nitra s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 12/2018 s DPH 15.01.2019 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva kúpna zmluva dodávka pekárskych výrobkov s DPH 31.12.2018 Pekný deň, s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 11/2018 s DPH 30.11.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 10/2018 s DPH 31.10.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 9/2018 s DPH 28.09.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva o spolupráci verejnej zbierky Biela Pastelk 2018 s DPH 14.09.2018 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 8/2018 s DPH 31.08.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 7/2018 s DPH 31.07.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 6/2018 s DPH 29.06.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/232