• Zber papiera
     • Zber papiera

     • V mesiaci NOVEMBER prebieha na našej škole zber papiera

      p. školník           od 7:45    do 8:15 hod

      p. Ďurčo             od 13:30 do  16:00 hod

     • Cezpoľný beh

     • Dňa 24.10.2019 sa naši žiaci a žiačky zúčastnili OK v cezpoľnom behu v Kalnej nad Hronom

      Žiaci nás reprezentovali nasledovne :

      Súťaž jednotlivcov žiaci - 4. miesto  Gabriel Demian / 9. roč./

                                                  5. miesto  Dávid Červenák / 9. roč./

                                                 12. miesto Tomáš Fabian / 8. roč./

                                 žiačky - 2. meisto Nikol Pivarčiová / 9.roč./

                                               36. miesto Sofia Hudecová / 9.roč./

                                               42. miesto Daniela Orolínová / 6.roč./

      Súťaž družstiev žiaci  2. miesto

                               žiačky 8. miesto

       

    • Zápalky v rukách detí
     • Zápalky v rukách detí

     • Tak znie názov výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil  p. Pavol  Nereča, prezident HaZZ SR a p. Vendelín Horváth, generálny tajomník DPO SR. Do súťaže sa zapojilo celkom 2864 detí z 287 MŠ, ZŠ a CVČ. Do celoslovenského kola postúpilo 426 prác a z tohto množstva odborná porota vybrala na ocenenie 9 prác. Cenu prezidenta HaZZ  SR a generálneho tajomníka DPO SR v tejto výtvarnej súťaži získala  Michaela Egyudová, žiačka IX. ročníka. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 16.9.2019 v sídle DPO SR v Bratislave za prítomnosti najvyšších predstaviteľov profesionálnych a dobrovoľných  hasičov. Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní ocenení všetci prítomní využili príležitosť a v družných debatách  popri chutnom občerstvení sa od tých najkopetentnej-ších mohli dozvedieť množstvo informácií týkajúcich sa hasičov. Ďalší program dňa pozostával z návštevy Bratislavského hradu a najväčšej hasičskej stanice v Petržalke, kde si všetci mohli prezrieť najmodernejšiu techniku tak potrebnú pri záchrane života a deti zas vyskúšať  hasenie „ohňa“, lezeckú stenu vysokú 18 m a zlaňovanie do bezpečia z druhého poschodia. Na záver bohatého a pestrého programu  dospelí i ocenené deti, nezabudli poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o bohatý program s „anjelmi“ bez krídel, ktorí sú všade a vždy tam, kde je ich pomoc potrebná.

    • Výchovný poradca
     • Výchovný poradca

     • Výchovný poradca – dôležité informácie

       

       

      Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ  - 20.11. 2019

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – 01.04. 2020 a 02.04. 2020

       

       

      Harmonogram prijímacieho konania v školskom roku 2019/2020

       

      • do 20.02. 2020 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
      • do 28.02. 2020 – Základná škola odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
      • do 10.04. 2020 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory /okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu./
      • od 15.03. 2020 do 30.04. 2020 – Talentové skúšky
      • do 20.04. 2020  - Riaditeľ školy zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

       

      • 11 05. 2020 – 1. kolo – Prvý termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/
      • 14.05. 2020 – 1. kolo – Druhý termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/
      • 16.06. 2020 2.kolo prijímacích skúšok
     • Výchovný poradca 2019 / 2020

     •  

      Konzultačné hodiny

      pre žiakov :        každý štvrtok       8 : 30    -    10 : 00 hod.

      pre rodičov :      každú stredu      13 : 30   -    15 : 00 hod.

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 sa uskutoční 2.9.2019 o 8:00. Prvý deň (2.9.) budú žiaci v škole cca do 10:00 hod. Obedy pre žiakov ZŠ budú zabezpečené od utorka - 3.9.2019, ŠKD 2.9. nebude v prevádzke. Žiaci MŠ majú stravu od pondelka - 2.9.2019.

      V utorok - 3.9.2019 budú mať žiaci 1.-4. roč. 4 vyučovacie hodiny, žiaci 5.-9. roč. 5 vyučovacích hodín. Od stredy - 4.9.2019 sa vyučuje podľa rozvrhu, ktorý žiaci dostanú počas prvých dní.

      Nezabudnite si v prvý deň priniesť prezúvky a aktovky na učebnice. 

      Tešíme sa na Vás :)

    • Aktuálne informácie zo školskej jedálne
     • Aktuálne informácie zo školskej jedálne

     • Vážení rodičia, 

      v súvislosti s tým, že od 1.9.2019 majú žiaci nárok na stravu s dotáciou, aktualizovali sme informácie v časti Školská jedáleň, kde nájdete aj informácie o prihláškach na stravu, spôsoboch úhrady a odhlasovania. Venujte, prosíme, pozornosť týmto informáciám.

      Prihlášky si môžete vyzdvihnúť / odovzdať v kancelárii vedúcej ŠJ od 19.8.2019 - denne do 13:30.

     • Najúspešnejší žiak v histórii našej školy

     • Stal sa ním Timotej Šimkovič, žiak 9. ročníka základnej školy, ktorý bol v školskom roku 2018/2019 úspešným riešiteľom viacerých olympiád: matematickej olympiády – v okresnom kole získal 2.miesto, v krajskom kole 4.miesto, chemickej olympiády – v okresnom kole 2.miesto a v krajskom kole 5.miesto, olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – v okresnom kole 3.miesto. Po týchto úspechoch sa kvalifikoval na celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov. Celoštátne kolo sa konalo 12.6. – 14.6.2019 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, kde sa zišlo 24 šikovných a motivovaných žiakov z celého Slovenska, so záujmom o fyziku, chémiu a biológiu. Mali možnosť zmerať si svoje sily v riešení teoretických aj experimentálnych úloh v priestoroch profesionálnych laboratórií. Timotej Šimkovič úspešne zvládol všetky úlohy a obsadil krásne 8. miesto. Srdečne blahoželáme! Najlepší 12 riešitelia postúpili do 2.výberového kola, kde budú bojovať o miestenku na medzinárodné kolo Olympiády mladých vedcov, ktoré sa bude konať na jeseň tohto roku v exotickom Katare. Timkovi držíme palce a prajeme veľa úspechov, aby sa na medzinárodné kolo úspešne kvalifikoval.

     • Excelentná rozlúčková slávnosť deviatakov.

     • 26. jún 2019 bol slávnostný deň našich deviatakov, ktorí sa  po deviatich rokoch lúčili s našou základnou školou. V Dome kultúry sa rozlúčili s pedagógmi a ostatnými zamestnancami školy v krásnom, vtipnom. umeleckom  a dojímavom kultúrnom programe. Rozlúčkovú slávnosť v estrádnej sále otvorili  úvodným spoločenským tancom a svoje tanečné schopnosti mali možnosť ukázať na tanečnom parkete so svojimi rodičmi a pedagógmi. Všetkých prítomných pobavili vtipnou tombolou.

      A odišli s elánom do života...

     • Koncoročný výlet Nitra - Hľadanie pokladu

     • V utorok, 25.6.2019 sa žiaci 1.- 3.ročníka zúčastnili posledného spoločného výletu pred odchodom  na prázdniny. Počasie bolo ako stvorené pre nás, slnko sa ukázalo v celej svojej kráse. Navštívili sme naše krajské mesto - Nitru. Zážitkom pre žiakov bola aj cesta autobusom, pretože ho mali celý pre seba. Cestu sme si spríjemnili spevom. Po príchode do mesta  sme sa presunuli do blízkeho parku, kde sa deti posilnili zásobami z ruksakov. A potom hurá na preliezky, šmýkačky a hojdačky. O necelú polhodinku nás čakala pri hlavnej bráne na Dolnom námestí  sprievodkyňa, ktorá nám rozdala malé brožúrky o Nitre . Našou úlohou bolo pozorne počúvať výklad, zaznamenávať si údaje, aby sme sa dostali až pokladu. Postupne sa presúvali od Františkánskeho kostola, popri budove kňazského seminára, okolo sochy Pribinu, ktorý sa zaslúžil o prvú písomnú zmenku o Nitre, tiež okolo Corgoňa, ďalej okolo morového stĺpa  a pokračovali sme až k hradu. Cesta to bola miestami náročná, ale ako správni pátrači sme sa nevzdali. Odmenou nám bol  nielen krásny pohľad na dominantu mesta – Nitriansky hrad, katedrála sv. Emeráma , ktorá nás očarila svojou krásou, ale tiež Diecézne múzeum, v ktorého podzemí sme našli  v starej historickej truhlici poklad. To bolo radosti! Potom sme si s chuťou zajedli a takto posilnení sme sa vybrali ako správni turisti, keď sú v Nitre, tak predsa na  vrch Zobor. Stúpanie do kopca robilo niektorým menšie problémy, no nakoniec to všetci žiaci zvládli a odmenou im bol krásny výhľad do širokého okolia. A k tomu mohli vidieť ako sa priamo z kopca spúšťajú na paraglajdingu. Cesta dole prebehla oveľa rýchlejšie. Vyčerpaní, no plní zážitkov sme nastúpili do autobusu, ktorý nás doviezol domov. Dúfame, že všetci žiaci,  budú ešte dlho spomínať na krásny, poučný a zaujímavý  spoločný výlet.

    • Koncoročný výlet pri vode (4. roč.)
     • Koncoročný výlet pri vode (4. roč.)

     • Dňa 25. júna sa žiaci 4. ročníka zúčastnili koncoročného výletu na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici. Cesta vlakom do BB ubehla veľmi rýchlo. Veľmi netrpezliví a plní očakávaní sa MHD presunuli na kúpalisko.  Žiaci si vyskúšali rôzne vodné športy, atrakcie, plávanie, šmykľavky, tobogany. Po občerstvení si zdatnejší plavci vyskúšali plávanie v plaveckom bazéne. Nakoniec vyšťavení, ale šťastní a spokojní  sa vracali domov plní zážitkov.

    • Koncoročný výlet - Starý Tekov (špec. trieda)
     • Koncoročný výlet - Starý Tekov (špec. trieda)

     •      Žiaci špeciálnej triedy 6.B, 7.B, 9.B sa dňa 27. 6. 2019 vybrali s triednou pani učiteľkou a pedagogickou asistentkou na plánovaný koncoročný výlet do Starého Tekova. Cieľom bola návšteva Soľnej jaskyne a penziónu Bažantnica. V Soľnej jaskyni sme absolvovali príjemný a priaznivo pôsobiaci 45-minútový pobyt, ktorý svojou mikroklímou zodpovedá zdravotným účinkom trojdňového pobytu pri mori.

           V penzióne Bažantnica sme si prezreli zaujímavý vonkajší areál s vystavenou bojovou technikou z II. sv. vojny a tiež bažantiu farmu, kde sme okrem okrasných bažantov mohli vidieť aj iné zvieratá – koníka, kozičky a lamy s mláďatkom. Neskôr sme si v tamojšej reštaurácii dali chutný obed a osviežili sa zmrzlinou. Domov sme sa vrátili spokojní a plní nových zážitkov.

      M. Balážiková