• Stolný tenis - žiačky - základné kolo
     • Stolný tenis - žiačky - základné kolo

     • Výsledky základného kola  v stolnom tenise žiačok v školskom roku 2018/2019

      Miesto konania: ZŠ s MŠ, Školská 10, Rybník

      Dátum : 07.11.2018

      Výsledné poradie :        

      1. ZŠ s MŠ, Školská 10, Rybník
      2. Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927      

      Výsledok zápasu: ZŠ s MŠ, Školská 10, Rybník – ZŠ s MŠ, Kozárovce 927                               4 : 3

       

      Reprezentovali nás: Dominika Chorvátová, Ema Skačanová, Zuzana Belisová, Kristína Vitkovičová (9. roč. )

                                    

      Vedúci: Mgr. Richard Demian   

    • Knižnica ZŠ s MŠ
     • Knižnica ZŠ s MŠ

     • Medzinárodný deň      školských knižníc

       

      Medzinárodný deň školských knižníc (22.10.2018) sme si aj tento rok pripomenuli aktivitami s našimi žiakmi, ktoré boli realizované v priestoroch školskej knižnice  ZŠ s MŠ Kozárovce. Jednou z nich bolo spoločné čítanie starších a mladších žiakov pod názvom Prečítam Ti rozprávku. Žiaci deviateho ročníka čítali spolužiakom z prvého stupňa nimi vybrané rozprávky. Potom sa o nich vzájomne rozprávali, hľadali tému a hlavnú myšlienku umeleckého textu, s ktorým sa teoreticky oboznámili na hodinách čítania.

      Ďalšou aktivitou bolo vyrábanie záložiek, inšpirované novými knihami, ktoré do školskej knižnice pribudli vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja.  Na následnej hodine literatúry žiaci tvorili a vypĺňali pracovné listy.

      Žiaci deviateho ročníka v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc  vyrábali projekty s tematikou stého výročia vzniku Československej republiky, ktoré boli vystavené v priestoroch školskej knižnice i na nástenke v budove školy.

      Deti sa do činností aktívne zapájali, prejavili veľkú dávku záujmu a tvorivosti, pracovali samostatne i v skupinách, vzájomne sa dopĺňali a spolupracovali. Tento pre nás významný deň sme si teda pripomenuli plnohodnotne a tešíme sa naň opäť o rok.

      Aktivity v školskej knižnici zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti však budú  s rovnakou chuťou a nasadením pokračovať nepretržite počas celého školského roka.

       

      Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

       

     • Testovanie

     •  

      Dňa 15.11.2018 - Komparo - celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov

       

      Dňa 21.11.2018 sa bude konať celoslovenské testovanie piatakov T5 - 2018

       

     • Knižnica ZŠ s MŠ

     •  

                                                                                                                                              

      Knižnica ZŠ s MŠ Kozárovce a žiaci deviateho ročníka

                                       

       

                           POZÝVAJÚ

       

      mladších spolužiakov na spoločné čítanie, ktoré sa uskutoční v dňoch 22.10.2018 a 26.10.2018 v priestoroch školskej knižnice ZŠ s MŠ Kozárovce o 9.30 hodine pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

                   

                            Prečítam Ti rozprávku

                 Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

                                                                                                    

     • Dopravná výchova v kocke

     • Dňa 17.10. sa žiaci I. stupňa ZŠ zúčastnili besedy s príslušníčkami KPZ z Nitry na tému „Ako sa správať v okolí železníc.“ Cieľom bolo vysvetliť žiakom základné pravidlá bezpečného správania sa v okolí železníc a na železničnom priecestí. Za pomoci videoprezentácie uviedli príklady zo skutočného života, čo sa stáva v prípadoch, keď sa v okolí železníc správame tak, ako netreba. Žiaci sa zapájali do prednášky a radi odpovedali na otázky. Téma ich zaujala a získané ponaučenia z oblasti železničnej dopravy im budú určite osožné aj do budúcna.

     • Exkurzia na PD Kozárovce

     • Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sa 16.októbra žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami zúčastnili exkurzie na PD v Kozárovciach, za čo vďačíme p. Ž. Kabinovej za sprostredkovanie a predsedovi PD Ing. Petrovi Repiskému za umožnenie návštevy. Za kvalitné, veku primerané a zaujímavé rozprávanie o všetkom, čo sa týka hovädzieho dobytka. No a v neposlednom rade patrí sa poďakovať za „zdravý mliečny“ záver našej exkurzie, ktorý pre nás pripravili pracovníčky PD a ktorý potešil nejedno žiacke srdiečko.

     • Didaktické hry v prírode

     • Pekné počasie na prelome leta s jeseňou (21. 9. 2018) sme využili na dlhšiu vychádzku zameranú na didaktické hry v prírode. Najskôr sme deti oboznámili kam a kedy sa na ňu vyberieme a čo všetko si majú pribaliť do ruksaku. Cestou na určené miesto deti pozorovali celkový obraz začínajúcej sa jesennej prírody, vnímali a prežívali farebnú krásu okolitého prostredia. Okrem iného vstúpili na čerstvo pokosené kukuričné pole berúc do rúk šúpolie a cítiac jeho vôňu... Prírodu si ľudia všímajú oddávna. Svoje pozorovania vložili do názvov rastlín, do rozprávok a povestí o nich, do prísloví a prirovnaní, aj do hádaniek s jesennou tematikou :                        

      - Nemá štetec ani farby, predsa lístie žltým farbí. Čo je to? / Jeseň/                                               

      - Cez  leto je košatý, v zime príde o šaty. Čo je to ? / Strom/                                                             

      - Stromy z listov zoblieka a po strechách narieka. Čo je to ? /Vietor/                                                   

      Cieľom nášho pobytu v prírode bola obnovená kaplnka na Psiaroch obklopená vysokými stromami a pekne upraveným okolím. Lístie na stromoch sa pomaly farbí dožlta. Svieti slnko, fúka vetrík, listy ľahučko padajú zo stromov na zem, niektoré nečakane zaletia priamo na deti. Deti berú spadnuté listy do rúk, prezerajú si ich, ovoniavajú a tí menší hádajú názvy stromov ku ktorým listy patria. Z napadnutých listov si urobia malú húseničku a popritom sa dohadujú so staršími kamarátmi, ktorý vtáčik si najradšej pochutná na chlpatej húseničke. Kým sa tí najmladší takto zabávajú, druháci, tretiaci a štvrtáci pokračujú turistickým chodníkom do kláštora v Hronskom Beňadiku, kde ich už netrpezlivo očakáva sprievodca z biskupského úradu, aby im podrobne vysvetlil všetko, čo sa týka kláštora a na čo budú deti zvedavé. Pri prehliadke mali možnosť vidieť prerobenú sýpku, zrekonštruované strielne, dostali podrobný výklad o obrazoch a mohli vstúpiť do kaplnky Božej krvi. Na pamiatku si zakúpili rôzne suveníry, ktoré im budú pripomínať návštevu kláštora a príjemne prežitý slnečný jesenný deň.