• MO v bedmintone žiačok

     • Dňa 24.10.2018 sa naše žiačky zúčastnili Majstrovstiev okresu v bedmintone

      Po víťazstve v skupine nad KSŠ sv.V.dePaul Levice a CZŠ sv.Pavla Nová Dedina sme v osemfinále zdolali aj ZŠ Hronské Kľačany.

      V semifinále sme narazili na ZŠ Starý Tekov s ktorým sme prehrali 2 : 1.

      O tretie miesto sme hrali so ZŠ Tlmače, vyhrali sme 2 : 0 a obsadili

      3. miesto v okrese

      Reprezentovali nás žiačky 9. ročníka : Dominika Chorvátová a Ema Skačanová

      Ďakujeme

     • Výrobky z darov zeme

     • Jeseň je ročné obdobie, ktoré nás očarí svojou pestrosťou, vzácnymi plodmi i teplým babím letom. A taká bola i tento rok. Preto nám nestálo nič v ceste, aby sme vstupnú chodbu našej školy zmenili na výstavnú sieň. Dňa 15. 10. sa žiaci I. stupňa ZŠ spolu so svojimi rodičmi i starými rodičmi stretli v ŠJ, aby si spríjemnili jesenné odpoludnie a spoločnými silami vytvorili nádherné výrobky „ z darov zeme“. Rodičia či starí rodičia dovolili svojim deťom, vnúčatám, aby prejavili svoju fantáziu, aby sa stále ako mravčekovia niečím zamestnávali a popritom im nenápadne pomáhali rozvíjať ich zručnosti. Netajili nadšenie z výsledkov vlast-nej práce a práce detí. Bolo to vydarené popoludnie, akým sa môže stať ktorékoľvek iné spoločné podujatie. Kolektív pedagógov zo ZŠ s MŠ ďakuje všetkým, ktorí svoj voľný čas venovali deťom, vnúčatám a svojou ochotou, zručnosťou, pomocou a úžasnou predstavivosťou prispeli k skrášleniu vestibulu našej školy. Dňa 15.10.2018 sme spolu s rodičmi a starými rodičmi pripravovali jesenné dekorácie. Tvorivé popoludnie nieslo názov "Výrobky z darov zeme".

     • Plavecký výcvik - 3. ročník

     • V dňoch 9. - 11. októbra 2018 žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik v plavárni v Leviciach. Všetci urobili krok vpred, mnohí začali byť s vodou väčší kamaráti, mnohí prekonali počiatočný strach, mnohí sa zdokonalili a získali nové zručnosti z pobytu a pohybu vo vode.

     • Plameň - jeseň 2018

     • Medzi prvými okresnými súťažami v novom školskom roku je aj hasičská súťaž PLAMEŇ. Tak ako každý rok aj teraz sa dve družstvá z našej základnej školy na ňu intenzívne pripravovali. Súťaž sa konala 6. októbra v Bohuniciach. Na trati dlhej približne 1200 m sa nachádzalo celkom 6 stanovíšť: streľba zo vzduchovky a hod kriketovou loptičkou na cieľ 2 x 2 m – obe zo vzdialenosti 10 m, viazanie hasičských uzlov, zhadzovanie terčov prúdom vody za pomoci džberových striekačiek, určovanie hasiacich prístrojov a 3 látok, ktoré sa nimi môžu hasiť a zdravotná príprava. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. ZŠ s MŠ v Kozárovciach v mladšej kategórii reprezentovali:  Samuel  Kotora/ 7.roč./, Lucia Kabinová / 2.roč./, Tobiáš Fabian, Dávid Šimkovič , Matej Švolík a Daniel Kupča /4. roč./. Staršia kategória súťažila v zložení: Tomáš Fabian, Lukáš Havran, Barbora Švolíková, Viktória Švoliková, Lívia Vozárová a Kamila Benčatová /všetci 7.roč./. Obe družstvá  sa vo svojich kategóriách umiestnili na vynikajúcom 1. mieste. Teší nás, že žiaci k  príprave na jesennú súťaž  pristupovali zodpovedne, čo sa odzrkadlilo aj na ich konečnom umiestnení. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením p.uč. M. Egyudovej a p. uč. B. Sedlákovej.

     • Jesenný beh zdravia

     • Do tohtoročného európskeho týždňa športu sa zapojila aj naša škola. Dňa 28. 9. 2018 sme zorganizovali jesenný beh zdravia, do ktorého boli zapojené všetky triedy. Zároveň boli vyhodnotení aj najlepší bežci a bežkyne - jednotlivci, z každej triedy.

     • Výchovný poradca

     • Mgr. Silvia Kohútová

       

      konzultačné hodiny: 

       

      - pre žiakov:          každý piatok od 7:30hod. do 8:30hod.

       

      - pre rodičov:       každú stredu od 13:30hod. do 15:00hod.

                                    /po dohode aj v inom termíne/

     • Harmonogram prijímacieho konania

     • Harmonogram prijímacieho konania pre šk. rok 2019/2020

      SŠ tal.

      Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

      do 1.2.2019

      ZZ

      Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      do 20.2.2019

      Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      do 28.2.2019

      SŠ tal.

      Talentové skúšky.

      25.3. - 12.4.2019

      Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

      do 31.3.2019

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

      3.4.2019 a 4.4.2019

      ZZ

      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

      do 10.4.2019

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

      16.4.2019 a 17.4.2019

      Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

      do 20.4.2019

      Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk

      po dodaní výsledkov T9

      1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

      13.5.2019

      1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

      16.5.2019

      2. kolo prijímacích skúšok.

      18.6.2019

       

       

      PS

      prijímacie skúšky

      Stredná škola

      SŠ tal.

      SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

      ZZ

      Zákonný zástupca žiaka

      NÚCEM

      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

      Základná škola

      termín

      zákonom stanovený termín

     • Výchovný koncert kapely F6

     • V utorok 2.10. 2018 sa v kultúrnom dome v Kozárovciach pre našich žiakov uskutočnil výchovný koncert kapely F6. Je to rómsko – slovenská gospelová  kresťanská kapela. Počas predstavenia nás roztancovali,  zaspievali sme si spolu s nimi  kresťanské piesne, no naučili sme sa aj zopár rómskych slov, ktoré sme spoločne použili v piesňach. Členovia kapely nám podali svedectvá o ich vzťahu s Bohom. Posmelili žiakov aby svojim rodičom, učiteľom každý deň poďakovali, že ich majú. Veríme, že si naši žiaci z tohto koncertu zapamätali niečo, čo bude pre nich povzbudením v ťažkých dňoch.        

      Organizátorka Mgr. Renáta Wolfová (sociálna pedagogička)