• MDD - Bojná - Ranč pod Babicou (3.6.2019)

     • V spolupráci s Rodičovským združením  pri ZŠ s MŠ sa nám podarilo 3.6.2019 zorganizovať netradičný Deň detí do mini ZOO Bojná. Aj keď sme trochu váhali, či to dáme s tromi autobusmi žiakov, naše obavy sa rozplynuli, keď sme uvideli šťastie a radosť z prežitého dňa. Niektorí žiaci videli po prvýkrát naživo exotické zvieratá. Pekný výlet sme zavŕšili opekaním špekáčikov, lovením pstruhov, hraním futbalu, či kolkov, šantením na preliezkach areálu. Ďakujeme.

     • Návšteva divadla JGT vo Zvolene

     •  

      Dňa 2.mája 2019 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia

      O troch krásach sveta, ktoré je v repertoári Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

       Klasická rozprávka, ktorá hovorí o dlhej ceste človeka k naplneniu svojich snov bola plná humoru, napätia a prekvapenia.

      Deťom sa veľmi páčila téma i samotné spracovanie hry. Odchádzali sme spokojní a s predsavzatím, že sa sem

      opäť čoskoro vrátime

    • Šikana a kyberšikana - prednáška
     • Šikana a kyberšikana - prednáška

     • Dňa 29. 4. 2019 sa v našej škole uskutočnila prednáška pre žiakov 2. stupňa na tému „Šikana a kyberšikana“ pod vedením lektorov zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Čo je to kyberšikana, ako s ňou bojovať a ako pomôcť jej obetiam, o tom všetkom informovali lektori našich žiakov.                                               

                 Mgr. Renáta Wolfová – sociálna pedagogička         

    • Chemická olympiáda - krajské kolo
     • Chemická olympiáda - krajské kolo

     • 26. apríla 2019 sa v Nitre konalo krajské kolo chemickej olympiády, na ktorej nás reprezentoval náš žiak Timotej Šimkovič z 9. ročníka, ktorý skončil na výbornom 5. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      Žiak sa na súťaž pripravoval pod vedením p. uč. Mgr. I. Švolikovej, PhD.

    • Malý futbal - mladšie žiačky
     • Malý futbal - mladšie žiačky

     • Malý futbal ml. žiačok ZŠ – Školský pohár v okrese Levice - šk. rok  2018/2019

      Futbalistky našej základnej školy - rok narodenia 1.1.2006 a ml. si zmerali svoje sily v základnej skupine Majstrovstiev okresu v malom futbale. Do tejto súťaže sa prihlásilo 14 školských družstiev z celého okresu, ktoré boli rozdelené do 4 skupín.

      Základné kolo sa odohralo dňa 26.4.2019 v Základnej škole, Pri Podlužianke 6, Levice.

      Výsledky našej skupiny:        Hronské Kľačany – Kozárovce 3 : 1 / náš gól – Dominika Kotorová

                                                     Rybník – ZŠ Pri Podlužianke LV 0 : 2

                                                      Kozárovce - ZŠ Pri Podlužianke LV 0 : 5

                                                      Hronské Kľačany - ZŠ Pri Podlužianke 1 : 3

                                                      Kozárovce - Rybník 1 : 0 / náš gól – Daniela Orolínová

                                                      Hronské Kľačany - ZŠ Pri Podlužianke LV 1 : 3

      Výsledné poradie:      1. ZŠ Pri Podlužianke LV

                                          2. Rybník

                                          3. Kozárovce

                                          4. Hronské Kľačany

      Do okresného kola postúpila z našej skupina ZŠ Pri Podlužianke LV.

      Reprezentovali nás: Vanesa Benčaťová, , Dorota Sarah Gregorová, Miriam Beniaková, Lucia Betinová, Tereza Ester Gregorová, Simona Horváthová, Dominika Kotorová, Karin Moravčíková, Daniela Orolínová

      Ďakujeme všetkým dievčatám, ktoéí nás reprezentovali.

      Na súťaž sa žiačk pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. J. Majera a p. riad. Mgr. R. Demiana.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      1. Kategória  poézia – 1. m. Bianka Wolfová (2. roč.)

                                         2. m. Viktória Beniaková (2. roč.)

                                         3. m. Samuel Jókay (3. roč.)

       

      Kategória próza – 1. m. Zuzana Krajčiová (2. roč.)

                                       2. m. Liana Mezeiová (4. roč.)

                                       3. m. Veronika Šustáková (3. roč.)

                                       3. m. Alexandra Oravcová (4. roč.)

       

      1. Kategória  poézia – 1. m. neudelené

                                          2. m. Viktor Majer (5. roč.)

                                          3. m. Pavol Závalec (5. roč.)

       

      Kategória próza – 1. m. Lesia Mezeiová (6. roč.), M. Beniaková (5. roč.)

                                                            2. m. Karin Moravčíková (5. roč.)

                                                            3. m. Tatiana Červenáková (5. roč.)

       

      1. Kategória poézia – 1. m. Viktória Švoliková (7. roč.)

                                         2. m. Kamila Benčatová (7. roč.)

                                         3. m. Mária Kotorová (9. roč.)

       

      Kategória próza – 1. m. Zuzana Belisová (9. roč.)

                                       2. m. Soňa Slížiková (8. roč.), Dominika Chorvátová (9. roč.)

                                       3. m. Amanda Mohajer Shojai (9. roč.), Timotej Šimkovič (9. roč.)

       

       

      Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

       

      1. Zuzana Krajčiová (2. roč.) – I. miesto I. kategória próza
      2. Bianka Wolfová (2. roč.) – 3. miesto  I. kategória  poézia
      3. Viktória Švoliková (7. roč.) – 2. miesto  III. kategória poézia
      4. Miriam Beniaková (5. roč.) – reprezentácia
    • Slávik Slovenska - okresné kolo
     • Slávik Slovenska - okresné kolo

     • Ľudová pieseň je dôverným priateľom človeka. Kráča vedľa neho, aby mu pomohla, keď to práve potrebuje. Je trvalou hodnotou, priateľom a nástrojom na vyjadrenie životných pocitov, nálad, myšlienok a vzťahu k človeku.

      Aj na našej ZŠ v rámci hudobnej výchovy obohacujeme a pestujeme v deťoch vzťah k ľudovým tradíciám, prebúdzame v nich lásku k slovenskej ľudovej piesni, aby nezanikla v huriavku, ktorý sa na nás valí zo všetkých strán. Aj preto rok čo rok býva vyhlásená súťaž Slávik Slovenska. Našu školu v okresnom kole 9. 5. 2019 veľmi pekne reprezentovali Zuzana Krajčiová, žiačka 2. ročníka a Mária Kotorová, žiačka 9. ročníka, ktorá sa v okresnom kole vo svojej kategórii umiestnila na krásnom 3. mieste.

      Zastavme sa na chvíľu a vypočujme si ľudovú pieseň v podaní dieťaťa, pretože ňou rozdáva okolo seba veľa potešenia a množstvo očí rozsvieti šťastím.

     • Exkurzia v Atlantis centre

     • Dňa 26.4.2019 sa žiaci 1.B triedy a 2.B - 4.B - špeciálnej triedy zúčastnili exkurzie v Leviciach. Cieľom našej "výpravy" bola návšteva Atlantis centra, kde okrem interaktívnych hier a aktivít  sme mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé poznatky o dinosauroch. Všetkým žiakom sa exkurzia veľmi páčila a za odmenu sme si dopriali výbornú zmrzlinu. 

      Mgr. A. Mikešová

    • Slávik Slovenska - školské kolo
     • Slávik Slovenska - školské kolo

     • Dňa 17.4.2019 sa na ZŠ s MŠ uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenska. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách. V I. kategórii (1. - 3.roč.)bolo spolu 11 spevákov, v II. kategórii (4.- 6.roč.) 4 speváčky a v III. kategórii (7. - 9.roč.) 4 speváčky.

       

      I. kategória :                      1. miesto - Zuzana Krajčiová 2.roč.

                                                  2. miesto -  Liliana Liptáková  1.roč.

                                                                 Samuel Jókay 3.roč.

                                                3. miesto – Bianka Wolfová 2.roč.

                                                                      Filip Belis 3.roč.

       

      II. kategória :                    1. miesto -  Miriam Beniaková 5.roč.

                                                  2. miesto -  Simona Horváthová 4.roč

                                                  3. miesto - Emma Briešková 4.roč.

                                                                      Liana Mezeiová 4.roč. 

       

      III. kategória :                   1. miesto – Mária Kotorová 9.roč.

                                                                     Kristína Vitkovičová 9.roč.

                                                  2. miesto -  Alžbeta Beniaková 7.roč.

                                                                      Lívia Vozárová 7. roč.

       

      Všetkým zúčastneným spevákom a speváčkam ďakujeme za zapojenie sa do súťaže. Oceneným speváčkam a spevákom gratulujeme a prajeme im veľa ďalších speváckych úspechov. Víťazky školského kola nás budú 9.5.2019 reprezentovať 2. miesto na okresnom kole Slávik Slovenska v Leviciach.

                                                 

     • Exkurzia - Pohronské múzeum Nová Baňa

     • Dňa 26. 4. 2019 sa žiaci špeciálnej triedy 6.B, 7.B, 9.B zúčastnili exkurzie do Pohronského múzea v Novej Bani. Po príchode vlakom do Novej Bane najskôr navštívili Spojenú školu, ktorú môžu po ukončení povinnej školskej dochádzky navštevovať žiaci zo špeciálnych tried. Mali možnosť prehliadnuť si počas vyučovacieho procesu priestory školy – triedy, dielne, školský dvor.

           Potom sa presunuli do Pohronského múzea, kde si prezreli výstavu „Zlatá éra motocyklistiky“ – historické motocykle zo zbierok vlastivedného múzea v Považskej Bystrici i výstavu „Farebné cesty tvorivosti“ – výstava prác žiakov umeleckého odboru ZUŠ Nová Baňa. Následne si prezreli stálu expozíciu spojenú s odborným výkladom – expozíciu pravekého osídlenia, expozíciu histórie, národopisu, umeleckohistorickú expozíciu, radnú sieň, novobanské reflexie, meštiansky interiér, insitnú drevorezbu, historické hodiny, vulkán Pútikov vŕšok a expozíciu sklárstva. Žiakom sa v múzeu veľmi páčilo.

           Cestou ku vlaku sa ešte osviežili zmrzlinou a na chvíľu sa zastavili na mestskom detskom ihrisku. Domov sa vrátili plní nových poznatkov a dojmov.

    • Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald‘s Cup, ZŠ v okrese Levice - šk. rok 2018/2019
     • Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald‘s Cup, ZŠ v okrese Levice - šk. rok 2018/2019

     • Futbalisti 1. stupňa našej základnej školy - rok narodenia 1.9.2008 a ml. si zmerali svoje sily v základnej skupine Majstrovstiev okresu najmladších žiakov v minifutbale. Do tejto súťaže sa prihlásilo 25 školských družstiev z celého okresu, ktoré boli rozdelené do 4 skupín.

      Základné kolo sa odohralo dňa 16.4.2019 v Základnej škole, Pri Podlužianke 6, Levice.

      Vytvorili sa 2 skupiny po 3 družstvách :

      1. skupina : Dolný Pial, Kozárovce, Želiezovce

      2. skupina : ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice, Rybník, Tekovské Lužany

      Výsledky 1. skupiny:            

      Dolný Pial – Kozárovce 1 : 6 / naše góly – Tobiáš Fabian 4, Adrián Kabát 1 , Pavol Švec 1/

      Dolný Pial – Želiezovce 1 : 9

      Želiezovce – Kozárovce 4 : 0

      Výsledky 2. skupiny:            

      Rybník – Tekovské Lužany 9 : 0

      Rybník – ZŠ Pri Podlužianke LV 0 : 4

      Tekovské Lužany - ZŠ Pri Podlužianke LV 0 : 6

      Finále: Želiezovce - ZŠ Pri Podlužianke 3 : 1

      Do okresného kola postúpila z našej skupina Základná škola, Mierová 67, Želiezovce.

      Reprezentovali nás: Vanesa Benčaťová (4. roč.), Tobiáš Fabian (4. roč.), Dorota Sarah Gregorová (4. roč.), Adrián Kabát (3. roč.), Milan Rafael (2. roč.), Pavol Švec (3. roč.), Matej Švolík (4. roč.), Matias Tomo (3. roč.), Lucia Vreštiaková (3. roč.), Martin Vreštiak (3. roč.)

      Ďakujeme všetkým, ktorí nás reprezentovali.

      Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením p. riaditeľa Mgr. R. Demiana.

       

    • Zriadenie modernej biochemickej učebne pre ZŠ Kozárovce
     • Zriadenie modernej biochemickej učebne pre ZŠ Kozárovce

     • V posledných mesiacoch prechádzala jedna z našich odborných učební modernizáciou, ktorá sa mohla realizovať vďaka podpore z operačného programu - Integrovaný regionálny operačný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s podporou Európskej únie.

      Základné informácie o projekte TU.

    • Krajské kolá v gymnastickom štvorboji
     • Krajské kolá v gymnastickom štvorboji

     • Spolu až trom družstvám sa tento rok podarilo prebojovať na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja. 11. apríla 2019 sa dve dievčenské družstvá v kategórii A a C predstavili v Nových Zámkoch. Vo veľmi kvalitnej konkurencii obsadili 4. a 5. miesto. 16. apríla 2019 chlapčenské družstvo v kategórii C bojovalo v Ludaniciach, kde obsadili výborné 2. miesto.

      Školu reprezentovali:

      ŽIAČKY

      kategória A: Terézia Majerová (3. roč.), Zuzana Krajčiová (2. roč.), Lucia Kabinová (2. roč.), Ľubomíra Alexandra Kotorová (2. roč.), Agáta Solčánska (2. roč.) - 4. miesto v krajskom kole

      kategória C: Viktória Švoliková (7. roč.), Zuzana Belisová (9. roč.), Barbora Švolíková (7. roč.), Lívia Vozárová (7. roč.), Ľudmila Krištofová (7. roč.) - 5. miesto v krajskom kole

      ŽIACI

      kategória C: Michal Kabát (9. roč.), Damián Janovický (8. roč.),  Tomáš Fabian (7. roč.), Samuel Kotora (7. roč.), Rudolf Pavlovič (6. roč.)  - 2. miesto v krajskom kole

      Žiakom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu. Žiaci a žiačky sa na súťaž pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Zuzany Šebovej, Mgr. Márie Hlavovej, Mgr. Kataríny Líškovej. Zároveň ďakujeme vedeniu obce za pomoc pri zabezpečení odvozu žiakov na súťaže.

    • Matematická olympiáda - okresné kolo - Z6, Z7, Z8
     • Matematická olympiáda - okresné kolo - Z6, Z7, Z8

     • Dňa 9. 4. 2019 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola matematickej olympiády pre žiakov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka. 

      Školu reprezentovali:

      Kamila Benčatová (7. roč.) - 17. miesto - úspešný riešiteľ

      Gabriel Demia (8. roč.) - 16. miesto

      Damián Janovický (8. roč.) - 16. miesto

       

     • Deň Rómov

     • 8. apríl – Medzinárodný deň Rómov

       Dňa 8. apríla sme si so žiakmi  pripomenuli Medzinárodný deň Rómov. Sociálna pedagogička Mgr. Renáta Wolfová  formou skupinových stretnutí so žiakmi rómskeho etnika ich oboznámila, kam siahajú ich korene , boli im spomenuté remeslá, ktorými sa živili Rómovia, s radosťou sa zapájali do rozhovoru. Pri počúvaní rómskych pesničiek  žiaci vyfarbovali  maľovanky ako napríklad rómske tanečnice, rómsku vlajku, kone, husle a iné.                              

      Aktivitu pripravila Mgr. Renáta Wolfová – sociálna pedagogička

       

       

     • Zápis do 1. ročníka

     • Dňa 4. apríla 2019 sa na našej škole konal zápis žiakov do 1. ročníka. Predškoláci pani učiteľkám a špeciálnym pedagogičkám ukázali, čo všetko už vedia a svojou šikovnosťou ich presvedčili, že z ich budú naozaj výborný prváci. Sme radi, že si rodičia žiakov vybrali práve našu školu a na prváčikov sa tešíme v septembri.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     •  

      ĎAKUJEME,

      ZA KAŽDÝ PRÍSPEVOK NA ZBIERKU „DŇA NARCISOV“ AJ S VAŠOU POMOCOU SA NÁM V NAŠEJ OBCI PODARILO VYZBIERAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY VO VÝŠKE

      444,23 €,

      KTORÉ SME POSLALI NA ÚČET DŇA NARCISOV.             ĎAKUJEME.