• Zber papiera
     • Zber papiera

     • Oznamujeme Vám, že v škole prebieha v mesiaci apríl zber papiera. Papier - noviny, časopisy, kartón -  je možné odovzdať v termíne 7. - 30. apríla 2021. Kontajner sa nachádza pred kotolňou. Samoobsluha pri vážení a zapisovaní do zošita.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Chemická olympiáda v tomto školskom roku bola pre nás veľkou výzvou, nakoľko pandemická situácia nedovoľovala uskutočniť ju prezenčne. Úspešnými riešiteľkami školského kola boli žiačky 9. ročníka - Kamila Benčatová, Viktória Švoliková a Barbora Švolíková.

      Okresné kolo sa uskutočnilo dňa 12.3.2021 dištančnou formou - online. Teoretické a virtuálne praktické úlohy boli veľmi zaujímavé a naše žiačky ich úspešne vyriešili a zvládli. V okresnom kole sa Viktória Švoliková a Kamila Benčatová umiestnili na popredných miestach a získali vysoký počet bodov, na základe čoho postúpili do krajského kola.

      Dievčatám gratulujeme, tešíme sa z ich úspechu a držíme palce v krajskom kole, ktoré ich čaká 22.4.2021.

      Na olympiádu sa žiačky pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Švolikovej, PhD.

      Výsledková listina okresného kola

    • Pre krajšie a čistejšie Kozárovce
     • Pre krajšie a čistejšie Kozárovce

     • Do výzvy „Pre krajšie a čistejšie Kozárovce“ sa zapojili aj naši žiaci z tried 4.A, 6.B a 8.B. V dňoch 23. 3. a 24. 3. 2021 sa v rámci vyučovania s pani učiteľkami vybrali zbierať odpadky do okolia školy i centra obce a prispeli tak k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu, v ktorom žijeme.

    • Výtvarné súťaže
     • Výtvarné súťaže

     • Popri nadobúdaní nových vedomostí nezabúdame ani na rozvoj kreativity a fantázie našich žiakov. Svedčia o tom aj ich výtvarné práce, ktorými sa zapojili do nedávnych súťaží. Pani učiteľky mali neľahkú úlohu vybrať z prác tie, ktoré budú našu školu reprezentovať v okresných kolách. Ďakujeme žiakom za ich aktivitu a držíme palce, aby ich práce zaujali aj v ďalších kolách.

      Výtvarná súťaž – "Vesmír očami detí"

      Práce žiakov, ktoré postupujú do okresného kola:

      II. kategória – 1.-4.ročník:

      • Tamara Havranová, 2.A
      • Bianka Wolfová, 4.A
      • Patrik Wolf, 1.A
      • Viktória Katonová, 2.A
      • Lucia Kabinová, 4.A
      • Alžbeta Svoradová, 2.A
      • Diana Tužinská, 2.A
      • Šimon Kúkel, 2.A
      • Viktória Beniaková, 4.A

      III. kategória – 5.-9.ročník:

      • Monika Mierna, 5.A
      • Liana Mezeiová, 6.A
      • Natália Kotorová, 6.A
      • Emma Briešková, 6.A
      • Alexandra Oravcová, 6.A
      • Simona Rafaelová, 6.B
      • Karin Moravčíková, 7.A
      • Vanesa Biščová, 7.A
      • Tomáš Fabian, 9.A
      • Monika Valkovičová, 9.A
      • Barbora Švolíková, 9.A
      • Veronika Lisá, 9.A

       

      Výtvarná súťaž – „História hasičstva“

      Práce žiakov, ktoré postupujú do okresného kola:

      I. kategória – MŠ:

      • Michal Šimeg
      • Timea Rafaelová
      • Natália Drgoňová
      • Veronika Ižoldová
      • Viktória Vreštiaková
      • Stela Kúkelová

      II. kategória – 1.-4. ročník:

      • Denis Drgoňa 2.A
      • Johanka Oravcová, 2.A
      • Michal Tošál, 3.A
      • Lucia Kabinová, 4.A
      • Rebeka Rafaelová, 4.B
      • Mário Rafael, 4.B

      III. kategória – 5.-9. ročník:

      • Lukas Jakab, 7.A
      • Lukáš Havran, 9.A

       

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. 

      Kniha – priateľ človeka patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladších či starších. Zdrojom stretnutí s knihami nie sú len kníhkupectvá, domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné  miesto tu majú knižnice a škola.

      Práve v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.  Hovorieval: „Nemám nič, nežiadam nič.“ Presviedčal ľudí, že čítanie nie je len výsadou bohatých a vzdelaných.

      Aj v našej ZŠ s MŠ Kozárovce sa v marci pracuje s knihami viac ako inokedy. Tento rok sme na 1. stupni ZŠ zrealizovali tieto akcie: Pre prvákov pani učiteľky pripravili ,,rozprávkový deň“, kde si spoločne povedali, ako vznikajú knihy, oboznámili sa s novými pojmami ako spisovateľ, ilustrátor a následne im pani učiteľka prečítala rozprávku „Tri prasiatka“. Porozprávali sa o nej, zahrali si ju a na záver si vyrobili krásny 3D-obrázok. Žiaci 2. ročníka kreslili ilustrácie  zo svojej najobľúbenejšej prečítanej knihy, hovorili obsah prečítaného, a tak sa snažili motivovať ostatných spolužiakov k prečítaniu práve ich knihy. V 3. a v 4. ročníku prebehli prezentácie a zaujímavosti o knihách v rôznych podobách. V závere mesiaca marec navštívili žiaci 1.- 4. roč. po triedach obecnú knižnicu v Kozárovciach, kde si mali možnosť pozrieť a prečítať si knihy.

      Veríme, že sme žiakov počas mesiaca dostatočne motivovali k tomu, aby viac čítali, častejšie navštevovali knižnicu a knihu nevymenili za monitory počítača.

      „Kniha je základom poznania, učiteľkou vekov, vládcom kráľovstva ducha.“