• Geografická olympiáda - okresné kolo
     • Geografická olympiáda - okresné kolo

     • V Leviciach sa 7. februára 2019 uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali: 

      Kat. G - Viktor Majer (5. roč.) - 31. miesto

      Kat. G - Martin Šusták (5. roč.) - 41. miesto

      Kat. F - Tomáš Fabian (7. roč.) - 30. miesto

      Kat. F - Jerguš Henrich Gregor (6. roč.) - 38. miesto

      Kat. H - Timotej Šimkovič (9. roč.) - 10. miesto (úspešný riešiteľ) 

      Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Kornélie Kmeťovej.

      Celkové výsledky okresného kola

    • Matematická olympiáda - okresné kolo - kat. Z5 a Z9
     • Matematická olympiáda - okresné kolo - kat. Z5 a Z9

     • 30. januára 2019 sa v Leviciach konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9. Našu školu reprezentovali: 

      Z5 - Viktor Sitár (5. roč.) - 26. miesto

      Z5 - Daniela Orolínová (5. roč.) - 26. miesto

      Z9 - Timotej Šimkovič (9. roč.) - 2. miesto - postup do krajského kola

      Žiakom ďakujeme a úspešnú reprezentáciu školy. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Švolikovej, PhD. a Mgr. Kataríny Líškovej.

      Celkové výsledky okresného kola

     • Prednášky - občianske združenie ACET SR

     • Dňa 24. 1. 2019 sa v našej škole uskutočnili prednášky na tému "Sociálne siete - Facebook, Sebahodnota, Závislosti, Partnerský život" pod vedením lektorov občianskeho združenia ACET SR. Všetky prednášky a s tým spojené aktivity prebiehali na vysokej úrovni, zaujímavo, primerane veku našich žiakov. Zapájali sa do aktivít a ich pozornosť bola sústredená najmä pri počúvaní osobných príbehov lektorov. Žiakov dané témy zaujali a určite si z nich zobrali ponaučenie do budúcnosti .      

       

      Mgr. Renáta Wolfová – sociálna pedagogička                                       

    • Šaliansky Maťko - prednes povestí - obvodné kolo
     • Šaliansky Maťko - prednes povestí - obvodné kolo

     • Na obvodnom kole v Tlmačoch 17. 1. 2019 nás reprezentovali víťazky školského kola: v I. kategórii Viktória Beniaková  z 2.roč., v II. kategórii Miriam Beniaková z 5.roč. a v III. kategórii Viktória Švoliková  zo 7.roč. Naše žiačky v obvodnom kole získali:

      2. miesto Viktória Beniaková 2.roč.

      3. miesto Miriam Beniaková 5.roč.

      3. miesto Viktória Švoliková 7.roč.

      A všetky tri postúpili do okresného kola v Leviciach, ktoré sa uskutočnilo 23.1.2019.

      V okresnom kole nás všetky tri reprezentovali. Nepodarilo sa im  síce v silnej konkurencii umiestniť na prvých troch miestach, no napriek tomu všetky dostali od poroty pochvalu. Dievčatám gratulujeme a prajeme im ešte veľa ďalších recitačných úspechov.

       

       

    • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

     • V Leviciach sa 16. januára 2019 konalo okresné kola olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali 2 žiačky: 

      Kategória 1A:

      Kamila Benčatová (7. roč.) - 16. miesto

      Kategória 1B:

      Kristína Vitkovičová (9. roč.) - 24. miesto

      Žiačka ďakujeme za reprezentáciu. Na súťaž sa pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Silvie Kohútovej a Mgr. Janky Strelkovej.

      Výsledková listina okresného kola

    • Šaliansky Maťko - prednes povestí - školské kolo
     • Šaliansky Maťko - prednes povestí - školské kolo

     • Do školského kola v prednese povestí Šaliansky Maťko sa 19.12.2018 zapojilo celkovo 20 žiakov.                                

      V I. kategórii 8 žiakov, v II. kategórii 7 žiakov a v III. kategórii 5 žiakov.                               

       Vyhodnotenie

       

      I. kategória :  1. miesto Viktória Beniaková 2.roč.

                            2. miesto Bianka Wolfová   2.roč.

                            3. miesto Zuzana Krajčiová 2.roč.

                            3. miesto Terézia Majerová 3.roč.

       

      II. kategória : 1. miesto Miriam Beniaková 5.roč.

                            2. miesto Lucia Betinová    4.roč.

                            3. miesto Emma Briešková 4.roč.

      Uznanie za aktivitu a odvahu zapojiť sa do súťaže Dominika Kotorová 5. roč.

       

      III. kategória :1. miesto Viktória Švoliková 7.roč.

                             2. miesto Alžbeta Beniaková 7.roč.

                             3. miesto Kamila Benčatová  7.roč.

      Uznanie za aktivitu a odvahu zapojiť sa do súťaže Viktor Boroš 6. roč.

       

      Víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na obvodnom kole v Tlmačoch, ktoré sa uskutoční 17.1.2019