• Výška stravného na november 2019
     • Výška stravného na november 2019

     • MŠ celodenná strava + réžia:   31 

      MŠ desiata + obed + réžia:  26,20 €

      MŠ predškoláci doplatok strava + réžia:  7 €

      ZŠ 1.stupeň, 2. stupeň - väčšina rodičov hradila jednorázovo poplatok až do decembra, ostatní budú riešení individuálne prostredníctvom vedúcej ŠJ             

               

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 25.10.2019.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V príprade neprítomnosti dieťaťa v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed.

      Viac informácií. Pozri TU.

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 sa uskutoční 2.9.2019 o 8:00. Prvý deň (2.9.) budú žiaci v škole cca do 10:00 hod. Obedy pre žiakov ZŠ budú zabezpečené od utorka - 3.9.2019, ŠKD 2.9. nebude v prevádzke. Žiaci MŠ majú stravu od pondelka - 2.9.2019.

      V utorok - 3.9.2019 budú mať žiaci 1.-4. roč. 4 vyučovacie hodiny, žiaci 5.-9. roč. 5 vyučovacích hodín. Od stredy - 4.9.2019 sa vyučuje podľa rozvrhu, ktorý žiaci dostanú počas prvých dní.

      Nezabudnite si v prvý deň priniesť prezúvky a aktovky na učebnice. 

      Tešíme sa na Vás :)