• POZOR - Aktualizované tlačivá
     • POZOR - Aktualizované tlačivá

     • Upozorňujeme rodičov, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zmenilo tlačivá, ktoré je potrebné priniesť vyplnené pri nástupe dieťaťa do školy.

      Zákonný zástupca predkladá :

      • pri prvom nástupe žiaka do základnej školy po prázdninách dotazník s vyhlásením (Dotaznik s vyhlasenim pri nastupe)
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlasenie o bezinfekcnosti)
    • Otvorenie šk. roka 2020/2021
     • Otvorenie šk. roka 2020/2021

     • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kozárovciach oznamuje, že nástup do školy je  2.septembra 2020:

      • Príchod do školy – I. stupeň – od 8:00 – do 8:30 hod.

                                             - II. stupeň – od 8:15 –  do 8:30 hod.

      Žiaci budú do budovy školy vstupovať priebežne hlavným vchodom (nebudú sa zoskupovať po triedach). Do budovy vstupuje žiak s nasadeným rúškom, prechádza cez ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk), pokračuje ku svojej skrinke, kde sa prezuje a presúva sa do svojej triedy.

      Žiaci si so sebou prinesú: prezuvky, školskú aktovku na učebnice, pero, 2 rúška, hygienické vreckovky, vyplnené a rodičom podpísané tlačivo: Dotazník s vyhlásením

      • Odchod zo školy – o 10:00 hod.
      • Prevádzka školského klubu detí  a stravovanie pre prihlásených žiakov začína až 3. septembra.

      Žiaci prvého ročníka so svojimi rodičmi majú stretnutie pred hlavným vchodom budovy školy o 8:15 hod. Po úvodnom privítaní sa presunú do triedy. Do triedy môže s prvákom vstúpiť len rodičia s rúškom.  Rodičia v triede podpíšu prihlášku, ktorá bola podaná elektronicky, na kontrolu si prinesú rodný list dieťaťa, svoj občiansky preukaz a bude sa zbierať poplatok za školské pomôcky vo výške 15 €.

      Vyučovanie 3. a 4. septembra 2020 bude prebiehať v skrátenom režime:

      I. stupeň - 4 vyučovacie hodiny

      II. stupeň - 5 vyučovacích hodín

    • Školský rok 2020/2021
     • Školský rok 2020/2021

      • Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 začína 2.9.2020.
      • Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
      • V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri pre žiakov II.stupňa povinné.
      • Pre žiakov I.stupňa je používanie rúšok v interiéri odporúčané.
      • Telocvičňa sa do 20.9.2020 nevyužíva.
      • Zákonný zástupca predkladá :
       • pri prvom nástupe žiaka do základnej školy po prázdninách dotazník s vyhlásením (Dotaznik s vyhlasenim pri nastupe)
       • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlasenie o bezinfekcnosti)

      Tlačivo potrebné k prvému nástupu bude k dispozícii pred budovou základnej školy v tlačenej podobe od 24.8.2020 do 28.8.2020.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Záujemcovia si ich môžu pozrieť TU.

      Podrobnejšie informácie, najmä o organizácii prvého školského dňa, ešte budú zverejnené.

    • Prihlášky na stravovanie a výška stravného za mesiac september 2020
     • Prihlášky na stravovanie a výška stravného za mesiac september 2020

     • Vážení rodičia,

      s blížiacim sa začiatkom školského roka sme aktualzovali informácie v časti Školská jedáleň. 

      Prihlášky si môžete vyzdvihnúť / odovzdať v kancelárii vedúcej ŠJ od 24.8.2020 - denne do 13:30.

      Prihláška na stravovanie

       

      MŠ celodenná strava + réžia:  31,00 €

      Zamestnanci: 23,80 €

      Dôchodcovia: 70.00 €

       

      MŠ predškoláci:  20,00 € (zábezpeka - z ktorej sa odráta réžia za mesiace september až december)

      ZŠ I.stupeň: 20,00 € (zábezpeka - z ktorej sa odráta réžia za mesiace september až december)

      ZŠ II. stupeň: 20,00 € (zábezpeka - z ktorej sa odráta réžia a čiastočná úhrada rodiča za mesiace september až december)

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 25.8.2020.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,40 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.