• Memoriál Márie Švolíkovej
     • Memoriál Márie Švolíkovej

     • Dňa 27.9.2020 sa v DK v Kozárovciach konal už 26. ročník "Memoriálu Márie Švolíkovej", ktorá bola folklórnym nadšencom, speváčkou, herečkou a dušou folklórneho súboru Praslica. Celý svoj život žila tradíciami, pesničkami, zvykmi a obyčajmi a tieto jej poznatky prenášala aj do repertoáru folklórneho súboru. Po jej odchode do večnosti si jej rodáci chceli uctiť pamiatku tejto vzácnej ženy a začali organizovať najskôr spevácku súťaž a neskôr prehliadku ľudových piesní pod názvom Memoriál Márie Švolíkovej. Prehliadky sa zúčastňovali speváci a speváčky nielen z regiónu, ale i z iných okresov, krajov.

      A tak tomu nebolo inak ani v poslednú septembrovú nedeľu. Zazneli piesne ľúbostné, žartovné i detské, ktoré zneli sálou kultúrneho domu až tak, že pri niektorých piesňach naskakovala husia koža. Pevne veríme, že aj naše dve žiačky 3. ročníka, Esterka Švolíková a Kristínka Švolíková, ktoré na memoriáli dôstojne reprezentovali našu školu, zanechali v prítomných divákoch pekný umelecký zážitok a ich vystúpenie na tomto podujatí určite nebolo posledné.

    • Jazyková súťaž Brána jazykov otvorená
     • Jazyková súťaž Brána jazykov otvorená

     • Dňa 26. septembra si pripomíname Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti už niekoľko rokov organizuje Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach jazykovú súťaž "Brána jazykov otvorená". Tento rok sa do nej zapojili naši žiaci 9. ročníka. Tím tvorili: Viktória Švoliková, Kamila Benčatová a Tomáš Fabian. Vyžrebovaním im bol pridelený projekt o Českej republike, ktorý spracovávali v angličtine. Účasť na tejto súťaži koordinovala p. učiteľka Mgr. Natália Lepiešová. Jej vyhodnotenie sa uskutoční 10.10.2020.

    • Výška stravného za mesiac október 2020
     • Výška stravného za mesiac október 2020

     • MŠ malá a stredná trieda: (MŠ1 a MŠ2)

      celodenná strava + réžia    33,90 €

      desiata + obed + réžia       28,62 €

      dôchodcovia:                      77,00 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 25.9.2020.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.

    • Prvý školský deň v 1.A
     • Prvý školský deň v 1.A

     • Svoj nezabudnuteľný deň prežilo aj našich 20 prvákov, z ktorých sa 2.septembra 2020 stali školáci. Želáme im, aby sa im v škole darilo a veríme, že sa do školy budú stále tešiť. 

    • Príchody do školy od 3. 9. 2020 do 14. 9. 2020
     • Príchody do školy od 3. 9. 2020 do 14. 9. 2020

     • Žiaci I. stupňa vstupujú do školy priebežne od 7:15 hod., žiaci II. stupňa od 7:30 hod. Prechádzajú cez ranný filter, prezujú sa a odchádzajú priamo do triedy. Vyučovanie začína 7:45 hod.

      Ranný ŠKD je v prevádzke pre prihlásených žiakov od 6:30 hod.

      Vyučovanie 3. a 4. septembra 2020 bude prebiehať v skrátenom režime:

      I. stupeň - 4 vyučovacie hodiny

      II. stupeň - 5 vyučovacích hodín

      Rodičia žiakov (okrem rodičov prvákov) do budovy školy nevstupujú.