• Harmonogram prijímacieho konania

     • Harmonogram prijímacieho konania pre šk. rok 2019/2020

      SŠ tal.

      Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

      do 1.2.2019

      ZZ

      Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      do 20.2.2019

      Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      do 28.2.2019

      SŠ tal.

      Talentové skúšky.

      25.3. - 12.4.2019

      Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

      do 31.3.2019

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

      3.4.2019 a 4.4.2019

      ZZ

      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

      do 10.4.2019

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

      16.4.2019 a 17.4.2019

      Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

      do 20.4.2019

      Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk

      po dodaní výsledkov T9

      1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

      13.5.2019

      1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

      16.5.2019

      2. kolo prijímacích skúšok.

      18.6.2019

       

       

      PS

      prijímacie skúšky

      Stredná škola

      SŠ tal.

      SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

      ZZ

      Zákonný zástupca žiaka

      NÚCEM

      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

      Základná škola

      termín

      zákonom stanovený termín

     • Výchovný koncert kapely F6

     • V utorok 2.10. 2018 sa v kultúrnom dome v Kozárovciach pre našich žiakov uskutočnil výchovný koncert kapely F6. Je to rómsko – slovenská gospelová  kresťanská kapela. Počas predstavenia nás roztancovali,  zaspievali sme si spolu s nimi  kresťanské piesne, no naučili sme sa aj zopár rómskych slov, ktoré sme spoločne použili v piesňach. Členovia kapely nám podali svedectvá o ich vzťahu s Bohom. Posmelili žiakov aby svojim rodičom, učiteľom každý deň poďakovali, že ich majú. Veríme, že si naši žiaci z tohto koncertu zapamätali niečo, čo bude pre nich povzbudením v ťažkých dňoch.        

      Organizátorka Mgr. Renáta Wolfová (sociálna pedagogička)

     • Otvorenie šk. roka 2018/2019

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 sa konalo 3. septembra 2018. Špeciálne sme privítali našich nových prváčikov, ktorým želáme veľa školských úspechov. 

     • Žiakov ZŠ s MŠ Kozárovce zdraví Peter Sagan

     • Žiakov ZŠ s MŠ Kozárovce zdraví Peter Sagan - Obrázok 1

      Foto: Facebook Tinkoff-Saxo