• Učíme sa doma, zas a znova

    • Orgány, inštitúcie i jednotlivci už vydali množstvo odporúčaní týkajúcich sa zvládania mimoriadnej situácie. Viacerí z nás sú zmätení, ktoré aplikovať a ako, keď nestíhame ani bežné aktivity. Verím, že je to pre každého z nás náročné. V spolupráci s platformou rodín sa to pokúsme spolu prekonať, aby sme sa zdraví a plní energie čoskoro videli tak, ako pred tým.

     Viacerí odborníci sa v návodoch "ako prežiť" zhodujú v tom, čo by mohlo náš stres v daných chlach zmierniť.

      

     Prvé a základné pravidlo:

     “Je v poriadku, keď vám žiadne z odporúčaní nevyhovuje alebo sa nedarí ho dodržiavať. Každý sme iný, žiadne odporúčanie nemusí sedieť priamo do vašej situácie, pretože aj tá je jedinečná – Vy ste jedineční. Skúste sa na ne pozrieť ako na inšpiráciu, tip alebo zlepšovák. Skúšajte, modifikujte, prispôsobujte si ho tak, aby to vyhovovalo Vám a Vašej rodine.” odporúča psychologička D. Pikulová.

     Možno sa to bude stále opakovať, no každopádne je väčšina naklonená jednému základnému tipu: je super zabezpečiť všetkým členom doma režim a udržať si ho čo najdlhšie. Dohodnite sa preto v domácnosti na časoch, čo bude kedy a kde vykonávať - vyhnete sa tak deprivácií a úzkosti z chaosu, ktorý by mohol nastať. 

     Prvou zásadnou vecou je, aby mozog dostal ráno informáciu, že nie je voľný deň a začala sa tá produktívna časť  - vyzlečte si pyžamo a oblečte sa do domáceho oblečenia určeného na prácu z domu, resp. na dištančné vzdelávanie. Naraňajkujte sa ako v bežné pracovné dni približne v rovnaký čas a pripravte sa na naplánovanú prácu, ktorú máte v práci, či v škole. Jednoducho, zabezpečte rovnaký systém a režim, aký u vás zaručene fungoval. Nezabúdajte na prestávky, aby ste si nepreťažili organizmus. Predsa je to na nás veľa, keď nemôžeme meniť prostredie a komunikovať priamo s ľuďmi. Môžete zabezpečiť konzumáciu obeda presne v hodinu, na akú ste boli zvyknutí, rutinné prestávky po vykonaných činnostiach, atď. Poobede, kedy končí pracovná časť dňa, by to mohlo vyzerať rovnako ako v režime bez mimoriadnej situácie alebo sa môžete dohodnúť na spoločných aktivitách- hlavne však oddychujte. Psychohygiena je totiž v týchto chvíľach kľúčový pojem. Myslite pozitívne, radujte sa aj z bežných vecí ako to napríklad, že sme zdraví.

     Na úlohy si skúste vyčleniť pravidelný čas počas dňa, aby dieťa vedelo, kedy je čas pracovať a kedy oddychovať. V prípade, že je rozsah domácich zadaní zo školy pre dieťa a našu situáciu doma nezvládnuteľný, vysvetlite to učiteľovi a dohodnite sa na riešení.  


      

     Rozprávajte sa aj so starými rodičmi. Nie sú pasívnymi objektami, ale rovnako ako Vy a Vaše deti, aj oni situáciu izolácie intenzívne prežívajú a trápi ich. Komunikácia naďalej ostáva dôležitou súčasťou života každého z nás. Ak to aktuálne možnosti nedovoľujú, zaistite cestu, ktorou sa informácie dostanú k rodinným príslušníkom. To isté platí aj o deťoch - dovoľte im komunikovať cez internet so svojimi kamarátmi a spolužiakmi, ak to budú potrebovať. V bežnom dni by strávili veľa času so spolužiakmi v škole a po škole by mali možnosť tráviť čas s kamarátmi pri hrách. Teraz toto všetko nie je možné, preto jediná cesta je využívať výdobytky modernej doby. Dokonca sa môžete stať aj súčasťou videohovorov detí, ak to budú chcieť :) Ak boli deti zvyknuté svoj voľný čas tráviť u starých rodičov, mohlo by im pomôcť, keby aj starí rodičia situáciu vysvetlili. Uistiť ich, že dieťa ľúbia, že sa nehnevajú, a tiež je im smutno. Teraz je však potrebné, aby boli deti a aj oni trpezliví.

      

     Je Vám táto situácia povedomá ?

     Pravdaže. Nie je to tu prvý krát a mnoho rodičov je už profesionálne ostrieľaných. Teraz však môže prísť na rad problém, čo ak sa dieťa odmieta učiť ?

      

     Skôr ako sa začnete stresovať, že sa Vaše dieťa odmieta s Vami učiť, je dôležité položiť si zopár otázok: „Ako vyzerá naše učenie?“, „Aký je náš denný režim?“, „Aké potreby má moje dieťa a celá rodina?“

     Tu je zopár tipov odborníkov:

     • Zamyslite sa nad tým, či je Vaše dieťa jedným z tých, ktoré ťažko prijímajú zmenu.

     Ak áno, mohlo by pomôcť prispôsobiť domáci režim tomu školskému alebo aspoň použiť niektoré jeho prvky – rozvrh, prestávky a pod.

     • Prehodnoťte vlastnú úlohu vo vzdelávaní dieťaťa.

     V prvom rade si uvedomte, že rodič nie je učiteľ a ani ním nemá byť. Pre dieťa môže byť problémom vidieť rodiča v inej úlohe, ako v rodičovskej a nemusí ho zo začiatku rešpektovať. Nie je nutné, aby dieťa podávalo výkon ako v škole, a ani aby rodič podával výkon ako učiteľ alebo terapeut.

     • Dôležité je pomenovať nutný základ, ktorý dieťa cez deň musí absolvovať, aby sa jeho mentálna a fyzická kondícia udržala v stabilnom stave.
     • Ak sa v niektorých nevyhnutných aktivitách necítite istí, poraďte sa s odborníkom, ktorý s dieťaťom pracuje v „bežnej prevádzke“.
     • Veľa zo špecifických aktivít sa dá nahradiť aj zjednodušenými alternatívami v domácom prostredí –  napríklad aktivitami v rámci denných rutín.
     • Komunikujte s ostatnými rodičmi. Zistite ako sa darí im a navzájom sa inšpirujte.
     • Ak ste viacdetná rodina, skúste zapojiť do jednotlivých aktivít aj súrodencov. To isté môže platiť aj pre ostatných členov rodiny.
     • Nezabudnite na prestávky a oddych. Na záver každého „vyučovania” si dohodnite malú odmenu – či už prechádzku, niečo dobré na jedenie, hru alebo rozprávku.

     A nebojte sa byť flexibilní. Nie ste v škole, (možno) nie ste v práci, na nič podobné ste nemali školenia, a preto sa riaďte sami sebou a svojimi potrebami. Správne je všetko, čo funguje. 

     • Ak potrebujete vedieť viac alebo chcete konzultovať čokoľvek, čím ste si neistí, či Vás niečo trápi alebo máte problém s výchovou, vzdelávaním detí, či osobný, stále platí možnosť využiť školského psychológa na: ucnikova@zskozarovce.sk.
     • Ďalej aktívne máte možnosť využiť aj psychologické, či špeciálnopedagogické poradenstvo na bezplatnej Zelenej linke 0800 864 833, ktorú zriadil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

     Psychologickú podporu poskytujú aj:

     • Psychológovia Úradu práce soc. vecí a rodiny
     • Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk
     • Nezábudka – linka dôvery Ligy pre duševné zdravie