• Zber papiera
     • Zber papiera

     • Oznamujeme Vám, že v škole prebieha v mesiaci apríl zber papiera. Papier - noviny, časopisy, kartón -  je možné odovzdať v termíne 7. - 30. apríla 2021. Kontajner sa nachádza pred kotolňou. Samoobsluha pri vážení a zapisovaní do zošita.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Chemická olympiáda v tomto školskom roku bola pre nás veľkou výzvou, nakoľko pandemická situácia nedovoľovala uskutočniť ju prezenčne. Úspešnými riešiteľkami školského kola boli žiačky 9. ročníka - Kamila Benčatová, Viktória Švoliková a Barbora Švolíková.

      Okresné kolo sa uskutočnilo dňa 12.3.2021 dištančnou formou - online. Teoretické a virtuálne praktické úlohy boli veľmi zaujímavé a naše žiačky ich úspešne vyriešili a zvládli. V okresnom kole sa Viktória Švoliková a Kamila Benčatová umiestnili na popredných miestach a získali vysoký počet bodov, na základe čoho postúpili do krajského kola.

      Dievčatám gratulujeme, tešíme sa z ich úspechu a držíme palce v krajskom kole, ktoré ich čaká 22.4.2021.

      Na olympiádu sa žiačky pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Švolikovej, PhD.

      Výsledková listina okresného kola

    • Pre krajšie a čistejšie Kozárovce
     • Pre krajšie a čistejšie Kozárovce

     • Do výzvy „Pre krajšie a čistejšie Kozárovce“ sa zapojili aj naši žiaci z tried 4.A, 6.B a 8.B. V dňoch 23. 3. a 24. 3. 2021 sa v rámci vyučovania s pani učiteľkami vybrali zbierať odpadky do okolia školy i centra obce a prispeli tak k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu, v ktorom žijeme.

    • Výtvarné súťaže
     • Výtvarné súťaže

     • Popri nadobúdaní nových vedomostí nezabúdame ani na rozvoj kreativity a fantázie našich žiakov. Svedčia o tom aj ich výtvarné práce, ktorými sa zapojili do nedávnych súťaží. Pani učiteľky mali neľahkú úlohu vybrať z prác tie, ktoré budú našu školu reprezentovať v okresných kolách. Ďakujeme žiakom za ich aktivitu a držíme palce, aby ich práce zaujali aj v ďalších kolách.

      Výtvarná súťaž – "Vesmír očami detí"

      Práce žiakov, ktoré postupujú do okresného kola:

      II. kategória – 1.-4.ročník:

      • Tamara Havranová, 2.A
      • Bianka Wolfová, 4.A
      • Patrik Wolf, 1.A
      • Viktória Katonová, 2.A
      • Lucia Kabinová, 4.A
      • Alžbeta Svoradová, 2.A
      • Diana Tužinská, 2.A
      • Šimon Kúkel, 2.A
      • Viktória Beniaková, 4.A

      III. kategória – 5.-9.ročník:

      • Monika Mierna, 5.A
      • Liana Mezeiová, 6.A
      • Natália Kotorová, 6.A
      • Emma Briešková, 6.A
      • Alexandra Oravcová, 6.A
      • Simona Rafaelová, 6.B
      • Karin Moravčíková, 7.A
      • Vanesa Biščová, 7.A
      • Tomáš Fabian, 9.A
      • Monika Valkovičová, 9.A
      • Barbora Švolíková, 9.A
      • Veronika Lisá, 9.A

       

      Výtvarná súťaž – „História hasičstva“

      Práce žiakov, ktoré postupujú do okresného kola:

      I. kategória – MŠ:

      • Michal Šimeg
      • Timea Rafaelová
      • Natália Drgoňová
      • Veronika Ižoldová
      • Viktória Vreštiaková
      • Stela Kúkelová

      II. kategória – 1.-4. ročník:

      • Denis Drgoňa 2.A
      • Johanka Oravcová, 2.A
      • Michal Tošál, 3.A
      • Lucia Kabinová, 4.A
      • Rebeka Rafaelová, 4.B
      • Mário Rafael, 4.B

      III. kategória – 5.-9. ročník:

      • Lukas Jakab, 7.A
      • Lukáš Havran, 9.A

       

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. 

      Kniha – priateľ človeka patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladších či starších. Zdrojom stretnutí s knihami nie sú len kníhkupectvá, domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné  miesto tu majú knižnice a škola.

      Práve v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.  Hovorieval: „Nemám nič, nežiadam nič.“ Presviedčal ľudí, že čítanie nie je len výsadou bohatých a vzdelaných.

      Aj v našej ZŠ s MŠ Kozárovce sa v marci pracuje s knihami viac ako inokedy. Tento rok sme na 1. stupni ZŠ zrealizovali tieto akcie: Pre prvákov pani učiteľky pripravili ,,rozprávkový deň“, kde si spoločne povedali, ako vznikajú knihy, oboznámili sa s novými pojmami ako spisovateľ, ilustrátor a následne im pani učiteľka prečítala rozprávku „Tri prasiatka“. Porozprávali sa o nej, zahrali si ju a na záver si vyrobili krásny 3D-obrázok. Žiaci 2. ročníka kreslili ilustrácie  zo svojej najobľúbenejšej prečítanej knihy, hovorili obsah prečítaného, a tak sa snažili motivovať ostatných spolužiakov k prečítaniu práve ich knihy. V 3. a v 4. ročníku prebehli prezentácie a zaujímavosti o knihách v rôznych podobách. V závere mesiaca marec navštívili žiaci 1.- 4. roč. po triedach obecnú knižnicu v Kozárovciach, kde si mali možnosť pozrieť a prečítať si knihy.

      Veríme, že sme žiakov počas mesiaca dostatočne motivovali k tomu, aby viac čítali, častejšie navštevovali knižnicu a knihu nevymenili za monitory počítača.

      „Kniha je základom poznania, učiteľkou vekov, vládcom kráľovstva ducha.“

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Milí rodičia, milí budúci prváci,

      pozývame Vás na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 8. a 9. apríla 2021 vo vstupnom vestibule v čase 14:00 - 16:30 hod. So sebou si prineste k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a 15 € na školské potreby (prac. zošity a pod.). Prosíme Vás, by ste vyplnili elektronickú prihlášku, ktoré je Vám už teraz k dispozícii. Odporúčame si pozrieť aj ďalšie zverejnené informácie k zápisu.

      Už teraz sa tešíme na našich nových prvákov :). 

    • Projekt eTwinning pokračoval veľkonočnými tradíciami
     • Projekt eTwinning pokračoval veľkonočnými tradíciami

     • Projekt o veľkonočných tradíciách pokračoval druhou časťou, kde sme so žiakmi 3.A, 5.A a 6.A predstavili naše tradičné jedlá a zvyky. Snažili sme sa ich predstaviť s ohľadom na región, v ktorom deti žijú. Zapojení žiaci vytvorili jedinečné prezentácie a videá, ktoré sa zahraničným účastníkom projektu veľmi páčili. Zo spoločného videa, vytvoreného z prezentácií všetkých zúčastnených krajín, sme sa dozvedeli veľa nového o veľkonočných zvykoch a tradíciách. Za pomoc pri realizácii tejto fázy ďakujem deťom, za zodpovedný prístup a tvorivosť, rodičom za podporu a pomoc, zvlášť pani Lintnerovej, ktorá na natáčanie videí zapožičala chlapčenské kroje a Bc. Renáte Ižoldovej, ktorá celú choreografiu pripravila a s deťmi nacvičila.  VIAC INFO TU :)

    • Výška stravného za mesiac apríl 2021
     • Výška stravného za mesiac apríl 2021

     • MŠ - malá a stredná trieda:

      celodenná strava + réžia    28,10 €

      desiata + obed + réžia        23,78 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najnekôr do 25.3.2021.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Termín jarných prázdnin pre školy v Nitrianskom kraji je 1. - 5. marca 2021. Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 8. marca 2021. Pripomíname, že pri nástupe detí a žiakov do MŠ, ZŠ 1.stupňa a žiakov špeciálnych tried bude opätovne potrebné priniesť čestné vyhlásenie a umožniť nahliadnutie do testu s negatívnym výsledkom aspoň jedného zákonného zástupcu. Počas víkendu pred nástupom do školy bude v obci Kozárovce prebiehať testovanie.

    • eTwinning - Veľkonočné tradície
     • eTwinning - Veľkonočné tradície

     • Aktuálne sa na našej škole realizuje ďalší z medzinárodných projektov eTwinning. Žiaci na jeho aktivitách pracujú veľmi usilovne. Viac o projekte a prácach žiakov sa dozviete na podstránke venovanej týmto projektom. Aktivity eTwinning na škole koordinuje p.uč. Mgr. Natália Lepiešová.

      eTwinning - KLIK

    • Netradičné vyučovanie v karnevalových maskách s rúškami
     • Netradičné vyučovanie v karnevalových maskách s rúškami

     • Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,

      kto nemá kožúška, zima mu bude...

      Mnohým z nás sa posledné dni či mesiace zlievajú do jedného a preto sme sa rozhodli odlíšiť tieto všedné dni a spestriť si ich: „Netradičným karnevalom v rúškach“.

      Karneval bol realizovaný v pondelok 15. 2. 2021, v školskom prostredí jednotlivých tried. Proste sme si užili deň výučby v karnevalových maskách.

      Keby bolo normálne obdobie, žili by sme karnevalmi, fašiangami a podobnými zábavnými aktivitami. Takto sme si to užili aspoň v triedach a pripojili sa k nám aj pani učiteľky, či pani vychovávateľky. A aké sme boli masky? Nájdite si čas a prezrite si  našu fotogalériu, určite Vás poteší a zahreje každé srdiečko.

    • Karneval v školskom klube detí
     • Karneval v školskom klube detí

     • V našej družine sme si dňa 12.2.2021 spravili maličký, ale veľmi zábavný karneval. Mali sme pripravené občerstvenie, pri ktorom sme sa porozprávali a zasmiali. Na karnevale sme mali pekné masky ako: Čarodejnicu Esterku, Zverolekárku MaryAnn, Kráľa Draculu nazývaného Jakub, mladého Princa Adama a taktiež Hermionu Granger Kristínku. Spoločne sme sa zabavili, mali sme rôzne súťaže, hry a samozrejme diskotéku. Karneval bol zábavný a užili sme si ho naplno, no nič by nemohlo byť bez našej skvelej pani vychovávateľky Lucky.

                                                                                                                                    napísali: tretiaci

    • Prevádzka v ZŠ s MŠ Kozárovce od 8.2.2021
     • Prevádzka v ZŠ s MŠ Kozárovce od 8.2.2021

     • Vážení rodičia,

      v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva a na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy, základnej školy a školského klubu detí od 8.2.2021 fungovať v nasledovnom režime:

      MŠ: prezenčne (za podmienok stanovených Úradom verejného zdravotníctva)

      ZŠ 1. stupeň  a špeciálne triedy, školský klub detí: prezenčne (za podmienok stanovených Úradom verejného zdravotníctva)

      ZŠ 2.stupeň: dištančne - podľa doterajšieho rozvrhu

      Prosíme, aby ste sledovali edupage a v prípade zmeny prevádzky a ďalších informácií boli včas informovaní.  

    • Učíme sa doma, zas a znova
     • Učíme sa doma, zas a znova

     • Milí rodičia,

      naša školská psychologička Vám opäť prináša pár rád, ako zvládať aktuálnu situáciu plnú rôznych opatrení a domáceho vyučovania. K zaujímavé čítaniu sa dostanete pomocou tohto odkazu :).

      Ak potrebujete vedieť viac alebo chcete konzultovať čokoľvek, čím ste si neistí, či Vás niečo trápi alebo máte problém s výchovou, vzdelávaním detí, či osobný, stále platí možnosť využiť školského psychológa naucnikova@zskozarovce.sk.

    • Vianoce – čas pokoja
     • Vianoce – čas pokoja

     • V spomienkach každý z nás občas zablúdi do čias Vianoc z detstva. Zasnežené ulice plné detí. Sánkovačka, hokej chlapcov na bránky, korčuľovali sme sa na zamrznutých cestách. Z ulíc i dvorov bolo počuť radosť a veselosť. S padajúcim súmrakom sme sa rozišli do svojich domovov. Tak to bolo aj na štedrý deň. Obliekli sme sa do sviatočného, zasadli  za vianočný stôl a netrpezlivo čakali na zvonenie zvončeka, ktorý ohlasoval príchod Ježiška. Radosť a prekvapenie z darčekov, v kachliach praskal oheň,...  úžasné teplo domova.

         V dnešnom uponáhľanom svete aspoň počas vianočných sviatkov spomaľme krok. Prežime pohodu v rodinnom kruhu. Spomienku venujme tým, ktorí nemôžu byť s nami. Tým, ktorí prežívajú Vianoce ďaleko od nás, tým, ktorí žijú už len v našich srdciach. Chceli by sme vysloviť prianie všetkým, ktorí sa cítia osamelí, aby dvere svojich sŕdc otvorili na štedrý deň a potom každý deň ich najbližší, dcéry, synovia, vnúčence, ale aj rodičia svojim deťom. Veď tak málo treba ku šťastiu – láskavé slovo, pohladenie, pochopenie.

          Všetkým obyvateľom našej obce, ako i našim rodákom, ktorých osud zavial mimo Kozároviec,  želáme láskyplné vianočné sviatky a pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle. „

       

                                                            Pedagógovia a zamestnanci ZŠ s MŠ

      Hodnota vianočného okamihu

       

      Vianoce - čas pokoja, lásky a radosti,

      aj to najchladnejšie srdce razom sa zahreje,

      v objatí najbližších, ľahko sa zabúda na všetky starosti,

      sú ako krištáľová guľa, v ktorej snežia naše nádeje.

       

      To podstatné predsa neleží v krabici zabalené,

      pod jagavými svetielkami stromčeka,

      obyčajný úsmev a tváre rozžiarené,

      sú pravé hodnoty každého človeka.

       

      Šťastie, ktoré vtedy tak neutíšiteľne cítime,

      sťaby objalo našu dušu,

      vzácnosť prítomného okamihu zrazu si uvedomíme,

      cez okno sledujeme malebnosť bieleho obrusu.

       

      Spomaľme na moment, inak nám ten zázrak vianočný čochvíľa uletí,

      nech každému sa splní, čo kútikom srdca si želá tajne,

      Objavujme čaro Vianoc každý deň v očiach našich detí,

      lebo ak miluješ a si milovaný, akoby trvali neprestajne.

       

       

      Kamila Benčatová

      žiačka IX.A

       

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa upravuje trvanie vianočných prázdnin. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Predpokladaný nástup do školy je 11.1.2021 (pondelok) - o bližších informáciách ohľadom nástupu Vás bude informovať podľa aktuálnych nariadení.

      Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

       

    • Projekt "Čítame radi"
     • Projekt "Čítame radi"

     • V týchto dňoch ministerstvo školstva zverejnilo výsledky rozvojového projektu "Čítame radi", ktorý je zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti. Z 1552 podaných projektov bolo podporených 471 a nás veľmi teší, že aj naša škola získala podporu v maximálnej výške 800 € - určených na nákup kníh. Žiaci sa môžu tešiť na zaujímavé aktivity spojené s knižným svetom, ktoré sa pre nich chystajú v našej školskej knižnici či na hodinách čítania a literatúry.