• Oznam pre rodičov detí – predškolákov
     • Oznam pre rodičov detí – predškolákov

     • Oznamujem Vám, že od 1.1.2019 majú deti  - predškoláci celodennú stravu zadarmo ak sa zúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu.

       

      Za odhlasovanie dieťaťa  je zodpovedný zákonný zástupca.

       

      V prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a nebude odhlásené, stravu hradí zákonný zástupca. Túto stravu si môžete prevziať do vlastného obedára, ale iba v prvý deň.  

       

      Odhlasovanie bude možné od 1.1.2019 do 6:30 hod. v daný deň

      (platí v prípade choroby, nie v prípade plánovaného vyšetrenia).

       

      Po 14:30 hod. bude možné odhlásenie formou SMS-ky na t.č. 0902 986 777

       

      Deti- predškoláci nebudú mať možnosť brať si obedy domov, ktoré im uhrádza štát.

       

    • Oznam o zápise do 1. ročníka na školský rok 2019/2020
     • Oznam o zápise do 1. ročníka na školský rok 2019/2020

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kozárovce oznamuje, že zápis do 1. ročníka ZŠ Kozárovce na školský rok 2019/2020 sa bude konať vo štvrtok 4.4.2019 o 16,00 hod. Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2019 šesť rokov, je povinnosťou rodičov, zapísať ho na základnú školu. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

       

      Mgr. Richard Demian

      riaditeľ školy

     • Exkurzia Mestské múzeum Zlaté Moravce

     • Dňa 11.1.2019 sa žiaci XII. a IX. ročníka vybrali na exkurziu do mestského múzea v Zlatých Moravciach, kde bola zrealizovaná výstava nášho rodáka - budúceho etnografa Dávida Hudeca "Klenoty spod Slovenskej brány".

      Sprevádzali nás milé sprievodkyne, s ktorými sme si prehliadli prírodovedné, archeologické, paleontologické a mineralogické nálezy i zbierky pochádzajúce z Požitavia. Dozvedeli sme sa, že v okolí Zlatých Moraviec sa ryžovalo zlato.

      Na záver nás zaujala výstava krojov pochádzajúcich z Kozároviec. Obdivovali sme vzácne oplecká, krojové sukne, hodvábne ručníky a iné časti mužského ľudového odevu. Tradičné vianočné zvyky a charakteristické jedlá Vianoc v minulosti nám priblížili naše sprievodkyne.

      Exkurzia sa nám páčila, ďakujeme pani učiteľkám, že nás tam zobrali.

      Ema a Zuzka