• Technická novinka v našej škole – FUNTRONIC
     • Technická novinka v našej škole – FUNTRONIC

     • Čo je Funtronic?

      Interaktívna podlaha Funtronic je kompaktný integrovaný systém, ktorý obsahuje projektor, počítač a snímač pohybu. Zariadenie je možné použiť v akejkoľvek miestnosti s premietaním na podlahu alebo na stôl.

      Funtronic sa používa pri vyučovaní v školských zariadeniach, zábave, či rehabilitácií ľudí so špecifickými potrebami všetkých vekových kategórií.

      Interaktívna podlaha Funtronic uľahčuje prácu učiteľom a motivuje študentov aktívne sa zapájať do vyučovania. Funtronic okrem iného rozvíja logické myslenie, postreh, pohyblivosť, trpezlivosť a vnímanie.

      Mimo vzdelávacieho procesu Funtronic ponúka používateľom všetkých vekových kategórií nezvyčajné trávenie času spojené s pohybom. Funtronic je patentovaný produkt, vyrábaný v Európe a spĺňa tie najprísnejšie kritériá na kvalitu.

      Viac informácií na http://funtronic.unikor.sk/

      Ako prvé si Funtronic v našej škole počas štyroch vyučovacích hodín vyskúšali žiačky špeciálnej triedy 5.B, 7.B, 8.B.

    • Dopravná výchova v 9. ročníku
     • Dopravná výchova v 9. ročníku

     • Dňa 05.02.2020 sa žiaci 2. stupňa ZŠ (9. roč.) zúčastnili besedy zameranej na šikanovanie, kyberšikanovanie a trestnoprávnu zodpovednosť.

      Ďakujeme príslušníkovi Policajného zboru kpt. Ing. Petrovi Polákovi z Okresného riaditeľstva v Leviciach za ochotu prísť medzi nás a porozprávať sa s nami o tejto problematike.

      Napísala: Mgr. Andrea  Mikešová – koordinátor dopravnej výchovy

    • Výška stravného na marec 2020
     • Výška stravného na marec 2020

     • MŠ celodenná strava + réžia:   34,10 €

      MŠ desiata + obed + réžia:  28,82 €

      MŠ predškoláci doplatok strava + réžia:  7,70 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 25.2.2020.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V príprade neprítomnosti dieťaťa v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed.

      Viac informácií. Pozri TU.

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Upozorňujeme stravníkov v školskej jedálni a ich rodičov, že v prvý deň choroby je možné prísť si po stravu, ktorá sa však vydáva výlučne do VLASTNÝCH NÁDOB. Zároveň Vás prosíme o dôsledné a včasné odhlasovanie z obeda v prípade neprítomnosti žiaka, nakoľko v týchto dňoch evidujeme už viacero stravníkov, ktorí práve z dôvodu neodhlásenia, majú vyčerpanú finančnú zábezpeku.

    • Rozprávky sú pre všetky deti
     • Rozprávky sú pre všetky deti

     • Dňa 12.2.2020 sa v školskej knižnici v Kozárovciach uskutočníila tvorivá dielňa na motívy rozprávky Ján Šándora - Čierna ruža - Rómske rozprávky. O podujatí ste mohli vidieť aj príspevok vo večerných správach RTVS.

    • Krajské kolo vo florbale žiakov
     • Krajské kolo vo florbale žiakov

     • Dňa 22.1.2020 sa naši žiaci zúčastnili Krajského kola vo florbale,

      ktoré sa konalo v športovej hale SPU Nitra.

      Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev t.j. za každý okres jedna škola.

      Hralo sa v dvoch skupinách : prvý v skupine hral o 1 a 2 miesto

                                                     druhý o 3 a 4 miesto

      Naše výsledky v skupine  :   Komárno - Kozárovce   1 : 5

                                                   Zlaté Moravce - Kozárovce  1 : 3

                                                   Hájske : Kozárovce 1 : 1

      Vyhrali sme skupinu a vo finále sme sa stretli so ZŠ Nitra, ktorej sme podľahli 5 : 1

      takže sme obsadili krásne 2. miesto na MAJSTROVSTVÁCH NITRIANSKEHO KRAJA.

      Reprezentovali nás : Demian G./9.r./, Janovický D. /9.r./, Červenák D. /9r./, Krištof T. /9r./,

                                          Kotora S. /8r./, Fabian T. /8r./, Lackovič O./8r./, Havran L./8r./

                                          Gregor J. /7r./ a Solčánsky Š. /7r./

      Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy

       

    • Beseda s príslušníkmi PZ
     • Beseda s príslušníkmi PZ

     • Dňa 22.1.2020 sa žiaci 2. stupňa ZŠ (7. roč., 8. roč. + špeciálna trieda II.st.) zúčastnili besedy zameranej na trestnoprávnu zodpovednosť a šikanovanie. Ďakujeme príslušníkom Policajného zboru, mjr. Mgr. E. Čakajdovej a Mgr. M. Horniakovi z Krajského riaditeľstva v Nitre za ochotu prísť medzi nás a porozprávať sa s nami o tejto problematike.

      Mgr. Andrea  Mikešová

      koordinátor dopravnej výchovy

    • Misijný mesiac - beseda s rehoľnými sestrami
     • Misijný mesiac - beseda s rehoľnými sestrami

     • 23. októbra 2019 zavítali na našu školu rehoľné sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktoré žiakom počas besedy priblížili ich misjnú činnosť v rôznych krajinách sveta.

    • Výrobky z darov Zeme
     • Výrobky z darov Zeme

     • Jeseň je ročné obdobie, ktoré nás očarí svojou pestrosťou, vzácnymi plodmi i teplým babím letom. A taká bola i tento rok. Preto nám nestálo nič v ceste, aby sme vstupnú chodbu našej školy zmenili na výstavnú sieň. Dňa 22. 10. sa naši najmenší žiaci  ZŠ  spolu so svojimi rodičmi  stretli v ŠJ, aby si spríjemnili jesenné odpoludnie a spoločnými silami vytvorili nádherné výrobky „ z darov Zeme“. Rodičia spolu so svojimi deťmi popustili uzdu fantázie, a tak vytvorili jedinečné výtvory z toho čo nám ponúkla naša záhrada.. Netajili nadšenie z výsledkov vlastnej práce a práce detí. Bolo to vydarené popoludnie, akým sa môže stať ktorékoľvek iné spoločné podujatie. Kolektív pedagógov zo ZŠ s MŠ ďakuje všetkým, ktorí svoj voľný čas venovali deťom  a svojou ochotou, zručnosťou, pomocou a úžasnou predstavivosťou prispeli k skrášleniu vestibulu našej školy.

    • Beseda s M. Nemčekovou
     • Beseda s M. Nemčekovou

     • Na besede s pani novinárkou

       

      „Novinár je spisovateľ súčasnosti .“

                                                   (Albert Camus) – francúzsky spisovateľ a filozof

           V predposledný októbrový piatok prijala naše pozvanie na besedu pani šéfredaktorka Monika Nemčeková, ktorej meno je nerozlučne späté s novinami Slovenská brána. Takisto sa veľmi výraznou mierou podieľa  na príprave a vydávaní Kozárovských novín.  Prišla medzi nás, aby porozprávala žiakom o svojej každodennej práci, aby ich inšpirovala a povzbudila, vyzdvihla  neľahkú, no zároveň krásnu prácu novinára v regióne.

           Žiaci si pre ňu pripravili zaujímavé otázky. Pýtali sa, aké vlastnosti musí mať podľa jej názoru dobrý novinár. Dozvedeli sme sa, že kvalitný novinár by mal oplývať zodpovednosťou, mal by byť sčítaný, mal by mať chuť neustále sa učiť niečo nové, aby nezostal stáť na jednom mieste, bol schopný kráčať s dobou a vedel čo najobjektívnejšie podať jej obraz.

            Pani Nemčeková tiež rozprávala o svojom detstve, kamarátoch, učiteľoch, ktorí ju na jej ceste ovplyvnili a podporovali. Spomenula aj rodinu, ktorá bola pre ňu hnacím motorom a inšpiráciou v čase, kedy to najviac potrebovala.

           Viackrát sa počas besedy vyslovila, ako je rada, že sa  venuje regionálnej žurnalistike. Pretože  miluje svoj región a ľudí, ktorí z neho vzišli, prípadne v ňom naďalej aktívne pôsobia, ctí jeho tradície a je na ne  hrdá. Snaží sa vyzdvihnúť  zaujímavé a podnetné akcie, ktoré v regióne prebiehajú, zviditeľniť inšpiratívnych ľudí. To považuje za svoje poslanie a je veľmi vďačná, že robí prácu, ktorá ju napĺňa.

           Taktiež nám odovzdala cenné rady, ktoré využijeme pri tvorbe školského bulletinu, ktorý pripravujeme aj vďaka finančnej pomoci Nitrianskeho samosprávneho kraja.

           Beseda sa všetkým zúčastneným páčila, pre žiakov bola nielen veľmi poučná a zaujímavá, si deti získala svojim milým a priateľským vystupovaním a bezpochyby svojím rozprávačským talentom. My jej aj touto cestou ďakujeme, želáme jej veľa tvorivých síl a elánu, aby mohla svoju záslužnú a krásnu prácu vykonávať čo najdlhšie.

    • Svetový deň zdravej výživy - 16.10.2019
     • Svetový deň zdravej výživy - 16.10.2019

     • Každý rok pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy - 16.októbra - žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami si ho pripomínajú rôznymi aktivitami. Tento rok to boli odborné prednášky na témy Prevencia zubného kazu a obezita/ pre 1. a 2. ročník/, Pyramída zdravej výživy/pre 3.- 6.ročník/ a Zdravý životný štýl/ pre 7. – 9. ročník/.Žiaci II. stupňa ŠpTr. spolu s pani učiteľkou a asistentkou si zas pripravili chutné ovocné misy a haruľu na plechu. Po nich nasledovala pre žiakov 1. – 4. ročníka exkurzia na PD v Kozárovciach, kde nás privítal a takmer celý čas sprevádzal zástupca predsedu p. Milan Szabó a aj  predseda PD Ing. Peter Repiský. Touto cestou im za kvalitné, veku primerané a zaujímavé rozprávanie o všetkom čo sa týka hovädzieho dobytka úprimne ďakujeme. No a v neposlednom rade patrí sa poďakovať za „zdravý mliečny“ záver našej exkurzie, ktorý pre nás pripravili pracovníčky PD a ktorý potešil nejedno žiacke i kantorské srdiečko.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     •                                                Jesenný  zber papiera

       

       

           Dňa 30. septembra sa v obci uskutočnil jesenný zber papiera. Akciu zorganizovala ZŠ s MŠ Kozárovce a spolu so žiakmi ju aj úspešne zrealizovali. Spoločnými silami vyzbierali 2210 kg papiera a opätovne sa utvrdili v tom, že  vzájomná spolupráca je mimoriadne dôležitá a prospešná. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

    • Polročné prázdniny
     • Polročné prázdniny

     • Polročné prázdniny sú v pondelok - 3. 2. 2020. V piatok 31.1. 2020 sa žiaci učia 1. a 2. hodinu podľa rozvrhu, potom nasleduje odovzdávanie výpisov za 1. polrok šk roka 2019/2020 a športové aktivity s triednymi učiteľmi. Žiaci I. stupňa končia o 11:15 hod., žiaci II.stupňa o 12:15 hod.