• Geografická olympiáda - okresné kolo
     • Geografická olympiáda - okresné kolo

     • V Leviciach sa 7. februára 2019 uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali: 

      Kat. G - Viktor Majer (5. roč.) - 31. miesto

      Kat. G - Martin Šusták (5. roč.) - 41. miesto

      Kat. F - Tomáš Fabian (7. roč.) - 30. miesto

      Kat. F - Jerguš Henrich Gregor (6. roč.) - 38. miesto

      Kat. H - Timotej Šimkovič (9. roč.) - 10. miesto (úspešný riešiteľ) 

      Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Kornélie Kmeťovej.

      Celkové výsledky okresného kola

    • Matematická olympiáda - okresné kolo - kat. Z5 a Z9
     • Matematická olympiáda - okresné kolo - kat. Z5 a Z9

     • 30. januára 2019 sa v Leviciach konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9. Našu školu reprezentovali: 

      Z5 - Viktor Sitár (5. roč.) - 26. miesto

      Z5 - Daniela Orolínová (5. roč.) - 26. miesto

      Z9 - Timotej Šimkovič (9. roč.) - 2. miesto - postup do krajského kola

      Žiakom ďakujeme a úspešnú reprezentáciu školy. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Švolikovej, PhD. a Mgr. Kataríny Líškovej.

      Celkové výsledky okresného kola

     • Prednášky - občianske združenie ACET SR

     • Dňa 24. 1. 2019 sa v našej škole uskutočnili prednášky na tému "Sociálne siete - Facebook, Sebahodnota, Závislosti, Partnerský život" pod vedením lektorov občianskeho združenia ACET SR. Všetky prednášky a s tým spojené aktivity prebiehali na vysokej úrovni, zaujímavo, primerane veku našich žiakov. Zapájali sa do aktivít a ich pozornosť bola sústredená najmä pri počúvaní osobných príbehov lektorov. Žiakov dané témy zaujali a určite si z nich zobrali ponaučenie do budúcnosti .      

       

      Mgr. Renáta Wolfová – sociálna pedagogička                                       

    • Oznam pre rodičov detí – predškolákov
     • Oznam pre rodičov detí – predškolákov

     • Oznamujem Vám, že od 1.1.2019 majú deti  - predškoláci celodennú stravu zadarmo ak sa zúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu.

       

      Za odhlasovanie dieťaťa  je zodpovedný zákonný zástupca.

       

      V prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a nebude odhlásené, stravu hradí zákonný zástupca. Túto stravu si môžete prevziať do vlastného obedára, ale iba v prvý deň.  

       

      Odhlasovanie bude možné od 1.1.2019 do 6:30 hod. v daný deň

      (platí v prípade choroby, nie v prípade plánovaného vyšetrenia).

       

      Po 14:30 hod. bude možné odhlásenie formou SMS-ky na t.č. 0902 986 777

       

      Deti- predškoláci nebudú mať možnosť brať si obedy domov, ktoré im uhrádza štát.

       

    • Oznam o zápise do 1. ročníka na školský rok 2019/2020
     • Oznam o zápise do 1. ročníka na školský rok 2019/2020

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kozárovce oznamuje, že zápis do 1. ročníka ZŠ Kozárovce na školský rok 2019/2020 sa bude konať vo štvrtok 4.4.2019 o 16,00 hod. Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2019 šesť rokov, je povinnosťou rodičov, zapísať ho na základnú školu. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

       

      Mgr. Richard Demian

      riaditeľ školy

    • Šaliansky Maťko - prednes povestí - obvodné kolo
     • Šaliansky Maťko - prednes povestí - obvodné kolo

     • Na obvodnom kole v Tlmačoch 17. 1. 2019 nás reprezentovali víťazky školského kola: v I. kategórii Viktória Beniaková  z 2.roč., v II. kategórii Miriam Beniaková z 5.roč. a v III. kategórii Viktória Švoliková  zo 7.roč. Naše žiačky v obvodnom kole získali:

      2. miesto Viktória Beniaková 2.roč.

      3. miesto Miriam Beniaková 5.roč.

      3. miesto Viktória Švoliková 7.roč.

      A všetky tri postúpili do okresného kola v Leviciach, ktoré sa uskutočnilo 23.1.2019.

      V okresnom kole nás všetky tri reprezentovali. Nepodarilo sa im  síce v silnej konkurencii umiestniť na prvých troch miestach, no napriek tomu všetky dostali od poroty pochvalu. Dievčatám gratulujeme a prajeme im ešte veľa ďalších recitačných úspechov.

       

       

    • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

     • V Leviciach sa 16. januára 2019 konalo okresné kola olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali 2 žiačky: 

      Kategória 1A:

      Kamila Benčatová (7. roč.) - 16. miesto

      Kategória 1B:

      Kristína Vitkovičová (9. roč.) - 24. miesto

      Žiačka ďakujeme za reprezentáciu. Na súťaž sa pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Silvie Kohútovej a Mgr. Janky Strelkovej.

      Výsledková listina okresného kola

     • Exkurzia Mestské múzeum Zlaté Moravce

     • Dňa 11.1.2019 sa žiaci XII. a IX. ročníka vybrali na exkurziu do mestského múzea v Zlatých Moravciach, kde bola zrealizovaná výstava nášho rodáka - budúceho etnografa Dávida Hudeca "Klenoty spod Slovenskej brány".

      Sprevádzali nás milé sprievodkyne, s ktorými sme si prehliadli prírodovedné, archeologické, paleontologické a mineralogické nálezy i zbierky pochádzajúce z Požitavia. Dozvedeli sme sa, že v okolí Zlatých Moraviec sa ryžovalo zlato.

      Na záver nás zaujala výstava krojov pochádzajúcich z Kozároviec. Obdivovali sme vzácne oplecká, krojové sukne, hodvábne ručníky a iné časti mužského ľudového odevu. Tradičné vianočné zvyky a charakteristické jedlá Vianoc v minulosti nám priblížili naše sprievodkyne.

      Exkurzia sa nám páčila, ďakujeme pani učiteľkám, že nás tam zobrali.

      Ema a Zuzka

    • Šaliansky Maťko - prednes povestí - školské kolo
     • Šaliansky Maťko - prednes povestí - školské kolo

     • Do školského kola v prednese povestí Šaliansky Maťko sa 19.12.2018 zapojilo celkovo 20 žiakov.                                

      V I. kategórii 8 žiakov, v II. kategórii 7 žiakov a v III. kategórii 5 žiakov.                               

       Vyhodnotenie

       

      I. kategória :  1. miesto Viktória Beniaková 2.roč.

                            2. miesto Bianka Wolfová   2.roč.

                            3. miesto Zuzana Krajčiová 2.roč.

                            3. miesto Terézia Majerová 3.roč.

       

      II. kategória : 1. miesto Miriam Beniaková 5.roč.

                            2. miesto Lucia Betinová    4.roč.

                            3. miesto Emma Briešková 4.roč.

      Uznanie za aktivitu a odvahu zapojiť sa do súťaže Dominika Kotorová 5. roč.

       

      III. kategória :1. miesto Viktória Švoliková 7.roč.

                             2. miesto Alžbeta Beniaková 7.roč.

                             3. miesto Kamila Benčatová  7.roč.

      Uznanie za aktivitu a odvahu zapojiť sa do súťaže Viktor Boroš 6. roč.

       

      Víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na obvodnom kole v Tlmačoch, ktoré sa uskutoční 17.1.2019

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Oznamujeme stravníkom, že posledný deň na odhlásenie z obedov na mesiac december je 14.12.2018. Po tomto termíne nebude moné odhlásenie, resp. prihlásenie.

      V prípade, že stravník ochorie, je možné si prísť prevziať obed - obed naberieme do obedára, ktorý si prinesiete.

      Obedáre ŠJ sa nebudú požičiavať.

      Marcela Furdová, vedúca ŠJ Kozárovce

     • Levicko má talent

     • Súťaž mladých talentov levického okresu sa uskutočnila i tento rok. Výberové kolá prebehli začiatkom novembra a finálový večer sa konal 27.novembra 2018 v CK Junior v Leviciach. Do finále sa dostalo 15 najlepších súťažných čísel, kde súťažiaci ukázali svoj talent z rôznych oblastí. Bol to tanec – sólový, skupinový, zo športu karate či gymnastika, sólový spev a aj kapela a prišiel aj kúzelník. Porota mala čo robiť, aby vybrala tých najlepších. 1.miesto si odniesol Marek Uhnák z Rybníka nad Hronom, ktorý spieval a hral na heligónke. 2. miesto získala tanečná skupina E-motion z Levíc, ktorej členom je Oliver Barutík z Kozároviec a 3.miesto putovalo do Kozároviec, dievčenskému triu Vrkoče, ktoré svojím trojhlasným spevom potešili mnohých divákov. Dievčatá Zuzana Belisová, Mária Kotorová a Kristína Vitkovičová sú žiačkami 9.ročníka základnej školy v Kozárovciach. Ľudovému spevu sa venujú vo svojom voľnom čase a môžete ich počuť pri rôznych príležitostiach v obci. Ich podmanivý súzvuk tónov, temperamentný a vitálny prejav i krása piesní v ich podaní zaujali napriek ich ešte mladému veku široký okruh poslucháčov.

      Srdečne gratulujeme dievčatám Zuzke, Maji, Kike a samozrejme tanečníkovi Oliverovi.

     • Najmladší žiaci vo vybíjanej až na krajskom kole

     • Aj v tomto roku sa naša škola stala organizátorom okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov. Túto postupovú celoslovenskú súťaž zastrešuje Slovenská asociácia športu na školách.

      Najskôr sa 15. novembra 2018 uskutočnilo u nás aj jedno zo základných kôl, kde si spolu zmerali sily družstvá zo ZŠ s MŠ Kozárovce, ZŠ s MŠ Rybník, CZŠ sv. Pavla Nová Dedina a ZŠ Saratovská 85, Levice. Do okresného finále postúpili ZŠ s MŠ Kozárovce a ZŠ s MŠ Rybník.

      Dňa 20.11. 2018 sa uskutočnil okresný finálový turnaj, kde sa spolu stretli najlepšie školy zo základných kôl. V napínavých zápasoch sa bojovalo naozaj zo všetkých síl.

      Konečné poradie okresného finále: 1. ZŠ s MŠ Kozárovce, 2. ZŠ s MŠ Rybník, 3. ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice, 4. ZŠ Mierová 67, Želiezovce.

      Víťazstvom si  naši žiaci vybojovali okrem zlatých medailí aj postup na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, ktoré sa uskutočnili 4. 12. 2018 v Kovarciach. Na krajskom turnaji sa im podarilo obsadiť pekné 5. miesto. Za vzornú a úspešnú reprezentáciu ďakujeme žiakom: Vanesa Benčaťová (4. roč.), Lucia Betinová (4. roč.), Dorota Sarah Gregorová (4. roč.), Alexandra Oravcová (4. roč.), Tatiana Tošálová (4. roč.), Tobiáš Fabian (4. roč.), Daniel Kupča (4. roč.), Dávid Šimkovič (4. roč.), Mate Švolík (4. roč.), Pavol Švec (3. roč.), Matias Tomo (3. roč.), Martin Vreštiak (3. roč.). Na súťaž sa žiaci pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Jozefa Majera.

     • Recitačná súťaž ...a Slovo bolo u Boha...

     • ŠKOLSKÉ KOLO:

      Dňa 6.11.2018 sa v našej škole uskutočnil 3. ročník školského kola prednesu kresťanskej poézie a prózy.

      Ako to dopadlo?

      I. kategória :     1. miesto Bianka Wolfová 2. roč. – poézia

                                 2. miesto Zuzana Krajčiová 2.roč. – poézia

      II. kategória :    1. miesto Samuel Jókay  3.roč. – poézia

                                  2. miesto Filip Belis  3.roč. – poézia

                                  3. miesto Terézia Majerová 3.roč. – poézia

      III. kategória :    1. miesto Miriam Beniaková 5.roč.- próza

      IV. kategória :   1. miesto Viktória Švoliková 7.roč. – poézia

                                  1. miesto Zuzana Belisová 9.roč.  – próza

                                  1. miesto Amanda Mohajer Shojaii 9.roč. - poézia

      Víťazom gratulujeme a zároveň sa tešíme, že nás budú reprezentovať 22. 11. 2018 na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch.

      KRAJSKÉ KOLO:

      Dňa 22.11.2018 sa zúčastnili na krajskom kole v prednese kresťanskej poézie a prózy títo žiaci : Bianka Wolfováz 2.roč., Samuel Jókay z 3.roč., Miriam Beniaková zo 5.ročníka, Viktória Švoliková zo 7.ročníka, Zuzana Belisová a Amanda Mohajer Shojaii z 9.ročníka.

       A ako  nám bolo?

      Po dlhej ceste sme šťastlivo dorazili do CZŠ Don Bosca v Topoľčanoch. Zapísali sme sa, pozreli sme si triedy, v ktorých budeme súťažiť a čakali sme na začiatok svätej omše. Po peknom  duchovnom zážitku zo svätej omše nás všetkých privítal pán riaditeľ P. Gajdoš. Moderátori predstavili porotu v každej kategórii a tiež nás oboznámili s priebehom súťaže. Mali sme možnosť vypočuť si zaujímavé texty. Po skončení recitácie sme mali chutný obed.  Po ňom sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie. Bianka Wolfová v I. kategórii  za poéziu od Milana Rúfusa – Rozhovor v parku so strážnym anjelom získala krásne druhé miesto. Na záver sa s nami rozlúčili a darovali nám krásne medovníkové srdiečka. Domov  sme odchádzali s príjemným pocitom.  Motiváciu a odhodlanie máme, ako aj záujem zapojiť sa do tejto súťaže na budúci rok opäť. Chceme sa všetkým poďakovať za ich čas, ktorí nám venovali pri príprave ako aj pri samotnej realizácii cesty, ktorú nám zabezpečil pán starosta J. Majer. Všetkým patrí  naše úprimné slovo „Ďakujem.“ 

    • Stolný tenis - žiačky - základné kolo
     • Stolný tenis - žiačky - základné kolo

     • Výsledky základného kola  v stolnom tenise žiačok v školskom roku 2018/2019

      Miesto konania: ZŠ s MŠ, Školská 10, Rybník

      Dátum : 07.11.2018

      Výsledné poradie :        

      1. ZŠ s MŠ, Školská 10, Rybník
      2. Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927      

      Výsledok zápasu: ZŠ s MŠ, Školská 10, Rybník – ZŠ s MŠ, Kozárovce 927                               4 : 3

       

      Reprezentovali nás: Dominika Chorvátová, Ema Skačanová, Zuzana Belisová, Kristína Vitkovičová (9. roč. )

                                    

      Vedúci: Mgr. Richard Demian   

    • Knižnica ZŠ s MŠ
     • Knižnica ZŠ s MŠ

     • Medzinárodný deň      školských knižníc

       

      Medzinárodný deň školských knižníc (22.10.2018) sme si aj tento rok pripomenuli aktivitami s našimi žiakmi, ktoré boli realizované v priestoroch školskej knižnice  ZŠ s MŠ Kozárovce. Jednou z nich bolo spoločné čítanie starších a mladších žiakov pod názvom Prečítam Ti rozprávku. Žiaci deviateho ročníka čítali spolužiakom z prvého stupňa nimi vybrané rozprávky. Potom sa o nich vzájomne rozprávali, hľadali tému a hlavnú myšlienku umeleckého textu, s ktorým sa teoreticky oboznámili na hodinách čítania.

      Ďalšou aktivitou bolo vyrábanie záložiek, inšpirované novými knihami, ktoré do školskej knižnice pribudli vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja.  Na následnej hodine literatúry žiaci tvorili a vypĺňali pracovné listy.

      Žiaci deviateho ročníka v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc  vyrábali projekty s tematikou stého výročia vzniku Československej republiky, ktoré boli vystavené v priestoroch školskej knižnice i na nástenke v budove školy.

      Deti sa do činností aktívne zapájali, prejavili veľkú dávku záujmu a tvorivosti, pracovali samostatne i v skupinách, vzájomne sa dopĺňali a spolupracovali. Tento pre nás významný deň sme si teda pripomenuli plnohodnotne a tešíme sa naň opäť o rok.

      Aktivity v školskej knižnici zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti však budú  s rovnakou chuťou a nasadením pokračovať nepretržite počas celého školského roka.

       

      Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja