• Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Milí rodičia, milí budúci prváci,

      pozývame Vás na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 8. a 9. apríla 2021 vo vstupnom vestibule v čase 14:00 - 16:30 hod. So sebou si prineste k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a 15 € na školské potreby (prac. zošity a pod.). Prosíme Vás, by ste vyplnili elektronickú prihlášku, ktoré je Vám už teraz k dispozícii. Odporúčame si pozrieť aj ďalšie zverejnené informácie k zápisu.

      Už teraz sa tešíme na našich nových prvákov :). 

    • Projekt eTwinning pokračoval veľkonočnými tradíciami
     • Projekt eTwinning pokračoval veľkonočnými tradíciami

     • Projekt o veľkonočných tradíciách pokračoval druhou časťou, kde sme so žiakmi 3.A, 5.A a 6.A predstavili naše tradičné jedlá a zvyky. Snažili sme sa ich predstaviť s ohľadom na región, v ktorom deti žijú. Zapojení žiaci vytvorili jedinečné prezentácie a videá, ktoré sa zahraničným účastníkom projektu veľmi páčili. Zo spoločného videa, vytvoreného z prezentácií všetkých zúčastnených krajín, sme sa dozvedeli veľa nového o veľkonočných zvykoch a tradíciách. Za pomoc pri realizácii tejto fázy ďakujem deťom, za zodpovedný prístup a tvorivosť, rodičom za podporu a pomoc, zvlášť pani Lintnerovej, ktorá na natáčanie videí zapožičala chlapčenské kroje a Bc. Renáte Ižoldovej, ktorá celú choreografiu pripravila a s deťmi nacvičila.  VIAC INFO TU :)

    • Výška stravného za mesiac apríl 2021
     • Výška stravného za mesiac apríl 2021

     • MŠ - malá a stredná trieda:

      celodenná strava + réžia    28,10 €

      desiata + obed + réžia        23,78 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najnekôr do 25.3.2021.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.