Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 2-5/2020 s DPH 29.05.2020
Faktúra 3/2015 s DPH 31.03.2015
Zmluva Dohoda o náhrade mzdy 5 150,12 s DPH 25.03.2014
Zmluva Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci s DPH 12.09.2017 Fibor s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
VO: Súhrnná správa 1/2014 Súhrnná správa sa 1. štvrťrok s DPH 10.04.2014
VO: Súhrnná správa 2/2014 Súhrnná správa za 2. štvrťrok bez DPH 09.07.2014
VO: Súhrnná správa 3/2014 Súhrnná správa za 3. štvrťrok bez DPH 09.10.2014
Zmluva 6625172868 cestovné poistenie Európa Basic 72,40 s DPH 05.06.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva 4439004120 cudzie veci prevzaté 438,50 s DPH 22.09.2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva 1668/CVTISR/2016 darovacia zmluva 3 765,16 s DPH 22.06.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva darovacia zmluva s DPH 01.12.2011 Pozemkové spoločenstvo Slance Kozárovce ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva 266 darujte Vianoce 2017 130,00 s DPH 30.11.2017 Nadácia Orange Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva 6 dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy 2 699,00 s DPH 28.03.2013 Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, zastúpené Ing. Štefanom Mišákom-primátorom mesta ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva dodatok k zmluve s DPH 10.06.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva dodatok k zmluve dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb 9,00 s DPH 25.09.2013 ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva dodatok k zmluve dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 22.04.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva 6340480 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29,00 s DPH 01.03.2016 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kozárovce 927 Richard Demian Mgr. riaditeľ školy
Zmluva dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 30.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Richard Demian riaditeľ
Zmluva dodatok k zmluve dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 22.04.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 120,00 s DPH 23.04.2018 Slovak Telekom. a.s. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/255