• Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Oznamujeme stravníkom, že posledný deň na odhlásenie z obedov na mesiac december je 14.12.2018. Po tomto termíne nebude moné odhlásenie, resp. prihlásenie.

      V prípade, že stravník ochorie, je možné si prísť prevziať obed - obed naberieme do obedára, ktorý si prinesiete.

      Obedáre ŠJ sa nebudú požičiavať.

      Marcela Furdová, vedúca ŠJ Kozárovce

     • Levicko má talent

     • Súťaž mladých talentov levického okresu sa uskutočnila i tento rok. Výberové kolá prebehli začiatkom novembra a finálový večer sa konal 27.novembra 2018 v CK Junior v Leviciach. Do finále sa dostalo 15 najlepších súťažných čísel, kde súťažiaci ukázali svoj talent z rôznych oblastí. Bol to tanec – sólový, skupinový, zo športu karate či gymnastika, sólový spev a aj kapela a prišiel aj kúzelník. Porota mala čo robiť, aby vybrala tých najlepších. 1.miesto si odniesol Marek Uhnák z Rybníka nad Hronom, ktorý spieval a hral na heligónke. 2. miesto získala tanečná skupina E-motion z Levíc, ktorej členom je Oliver Barutík z Kozároviec a 3.miesto putovalo do Kozároviec, dievčenskému triu Vrkoče, ktoré svojím trojhlasným spevom potešili mnohých divákov. Dievčatá Zuzana Belisová, Mária Kotorová a Kristína Vitkovičová sú žiačkami 9.ročníka základnej školy v Kozárovciach. Ľudovému spevu sa venujú vo svojom voľnom čase a môžete ich počuť pri rôznych príležitostiach v obci. Ich podmanivý súzvuk tónov, temperamentný a vitálny prejav i krása piesní v ich podaní zaujali napriek ich ešte mladému veku široký okruh poslucháčov.

      Srdečne gratulujeme dievčatám Zuzke, Maji, Kike a samozrejme tanečníkovi Oliverovi.

     • Najmladší žiaci vo vybíjanej až na krajskom kole

     • Aj v tomto roku sa naša škola stala organizátorom okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov. Túto postupovú celoslovenskú súťaž zastrešuje Slovenská asociácia športu na školách.

      Najskôr sa 15. novembra 2018 uskutočnilo u nás aj jedno zo základných kôl, kde si spolu zmerali sily družstvá zo ZŠ s MŠ Kozárovce, ZŠ s MŠ Rybník, CZŠ sv. Pavla Nová Dedina a ZŠ Saratovská 85, Levice. Do okresného finále postúpili ZŠ s MŠ Kozárovce a ZŠ s MŠ Rybník.

      Dňa 20.11. 2018 sa uskutočnil okresný finálový turnaj, kde sa spolu stretli najlepšie školy zo základných kôl. V napínavých zápasoch sa bojovalo naozaj zo všetkých síl.

      Konečné poradie okresného finále: 1. ZŠ s MŠ Kozárovce, 2. ZŠ s MŠ Rybník, 3. ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice, 4. ZŠ Mierová 67, Želiezovce.

      Víťazstvom si  naši žiaci vybojovali okrem zlatých medailí aj postup na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, ktoré sa uskutočnili 4. 12. 2018 v Kovarciach. Na krajskom turnaji sa im podarilo obsadiť pekné 5. miesto. Za vzornú a úspešnú reprezentáciu ďakujeme žiakom: Vanesa Benčaťová (4. roč.), Lucia Betinová (4. roč.), Dorota Sarah Gregorová (4. roč.), Alexandra Oravcová (4. roč.), Tatiana Tošálová (4. roč.), Tobiáš Fabian (4. roč.), Daniel Kupča (4. roč.), Dávid Šimkovič (4. roč.), Mate Švolík (4. roč.), Pavol Švec (3. roč.), Matias Tomo (3. roč.), Martin Vreštiak (3. roč.). Na súťaž sa žiaci pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Jozefa Majera.

     • Recitačná súťaž ...a Slovo bolo u Boha...

     • ŠKOLSKÉ KOLO:

      Dňa 6.11.2018 sa v našej škole uskutočnil 3. ročník školského kola prednesu kresťanskej poézie a prózy.

      Ako to dopadlo?

      I. kategória :     1. miesto Bianka Wolfová 2. roč. – poézia

                                 2. miesto Zuzana Krajčiová 2.roč. – poézia

      II. kategória :    1. miesto Samuel Jókay  3.roč. – poézia

                                  2. miesto Filip Belis  3.roč. – poézia

                                  3. miesto Terézia Majerová 3.roč. – poézia

      III. kategória :    1. miesto Miriam Beniaková 5.roč.- próza

      IV. kategória :   1. miesto Viktória Švoliková 7.roč. – poézia

                                  1. miesto Zuzana Belisová 9.roč.  – próza

                                  1. miesto Amanda Mohajer Shojaii 9.roč. - poézia

      Víťazom gratulujeme a zároveň sa tešíme, že nás budú reprezentovať 22. 11. 2018 na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch.

      KRAJSKÉ KOLO:

      Dňa 22.11.2018 sa zúčastnili na krajskom kole v prednese kresťanskej poézie a prózy títo žiaci : Bianka Wolfováz 2.roč., Samuel Jókay z 3.roč., Miriam Beniaková zo 5.ročníka, Viktória Švoliková zo 7.ročníka, Zuzana Belisová a Amanda Mohajer Shojaii z 9.ročníka.

       A ako  nám bolo?

      Po dlhej ceste sme šťastlivo dorazili do CZŠ Don Bosca v Topoľčanoch. Zapísali sme sa, pozreli sme si triedy, v ktorých budeme súťažiť a čakali sme na začiatok svätej omše. Po peknom  duchovnom zážitku zo svätej omše nás všetkých privítal pán riaditeľ P. Gajdoš. Moderátori predstavili porotu v každej kategórii a tiež nás oboznámili s priebehom súťaže. Mali sme možnosť vypočuť si zaujímavé texty. Po skončení recitácie sme mali chutný obed.  Po ňom sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie. Bianka Wolfová v I. kategórii  za poéziu od Milana Rúfusa – Rozhovor v parku so strážnym anjelom získala krásne druhé miesto. Na záver sa s nami rozlúčili a darovali nám krásne medovníkové srdiečka. Domov  sme odchádzali s príjemným pocitom.  Motiváciu a odhodlanie máme, ako aj záujem zapojiť sa do tejto súťaže na budúci rok opäť. Chceme sa všetkým poďakovať za ich čas, ktorí nám venovali pri príprave ako aj pri samotnej realizácii cesty, ktorú nám zabezpečil pán starosta J. Majer. Všetkým patrí  naše úprimné slovo „Ďakujem.“