• Levicko má talent

     • Súťaž mladých talentov levického okresu sa uskutočnila i tento rok. Výberové kolá prebehli začiatkom novembra a finálový večer sa konal 27.novembra 2018 v CK Junior v Leviciach. Do finále sa dostalo 15 najlepších súťažných čísel, kde súťažiaci ukázali svoj talent z rôznych oblastí. Bol to tanec – sólový, skupinový, zo športu karate či gymnastika, sólový spev a aj kapela a prišiel aj kúzelník. Porota mala čo robiť, aby vybrala tých najlepších. 1.miesto si odniesol Marek Uhnák z Rybníka nad Hronom, ktorý spieval a hral na heligónke. 2. miesto získala tanečná skupina E-motion z Levíc, ktorej členom je Oliver Barutík z Kozároviec a 3.miesto putovalo do Kozároviec, dievčenskému triu Vrkoče, ktoré svojím trojhlasným spevom potešili mnohých divákov. Dievčatá Zuzana Belisová, Mária Kotorová a Kristína Vitkovičová sú žiačkami 9.ročníka základnej školy v Kozárovciach. Ľudovému spevu sa venujú vo svojom voľnom čase a môžete ich počuť pri rôznych príležitostiach v obci. Ich podmanivý súzvuk tónov, temperamentný a vitálny prejav i krása piesní v ich podaní zaujali napriek ich ešte mladému veku široký okruh poslucháčov.

      Srdečne gratulujeme dievčatám Zuzke, Maji, Kike a samozrejme tanečníkovi Oliverovi.

     • Najmladší žiaci vo vybíjanej až na krajskom kole

     • Aj v tomto roku sa naša škola stala organizátorom okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov. Túto postupovú celoslovenskú súťaž zastrešuje Slovenská asociácia športu na školách.

      Najskôr sa 15. novembra 2018 uskutočnilo u nás aj jedno zo základných kôl, kde si spolu zmerali sily družstvá zo ZŠ s MŠ Kozárovce, ZŠ s MŠ Rybník, CZŠ sv. Pavla Nová Dedina a ZŠ Saratovská 85, Levice. Do okresného finále postúpili ZŠ s MŠ Kozárovce a ZŠ s MŠ Rybník.

      Dňa 20.11. 2018 sa uskutočnil okresný finálový turnaj, kde sa spolu stretli najlepšie školy zo základných kôl. V napínavých zápasoch sa bojovalo naozaj zo všetkých síl.

      Konečné poradie okresného finále: 1. ZŠ s MŠ Kozárovce, 2. ZŠ s MŠ Rybník, 3. ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice, 4. ZŠ Mierová 67, Želiezovce.

      Víťazstvom si  naši žiaci vybojovali okrem zlatých medailí aj postup na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, ktoré sa uskutočnili 4. 12. 2018 v Kovarciach. Na krajskom turnaji sa im podarilo obsadiť pekné 5. miesto. Za vzornú a úspešnú reprezentáciu ďakujeme žiakom: Vanesa Benčaťová (4. roč.), Lucia Betinová (4. roč.), Dorota Sarah Gregorová (4. roč.), Alexandra Oravcová (4. roč.), Tatiana Tošálová (4. roč.), Tobiáš Fabian (4. roč.), Daniel Kupča (4. roč.), Dávid Šimkovič (4. roč.), Mate Švolík (4. roč.), Pavol Švec (3. roč.), Matias Tomo (3. roč.), Martin Vreštiak (3. roč.). Na súťaž sa žiaci pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Jozefa Majera.

     • Recitačná súťaž ...a Slovo bolo u Boha...

     • ŠKOLSKÉ KOLO:

      Dňa 6.11.2018 sa v našej škole uskutočnil 3. ročník školského kola prednesu kresťanskej poézie a prózy.

      Ako to dopadlo?

      I. kategória :     1. miesto Bianka Wolfová 2. roč. – poézia

                                 2. miesto Zuzana Krajčiová 2.roč. – poézia

      II. kategória :    1. miesto Samuel Jókay  3.roč. – poézia

                                  2. miesto Filip Belis  3.roč. – poézia

                                  3. miesto Terézia Majerová 3.roč. – poézia

      III. kategória :    1. miesto Miriam Beniaková 5.roč.- próza

      IV. kategória :   1. miesto Viktória Švoliková 7.roč. – poézia

                                  1. miesto Zuzana Belisová 9.roč.  – próza

                                  1. miesto Amanda Mohajer Shojaii 9.roč. - poézia

      Víťazom gratulujeme a zároveň sa tešíme, že nás budú reprezentovať 22. 11. 2018 na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch.

      KRAJSKÉ KOLO:

      Dňa 22.11.2018 sa zúčastnili na krajskom kole v prednese kresťanskej poézie a prózy títo žiaci : Bianka Wolfováz 2.roč., Samuel Jókay z 3.roč., Miriam Beniaková zo 5.ročníka, Viktória Švoliková zo 7.ročníka, Zuzana Belisová a Amanda Mohajer Shojaii z 9.ročníka.

       A ako  nám bolo?

      Po dlhej ceste sme šťastlivo dorazili do CZŠ Don Bosca v Topoľčanoch. Zapísali sme sa, pozreli sme si triedy, v ktorých budeme súťažiť a čakali sme na začiatok svätej omše. Po peknom  duchovnom zážitku zo svätej omše nás všetkých privítal pán riaditeľ P. Gajdoš. Moderátori predstavili porotu v každej kategórii a tiež nás oboznámili s priebehom súťaže. Mali sme možnosť vypočuť si zaujímavé texty. Po skončení recitácie sme mali chutný obed.  Po ňom sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie. Bianka Wolfová v I. kategórii  za poéziu od Milana Rúfusa – Rozhovor v parku so strážnym anjelom získala krásne druhé miesto. Na záver sa s nami rozlúčili a darovali nám krásne medovníkové srdiečka. Domov  sme odchádzali s príjemným pocitom.  Motiváciu a odhodlanie máme, ako aj záujem zapojiť sa do tejto súťaže na budúci rok opäť. Chceme sa všetkým poďakovať za ich čas, ktorí nám venovali pri príprave ako aj pri samotnej realizácii cesty, ktorú nám zabezpečil pán starosta J. Majer. Všetkým patrí  naše úprimné slovo „Ďakujem.“ 

    • Stolný tenis - žiačky - základné kolo
     • Stolný tenis - žiačky - základné kolo

     • Výsledky základného kola  v stolnom tenise žiačok v školskom roku 2018/2019

      Miesto konania: ZŠ s MŠ, Školská 10, Rybník

      Dátum : 07.11.2018

      Výsledné poradie :        

      1. ZŠ s MŠ, Školská 10, Rybník
      2. Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927      

      Výsledok zápasu: ZŠ s MŠ, Školská 10, Rybník – ZŠ s MŠ, Kozárovce 927                               4 : 3

       

      Reprezentovali nás: Dominika Chorvátová, Ema Skačanová, Zuzana Belisová, Kristína Vitkovičová (9. roč. )

                                    

      Vedúci: Mgr. Richard Demian   

    • Knižnica ZŠ s MŠ
     • Knižnica ZŠ s MŠ

     • Medzinárodný deň      školských knižníc

       

      Medzinárodný deň školských knižníc (22.10.2018) sme si aj tento rok pripomenuli aktivitami s našimi žiakmi, ktoré boli realizované v priestoroch školskej knižnice  ZŠ s MŠ Kozárovce. Jednou z nich bolo spoločné čítanie starších a mladších žiakov pod názvom Prečítam Ti rozprávku. Žiaci deviateho ročníka čítali spolužiakom z prvého stupňa nimi vybrané rozprávky. Potom sa o nich vzájomne rozprávali, hľadali tému a hlavnú myšlienku umeleckého textu, s ktorým sa teoreticky oboznámili na hodinách čítania.

      Ďalšou aktivitou bolo vyrábanie záložiek, inšpirované novými knihami, ktoré do školskej knižnice pribudli vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja.  Na následnej hodine literatúry žiaci tvorili a vypĺňali pracovné listy.

      Žiaci deviateho ročníka v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc  vyrábali projekty s tematikou stého výročia vzniku Československej republiky, ktoré boli vystavené v priestoroch školskej knižnice i na nástenke v budove školy.

      Deti sa do činností aktívne zapájali, prejavili veľkú dávku záujmu a tvorivosti, pracovali samostatne i v skupinách, vzájomne sa dopĺňali a spolupracovali. Tento pre nás významný deň sme si teda pripomenuli plnohodnotne a tešíme sa naň opäť o rok.

      Aktivity v školskej knižnici zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti však budú  s rovnakou chuťou a nasadením pokračovať nepretržite počas celého školského roka.

       

      Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

       

     • Testovanie

     •  

      Dňa 15.11.2018 - Komparo - celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov

       

      Dňa 21.11.2018 sa bude konať celoslovenské testovanie piatakov T5 - 2018

       

     • MO v bedmintone žiačok

     • Dňa 24.10.2018 sa naše žiačky zúčastnili Majstrovstiev okresu v bedmintone

      Po víťazstve v skupine nad KSŠ sv.V.dePaul Levice a CZŠ sv.Pavla Nová Dedina sme v osemfinále zdolali aj ZŠ Hronské Kľačany.

      V semifinále sme narazili na ZŠ Starý Tekov s ktorým sme prehrali 2 : 1.

      O tretie miesto sme hrali so ZŠ Tlmače, vyhrali sme 2 : 0 a obsadili

      3. miesto v okrese

      Reprezentovali nás žiačky 9. ročníka : Dominika Chorvátová a Ema Skačanová

      Ďakujeme

     • Knižnica ZŠ s MŠ

     •  

                                                                                                                                              

      Knižnica ZŠ s MŠ Kozárovce a žiaci deviateho ročníka

                                       

       

                           POZÝVAJÚ

       

      mladších spolužiakov na spoločné čítanie, ktoré sa uskutoční v dňoch 22.10.2018 a 26.10.2018 v priestoroch školskej knižnice ZŠ s MŠ Kozárovce o 9.30 hodine pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

                   

                            Prečítam Ti rozprávku

                 Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

                                                                                                    

     • Dopravná výchova v kocke

     • Dňa 17.10. sa žiaci I. stupňa ZŠ zúčastnili besedy s príslušníčkami KPZ z Nitry na tému „Ako sa správať v okolí železníc.“ Cieľom bolo vysvetliť žiakom základné pravidlá bezpečného správania sa v okolí železníc a na železničnom priecestí. Za pomoci videoprezentácie uviedli príklady zo skutočného života, čo sa stáva v prípadoch, keď sa v okolí železníc správame tak, ako netreba. Žiaci sa zapájali do prednášky a radi odpovedali na otázky. Téma ich zaujala a získané ponaučenia z oblasti železničnej dopravy im budú určite osožné aj do budúcna.

     • Exkurzia na PD Kozárovce

     • Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sa 16.októbra žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami zúčastnili exkurzie na PD v Kozárovciach, za čo vďačíme p. Ž. Kabinovej za sprostredkovanie a predsedovi PD Ing. Petrovi Repiskému za umožnenie návštevy. Za kvalitné, veku primerané a zaujímavé rozprávanie o všetkom, čo sa týka hovädzieho dobytka. No a v neposlednom rade patrí sa poďakovať za „zdravý mliečny“ záver našej exkurzie, ktorý pre nás pripravili pracovníčky PD a ktorý potešil nejedno žiacke srdiečko.

     • Výrobky z darov zeme

     • Jeseň je ročné obdobie, ktoré nás očarí svojou pestrosťou, vzácnymi plodmi i teplým babím letom. A taká bola i tento rok. Preto nám nestálo nič v ceste, aby sme vstupnú chodbu našej školy zmenili na výstavnú sieň. Dňa 15. 10. sa žiaci I. stupňa ZŠ spolu so svojimi rodičmi i starými rodičmi stretli v ŠJ, aby si spríjemnili jesenné odpoludnie a spoločnými silami vytvorili nádherné výrobky „ z darov zeme“. Rodičia či starí rodičia dovolili svojim deťom, vnúčatám, aby prejavili svoju fantáziu, aby sa stále ako mravčekovia niečím zamestnávali a popritom im nenápadne pomáhali rozvíjať ich zručnosti. Netajili nadšenie z výsledkov vlast-nej práce a práce detí. Bolo to vydarené popoludnie, akým sa môže stať ktorékoľvek iné spoločné podujatie. Kolektív pedagógov zo ZŠ s MŠ ďakuje všetkým, ktorí svoj voľný čas venovali deťom, vnúčatám a svojou ochotou, zručnosťou, pomocou a úžasnou predstavivosťou prispeli k skrášleniu vestibulu našej školy. Dňa 15.10.2018 sme spolu s rodičmi a starými rodičmi pripravovali jesenné dekorácie. Tvorivé popoludnie nieslo názov "Výrobky z darov zeme".

     • Plavecký výcvik - 3. ročník

     • V dňoch 9. - 11. októbra 2018 žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik v plavárni v Leviciach. Všetci urobili krok vpred, mnohí začali byť s vodou väčší kamaráti, mnohí prekonali počiatočný strach, mnohí sa zdokonalili a získali nové zručnosti z pobytu a pohybu vo vode.

     • Plameň - jeseň 2018

     • Medzi prvými okresnými súťažami v novom školskom roku je aj hasičská súťaž PLAMEŇ. Tak ako každý rok aj teraz sa dve družstvá z našej základnej školy na ňu intenzívne pripravovali. Súťaž sa konala 6. októbra v Bohuniciach. Na trati dlhej približne 1200 m sa nachádzalo celkom 6 stanovíšť: streľba zo vzduchovky a hod kriketovou loptičkou na cieľ 2 x 2 m – obe zo vzdialenosti 10 m, viazanie hasičských uzlov, zhadzovanie terčov prúdom vody za pomoci džberových striekačiek, určovanie hasiacich prístrojov a 3 látok, ktoré sa nimi môžu hasiť a zdravotná príprava. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. ZŠ s MŠ v Kozárovciach v mladšej kategórii reprezentovali:  Samuel  Kotora/ 7.roč./, Lucia Kabinová / 2.roč./, Tobiáš Fabian, Dávid Šimkovič , Matej Švolík a Daniel Kupča /4. roč./. Staršia kategória súťažila v zložení: Tomáš Fabian, Lukáš Havran, Barbora Švolíková, Viktória Švoliková, Lívia Vozárová a Kamila Benčatová /všetci 7.roč./. Obe družstvá  sa vo svojich kategóriách umiestnili na vynikajúcom 1. mieste. Teší nás, že žiaci k  príprave na jesennú súťaž  pristupovali zodpovedne, čo sa odzrkadlilo aj na ich konečnom umiestnení. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením p.uč. M. Egyudovej a p. uč. B. Sedlákovej.

     • Jesenný beh zdravia

     • Do tohtoročného európskeho týždňa športu sa zapojila aj naša škola. Dňa 28. 9. 2018 sme zorganizovali jesenný beh zdravia, do ktorého boli zapojené všetky triedy. Zároveň boli vyhodnotení aj najlepší bežci a bežkyne - jednotlivci, z každej triedy.

     • Didaktické hry v prírode

     • Pekné počasie na prelome leta s jeseňou (21. 9. 2018) sme využili na dlhšiu vychádzku zameranú na didaktické hry v prírode. Najskôr sme deti oboznámili kam a kedy sa na ňu vyberieme a čo všetko si majú pribaliť do ruksaku. Cestou na určené miesto deti pozorovali celkový obraz začínajúcej sa jesennej prírody, vnímali a prežívali farebnú krásu okolitého prostredia. Okrem iného vstúpili na čerstvo pokosené kukuričné pole berúc do rúk šúpolie a cítiac jeho vôňu... Prírodu si ľudia všímajú oddávna. Svoje pozorovania vložili do názvov rastlín, do rozprávok a povestí o nich, do prísloví a prirovnaní, aj do hádaniek s jesennou tematikou :                        

      - Nemá štetec ani farby, predsa lístie žltým farbí. Čo je to? / Jeseň/                                               

      - Cez  leto je košatý, v zime príde o šaty. Čo je to ? / Strom/                                                             

      - Stromy z listov zoblieka a po strechách narieka. Čo je to ? /Vietor/                                                   

      Cieľom nášho pobytu v prírode bola obnovená kaplnka na Psiaroch obklopená vysokými stromami a pekne upraveným okolím. Lístie na stromoch sa pomaly farbí dožlta. Svieti slnko, fúka vetrík, listy ľahučko padajú zo stromov na zem, niektoré nečakane zaletia priamo na deti. Deti berú spadnuté listy do rúk, prezerajú si ich, ovoniavajú a tí menší hádajú názvy stromov ku ktorým listy patria. Z napadnutých listov si urobia malú húseničku a popritom sa dohadujú so staršími kamarátmi, ktorý vtáčik si najradšej pochutná na chlpatej húseničke. Kým sa tí najmladší takto zabávajú, druháci, tretiaci a štvrtáci pokračujú turistickým chodníkom do kláštora v Hronskom Beňadiku, kde ich už netrpezlivo očakáva sprievodca z biskupského úradu, aby im podrobne vysvetlil všetko, čo sa týka kláštora a na čo budú deti zvedavé. Pri prehliadke mali možnosť vidieť prerobenú sýpku, zrekonštruované strielne, dostali podrobný výklad o obrazoch a mohli vstúpiť do kaplnky Božej krvi. Na pamiatku si zakúpili rôzne suveníry, ktoré im budú pripomínať návštevu kláštora a príjemne prežitý slnečný jesenný deň.

     • Výchovný poradca

     • Mgr. Silvia Kohútová

       

      konzultačné hodiny: 

       

      - pre žiakov:          každý piatok od 7:30hod. do 8:30hod.

       

      - pre rodičov:       každú stredu od 13:30hod. do 15:00hod.

                                    /po dohode aj v inom termíne/

     • Harmonogram prijímacieho konania

     • Harmonogram prijímacieho konania pre šk. rok 2019/2020

      SŠ tal.

      Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

      do 1.2.2019

      ZZ

      Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      do 20.2.2019

      Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      do 28.2.2019

      SŠ tal.

      Talentové skúšky.

      25.3. - 12.4.2019

      Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

      do 31.3.2019

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

      3.4.2019 a 4.4.2019

      ZZ

      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

      do 10.4.2019

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

      16.4.2019 a 17.4.2019

      Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

      do 20.4.2019

      Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk

      po dodaní výsledkov T9

      1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

      13.5.2019

      1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

      16.5.2019

      2. kolo prijímacích skúšok.

      18.6.2019

       

       

      PS

      prijímacie skúšky

      Stredná škola

      SŠ tal.

      SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

      ZZ

      Zákonný zástupca žiaka

      NÚCEM

      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

      Základná škola

      termín

      zákonom stanovený termín

     • Výchovný koncert kapely F6

     • V utorok 2.10. 2018 sa v kultúrnom dome v Kozárovciach pre našich žiakov uskutočnil výchovný koncert kapely F6. Je to rómsko – slovenská gospelová  kresťanská kapela. Počas predstavenia nás roztancovali,  zaspievali sme si spolu s nimi  kresťanské piesne, no naučili sme sa aj zopár rómskych slov, ktoré sme spoločne použili v piesňach. Členovia kapely nám podali svedectvá o ich vzťahu s Bohom. Posmelili žiakov aby svojim rodičom, učiteľom každý deň poďakovali, že ich majú. Veríme, že si naši žiaci z tohto koncertu zapamätali niečo, čo bude pre nich povzbudením v ťažkých dňoch.        

      Organizátorka Mgr. Renáta Wolfová (sociálna pedagogička)