• Misijný mesiac - beseda s rehoľnými sestrami
     • Misijný mesiac - beseda s rehoľnými sestrami

     • 23. októbra 2019 zavítali na našu školu rehoľné sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktoré žiakom počas besedy priblížili ich misjnú činnosť v rôznych krajinách sveta.

    • Výrobky z darov Zeme
     • Výrobky z darov Zeme

     • Jeseň je ročné obdobie, ktoré nás očarí svojou pestrosťou, vzácnymi plodmi i teplým babím letom. A taká bola i tento rok. Preto nám nestálo nič v ceste, aby sme vstupnú chodbu našej školy zmenili na výstavnú sieň. Dňa 22. 10. sa naši najmenší žiaci  ZŠ  spolu so svojimi rodičmi  stretli v ŠJ, aby si spríjemnili jesenné odpoludnie a spoločnými silami vytvorili nádherné výrobky „ z darov Zeme“. Rodičia spolu so svojimi deťmi popustili uzdu fantázie, a tak vytvorili jedinečné výtvory z toho čo nám ponúkla naša záhrada.. Netajili nadšenie z výsledkov vlastnej práce a práce detí. Bolo to vydarené popoludnie, akým sa môže stať ktorékoľvek iné spoločné podujatie. Kolektív pedagógov zo ZŠ s MŠ ďakuje všetkým, ktorí svoj voľný čas venovali deťom  a svojou ochotou, zručnosťou, pomocou a úžasnou predstavivosťou prispeli k skrášleniu vestibulu našej školy.

    • Beseda s M. Nemčekovou
     • Beseda s M. Nemčekovou

     • Na besede s pani novinárkou

       

      „Novinár je spisovateľ súčasnosti .“

                                                   (Albert Camus) – francúzsky spisovateľ a filozof

           V predposledný októbrový piatok prijala naše pozvanie na besedu pani šéfredaktorka Monika Nemčeková, ktorej meno je nerozlučne späté s novinami Slovenská brána. Takisto sa veľmi výraznou mierou podieľa  na príprave a vydávaní Kozárovských novín.  Prišla medzi nás, aby porozprávala žiakom o svojej každodennej práci, aby ich inšpirovala a povzbudila, vyzdvihla  neľahkú, no zároveň krásnu prácu novinára v regióne.

           Žiaci si pre ňu pripravili zaujímavé otázky. Pýtali sa, aké vlastnosti musí mať podľa jej názoru dobrý novinár. Dozvedeli sme sa, že kvalitný novinár by mal oplývať zodpovednosťou, mal by byť sčítaný, mal by mať chuť neustále sa učiť niečo nové, aby nezostal stáť na jednom mieste, bol schopný kráčať s dobou a vedel čo najobjektívnejšie podať jej obraz.

            Pani Nemčeková tiež rozprávala o svojom detstve, kamarátoch, učiteľoch, ktorí ju na jej ceste ovplyvnili a podporovali. Spomenula aj rodinu, ktorá bola pre ňu hnacím motorom a inšpiráciou v čase, kedy to najviac potrebovala.

           Viackrát sa počas besedy vyslovila, ako je rada, že sa  venuje regionálnej žurnalistike. Pretože  miluje svoj región a ľudí, ktorí z neho vzišli, prípadne v ňom naďalej aktívne pôsobia, ctí jeho tradície a je na ne  hrdá. Snaží sa vyzdvihnúť  zaujímavé a podnetné akcie, ktoré v regióne prebiehajú, zviditeľniť inšpiratívnych ľudí. To považuje za svoje poslanie a je veľmi vďačná, že robí prácu, ktorá ju napĺňa.

           Taktiež nám odovzdala cenné rady, ktoré využijeme pri tvorbe školského bulletinu, ktorý pripravujeme aj vďaka finančnej pomoci Nitrianskeho samosprávneho kraja.

           Beseda sa všetkým zúčastneným páčila, pre žiakov bola nielen veľmi poučná a zaujímavá, si deti získala svojim milým a priateľským vystupovaním a bezpochyby svojím rozprávačským talentom. My jej aj touto cestou ďakujeme, želáme jej veľa tvorivých síl a elánu, aby mohla svoju záslužnú a krásnu prácu vykonávať čo najdlhšie.

    • Svetový deň zdravej výživy - 16.10.2019
     • Svetový deň zdravej výživy - 16.10.2019

     • Každý rok pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy - 16.októbra - žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami si ho pripomínajú rôznymi aktivitami. Tento rok to boli odborné prednášky na témy Prevencia zubného kazu a obezita/ pre 1. a 2. ročník/, Pyramída zdravej výživy/pre 3.- 6.ročník/ a Zdravý životný štýl/ pre 7. – 9. ročník/.Žiaci II. stupňa ŠpTr. spolu s pani učiteľkou a asistentkou si zas pripravili chutné ovocné misy a haruľu na plechu. Po nich nasledovala pre žiakov 1. – 4. ročníka exkurzia na PD v Kozárovciach, kde nás privítal a takmer celý čas sprevádzal zástupca predsedu p. Milan Szabó a aj  predseda PD Ing. Peter Repiský. Touto cestou im za kvalitné, veku primerané a zaujímavé rozprávanie o všetkom čo sa týka hovädzieho dobytka úprimne ďakujeme. No a v neposlednom rade patrí sa poďakovať za „zdravý mliečny“ záver našej exkurzie, ktorý pre nás pripravili pracovníčky PD a ktorý potešil nejedno žiacke i kantorské srdiečko.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     •                                                Jesenný  zber papiera

       

       

           Dňa 30. septembra sa v obci uskutočnil jesenný zber papiera. Akciu zorganizovala ZŠ s MŠ Kozárovce a spolu so žiakmi ju aj úspešne zrealizovali. Spoločnými silami vyzbierali 2210 kg papiera a opätovne sa utvrdili v tom, že  vzájomná spolupráca je mimoriadne dôležitá a prospešná. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

    • Turistický krúžok: Výprava na Melichovú skalu
     • Turistický krúžok: Výprava na Melichovú skalu

     • Prvá turistická výprav bola zdolaná. Stretávka bola na železničnej stanici. Stretlo sa nás 10 zdatných turistov. Vlakom sme sa presunuli do Detvy, potom začala túra na Melichovú skalu. Od začiatku cesty sme zdolávali rôzne prírodné prekážky a  sebazaprenie. Počasie bolo pekné, teplé. Túra pokračovala strmým kopcom, tak sa teplé veci odkladali do batohov. Vlastné zásoby, niekto aj zapekané cestoviny, sme si na vrchole zjedli. Samozrejme sme si urobili spoločné foto a išli spokojní domov. Prvá spoločná túra sa vydarila a tešíme sa na budúcu podobne dobrodružnú výpravu.

    • Jesenná turistika 4.A - Náučný chodník Zvonička
     • Jesenná turistika 4.A - Náučný chodník Zvonička

     • Krásne jesenné počasie umožnilo žiakom 4.A triedy zažiť dňa 15. 10. 2019 príjemnú jesennú turistiku v okolí Novej Bane. Už z vlakovej stanice nás sprevádzali turistické značky k prvej zastávke - Zvoničke pod Hájom, kde začína aj náučný chodník Zvonička. Práve jeho trasa bola naplávanová na tento deň. Po doplnení energie chutnou desiatou sme pokračovali na Červenú a Havraniu skalu, odkiaľ sa nám naskytli nádherné výhľady. Cestou sme mali možnosť pozorovať viaceré krmelce pre lesnú zver a množstvo hríbov. Najnáročnejším úsekom cesty bol výstup na Háj, no odmenou a cieľom bola krásna rozhľadňa. Užili sme si úžasné výhľady na jesenne sfarbenú prírodu a nezabudli sme zanechať ani odkaz vo vrcholovej knihe. Miernym zostupom sme sa dostali k ďalšej zastávke náučného chodníka - pútnickemu miestu Kohútovo. Odtiaľ sme cez Zvoničku pokračovali na stanicu, aby sme príjemne unavení dorazili domov. 

    • Beh Slovenskou bránou
     • Beh Slovenskou bránou

     • Pozývame všetkých žiakov, ako aj ich rodičov, na 1. ročník podujatia "Beh Slovenskou bránou", ktoré sa uskutoční 19.10.2019.

      Miesto: Futbalový štadión Kozárovce

      Registrácia detí: 19.10.2019 do 8:30 zdarma

      Štart: žiaci MŠ 9:00, žiaci ZŠ 9:15

      Trať: 100 m - MŠ

      700 m - kategórie 1.-2. ročník, chlapci, dievčatá

                                    3.-4. ročník, chlapci, dievčatá

      1500 m - kategórie 5.-7. ročník, chlapci, dievčatá

                                     8.-9. ročník, chlapci, dievčatá

      Ostatné kategórie podľa informácií na plagáte.

      Každý účastník pretekov do 15 rokov musí mať podpísaný informovaný sáhlas rodiča (zákonného zástupcu). Súhlasy si budú môcť žiaci vyzdvihnúť cez týždeň v škole, alebo ich môžu rodičia vypísať priamo pri registrácii.

      PLAGÁT

      Ďalšie informácie