• Výchovný poradca
     • Výchovný poradca

     • Výchovný poradca – dôležité informácie

       

       

      Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ  - 20.11. 2019

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – 01.04. 2020 a 02.04. 2020

       

       

      Harmonogram prijímacieho konania v školskom roku 2019/2020

       

      • do 20.02. 2020 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
      • do 28.02. 2020 – Základná škola odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
      • do 10.04. 2020 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory /okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu./
      • od 15.03. 2020 do 30.04. 2020 – Talentové skúšky
      • do 20.04. 2020  - Riaditeľ školy zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

       

      • 11 05. 2020 – 1. kolo – Prvý termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/
      • 14.05. 2020 – 1. kolo – Druhý termín prijímacích skúšok /vrátane osemročných gymnázií/
      • 16.06. 2020 2.kolo prijímacích skúšok
     • Výchovný poradca 2019 / 2020

     •  

      Konzultačné hodiny

      pre žiakov :        každý štvrtok       8 : 30    -    10 : 00 hod.

      pre rodičov :      každú stredu      13 : 30   -    15 : 00 hod.

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 sa uskutoční 2.9.2019 o 8:00. Prvý deň (2.9.) budú žiaci v škole cca do 10:00 hod. Obedy pre žiakov ZŠ budú zabezpečené od utorka - 3.9.2019, ŠKD 2.9. nebude v prevádzke. Žiaci MŠ majú stravu od pondelka - 2.9.2019.

      V utorok - 3.9.2019 budú mať žiaci 1.-4. roč. 4 vyučovacie hodiny, žiaci 5.-9. roč. 5 vyučovacích hodín. Od stredy - 4.9.2019 sa vyučuje podľa rozvrhu, ktorý žiaci dostanú počas prvých dní.

      Nezabudnite si v prvý deň priniesť prezúvky a aktovky na učebnice. 

      Tešíme sa na Vás :)

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • Všetkým žiakom a ich rodičom prajeme krásne prázdniny plné oddychu, vody a slnka :)

    • Aktuálne informácie zo školskej jedálne
     • Aktuálne informácie zo školskej jedálne

     • Vážení rodičia, 

      v súvislosti s tým, že od 1.9.2019 majú žiaci nárok na stravu s dotáciou, aktualizovali sme informácie v časti Školská jedáleň, kde nájdete aj informácie o prihláškach na stravu, spôsoboch úhrady a odhlasovania. Venujte, prosíme, pozornosť týmto informáciám.

      Prihlášky si môžete vyzdvihnúť / odovzdať v kancelárii vedúcej ŠJ od 19.8.2019 - denne do 13:30.

     • Najúspešnejší žiak v histórii našej školy

     • Stal sa ním Timotej Šimkovič, žiak 9. ročníka základnej školy, ktorý bol v školskom roku 2018/2019 úspešným riešiteľom viacerých olympiád: matematickej olympiády – v okresnom kole získal 2.miesto, v krajskom kole 4.miesto, chemickej olympiády – v okresnom kole 2.miesto a v krajskom kole 5.miesto, olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – v okresnom kole 3.miesto. Po týchto úspechoch sa kvalifikoval na celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov. Celoštátne kolo sa konalo 12.6. – 14.6.2019 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, kde sa zišlo 24 šikovných a motivovaných žiakov z celého Slovenska, so záujmom o fyziku, chémiu a biológiu. Mali možnosť zmerať si svoje sily v riešení teoretických aj experimentálnych úloh v priestoroch profesionálnych laboratórií. Timotej Šimkovič úspešne zvládol všetky úlohy a obsadil krásne 8. miesto. Srdečne blahoželáme! Najlepší 12 riešitelia postúpili do 2.výberového kola, kde budú bojovať o miestenku na medzinárodné kolo Olympiády mladých vedcov, ktoré sa bude konať na jeseň tohto roku v exotickom Katare. Timkovi držíme palce a prajeme veľa úspechov, aby sa na medzinárodné kolo úspešne kvalifikoval.

     • Excelentná rozlúčková slávnosť deviatakov.

     • 26. jún 2019 bol slávnostný deň našich deviatakov, ktorí sa  po deviatich rokoch lúčili s našou základnou školou. V Dome kultúry sa rozlúčili s pedagógmi a ostatnými zamestnancami školy v krásnom, vtipnom. umeleckom  a dojímavom kultúrnom programe. Rozlúčkovú slávnosť v estrádnej sále otvorili  úvodným spoločenským tancom a svoje tanečné schopnosti mali možnosť ukázať na tanečnom parkete so svojimi rodičmi a pedagógmi. Všetkých prítomných pobavili vtipnou tombolou.

      A odišli s elánom do života...

     • Koncoročný výlet Nitra - Hľadanie pokladu

     • V utorok, 25.6.2019 sa žiaci 1.- 3.ročníka zúčastnili posledného spoločného výletu pred odchodom  na prázdniny. Počasie bolo ako stvorené pre nás, slnko sa ukázalo v celej svojej kráse. Navštívili sme naše krajské mesto - Nitru. Zážitkom pre žiakov bola aj cesta autobusom, pretože ho mali celý pre seba. Cestu sme si spríjemnili spevom. Po príchode do mesta  sme sa presunuli do blízkeho parku, kde sa deti posilnili zásobami z ruksakov. A potom hurá na preliezky, šmýkačky a hojdačky. O necelú polhodinku nás čakala pri hlavnej bráne na Dolnom námestí  sprievodkyňa, ktorá nám rozdala malé brožúrky o Nitre . Našou úlohou bolo pozorne počúvať výklad, zaznamenávať si údaje, aby sme sa dostali až pokladu. Postupne sa presúvali od Františkánskeho kostola, popri budove kňazského seminára, okolo sochy Pribinu, ktorý sa zaslúžil o prvú písomnú zmenku o Nitre, tiež okolo Corgoňa, ďalej okolo morového stĺpa  a pokračovali sme až k hradu. Cesta to bola miestami náročná, ale ako správni pátrači sme sa nevzdali. Odmenou nám bol  nielen krásny pohľad na dominantu mesta – Nitriansky hrad, katedrála sv. Emeráma , ktorá nás očarila svojou krásou, ale tiež Diecézne múzeum, v ktorého podzemí sme našli  v starej historickej truhlici poklad. To bolo radosti! Potom sme si s chuťou zajedli a takto posilnení sme sa vybrali ako správni turisti, keď sú v Nitre, tak predsa na  vrch Zobor. Stúpanie do kopca robilo niektorým menšie problémy, no nakoniec to všetci žiaci zvládli a odmenou im bol krásny výhľad do širokého okolia. A k tomu mohli vidieť ako sa priamo z kopca spúšťajú na paraglajdingu. Cesta dole prebehla oveľa rýchlejšie. Vyčerpaní, no plní zážitkov sme nastúpili do autobusu, ktorý nás doviezol domov. Dúfame, že všetci žiaci,  budú ešte dlho spomínať na krásny, poučný a zaujímavý  spoločný výlet.

    • Koncoročný výlet pri vode (4. roč.)
     • Koncoročný výlet pri vode (4. roč.)

     • Dňa 25. júna sa žiaci 4. ročníka zúčastnili koncoročného výletu na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici. Cesta vlakom do BB ubehla veľmi rýchlo. Veľmi netrpezliví a plní očakávaní sa MHD presunuli na kúpalisko.  Žiaci si vyskúšali rôzne vodné športy, atrakcie, plávanie, šmykľavky, tobogany. Po občerstvení si zdatnejší plavci vyskúšali plávanie v plaveckom bazéne. Nakoniec vyšťavení, ale šťastní a spokojní  sa vracali domov plní zážitkov.

    • Koncoročný výlet - Starý Tekov (špec. trieda)
     • Koncoročný výlet - Starý Tekov (špec. trieda)

     •      Žiaci špeciálnej triedy 6.B, 7.B, 9.B sa dňa 27. 6. 2019 vybrali s triednou pani učiteľkou a pedagogickou asistentkou na plánovaný koncoročný výlet do Starého Tekova. Cieľom bola návšteva Soľnej jaskyne a penziónu Bažantnica. V Soľnej jaskyni sme absolvovali príjemný a priaznivo pôsobiaci 45-minútový pobyt, ktorý svojou mikroklímou zodpovedá zdravotným účinkom trojdňového pobytu pri mori.

           V penzióne Bažantnica sme si prezreli zaujímavý vonkajší areál s vystavenou bojovou technikou z II. sv. vojny a tiež bažantiu farmu, kde sme okrem okrasných bažantov mohli vidieť aj iné zvieratá – koníka, kozičky a lamy s mláďatkom. Neskôr sme si v tamojšej reštaurácii dali chutný obed a osviežili sa zmrzlinou. Domov sme sa vrátili spokojní a plní nových zážitkov.

      M. Balážiková

     • Škola v prírode 2019 - Počúvadlo

     • V tomto roku sa miestom konania školy v prírode stal Penzión pod Sitnom pri Počúvadlianskom jazere. V dňoch 16. – 21. júna 2019 žiaci 2. - 4. ročníka mali možnosť spoznávať všetky krásy banskoštiavnického regiónu. Prvá zastávka sa konala už počas cesty, keď sme sa zastavili na obnovenej banskoštiavnickej kalvárii, ktorá nám poskytla nádherný výhľad. Úvodná večerná prechádzka viedla okolo Počúvadlianskeho jazera. Druhý deň sme počas cesty na Sitno hľadali poklad a v cieli nám bolo odmenou aj sladké prekvapenie od maskotov chaty – medvedíka a zajaca. V teplé popoludnie padlo vhod príjemné osvieženie v bazéne. Väčšinu tretieho dňa sme prežili v Banskej Štiavnici. Najprv sa z nás v Banskom múzeu v prírode stali baníci, ktorí „sfárali“ do štôlne Bartolomej. Po výbornej obednej pizzy sme sa vrhli do tvorivých dielní v Terre Permonii, po ktorej sme neobišli ani krásny pohyblivý štiavnický betlehem. Ďalší deň boli našim cieľom detské dni sv. Huberta v Štiavnických Baniach. Po prehliadke areálu miestnej školy a sokoliarskeho vystúpenia sme pri tajchu Bakomi absolvovali rôzne stanovištia s lesníkmi, kde sme si okrem iného vyrobili aj búdku a kŕmidlo, vďaka ktorým budeme môcť v zime prikrmovať vtáčiky. Vo štvrtok sa z nás stali malí kuchtíci. Vlastnoručne vymiesené a pripravené vianočky chutili znamenito. Popoludňajší oddych sme si užili v saunách, bazéne či vírivke. Večernú diskotéku nám spríjemnila návšteva maskotov s ich rozlúčkovým darčekom – sladkou tortou a medailami. Aby sme si poriadne užili celý pobyt, cestou domov nás ešte čakala zastávka v kaštieli vo Svätom Antone. Vďaka výbornému počasiu sme mohli prežiť týždeň plný krásnych dní, navštíviť mnoho zaujímavých miest a domov priniesť kopu nezabudnuteľných zážitkov. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nám pomohli pre deti zabezpečiť drobné darčeky – p. starosta B. Ižold, p. M. Šustáková a p. V. Trnkus.

     • MO v atletike žiakov a žiačok

     •  

      Majstrovstvá okresu v atletike žiačok 2019

       

        60 m žiačky

      1.  miesto        Chorvátová Dominika             08.91    7.miesto         Belisová Zuzana                        09.33

           vrh guľou 3 kg

              15. miesto         Kabátová Jarmila                      06.49 m

         

        300  m žiačky

               3. miesto        Pivarčiová Nikol                           54.27

         800 m žiačky

      1. miesto          Pivarčiová Nikol                           2:48.71

            30. miesto           Belisová Zuzana                       3:52.36

       

             Hod kriketovou loptičkou

            26. miesto         Skačanová Ema                          24.05 m

            Skok do diaľky žiačky

               4.miesto        Chorvátová Dominika                  365 cm

             14. miesto          Skačanová Ema                        334 cm

       

      4x 60 m žiačky

               4. miesto         Skačanová, Pivarčiová

                                    Chorvátová, Belisová                  39.34

      Celkové umiestnenie – žiačky                              - 8. miesto

       

      Majstrovstvá okresu v atletike žiakov 2019

       

      60 m žiaci

      27. miesto          Demian Gabriel                                08.99

      32. miesto          Fabian Tomáš                                   09.25

       

      Vrh guľou 4 kg

      27. miesto          Mihál Ľuboš                                       06.40

      300 m žiaci

      15. miesto          Demian Gabriel                                50.05

       

      27. miesto          Samuel Kotora                                  56.41

       

      1000 m žiaci

          5. miesto         Červenák Dávid                               3:27.11

          16. miesto          Fabian Tomáš                               3:38.90

       

      Hod kriketovou loptičkou

          6. miesto         Janovický Damian                            47.50

      skok do diaľky žiaci

        11. miesto          Janovický Damian                            416

        14. miesto          Červenák Dávid                                406

       

      Skok do výšky

      26. miesto          Samuel Kotora                                  120

       

      Celkové umiestnenie – žiaci                              - 11. miesto

       

     • MDD - Bojná - Ranč pod Babicou (3.6.2019)

     • V spolupráci s Rodičovským združením  pri ZŠ s MŠ sa nám podarilo 3.6.2019 zorganizovať netradičný Deň detí do mini ZOO Bojná. Aj keď sme trochu váhali, či to dáme s tromi autobusmi žiakov, naše obavy sa rozplynuli, keď sme uvideli šťastie a radosť z prežitého dňa. Niektorí žiaci videli po prvýkrát naživo exotické zvieratá. Pekný výlet sme zavŕšili opekaním špekáčikov, lovením pstruhov, hraním futbalu, či kolkov, šantením na preliezkach areálu. Ďakujeme.

     • Exkurzia Zvolen - 2.B trieda (5.6.2019)

     • Dňa 5.6.2019 žiaci 2. B triedy sa zúčastnili koncoročného výletu do Zvolena. Navštívili sme Lesnícke a drevárske múzeum, kde sme sa na besede  dozvedeli zaujímavosti o zvieratkách, vypočuli sme si rôzne zvuky zvierat.
      Na Zvolenskom zámku sme sa zúčastnili tvorivých dielní, kde sa žiaci mali možnosť čo -to dozvedieť o maľovaní, maľbe obrazov, sami si maľbou a kresbou vytvorili svoje vlastné dielo.
      Všetkým žiakom sa náš výlet páčil, máme veľa nových zážitkov a spomienok.

      Triedna učiteľka 2.B triedy: Mgr. Andrea Mikešová