• Riaditeľské voľno (4. marca 2020)
     • Riaditeľské voľno (4. marca 2020)

     •      Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Kozárovce 927, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      p o s k y t u j e 

      z prevádzkových dôvodov – plánované prerušenie distribúcie elektriny

      jeden deň voľna - streda 04. 03. 2020

      deťom MŠ a žiakom navštevujúcim Základnú školu s materskou školou v Kozárovciach.

                                                                                   

                                                   Mgr. Richard Demian

      riaditeľ školy

    • Detská policajná akadémia - 2. stretnutie
     • Detská policajná akadémia - 2. stretnutie

     • Dňa 25.02.2020 sa žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ zúčastnili 2. stretnutia Projektu: ,,Detská policajná akadémia´´. Stretnutie bolo zamerané na Bezpečnosť na internete /Bezpečne na sieti, Svet internetu a zákon, Počítač a závislosti/. 

      Ďakujeme pani policajtke mjr. Mgr. E. Čakajdovej z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, ktorá stretnutie viedla.

      Napísala: Mgr. A. Mikešová – koordinátor dopravnej výchovy                                    

                                         

    • Karneval 2020
     • Karneval 2020

     • Fašiangy sme ukončili veselým karnevalom 22.2.2020 v kutúrnom dome, kde sa o skvelú zábavu postaral šašo Roman. 

    • Technická novinka v našej škole – FUNTRONIC
     • Technická novinka v našej škole – FUNTRONIC

     • Čo je Funtronic?

      Interaktívna podlaha Funtronic je kompaktný integrovaný systém, ktorý obsahuje projektor, počítač a snímač pohybu. Zariadenie je možné použiť v akejkoľvek miestnosti s premietaním na podlahu alebo na stôl.

      Funtronic sa používa pri vyučovaní v školských zariadeniach, zábave, či rehabilitácií ľudí so špecifickými potrebami všetkých vekových kategórií.

      Interaktívna podlaha Funtronic uľahčuje prácu učiteľom a motivuje študentov aktívne sa zapájať do vyučovania. Funtronic okrem iného rozvíja logické myslenie, postreh, pohyblivosť, trpezlivosť a vnímanie.

      Mimo vzdelávacieho procesu Funtronic ponúka používateľom všetkých vekových kategórií nezvyčajné trávenie času spojené s pohybom. Funtronic je patentovaný produkt, vyrábaný v Európe a spĺňa tie najprísnejšie kritériá na kvalitu.

      Viac informácií na http://funtronic.unikor.sk/

      Ako prvé si Funtronic v našej škole počas štyroch vyučovacích hodín vyskúšali žiačky špeciálnej triedy 5.B, 7.B, 8.B.

    • Dopravná výchova v 9. ročníku
     • Dopravná výchova v 9. ročníku

     • Dňa 05.02.2020 sa žiaci 2. stupňa ZŠ (9. roč.) zúčastnili besedy zameranej na šikanovanie, kyberšikanovanie a trestnoprávnu zodpovednosť.

      Ďakujeme príslušníkovi Policajného zboru kpt. Ing. Petrovi Polákovi z Okresného riaditeľstva v Leviciach za ochotu prísť medzi nás a porozprávať sa s nami o tejto problematike.

      Napísala: Mgr. Andrea  Mikešová – koordinátor dopravnej výchovy

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Upozorňujeme stravníkov v školskej jedálni a ich rodičov, že v prvý deň choroby je možné prísť si po stravu, ktorá sa však vydáva výlučne do VLASTNÝCH NÁDOB. Zároveň Vás prosíme o dôsledné a včasné odhlasovanie z obeda v prípade neprítomnosti žiaka, nakoľko v týchto dňoch evidujeme už viacero stravníkov, ktorí práve z dôvodu neodhlásenia, majú vyčerpanú finančnú zábezpeku.

    • Rozprávky sú pre všetky deti
     • Rozprávky sú pre všetky deti

     • Dňa 12.2.2020 sa v školskej knižnici v Kozárovciach uskutočníila tvorivá dielňa na motívy rozprávky Ján Šándora - Čierna ruža - Rómske rozprávky. O podujatí ste mohli vidieť aj príspevok vo večerných správach RTVS.

    • Krajské kolo vo florbale žiakov
     • Krajské kolo vo florbale žiakov

     • Dňa 22.1.2020 sa naši žiaci zúčastnili Krajského kola vo florbale,

      ktoré sa konalo v športovej hale SPU Nitra.

      Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev t.j. za každý okres jedna škola.

      Hralo sa v dvoch skupinách : prvý v skupine hral o 1 a 2 miesto

                                                     druhý o 3 a 4 miesto

      Naše výsledky v skupine  :   Komárno - Kozárovce   1 : 5

                                                   Zlaté Moravce - Kozárovce  1 : 3

                                                   Hájske : Kozárovce 1 : 1

      Vyhrali sme skupinu a vo finále sme sa stretli so ZŠ Nitra, ktorej sme podľahli 5 : 1

      takže sme obsadili krásne 2. miesto na MAJSTROVSTVÁCH NITRIANSKEHO KRAJA.

      Reprezentovali nás : Demian G./9.r./, Janovický D. /9.r./, Červenák D. /9r./, Krištof T. /9r./,

                                          Kotora S. /8r./, Fabian T. /8r./, Lackovič O./8r./, Havran L./8r./

                                          Gregor J. /7r./ a Solčánsky Š. /7r./

      Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy

       

    • Šaliansky Maťko - prednes povestí
     • Šaliansky Maťko - prednes povestí

     • ŠKOLSKÉ KOLO - 17.12.2019

      Do školského kola v prednese povestí Šaliansky Maťko sa zapojilo celkovo 27 žiakov. V I. kategórii 10 žiakov, v II. kategórii 10 žiakov a v III. kategórii 7 žiakov.   

      Vyhodnotenie:

      I. kategória :  1. miesto Bianka Wolfová 3.roč.

                            1. miesto Viktória Beniaková 3.roč.

                            2. miesto Mary Ann Mladá 2.roč.

                            2. miesto Ester Švolíková 2.roč.

                            2. miesto Kristína ŠvolíkováZuzana Krajčiová 2.roč.

                            3. miesto Ela Báťová 2.roč.

                            3. miesto Liliana Nela Liptáková 2.roč.

       

      II. kategória : 1. miesto Liana Mezeiová 5.roč.

                            2. miesto Alexandra Oravcová 5.roč.

                            2. miesto Veronika Šustáková 4.roč.

                            3. miesto Simona Horváthová 5.roč.

                            3. miesto Dávid Šimkovič 5.roč.

       

      III. kategória :1. miesto Miriam Beniaková 6.roč.

                             1. miesto Lesia Mezeiová 7.roč.

                             2. miesto Martin Hlavatý 6.roč.

                             3. miesto Adam Kováč  6.roč.

       

      Víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na obvodnom kole v Tlmačoch, ktoré sa uskutoční 16.1.2020.

       

      OBVODNÉ KOLO - 16.1.2020, Tlmače

      Účastníci: Bianka Wolfová 3.roč.

                       Liana Mezeiová 5.roč.

                       Miriam Beniaková 6.roč.

       

      Vyhodnotenie

      III. kategória : 2. miesto Miriam Beniaková 6. roč.

      Miriam Beniaková nás bude reprezentovať na okresnom kole v Leviciach, ktoré sa uskutoční 21.1.2020. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z  úspechu.

       

      OKRESNÉ KOLO - 21.1.2020, Levice

      Vyhodnotenie

      Na okresnom kole nás reprezentovala: žiačka Miriam Beniaková zo 6.roč. Síce sa neumiestnila na prvých troch miestach, no napriek tomu našu školu veľmi pekne reprezentovala. Ďakujeme.                           

    • Úspechy tešia, ale aj zaväzujú
     • Úspechy tešia, ale aj zaväzujú

     • Opäť začal nový školský rok a s ním spojená súťaž mladých hasičov, ktorá sa tentokrát konala na Brôdku a v okolí priehrady. Z našej ZŠ sa do nej zapojili 4 družstvá. Dve do mladšej a dve do staršej kategórie. Napriek tomu, že až v troch našich družstvách u detí pretrvávali zdravotné problémy, nechceli sklamať kamarátov z družstva, vedúce krúžku, prišli reprezentovať školu a s veľkým sebazaprením si odbehli trasu dlhú takmer 1500 m, na ktorej ich čakalo šesť rôznych športových disciplín. Vysilení, spotení, hladní a smädní dobehli do cieľa, kde ich čakalo občerstvenie a o dve hodiny aj vyhodnotenie okresného kola súťaže PLAMEŇ, ktoré sa uskutočnilo za prítomnosti Ing. Bystríka Ižolda, starostu obce, p. Vojtecha Beniačika, predsedu UzV DPO Levice a ďalších členov UzV DPO. A ako sa nám zadarilo? V staršej kategórii si 1. miesto vybojovali Samuel Kotora, Kamila Benčatová, Dávid Červenák, Kristína Egyudová a Sofia Hudecová, na 2. mieste skončili Tomáš Fabian, Lukáš Havran, Barbora Švolíková, Viktória Švoliková a Lívia Vozárová. V mladšej kategórii na 2.mieste skončili Tobiáš Fabian, Daniel Kupča, Dávid Šimkovič, Matej Švolík a Lucia Kabinová a 3. miesto si vybojovali Andrej Kabina, Matej Matejov, Filip Šimeg, Martin Šusták a Tobias Trnkus. Napriek tomu, že na prípravu bol veľmi krátky čas, deti k nácvikom pristupovali zodpovedne, čo sa odzrkadlilo aj na konečnom umiestnení.