• Exkurzia Bratislava 7.ročník

     • Siedmaci na Bratislavskom hrade

       

           Jedného dňa sme sa rozhodli ísť na exkurziu do Bratislavy. Bol to výborný nápad! Dohodli sme sa, že pôjdeme na Bratislavský hrad, pozrieme si nejaké zaujímavé expozície a prejdeme sa po našom hlavnom meste. Tretieho apríla ráno sme nasadli do rýchlika smer Bratislava.

           Cesta vo vlaku bola príjemná a rýchlo nám ubehla. Keď sme z neho po vyše dvoch hodinách vystúpili, hlavné mesto nás privítalo obrovským množstvom ľudí.  Keďže ho nie veľmi dobre poznáme, museli sme sa na cestu k hradu popýtať domácich, ktorí nám veľmi ochotne poradili. Presne oproti nemu sa vypína parlament Slovenskej republiky, ktorý sme neobišli a odfotili sa pred ním. Potom nás už čakala samotná prehliadka Bratislavského hradu.

           Vstúpili sme do veľkého nádvoria, kde sú umiestnené  rôzne zaujímavé sochy. V samotnom hrade sa nachádzali obrovské zrkadlá, červené koberce a pozlátené steny. Mohli sme si pozrieť aj portréty významných obyvateľov tejto  pamätihodnosti. Prešli sme niekoľko výstav umiestnených v interiéri hradu. Najviac nás zaujala výstava pod názvom Kelti z Bratislavy, ktorá sa nachádzala v podzemí. Mohli sme si vyskúšať  oblečenie, ktoré nosili. Bolo to pre nás veľmi zábavné a poučné. Páčil sa nám takisto výstup na vežu, odkiaľ  sme mali parádny výhľad na skoro celé mesto.

      Cestou domov sme si púšťali pesničky a rozprávali sa. Na tento výlet nezabudneme, veľmi sa nám páčil. Dúfame, že aj nabudúce podnikneme niečo podobné.

       

                                                                                                                          Žiaci 7. ročníka

       

    • Matematická olympiáda Z9 - krajské kolo
     • Matematická olympiáda Z9 - krajské kolo

     • 19. marca 2019 sa v Nitre konalo krajské kolo matematickej olympiády, na ktorej nás v kategórii Z9 reprezentoval náš žiak Timotej Šimkovič z 9. ročníka, ktorí skončil na výbornom 4. mieste. Gratulujeme a ďakujeme sa výbornú reprezentáciu školy.

      Žiak sa na súťaž pripravoval pod vedením p. uč. Mgr. I. Švolikovej, PhD.

    • Gymnasti v okresnom kole s výbornými výsledkami
     • Gymnasti v okresnom kole s výbornými výsledkami

     • V marci už tradične priestory telocvične zapĺňajú hlavne žiaci a žiačky, ktorí dolaďujú svoje gymnastické zostavy, pretože sa blíži okresné kolo v gymnastickom štvorboji. Aj v tomto roku našu školu reprezentovalo 6 družstiev - teda sme mali zastúpenie vo všetkých kategóriách tejto súťaže. Všetci gymnasti sa snažili podať čo najlepšie výkony, čo sa odrazilo aj na krásnych výsledkoch, keď si až tri družstvá víťazstvami vybojovali postup do krajského kola. Školu v jednotlivých kategóriách reprezentovali:

      ŽIACI

      kategória A: Filip Belis (3. roč.), Matej Matejov (3. roč.), Matias Tomo (3. roč.), Matúš Hudec (2. roč.), FIlip Belan (2. roč.) - 3. miesto 

      kategória B: Jerguš Henrich Gregor (6. roč.), Pavol Závalec (6. roč.), Tobiáš Fabian (4. roč.), Matej Švolík (4. roč.), Pavol Švec (3. roč.)  - 2. miesto

      kategória C: Michal Kabát (9. roč.), Metod Benčať (9. roč.),  Tomáš Fabian (7. roč.), Samuel Kotora (7. roč.), Rudolf Pavlovič (6. roč.)  - 1. miesto - postup do krajského kola

      Výsledková listina okresného kola - žiaci

       

      ŽIAČKY

      kategória A: Terézia Majerová (3. roč.), Zuzana Krajčiová (2. roč.), Lucia Kabinová (2. roč.), Ľubomíra Alexandra Kotorová (2. roč.), Agáta Solčánska (2. roč.), náhr. Desana Hoľková (2. roč.) - 1. miesto - postup do krajského kola

      kategória B: Daniela Orolínová (5. roč.), Tereza Ester Gregorová (5. roč.), Dominika Kotorová (5. roč.), Vanesa Benčaťová (4. roč.), Simona Horváthová (4. roč.) - 6. miesto

      kategória C: Viktória Švoliková (7. roč.), Zuzana Belisová (9. roč.), Barbora Švolíková (7. roč.), Lívia Vozárová (7. roč.), Ľudmila Krištofová (7. roč.) - 1. miesto - postup do krajského kola

      Výsledková listina okresného kola - žiačky

      Žiakom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu. Žiaci a žiačky sa na súťaž pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Zuzany Šebovej, Mgr. Márie Hlavovej, Mgr. Kataríny Líškovej.

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • V dňoch 26. a 27. marca 2019 sa v Leviciach konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, kde boli pozvaní najúspešnejší žiaci školského kola. Našu školu reprezentovali:

      Filip Šimeg (3. roč.) - 2. miesto (úspešný riešiteľ)

      Martin Vreštiak (3. roč.) - 5. miesto (úspešný riešiteľ)

      Tatiana Tošálová (4. roč.) - 28. miesto (úspešný riešiteľ)

      Emma Briešková (4. roč.) - 48. miesto

      Viktor Sitár (5. roč.) - 5. miesto (úspešný riešiteľ)

      Viktor Majer (5. roč.) - 13. miesto (úspešný riešiteľ)

      Vanesa Biščová (5. roč.) - 54. miesto

      Jerguš Henrich Gregor (6. roč.) - 49. miesto

      Kamila Benčatová (7. roč.) - 19. miesto

      Tomáš Fabian (7. roč.) - 30. miesto

      Damián Janovický (8.roč.) - 25. miesto

      Gabriel Demian (8.roč.) - 30. miesto

      Žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Na súťaž sa žiaci pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Zuzany Šebovej, Mgr. Kataríny Líškovej a Mgr. Ivany Švolikovej, PhD.

      Celkové výsledky okresného kola

       

    • Chemická olympiáda - okresné kolo
     • Chemická olympiáda - okresné kolo

     • V Leviciach sa 22. marca 2019 uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali: 

      Timotej Šimkovič (9.roč.) - 2. miesto (úspešný riešiteľ)

      Amanda Mohajer Shojaii (9. roč.) - 21. miesto (úspešný riešiteľ)

      Žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. Na súťaž sa žiaci pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Švolikovej, PhD.

      Celkové výsledky okresného kola

    • Matematická olympiáda - krajské kolo - Z9
     • Matematická olympiáda - krajské kolo - Z9

     • Dňa 19. marca 2019 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii Z9. Našu školu reprezentoval žiak 9. ročníka Timotej Šimkovič, ktorý si naň postup vybojoval 2. miestom v okresnom kole. Darilo sa mu aj na krajskej úrovni, kde sa umietnil na výbornom 4. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Žiak sa na súťaž pripravoval pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Švolikovej, PhD.

      Celkové výsledky krajského kola

    • Tradície regiónu - beseda s p. Krajčim
     • Tradície regiónu - beseda s p. Krajčim

     •      Dňa 14. 3. 2019  v rámci „ Marca – mesiaca knihy“ sme v našej ZŠ s MŠ Kozárovce uskutočnili besedu s p. Ing. Ondrejom Krajčim, autorom knihy : „Ako to bolo voľakedy okolo Slovenskej brány“.

      Ako vznikla táto kniha a prečo?

           Kedysi dávno bol autor na prednáške pátra Michala Slivku, redemptoristu, dlhoročného misionára v Indii. Po spoločnom obede mu páter prikázal, zapísať do písanky všetky spomienky staré okolo päťdesiat rokov. Dnes je už páter v Božom náručí, ale autor knihy mu za jeho vtedajšie slová zo srdca ďakuje.

           Ujo Ondrej začal pútavou formou rozprávať o knihe najskôr mladším žiakom, ktorých  najviac zaujalo rozprávanie o tom, s čím a ako sa voľakedy deti hrávali.

      A aké to boli hry?

           Chlapci sa hrávali s guľkami. Boli farebné, hlinené, rovnakej veľkosti, najvzácnejšie boli „sklenačky“. Hralo sa na kotlík, ktorý pätou topánky vyvŕtali hocikde pred domom. Potom urobili čiaru, od ktorej sa hádzalo do kotla, a kto trafil najviac, ten zobral všetky, aby ich potom rozhodil smerom na kotlík. Ktoré doň padli, tie už boli jeho.  

           Starší žiaci so záujmom počúvali rozprávanie o vojne, ktorá poznačila život ľudí v okolí Slovenskej brány. Mnohým z nás sa tisli do očí slzy, keď sme počúvali príbeh o mladej rehoľnej sestre, ktorá prišla na návštevu do rodičovského domu a dobre mierená strela ukončila jej mladý nevinný život priamo v rodičovskom dome. Tiež skutočný príbeh o dvoch deťoch - päť a desaťročnom dievčatku, ktoré sa stali živými terčmi tajomných strelcov z Krivínskych brál, a ktorým vlastný otec, ktorý nebol stolár, musel pozbíjať len tak z dosiek rakvičky, aby na ich mŕtve tielka nemuseli hádzať ťažké hrudy zeme. Na záver vyslovil autor krátku , ale úprimnú prosbu : „Bože, nedopusť, prosím, aby sa to zopakovalo!“

           Ujovi Ondrejovi veľmi pekne ďakujeme za to, že zozbieral tieto spomienky, zapísal ich pre nás, ako aj pre budúce generácie. Do jeho ďalšieho života sme mu všetci z úprimného srdca zaželali veľa zdravia a veľa, veľa síl pre zozbieranie a napísanie možno ďalšieho pokračovania knihy.

      Besedu sprostredkovala p. uč. Mgr. Mária Hlavová.

    • Geografická olympiáda - okresné kolo
     • Geografická olympiáda - okresné kolo

     • V Leviciach sa 7. februára 2019 uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali: 

      Kat. G - Viktor Majer (5. roč.) - 31. miesto

      Kat. G - Martin Šusták (5. roč.) - 41. miesto

      Kat. F - Tomáš Fabian (7. roč.) - 30. miesto

      Kat. F - Jerguš Henrich Gregor (6. roč.) - 38. miesto

      Kat. H - Timotej Šimkovič (9. roč.) - 10. miesto (úspešný riešiteľ) 

      Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Kornélie Kmeťovej.

      Celkové výsledky okresného kola

    • Matematická olympiáda - okresné kolo - kat. Z5 a Z9
     • Matematická olympiáda - okresné kolo - kat. Z5 a Z9

     • 30. januára 2019 sa v Leviciach konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9. Našu školu reprezentovali: 

      Z5 - Viktor Sitár (5. roč.) - 26. miesto

      Z5 - Daniela Orolínová (5. roč.) - 26. miesto

      Z9 - Timotej Šimkovič (9. roč.) - 2. miesto - postup do krajského kola

      Žiakom ďakujeme a úspešnú reprezentáciu školy. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Švolikovej, PhD. a Mgr. Kataríny Líškovej.

      Celkové výsledky okresného kola

     • Prednášky - občianske združenie ACET SR

     • Dňa 24. 1. 2019 sa v našej škole uskutočnili prednášky na tému "Sociálne siete - Facebook, Sebahodnota, Závislosti, Partnerský život" pod vedením lektorov občianskeho združenia ACET SR. Všetky prednášky a s tým spojené aktivity prebiehali na vysokej úrovni, zaujímavo, primerane veku našich žiakov. Zapájali sa do aktivít a ich pozornosť bola sústredená najmä pri počúvaní osobných príbehov lektorov. Žiakov dané témy zaujali a určite si z nich zobrali ponaučenie do budúcnosti .      

       

      Mgr. Renáta Wolfová – sociálna pedagogička                                       

    • Oznam pre rodičov detí – predškolákov
     • Oznam pre rodičov detí – predškolákov

     • Oznamujem Vám, že od 1.1.2019 majú deti  - predškoláci celodennú stravu zadarmo ak sa zúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu.

       

      Za odhlasovanie dieťaťa  je zodpovedný zákonný zástupca.

       

      V prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a nebude odhlásené, stravu hradí zákonný zástupca. Túto stravu si môžete prevziať do vlastného obedára, ale iba v prvý deň.  

       

      Odhlasovanie bude možné od 1.1.2019 do 6:30 hod. v daný deň

      (platí v prípade choroby, nie v prípade plánovaného vyšetrenia).

       

      Po 14:30 hod. bude možné odhlásenie formou SMS-ky na t.č. 0902 986 777

       

      Deti- predškoláci nebudú mať možnosť brať si obedy domov, ktoré im uhrádza štát.

       

    • Oznam o zápise do 1. ročníka na školský rok 2019/2020
     • Oznam o zápise do 1. ročníka na školský rok 2019/2020

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kozárovce oznamuje, že zápis do 1. ročníka ZŠ Kozárovce na školský rok 2019/2020 sa bude konať vo štvrtok 4.4.2019 o 16,00 hod. Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2019 šesť rokov, je povinnosťou rodičov, zapísať ho na základnú školu. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

       

      Mgr. Richard Demian

      riaditeľ školy

    • Šaliansky Maťko - prednes povestí - obvodné kolo
     • Šaliansky Maťko - prednes povestí - obvodné kolo

     • Na obvodnom kole v Tlmačoch 17. 1. 2019 nás reprezentovali víťazky školského kola: v I. kategórii Viktória Beniaková  z 2.roč., v II. kategórii Miriam Beniaková z 5.roč. a v III. kategórii Viktória Švoliková  zo 7.roč. Naše žiačky v obvodnom kole získali:

      2. miesto Viktória Beniaková 2.roč.

      3. miesto Miriam Beniaková 5.roč.

      3. miesto Viktória Švoliková 7.roč.

      A všetky tri postúpili do okresného kola v Leviciach, ktoré sa uskutočnilo 23.1.2019.

      V okresnom kole nás všetky tri reprezentovali. Nepodarilo sa im  síce v silnej konkurencii umiestniť na prvých troch miestach, no napriek tomu všetky dostali od poroty pochvalu. Dievčatám gratulujeme a prajeme im ešte veľa ďalších recitačných úspechov.

       

       

    • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

     • V Leviciach sa 16. januára 2019 konalo okresné kola olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali 2 žiačky: 

      Kategória 1A:

      Kamila Benčatová (7. roč.) - 16. miesto

      Kategória 1B:

      Kristína Vitkovičová (9. roč.) - 24. miesto

      Žiačka ďakujeme za reprezentáciu. Na súťaž sa pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Silvie Kohútovej a Mgr. Janky Strelkovej.

      Výsledková listina okresného kola

     • Exkurzia Mestské múzeum Zlaté Moravce

     • Dňa 11.1.2019 sa žiaci XII. a IX. ročníka vybrali na exkurziu do mestského múzea v Zlatých Moravciach, kde bola zrealizovaná výstava nášho rodáka - budúceho etnografa Dávida Hudeca "Klenoty spod Slovenskej brány".

      Sprevádzali nás milé sprievodkyne, s ktorými sme si prehliadli prírodovedné, archeologické, paleontologické a mineralogické nálezy i zbierky pochádzajúce z Požitavia. Dozvedeli sme sa, že v okolí Zlatých Moraviec sa ryžovalo zlato.

      Na záver nás zaujala výstava krojov pochádzajúcich z Kozároviec. Obdivovali sme vzácne oplecká, krojové sukne, hodvábne ručníky a iné časti mužského ľudového odevu. Tradičné vianočné zvyky a charakteristické jedlá Vianoc v minulosti nám priblížili naše sprievodkyne.

      Exkurzia sa nám páčila, ďakujeme pani učiteľkám, že nás tam zobrali.

      Ema a Zuzka

    • Šaliansky Maťko - prednes povestí - školské kolo
     • Šaliansky Maťko - prednes povestí - školské kolo

     • Do školského kola v prednese povestí Šaliansky Maťko sa 19.12.2018 zapojilo celkovo 20 žiakov.                                

      V I. kategórii 8 žiakov, v II. kategórii 7 žiakov a v III. kategórii 5 žiakov.                               

       Vyhodnotenie

       

      I. kategória :  1. miesto Viktória Beniaková 2.roč.

                            2. miesto Bianka Wolfová   2.roč.

                            3. miesto Zuzana Krajčiová 2.roč.

                            3. miesto Terézia Majerová 3.roč.

       

      II. kategória : 1. miesto Miriam Beniaková 5.roč.

                            2. miesto Lucia Betinová    4.roč.

                            3. miesto Emma Briešková 4.roč.

      Uznanie za aktivitu a odvahu zapojiť sa do súťaže Dominika Kotorová 5. roč.

       

      III. kategória :1. miesto Viktória Švoliková 7.roč.

                             2. miesto Alžbeta Beniaková 7.roč.

                             3. miesto Kamila Benčatová  7.roč.

      Uznanie za aktivitu a odvahu zapojiť sa do súťaže Viktor Boroš 6. roč.

       

      Víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na obvodnom kole v Tlmačoch, ktoré sa uskutoční 17.1.2019