• Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 sa uskutoční 2.9.2019 o 8:00. Prvý deň (2.9.) budú žiaci v škole cca do 10:00 hod. Obedy pre žiakov ZŠ budú zabezpečené od utorka - 3.9.2019, ŠKD 2.9. nebude v prevádzke. Žiaci MŠ majú stravu od pondelka - 2.9.2019.

      V utorok - 3.9.2019 budú mať žiaci 1.-4. roč. 4 vyučovacie hodiny, žiaci 5.-9. roč. 5 vyučovacích hodín. Od stredy - 4.9.2019 sa vyučuje podľa rozvrhu, ktorý žiaci dostanú počas prvých dní.

      Nezabudnite si v prvý deň priniesť prezúvky a aktovky na učebnice. 

      Tešíme sa na Vás :)