• Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Oznamujeme stravníkom, že posledný deň na odhlásenie z obedov v mesiaci december je 17.12.2019 do 14:00 hod. Po tomto termíne nebude možné odhlásenie, resp. prihlásenie. 

      V prípade, že stravník ochorie, je možné si prísť prevziať obed do vlastného obedára.

      Marcela Furdová, vedúca ŠJ Kozárovce

    • OK vo florbale žiakov
     • OK vo florbale žiakov

     • Dňa 8.11.2019 sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola na ZŠ Školská 14, Levice, kde všetky prítomné školy porazili a postúpili do Okresného kola.

      Okresné kolo sa konalo 26.11.2019 v športovej hale T18 v Leviciach.

      Do OK postúpilo 6 ZŠ z okresu a hralo sa na dve skupiny, Naša škola si vyžreovala ZŠ Hronské Kľačany a 4. ZŠ Levice. Víťazi skupín hrali finále na druhom mieste o 3. miesto a posledné školy zo skupín o 5 miesto.

      Naša škola hrala v skupine nasledovne :

      Kozárovce - Hr. Kľačany        5 : 2

      Kozárovce - 4.ZŠ                   1 : 0

      Postúpili sme do finále, kde sme sa stretli s 2. ZŠ Levice a porazili sme ju  7 : 1

      Naši žiaci vyhrali Okresné kolo a postúpili na Krajské kolo.

      Reprezentovali nás : Demian Gabriel /9,r/, Červenák Dávid /9.r/, Krištof Timotej /9.r/, Janovický Damián /9.r/, Lackovič Oliver /8.r/, Kotora Samuel /8.r/, Fabian Tomáš /8.r/, Gregor Jerguš /7.r/ a Solčánsky Šimon /8.r/

      Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Energoland Mochovce - exkurzia 3. a 4. ročník
     • Energoland Mochovce - exkurzia 3. a 4. ročník

     • Dňa 20. novembra 2019 zavítali žiaci 3. a 4. ročníka na exkurziu do Energolandu v Mochovciach, aby sa viac dozvedeli o výrobre elektrickej energie v tejto elektrárni a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o samotnej energii.

    • Beseda s policajtkou - dopravná výchova
     • Beseda s policajtkou - dopravná výchova

     • Dňa 7. 11. 2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka a špeciálnych tried I. stupňa ZŠ zúčastnili besedy s mjr. Mgr. Evou Čakajdovou z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre.

      Beseda bola zameraná na dopravnú výchovu. Porozprávali sme sa o dopravnej výchove všeobecne a o bezpečnom správaní na železnici. Hravou formou sme si zopakovali dopravné značky, povinnosti chodcov a cyklistov. Pozreli sme si aj Oliho príbeh, o ktorom sme sa potom porozprávali.

                                                                                                                Mgr. Andrea Mikešová

    • Biblioteka Bratislava 8. ročník
     • Biblioteka Bratislava 8. ročník

     • Do galérie Biblioteka Bratislava 8. ročník boli pridané fotografie.

      Naši žiaci na Bibliotéke

           V piatok 8. novembra 2019  žiaci ôsmeho ročníka navštívili medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Toto podujatie s niekoľkoročnou tradíciou ponúka svojim návštevníkom okrem možnosti zakúpenia kníh množstvo sprievodných akcií a bohatý program pre deti všetkých typov škôl i pre dospelých.  

           So žiakmi sme prešli stánky vydavateľstiev, zúčastnili sa besedy a diskusie s naším popredným spisovateľom Danielom Hevierom, ktorý deťom prečítal úryvok zo svojej novej knihy. Naším dlhodobým cieľom je vzbudiť u detí záujem o knihy a aktívne čítanie,  podporovať čitateľskú gramotnosť či zvyšovať  ich literárne povedomie. Veríme, že sme k tomu prispeli i touto aktivitou, pretože Bibliotéka je považovaná za sviatok milovníkov kníh a kultúry všeobecne.

           Aktívne sme sa tiež zapojili do interaktívneho vzdelávacieho divadelného predstavenia s názvom Dobré miesto na život. Herci sa prostredníctvom humoru, hyperboly a paródie pokúsili priblížiť deťom obsiahlu a závažnú tému globálneho bývania, viesť ich k aktívnemu občianstvu a motivovať či zaktivizovať ich konanie spoločným hľadaním riešenia a reakcií na simulované situácie a ich uplatnenie v reálnom živote.

           Keďže na tomto veľtrhu mali vlastné pódium i Rozhlas a televízia Slovenska, odkiaľ vysielali niekoľko svojich pravidelných rozhlasových i televíznych programov, mohli sme možnosť nahliadnuť, čo všetko príprava i samotná realizácia relácie obnáša  - multimediálna výchova v praxi.

           Toto podujatie sa nám veľmi páčilo a veríme, že i budúci rok sa nám podarí zúčastniť sa možno ešte vo väčšom počte.

    • Plavecký výcvik - 3. ročník
     • Plavecký výcvik - 3. ročník

     • V dňoch 8. - 10. októbra 2019 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku na Mestskej plavárni v Leviciach.

      Po jeho ukončení všetci žiaci sa dokážu samostatne udržať na hladine a preplávať bez podpory aspoň 5 metrov ľubovolným spôsobom. Žiaci nemájú problém s orientáciou pod vodou a skokom do nej. Ovládajú plavecké zručnosti ako je dýchanie, vznášanie sa, splývanie a napodobňovanie základných plaveckých pohybov. Osvojili si základne pohyby paží a nôh jednotlivých plaveckých štýlov (znak, kraul), správne dýchanie, lovenie predmetov z hĺbky (potápanie sa).

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • V mesiaci NOVEMBER prebieha na našej škole zber papiera

      p. školník           od 7:45    do 8:15 hod

      p. Ďurčo             od 13:30 do  16:00 hod

     • Cezpoľný beh

     • Dňa 24.10.2019 sa naši žiaci a žiačky zúčastnili OK v cezpoľnom behu v Kalnej nad Hronom

      Žiaci nás reprezentovali nasledovne :

      Súťaž jednotlivcov žiaci - 4. miesto  Gabriel Demian / 9. roč./

                                                  5. miesto  Dávid Červenák / 9. roč./

                                                 12. miesto Tomáš Fabian / 8. roč./

                                 žiačky - 2. meisto Nikol Pivarčiová / 9.roč./

                                               36. miesto Sofia Hudecová / 9.roč./

                                               42. miesto Daniela Orolínová / 6.roč./

      Súťaž družstiev žiaci  2. miesto

                               žiačky 8. miesto

       

    • Zápalky v rukách detí
     • Zápalky v rukách detí

     • Tak znie názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil  p. Pavol  Nereča, prezident HaZZ SR a p. Vendelín Horváth, generálny tajomník DPO SR. Do súťaže sa zapojilo celkom 2864 detí z 287 MŠ, ZŠ a CVČ. Do celoslovenského kola postúpilo 426 prác a z tohto množstva odborná porota vybrala na ocenenie 9 prác. Cenu prezidenta HaZZ  SR a generálneho tajomníka DPO SR v tejto výtvarnej súťaži získala  Michaela Egyudová, žiačka IX. ročníka. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 16.9.2019 v sídle DPO SR v Bratislave za prítomnosti najvyšších predstaviteľov profesionálnych a dobrovoľných  hasičov. Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní ocenení všetci prítomní využili príležitosť a v družných debatách  popri chutnom občerstvení sa od tých najkopetentnej-ších mohli dozvedieť množstvo informácií týkajúcich sa hasičov. Ďalší program dňa pozostával z návštevy Bratislavského hradu a najväčšej hasičskej stanice v Petržalke, kde si všetci mohli prezrieť najmodernejšiu techniku tak potrebnú pri záchrane života a deti zas vyskúšať  hasenie „ohňa“, lezeckú stenu vysokú 18 m a zlaňovanie do bezpečia z druhého poschodia. Na záver bohatého a pestrého programu  dospelí i ocenené deti, nezabudli poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o bohatý program s „anjelmi“ bez krídel, ktorí sú všade a vždy tam, kde je ich pomoc potrebná.

    • Výchovný poradca
     • Výchovný poradca

     • Výchovný poradca – dôležité informácie

       

       

      Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ  - 20.11. 2019

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – 01.04. 2020 a 02.04. 2020

       

       

      Harmonogram prijímacieho konania v školskom roku 2019/2020

       

      • do 20.02. 2020 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
      • do 28.02. 2020 – Základná škola odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
      • do 10.04. 2020 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory /okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu./
      • od 15.03. 2020 do 30.04. 2020 – Talentové skúšky
      • do 20.04. 2020  - Riaditeľ školy zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

       

      • 11 05. 2020 – 1. kolo – Prvý termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/
      • 14.05. 2020 – 1. kolo – Druhý termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/
      • 16.06. 2020 2.kolo prijímacích skúšok
     • Výchovný poradca 2019 / 2020

     •  

      Konzultačné hodiny

      pre žiakov :        každý štvrtok       8 : 30    -    10 : 00 hod.

      pre rodičov :      každú stredu      13 : 30   -    15 : 00 hod.

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 sa uskutoční 2.9.2019 o 8:00. Prvý deň (2.9.) budú žiaci v škole cca do 10:00 hod. Obedy pre žiakov ZŠ budú zabezpečené od utorka - 3.9.2019, ŠKD 2.9. nebude v prevádzke. Žiaci MŠ majú stravu od pondelka - 2.9.2019.

      V utorok - 3.9.2019 budú mať žiaci 1.-4. roč. 4 vyučovacie hodiny, žiaci 5.-9. roč. 5 vyučovacích hodín. Od stredy - 4.9.2019 sa vyučuje podľa rozvrhu, ktorý žiaci dostanú počas prvých dní.

      Nezabudnite si v prvý deň priniesť prezúvky a aktovky na učebnice. 

      Tešíme sa na Vás :)

    • Aktuálne informácie zo školskej jedálne
     • Aktuálne informácie zo školskej jedálne

     • Vážení rodičia, 

      v súvislosti s tým, že od 1.9.2019 majú žiaci nárok na stravu s dotáciou, aktualizovali sme informácie v časti Školská jedáleň, kde nájdete aj informácie o prihláškach na stravu, spôsoboch úhrady a odhlasovania. Venujte, prosíme, pozornosť týmto informáciám.

      Prihlášky si môžete vyzdvihnúť / odovzdať v kancelárii vedúcej ŠJ od 19.8.2019 - denne do 13:30.