• Deň matiek 2019

     • Deň matiek sme si aj tento rok (19. 5. 2019) pripomenuli krásnym kultúrnym programom, ktorý si pre svoje mamičky a babičky pripravili deti z materskej aj základnej školy.

     • Dopravné ihrisko a hvezdáreň - Žiar nad Hronom (4.roč + špec. triedy)

     • Dňa 20. 5. 2019 sa žiaci 4. ročníka a špeciálnych tried zúčastnili exkurzie na dopravnom ihrisku v Žiari nad Hronom. Deti najskôr absolvovali teoretickú prípravu v učebni autoškoly, kde získali užitočné vedomosti o doprave, cestnej premávke a správaní sa chodcov a cyklistov na ceste. Následne si prakticky vyskúšali jazdu na dopravnom ihrisku na bicykloch a kolobežkách, kde museli rešpektovať dopravné značky, semafory a vodorovné cestné značenie.

      Po návšteve dopravného ihriska sa žiaci špeciálnych tried presunuli do Krajskej hvezdárne a planetária
      Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Program začal vo Hviezdnej sále projekciou filmu Polaris – vesmírna ponorka a tajomstvo polárnej noci. V prednáškovej sále si žiaci doplnili a rozšírili vedomosti o astronómii. V UFO sále vybavenej projekčnou plochou, glóbusmi, mapami a ďalšími názornými pomôckami žiakom odborná pracovníčka priblížila nebeské telesá a ich pohyb. Plní nových zážitkov a vedomostí sme sa vrátili domov.

       

     • Návšteva divadla JGT vo Zvolene

     •  

      Dňa 2.mája 2019 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia

      O troch krásach sveta, ktoré je v repertoári Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

       Klasická rozprávka, ktorá hovorí o dlhej ceste človeka k naplneniu svojich snov bola plná humoru, napätia a prekvapenia.

      Deťom sa veľmi páčila téma i samotné spracovanie hry. Odchádzali sme spokojní a s predsavzatím, že sa sem

      opäť čoskoro vrátime

    • Šikana a kyberšikana - prednáška
     • Šikana a kyberšikana - prednáška

     • Dňa 29. 4. 2019 sa v našej škole uskutočnila prednáška pre žiakov 2. stupňa na tému „Šikana a kyberšikana“ pod vedením lektorov zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Čo je to kyberšikana, ako s ňou bojovať a ako pomôcť jej obetiam, o tom všetkom informovali lektori našich žiakov.                                               

                 Mgr. Renáta Wolfová – sociálna pedagogička         

    • Chemická olympiáda - krajské kolo
     • Chemická olympiáda - krajské kolo

     • 26. apríla 2019 sa v Nitre konalo krajské kolo chemickej olympiády, na ktorej nás reprezentoval náš žiak Timotej Šimkovič z 9. ročníka, ktorý skončil na výbornom 5. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      Žiak sa na súťaž pripravoval pod vedením p. uč. Mgr. I. Švolikovej, PhD.

    • Malý futbal - mladšie žiačky
     • Malý futbal - mladšie žiačky

     • Malý futbal ml. žiačok ZŠ – Školský pohár v okrese Levice - šk. rok  2018/2019

      Futbalistky našej základnej školy - rok narodenia 1.1.2006 a ml. si zmerali svoje sily v základnej skupine Majstrovstiev okresu v malom futbale. Do tejto súťaže sa prihlásilo 14 školských družstiev z celého okresu, ktoré boli rozdelené do 4 skupín.

      Základné kolo sa odohralo dňa 26.4.2019 v Základnej škole, Pri Podlužianke 6, Levice.

      Výsledky našej skupiny:        Hronské Kľačany – Kozárovce 3 : 1 / náš gól – Dominika Kotorová

                                                     Rybník – ZŠ Pri Podlužianke LV 0 : 2

                                                      Kozárovce - ZŠ Pri Podlužianke LV 0 : 5

                                                      Hronské Kľačany - ZŠ Pri Podlužianke 1 : 3

                                                      Kozárovce - Rybník 1 : 0 / náš gól – Daniela Orolínová

                                                      Hronské Kľačany - ZŠ Pri Podlužianke LV 1 : 3

      Výsledné poradie:      1. ZŠ Pri Podlužianke LV

                                          2. Rybník

                                          3. Kozárovce

                                          4. Hronské Kľačany

      Do okresného kola postúpila z našej skupina ZŠ Pri Podlužianke LV.

      Reprezentovali nás: Vanesa Benčaťová, , Dorota Sarah Gregorová, Miriam Beniaková, Lucia Betinová, Tereza Ester Gregorová, Simona Horváthová, Dominika Kotorová, Karin Moravčíková, Daniela Orolínová

      Ďakujeme všetkým dievčatám, ktoéí nás reprezentovali.

      Na súťaž sa žiačk pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. J. Majera a p. riad. Mgr. R. Demiana.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      1. Kategória  poézia – 1. m. Bianka Wolfová (2. roč.)

                                         2. m. Viktória Beniaková (2. roč.)

                                         3. m. Samuel Jókay (3. roč.)

       

      Kategória próza – 1. m. Zuzana Krajčiová (2. roč.)

                                       2. m. Liana Mezeiová (4. roč.)

                                       3. m. Veronika Šustáková (3. roč.)

                                       3. m. Alexandra Oravcová (4. roč.)

       

      1. Kategória  poézia – 1. m. neudelené

                                          2. m. Viktor Majer (5. roč.)

                                          3. m. Pavol Závalec (5. roč.)

       

      Kategória próza – 1. m. Lesia Mezeiová (6. roč.), M. Beniaková (5. roč.)

                                                            2. m. Karin Moravčíková (5. roč.)

                                                            3. m. Tatiana Červenáková (5. roč.)

       

      1. Kategória poézia – 1. m. Viktória Švoliková (7. roč.)

                                         2. m. Kamila Benčatová (7. roč.)

                                         3. m. Mária Kotorová (9. roč.)

       

      Kategória próza – 1. m. Zuzana Belisová (9. roč.)

                                       2. m. Soňa Slížiková (8. roč.), Dominika Chorvátová (9. roč.)

                                       3. m. Amanda Mohajer Shojai (9. roč.), Timotej Šimkovič (9. roč.)

       

       

      Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

       

      1. Zuzana Krajčiová (2. roč.) – I. miesto I. kategória próza
      2. Bianka Wolfová (2. roč.) – 3. miesto  I. kategória  poézia
      3. Viktória Švoliková (7. roč.) – 2. miesto  III. kategória poézia
      4. Miriam Beniaková (5. roč.) – reprezentácia
    • Slávik Slovenska - okresné kolo
     • Slávik Slovenska - okresné kolo

     • Ľudová pieseň je dôverným priateľom človeka. Kráča vedľa neho, aby mu pomohla, keď to práve potrebuje. Je trvalou hodnotou, priateľom a nástrojom na vyjadrenie životných pocitov, nálad, myšlienok a vzťahu k človeku.

      Aj na našej ZŠ v rámci hudobnej výchovy obohacujeme a pestujeme v deťoch vzťah k ľudovým tradíciám, prebúdzame v nich lásku k slovenskej ľudovej piesni, aby nezanikla v huriavku, ktorý sa na nás valí zo všetkých strán. Aj preto rok čo rok býva vyhlásená súťaž Slávik Slovenska. Našu školu v okresnom kole 9. 5. 2019 veľmi pekne reprezentovali Zuzana Krajčiová, žiačka 2. ročníka a Mária Kotorová, žiačka 9. ročníka, ktorá sa v okresnom kole vo svojej kategórii umiestnila na krásnom 3. mieste.

      Zastavme sa na chvíľu a vypočujme si ľudovú pieseň v podaní dieťaťa, pretože ňou rozdáva okolo seba veľa potešenia a množstvo očí rozsvieti šťastím.

     • Exkurzia v Atlantis centre

     • Dňa 26.4.2019 sa žiaci 1.B triedy a 2.B - 4.B - špeciálnej triedy zúčastnili exkurzie v Leviciach. Cieľom našej "výpravy" bola návšteva Atlantis centra, kde okrem interaktívnych hier a aktivít  sme mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé poznatky o dinosauroch. Všetkým žiakom sa exkurzia veľmi páčila a za odmenu sme si dopriali výbornú zmrzlinu. 

      Mgr. A. Mikešová

    • Slávik Slovenska - školské kolo
     • Slávik Slovenska - školské kolo

     • Dňa 17.4.2019 sa na ZŠ s MŠ uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenska. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách. V I. kategórii (1. - 3.roč.)bolo spolu 11 spevákov, v II. kategórii (4.- 6.roč.) 4 speváčky a v III. kategórii (7. - 9.roč.) 4 speváčky.

       

      I. kategória :                      1. miesto - Zuzana Krajčiová 2.roč.

                                                  2. miesto -  Liliana Liptáková  1.roč.

                                                                 Samuel Jókay 3.roč.

                                                3. miesto – Bianka Wolfová 2.roč.

                                                                      Filip Belis 3.roč.

       

      II. kategória :                    1. miesto -  Miriam Beniaková 5.roč.

                                                  2. miesto -  Simona Horváthová 4.roč

                                                  3. miesto - Emma Briešková 4.roč.

                                                                      Liana Mezeiová 4.roč. 

       

      III. kategória :                   1. miesto – Mária Kotorová 9.roč.

                                                                     Kristína Vitkovičová 9.roč.

                                                  2. miesto -  Alžbeta Beniaková 7.roč.

                                                                      Lívia Vozárová 7. roč.

       

      Všetkým zúčastneným spevákom a speváčkam ďakujeme za zapojenie sa do súťaže. Oceneným speváčkam a spevákom gratulujeme a prajeme im veľa ďalších speváckych úspechov. Víťazky školského kola nás budú 9.5.2019 reprezentovať 2. miesto na okresnom kole Slávik Slovenska v Leviciach.

                                                 

     • Exkurzia - Pohronské múzeum Nová Baňa

     • Dňa 26. 4. 2019 sa žiaci špeciálnej triedy 6.B, 7.B, 9.B zúčastnili exkurzie do Pohronského múzea v Novej Bani. Po príchode vlakom do Novej Bane najskôr navštívili Spojenú školu, ktorú môžu po ukončení povinnej školskej dochádzky navštevovať žiaci zo špeciálnych tried. Mali možnosť prehliadnuť si počas vyučovacieho procesu priestory školy – triedy, dielne, školský dvor.

           Potom sa presunuli do Pohronského múzea, kde si prezreli výstavu „Zlatá éra motocyklistiky“ – historické motocykle zo zbierok vlastivedného múzea v Považskej Bystrici i výstavu „Farebné cesty tvorivosti“ – výstava prác žiakov umeleckého odboru ZUŠ Nová Baňa. Následne si prezreli stálu expozíciu spojenú s odborným výkladom – expozíciu pravekého osídlenia, expozíciu histórie, národopisu, umeleckohistorickú expozíciu, radnú sieň, novobanské reflexie, meštiansky interiér, insitnú drevorezbu, historické hodiny, vulkán Pútikov vŕšok a expozíciu sklárstva. Žiakom sa v múzeu veľmi páčilo.

           Cestou ku vlaku sa ešte osviežili zmrzlinou a na chvíľu sa zastavili na mestskom detskom ihrisku. Domov sa vrátili plní nových poznatkov a dojmov.

    • Matematická olympiáda - okresné kolo - Z6, Z7, Z8
     • Matematická olympiáda - okresné kolo - Z6, Z7, Z8

     • Dňa 9. 4. 2019 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola matematickej olympiády pre žiakov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka. 

      Školu reprezentovali:

      Kamila Benčatová (7. roč.) - 17. miesto - úspešný riešiteľ

      Gabriel Demia (8. roč.) - 16. miesto

      Damián Janovický (8. roč.) - 16. miesto

       

     • Zápis do 1. ročníka

     • Dňa 4. apríla 2019 sa na našej škole konal zápis žiakov do 1. ročníka. Predškoláci pani učiteľkám a špeciálnym pedagogičkám ukázali, čo všetko už vedia a svojou šikovnosťou ich presvedčili, že z ich budú naozaj výborný prváci. Sme radi, že si rodičia žiakov vybrali práve našu školu a na prváčikov sa tešíme v septembri.

    • Matematická olympiáda Z9 - krajské kolo
     • Matematická olympiáda Z9 - krajské kolo

     • 19. marca 2019 sa v Nitre konalo krajské kolo matematickej olympiády, na ktorej nás v kategórii Z9 reprezentoval náš žiak Timotej Šimkovič z 9. ročníka, ktorí skončil na výbornom 4. mieste. Gratulujeme a ďakujeme sa výbornú reprezentáciu školy.

      Žiak sa na súťaž pripravoval pod vedením p. uč. Mgr. I. Švolikovej, PhD.