• Dôležitý oznam - prerušenie vyučovania - až do odvolania
     • Dôležitý oznam - prerušenie vyučovania - až do odvolania

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Prerušenie vyučovania pokračuje od 30. marca až do odvolania.

      Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl je zrušené.

      Prosíme žiakov a rodičov, aby pravidelne kontrolovali náš hlavný komunikačný kanál - Edupage -, kde žiaci dostávajú pokyny od svojich učiteľov k domácej výučbe. 

      V prípade, ak niekto z rodičov ešte stále nemá vytvorené svoje konto, aby sa ozval na školský mail -  skola@zskozarovce.sk, príp. kontaktoval triedneho učiteľa.

    • Preventívne opatrenia
     • Preventívne opatrenia

     • Vážení rodičia, vedenie školy v rámci preventívnych opatrení ruší do 20.3.2020 popoludňajšiu záujmovú činnosť žiakov (krúžky), ostatné popoludňajšie aktivity, ako aj účasť žiakov na súťažiach mimo školy. 

      Zároveň Vás prosíme, ak vám to Vaše povinnosti dovolia, aby ste si deti z ŠKD a MŠ popoludní vyzdvihovali v čo najskorších časoch. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

      Mgr. Richard Demian

      riaditeľ školy

    • Divadielko Danka a Janka
     • Divadielko Danka a Janka

     • Žiaci materskej školy a 1. až 3. ročníka mali 3. marca 2020 obohatené vyučovanie o malé divadielko Danka a Janka. Takto mohli "naživo" stretnúť hrdinky známej detskej knihy a inou formou prežiť s nimi ich príbehy. Veríme, že pre tých, ktorí túto známu knihu ešte nečítali, bude správnou motiváciou, aby po nej siahli. Veď je práve marec - mesiac knihy :).

    • Prezentácia Spojenej školy Nová Baňa v špec. triede
     • Prezentácia Spojenej školy Nová Baňa v špec. triede

     • Dňa 3.3.2020 do špeciálnej triedy, ktorú navštevujú naši najstarší žiaci prišla návšteva zo Spojenej školy v Novej Bani, ktorá im popri rôznych tvorivých dielňach aj predstavila možnosť ďalšieho štúdia práve na ich škole.

    • Slávnostná imatrikulácia prvákov
     • Slávnostná imatrikulácia prvákov

     • Už tradične každý rok slávnostne prijímame našich malých prváčikov do cechu školského. Tento rok sa tak stalo 27.2.2020. Týmto slávnostným aktom sa prváci oficiálne zaradili medzi žiakov našej základnej školy. Nemali to však jednoduché. Najskôr ich čakalo 5 stanovíšť, kde žiaci deviateho ročníka preverili ich vedomosti  z toho, čo sa doposiaľ naučili z matematiky, čítania, písania, prvouky, samostatnosti pri obliekaní a vyzliekaní a vyskúšali aj ich obratnosť. Za splnené úlohy im do žiackych knižiek udelili pečiatky. Tú po ukončení ukázali pánovi riaditeľovi. No a to najdôležitejšie prišlo následne potom, keď  museli zložiť sľub prváka, ktorý je doslova a do písmena zaväzujúci...

      Pri jeho odriekaní sa prváčikom nemohli zamotať jazýčky, inak by bol sľub neplatný a pán riaditeľ by ich nemohol spokojne pasovať a prijať  do cechu školského.

      "SĽUB PRVÁČIKOV"

      JA PRÁK SĽUBUJEM VÁM,

      ŽE NA HODINÁCH POZOR DÁM,

      PRIPRAVÍM SA RIADNE,

      DESIATU ZJEM KAŽDOPÁDNE.

      PÍSMENKÁ A ČÍSLA ÚHĽADNE NAPÍŠEM PEROM,

      A NAKLONÍM ICH VŽDY SPRÁVNYM SMEROM.

      PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO SPRÁVANIA DODRŽÍM RÁD,

      AK CHCEM BYŤ S TRIEDOU KAMARÁT.

      USILOVAŤ SA BUDEM ZVLÁDNUŤ TO SÁM,

      TAK NA SVOJU PRVÁCKU ČESŤ PRISAHÁM!

       

      Tento sľub potvrdili odtlačkom svojho prsta.

      Slávnostne imatrikulovaných bolo spolu 19 žiakov z 1. A – 15 žiakov a z 1.B - 4 žiaci.

      Odmenou pre všetkých imatrikulovaných prvákov bola kniha : „Prvák z najmenšej lavice“ a ešte k tomu sladká odmena.