• Výška stravného na marec 2020
     • Výška stravného na marec 2020

     • MŠ celodenná strava + réžia:   34,10 €

      MŠ desiata + obed + réžia:  28,82 €

      MŠ predškoláci doplatok strava + réžia:  7,70 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 25.2.2020.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V príprade neprítomnosti dieťaťa v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed.

      Viac informácií. Pozri TU.

    • Beseda s príslušníkmi PZ
     • Beseda s príslušníkmi PZ

     • Dňa 22.1.2020 sa žiaci 2. stupňa ZŠ (7. roč., 8. roč. + špeciálna trieda II.st.) zúčastnili besedy zameranej na trestnoprávnu zodpovednosť a šikanovanie. Ďakujeme príslušníkom Policajného zboru, mjr. Mgr. E. Čakajdovej a Mgr. M. Horniakovi z Krajského riaditeľstva v Nitre za ochotu prísť medzi nás a porozprávať sa s nami o tejto problematike.

      Mgr. Andrea  Mikešová

      koordinátor dopravnej výchovy

    • Polročné prázdniny
     • Polročné prázdniny

     • Polročné prázdniny sú v pondelok - 3. 2. 2020. V piatok 31.1. 2020 sa žiaci učia 1. a 2. hodinu podľa rozvrhu, potom nasleduje odovzdávanie výpisov za 1. polrok šk roka 2019/2020 a športové aktivity s triednymi učiteľmi. Žiaci I. stupňa končia o 11:15 hod., žiaci II.stupňa o 12:15 hod.

    • Vianočný výchovný koncert
     • Vianočný výchovný koncert

     • Posledný školský deň v roku 2019 sme si spríjemnili vianočným výchovným koncertom. Predstavili sa nám žiaci našej školy, aby nám predviedli svoje hudobné nadanie. Či už hrou na hudobnom nástroji alebo spevom. A tak zazneli mnohé známe vianočné skladby, ktoré nás správne vianočne naladili.