• Aktuálne termíny na prijímacie skúšky a testovania
     • Aktuálne termíny na prijímacie skúšky a testovania

     • Prijímacie konanie:

       - do 28.2.2021 treba poslať prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú talentové skúšky

            talentové skúšky prebehnú v termíne 15.3.2021 - 30.4.2021

       - do 10.4.2021 treba poslať prihlášky na všetky ostatné učebné a študijné odbory

            prijímacie skúšky budú 10.5.2021 a 13.5.2021

       

      Testovanie 9 sa uskutoční 24. marca 2021

      Testovanie 5 sa uskutoční 19. mája 2021

    • Výška stravného za mesiac december 2020
     • Výška stravného za mesiac december 2020

     • MŠ malá a stredná trieda: (MŠ1 a MŠ2)

      celodenná strava + réžia    25,20 €

      desiata + obed + réžia       21,36 €

      dôchodcovia:                      56,00 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 25.11.2020.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • V mesiaci november sa na škole koná zber papiera - noviny, časopisy, letáky, kartón.

      Samoobsluha - papier môžete odvážiť a uložiť do kontajnera pri kotolni počas praconých dní v čase od 7:00 do 18:00 hod. Nezabudnite zapísať množstvo prineseného papiera žiakovi do príslušného ročníka.

      Ďakujeme :)

    • INFORMÁCIA PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ
     • INFORMÁCIA PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ

     • S radosťou oznamujeme, že výsledky testovania sú pre našu školu priaznivé. :)

      Bez obmedzení ostáva otvorená základná škola - 1. stupeň, školský klub aj školská jedáleň, pokračujeme v takom režime ako pred testovaním.

      Ako postupujú rodičia žiakov základnej školy:


      👉 Ak má rodič alebo iný člen domácnosti pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ. Po skončení takejto domácej izolácie predkladá zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára - pediatra, že dieťa bolo v domácej izolácii (karanténe).


      👉 Ak rodič nebol na teste, odporúčame nedávať žiaka do základnej školy na dobu 10 kalendárnych dní. Žiaka ZŠ rodič ospravedlní z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november) u triedneho učiteľa. Pri nástupe do školy odovzdáva tlačivo o bezinfekčnosti.


      👉 Ak majú rodičia a ostatní členovia dománosti negatívny test, žiak môže nastúpiť do školy. Pri prvom príchode do základnej školy po testovaní rodič odošle elektronicky cez Edupage vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je už sprístupnené na stránke. Ak túto možnosť nemá, vytlačí si vyhlásenie zo stránky školy, alebo oň požiada 3.11. pri vchode do budovy školy - bez neho nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.

       

      👉 Pri prvom príchode do školy po testovaní sa dieťa nad 10 rokov musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testu - bez neho nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.

       

      👉 Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vyučovaní.

       

      Tešíme sa z výsledku, tešíme sa, že môžeme byť ďalej v škole! Dodržiavajme R-O-R, ostaňme zdraví!!!🍀

       

      Na stiahnutie: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_od_1.1.2020

      Návod - ako podať cez Edupage vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Aktuálne usmernenia pre školy