• Exkurzia v Atlantis centre

     • Dňa 26.4.2019 sa žiaci 1.B triedy a 2.B - 4.B - špeciálnej triedy zúčastnili exkurzie v Leviciach. Cieľom našej "výpravy" bola návšteva Atlantis centra, kde okrem interaktívnych hier a aktivít  sme mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé poznatky o dinosauroch. Všetkým žiakom sa exkurzia veľmi páčila a za odmenu sme si dopriali výbornú zmrzlinu. 

      Mgr. A. Mikešová

    • Slávik Slovenska - školské kolo
     • Slávik Slovenska - školské kolo

     • Dňa 17.4.2019 sa na ZŠ s MŠ uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenska. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách. V I. kategórii (1. - 3.roč.)bolo spolu 11 spevákov, v II. kategórii (4.- 6.roč.) 4 speváčky a v III. kategórii (7. - 9.roč.) 4 speváčky.

       

      I. kategória :                      1. miesto - Zuzana Krajčiová 2.roč.

                                                  2. miesto -  Liliana Liptáková  1.roč.

                                                                 Samuel Jókay 3.roč.

                                                3. miesto – Bianka Wolfová 2.roč.

                                                                      Filip Belis 3.roč.

       

      II. kategória :                    1. miesto -  Miriam Beniaková 5.roč.

                                                  2. miesto -  Simona Horváthová 4.roč

                                                  3. miesto - Emma Briešková 4.roč.

                                                                      Liana Mezeiová 4.roč. 

       

      III. kategória :                   1. miesto – Mária Kotorová 9.roč.

                                                                     Kristína Vitkovičová 9.roč.

                                                  2. miesto -  Alžbeta Beniaková 7.roč.

                                                                      Lívia Vozárová 7. roč.

       

      Všetkým zúčastneným spevákom a speváčkam ďakujeme za zapojenie sa do súťaže. Oceneným speváčkam a spevákom gratulujeme a prajeme im veľa ďalších speváckych úspechov. Víťazky školského kola nás budú 9.5.2019 reprezentovať 2. miesto na okresnom kole Slávik Slovenska v Leviciach.

                                                 

     • Exkurzia - Pohronské múzeum Nová Baňa

     • Dňa 26. 4. 2019 sa žiaci špeciálnej triedy 6.B, 7.B, 9.B zúčastnili exkurzie do Pohronského múzea v Novej Bani. Po príchode vlakom do Novej Bane najskôr navštívili Spojenú školu, ktorú môžu po ukončení povinnej školskej dochádzky navštevovať žiaci zo špeciálnych tried. Mali možnosť prehliadnuť si počas vyučovacieho procesu priestory školy – triedy, dielne, školský dvor.

           Potom sa presunuli do Pohronského múzea, kde si prezreli výstavu „Zlatá éra motocyklistiky“ – historické motocykle zo zbierok vlastivedného múzea v Považskej Bystrici i výstavu „Farebné cesty tvorivosti“ – výstava prác žiakov umeleckého odboru ZUŠ Nová Baňa. Následne si prezreli stálu expozíciu spojenú s odborným výkladom – expozíciu pravekého osídlenia, expozíciu histórie, národopisu, umeleckohistorickú expozíciu, radnú sieň, novobanské reflexie, meštiansky interiér, insitnú drevorezbu, historické hodiny, vulkán Pútikov vŕšok a expozíciu sklárstva. Žiakom sa v múzeu veľmi páčilo.

           Cestou ku vlaku sa ešte osviežili zmrzlinou a na chvíľu sa zastavili na mestskom detskom ihrisku. Domov sa vrátili plní nových poznatkov a dojmov.

    • Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald‘s Cup, ZŠ v okrese Levice - šk. rok 2018/2019
     • Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald‘s Cup, ZŠ v okrese Levice - šk. rok 2018/2019

     • Futbalisti 1. stupňa našej základnej školy - rok narodenia 1.9.2008 a ml. si zmerali svoje sily v základnej skupine Majstrovstiev okresu najmladších žiakov v minifutbale. Do tejto súťaže sa prihlásilo 25 školských družstiev z celého okresu, ktoré boli rozdelené do 4 skupín.

      Základné kolo sa odohralo dňa 16.4.2019 v Základnej škole, Pri Podlužianke 6, Levice.

      Vytvorili sa 2 skupiny po 3 družstvách :

      1. skupina : Dolný Pial, Kozárovce, Želiezovce

      2. skupina : ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice, Rybník, Tekovské Lužany

      Výsledky 1. skupiny:            

      Dolný Pial – Kozárovce 1 : 6 / naše góly – Tobiáš Fabian 4, Adrián Kabát 1 , Pavol Švec 1/

      Dolný Pial – Želiezovce 1 : 9

      Želiezovce – Kozárovce 4 : 0

      Výsledky 2. skupiny:            

      Rybník – Tekovské Lužany 9 : 0

      Rybník – ZŠ Pri Podlužianke LV 0 : 4

      Tekovské Lužany - ZŠ Pri Podlužianke LV 0 : 6

      Finále: Želiezovce - ZŠ Pri Podlužianke 3 : 1

      Do okresného kola postúpila z našej skupina Základná škola, Mierová 67, Želiezovce.

      Reprezentovali nás: Vanesa Benčaťová (4. roč.), Tobiáš Fabian (4. roč.), Dorota Sarah Gregorová (4. roč.), Adrián Kabát (3. roč.), Milan Rafael (2. roč.), Pavol Švec (3. roč.), Matej Švolík (4. roč.), Matias Tomo (3. roč.), Lucia Vreštiaková (3. roč.), Martin Vreštiak (3. roč.)

      Ďakujeme všetkým, ktorí nás reprezentovali.

      Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením p. riaditeľa Mgr. R. Demiana.

       

    • Zriadenie modernej biochemickej učebne pre ZŠ Kozárovce
     • Zriadenie modernej biochemickej učebne pre ZŠ Kozárovce

     • V posledných mesiacoch prechádzala jedna z našich odborných učební modernizáciou, ktorá sa mohla realizovať vďaka podpore z operačného programu - Integrovaný regionálny operačný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s podporou Európskej únie.

      Základné informácie o projekte TU.

    • Krajské kolá v gymnastickom štvorboji
     • Krajské kolá v gymnastickom štvorboji

     • Spolu až trom družstvám sa tento rok podarilo prebojovať na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja. 11. apríla 2019 sa dve dievčenské družstvá v kategórii A a C predstavili v Nových Zámkoch. Vo veľmi kvalitnej konkurencii obsadili 4. a 5. miesto. 16. apríla 2019 chlapčenské družstvo v kategórii C bojovalo v Ludaniciach, kde obsadili výborné 2. miesto.

      Školu reprezentovali:

      ŽIAČKY

      kategória A: Terézia Majerová (3. roč.), Zuzana Krajčiová (2. roč.), Lucia Kabinová (2. roč.), Ľubomíra Alexandra Kotorová (2. roč.), Agáta Solčánska (2. roč.) - 4. miesto v krajskom kole

      kategória C: Viktória Švoliková (7. roč.), Zuzana Belisová (9. roč.), Barbora Švolíková (7. roč.), Lívia Vozárová (7. roč.), Ľudmila Krištofová (7. roč.) - 5. miesto v krajskom kole

      ŽIACI

      kategória C: Michal Kabát (9. roč.), Damián Janovický (8. roč.),  Tomáš Fabian (7. roč.), Samuel Kotora (7. roč.), Rudolf Pavlovič (6. roč.)  - 2. miesto v krajskom kole

      Žiakom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu. Žiaci a žiačky sa na súťaž pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Zuzany Šebovej, Mgr. Márie Hlavovej, Mgr. Kataríny Líškovej. Zároveň ďakujeme vedeniu obce za pomoc pri zabezpečení odvozu žiakov na súťaže.

    • Matematická olympiáda - okresné kolo - Z6, Z7, Z8
     • Matematická olympiáda - okresné kolo - Z6, Z7, Z8

     • Dňa 9. 4. 2019 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola matematickej olympiády pre žiakov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka. 

      Školu reprezentovali:

      Kamila Benčatová (7. roč.) - 17. miesto - úspešný riešiteľ

      Gabriel Demia (8. roč.) - 16. miesto

      Damián Janovický (8. roč.) - 16. miesto

       

     • Deň Rómov

     • 8. apríl – Medzinárodný deň Rómov

       Dňa 8. apríla sme si so žiakmi  pripomenuli Medzinárodný deň Rómov. Sociálna pedagogička Mgr. Renáta Wolfová  formou skupinových stretnutí so žiakmi rómskeho etnika ich oboznámila, kam siahajú ich korene , boli im spomenuté remeslá, ktorými sa živili Rómovia, s radosťou sa zapájali do rozhovoru. Pri počúvaní rómskych pesničiek  žiaci vyfarbovali  maľovanky ako napríklad rómske tanečnice, rómsku vlajku, kone, husle a iné.                              

      Aktivitu pripravila Mgr. Renáta Wolfová – sociálna pedagogička

       

       

     • Zápis do 1. ročníka

     • Dňa 4. apríla 2019 sa na našej škole konal zápis žiakov do 1. ročníka. Predškoláci pani učiteľkám a špeciálnym pedagogičkám ukázali, čo všetko už vedia a svojou šikovnosťou ich presvedčili, že z ich budú naozaj výborný prváci. Sme radi, že si rodičia žiakov vybrali práve našu školu a na prváčikov sa tešíme v septembri.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     •  

      ĎAKUJEME,

      ZA KAŽDÝ PRÍSPEVOK NA ZBIERKU „DŇA NARCISOV“ AJ S VAŠOU POMOCOU SA NÁM V NAŠEJ OBCI PODARILO VYZBIERAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY VO VÝŠKE

      444,23 €,

      KTORÉ SME POSLALI NA ÚČET DŇA NARCISOV.             ĎAKUJEME.

     • Exkurzia Bratislava 7.ročník

     • Siedmaci na Bratislavskom hrade

       

           Jedného dňa sme sa rozhodli ísť na exkurziu do Bratislavy. Bol to výborný nápad! Dohodli sme sa, že pôjdeme na Bratislavský hrad, pozrieme si nejaké zaujímavé expozície a prejdeme sa po našom hlavnom meste. Tretieho apríla ráno sme nasadli do rýchlika smer Bratislava.

           Cesta vo vlaku bola príjemná a rýchlo nám ubehla. Keď sme z neho po vyše dvoch hodinách vystúpili, hlavné mesto nás privítalo obrovským množstvom ľudí.  Keďže ho nie veľmi dobre poznáme, museli sme sa na cestu k hradu popýtať domácich, ktorí nám veľmi ochotne poradili. Presne oproti nemu sa vypína parlament Slovenskej republiky, ktorý sme neobišli a odfotili sa pred ním. Potom nás už čakala samotná prehliadka Bratislavského hradu.

           Vstúpili sme do veľkého nádvoria, kde sú umiestnené  rôzne zaujímavé sochy. V samotnom hrade sa nachádzali obrovské zrkadlá, červené koberce a pozlátené steny. Mohli sme si pozrieť aj portréty významných obyvateľov tejto  pamätihodnosti. Prešli sme niekoľko výstav umiestnených v interiéri hradu. Najviac nás zaujala výstava pod názvom Kelti z Bratislavy, ktorá sa nachádzala v podzemí. Mohli sme si vyskúšať  oblečenie, ktoré nosili. Bolo to pre nás veľmi zábavné a poučné. Páčil sa nám takisto výstup na vežu, odkiaľ  sme mali parádny výhľad na skoro celé mesto.

      Cestou domov sme si púšťali pesničky a rozprávali sa. Na tento výlet nezabudneme, veľmi sa nám páčil. Dúfame, že aj nabudúce podnikneme niečo podobné.

       

                                                                                                                          Žiaci 7. ročníka

       

    • Matematická olympiáda Z9 - krajské kolo
     • Matematická olympiáda Z9 - krajské kolo

     • 19. marca 2019 sa v Nitre konalo krajské kolo matematickej olympiády, na ktorej nás v kategórii Z9 reprezentoval náš žiak Timotej Šimkovič z 9. ročníka, ktorí skončil na výbornom 4. mieste. Gratulujeme a ďakujeme sa výbornú reprezentáciu školy.

      Žiak sa na súťaž pripravoval pod vedením p. uč. Mgr. I. Švolikovej, PhD.

    • Gymnasti v okresnom kole s výbornými výsledkami
     • Gymnasti v okresnom kole s výbornými výsledkami

     • V marci už tradične priestory telocvične zapĺňajú hlavne žiaci a žiačky, ktorí dolaďujú svoje gymnastické zostavy, pretože sa blíži okresné kolo v gymnastickom štvorboji. Aj v tomto roku našu školu reprezentovalo 6 družstiev - teda sme mali zastúpenie vo všetkých kategóriách tejto súťaže. Všetci gymnasti sa snažili podať čo najlepšie výkony, čo sa odrazilo aj na krásnych výsledkoch, keď si až tri družstvá víťazstvami vybojovali postup do krajského kola. Školu v jednotlivých kategóriách reprezentovali:

      ŽIACI

      kategória A: Filip Belis (3. roč.), Matej Matejov (3. roč.), Matias Tomo (3. roč.), Matúš Hudec (2. roč.), FIlip Belan (2. roč.) - 3. miesto 

      kategória B: Jerguš Henrich Gregor (6. roč.), Pavol Závalec (6. roč.), Tobiáš Fabian (4. roč.), Matej Švolík (4. roč.), Pavol Švec (3. roč.)  - 2. miesto

      kategória C: Michal Kabát (9. roč.), Metod Benčať (9. roč.),  Tomáš Fabian (7. roč.), Samuel Kotora (7. roč.), Rudolf Pavlovič (6. roč.)  - 1. miesto - postup do krajského kola

      Výsledková listina okresného kola - žiaci

       

      ŽIAČKY

      kategória A: Terézia Majerová (3. roč.), Zuzana Krajčiová (2. roč.), Lucia Kabinová (2. roč.), Ľubomíra Alexandra Kotorová (2. roč.), Agáta Solčánska (2. roč.), náhr. Desana Hoľková (2. roč.) - 1. miesto - postup do krajského kola

      kategória B: Daniela Orolínová (5. roč.), Tereza Ester Gregorová (5. roč.), Dominika Kotorová (5. roč.), Vanesa Benčaťová (4. roč.), Simona Horváthová (4. roč.) - 6. miesto

      kategória C: Viktória Švoliková (7. roč.), Zuzana Belisová (9. roč.), Barbora Švolíková (7. roč.), Lívia Vozárová (7. roč.), Ľudmila Krištofová (7. roč.) - 1. miesto - postup do krajského kola

      Výsledková listina okresného kola - žiačky

      Žiakom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu. Žiaci a žiačky sa na súťaž pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Zuzany Šebovej, Mgr. Márie Hlavovej, Mgr. Kataríny Líškovej.

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • V dňoch 26. a 27. marca 2019 sa v Leviciach konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, kde boli pozvaní najúspešnejší žiaci školského kola. Našu školu reprezentovali:

      Filip Šimeg (3. roč.) - 2. miesto (úspešný riešiteľ)

      Martin Vreštiak (3. roč.) - 5. miesto (úspešný riešiteľ)

      Tatiana Tošálová (4. roč.) - 28. miesto (úspešný riešiteľ)

      Emma Briešková (4. roč.) - 48. miesto

      Viktor Sitár (5. roč.) - 5. miesto (úspešný riešiteľ)

      Viktor Majer (5. roč.) - 13. miesto (úspešný riešiteľ)

      Vanesa Biščová (5. roč.) - 54. miesto

      Jerguš Henrich Gregor (6. roč.) - 49. miesto

      Kamila Benčatová (7. roč.) - 19. miesto

      Tomáš Fabian (7. roč.) - 30. miesto

      Damián Janovický (8.roč.) - 25. miesto

      Gabriel Demian (8.roč.) - 30. miesto

      Žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Na súťaž sa žiaci pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Zuzany Šebovej, Mgr. Kataríny Líškovej a Mgr. Ivany Švolikovej, PhD.

      Celkové výsledky okresného kola

       

    • Chemická olympiáda - okresné kolo
     • Chemická olympiáda - okresné kolo

     • V Leviciach sa 22. marca 2019 uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali: 

      Timotej Šimkovič (9.roč.) - 2. miesto (úspešný riešiteľ)

      Amanda Mohajer Shojaii (9. roč.) - 21. miesto (úspešný riešiteľ)

      Žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. Na súťaž sa žiaci pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Švolikovej, PhD.

      Celkové výsledky okresného kola

    • Matematická olympiáda - krajské kolo - Z9
     • Matematická olympiáda - krajské kolo - Z9

     • Dňa 19. marca 2019 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii Z9. Našu školu reprezentoval žiak 9. ročníka Timotej Šimkovič, ktorý si naň postup vybojoval 2. miestom v okresnom kole. Darilo sa mu aj na krajskej úrovni, kde sa umietnil na výbornom 4. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Žiak sa na súťaž pripravoval pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Švolikovej, PhD.

      Celkové výsledky krajského kola

    • Tradície regiónu - beseda s p. Krajčim
     • Tradície regiónu - beseda s p. Krajčim

     •      Dňa 14. 3. 2019  v rámci „ Marca – mesiaca knihy“ sme v našej ZŠ s MŠ Kozárovce uskutočnili besedu s p. Ing. Ondrejom Krajčim, autorom knihy : „Ako to bolo voľakedy okolo Slovenskej brány“.

      Ako vznikla táto kniha a prečo?

           Kedysi dávno bol autor na prednáške pátra Michala Slivku, redemptoristu, dlhoročného misionára v Indii. Po spoločnom obede mu páter prikázal, zapísať do písanky všetky spomienky staré okolo päťdesiat rokov. Dnes je už páter v Božom náručí, ale autor knihy mu za jeho vtedajšie slová zo srdca ďakuje.

           Ujo Ondrej začal pútavou formou rozprávať o knihe najskôr mladším žiakom, ktorých  najviac zaujalo rozprávanie o tom, s čím a ako sa voľakedy deti hrávali.

      A aké to boli hry?

           Chlapci sa hrávali s guľkami. Boli farebné, hlinené, rovnakej veľkosti, najvzácnejšie boli „sklenačky“. Hralo sa na kotlík, ktorý pätou topánky vyvŕtali hocikde pred domom. Potom urobili čiaru, od ktorej sa hádzalo do kotla, a kto trafil najviac, ten zobral všetky, aby ich potom rozhodil smerom na kotlík. Ktoré doň padli, tie už boli jeho.  

           Starší žiaci so záujmom počúvali rozprávanie o vojne, ktorá poznačila život ľudí v okolí Slovenskej brány. Mnohým z nás sa tisli do očí slzy, keď sme počúvali príbeh o mladej rehoľnej sestre, ktorá prišla na návštevu do rodičovského domu a dobre mierená strela ukončila jej mladý nevinný život priamo v rodičovskom dome. Tiež skutočný príbeh o dvoch deťoch - päť a desaťročnom dievčatku, ktoré sa stali živými terčmi tajomných strelcov z Krivínskych brál, a ktorým vlastný otec, ktorý nebol stolár, musel pozbíjať len tak z dosiek rakvičky, aby na ich mŕtve tielka nemuseli hádzať ťažké hrudy zeme. Na záver vyslovil autor krátku , ale úprimnú prosbu : „Bože, nedopusť, prosím, aby sa to zopakovalo!“

           Ujovi Ondrejovi veľmi pekne ďakujeme za to, že zozbieral tieto spomienky, zapísal ich pre nás, ako aj pre budúce generácie. Do jeho ďalšieho života sme mu všetci z úprimného srdca zaželali veľa zdravia a veľa, veľa síl pre zozbieranie a napísanie možno ďalšieho pokračovania knihy.

      Besedu sprostredkovala p. uč. Mgr. Mária Hlavová.