Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 2-5/2020 s DPH 29.05.2020
Faktúra 8/2014 faktúry s DPH 29.08.2014
Faktúra faktúry 1/2015 faktúry s DPH 30.01.2015
Zmluva faktúra 11/2016 s DPH 02.12.2016
Zmluva faktúra 12/2016 s DPH 31.01.2017
Faktúra faktúra 1/2017 s DPH 31.01.2017
Faktúra faktúra 2/2017 s DPH 28.02.2017
Faktúra faktúry 12/2014 faktúry s DPH 16.01.2015 ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Faktúra faktúra 3/2017 s DPH 31.03.2017
Faktúra 11/2014 faktúry s DPH 28.11.2014
Faktúra 10/2014 faktúry s DPH 31.10.2014
Faktúra 9/2014 faktúry s DPH 30.09.2014
Faktúra 7/2014 faktúry s DPH 31.07.2014
Faktúra 3/2015 s DPH 31.03.2015
Faktúra faktúra 4/2017 s DPH 28.04.2017
VO: Súhrnná správa 3/2014 Súhrnná správa za 3. štvrťrok bez DPH 09.10.2014
VO: Súhrnná správa 2/2014 Súhrnná správa za 2. štvrťrok bez DPH 09.07.2014
VO: Súhrnná správa 1/2014 Súhrnná správa sa 1. štvrťrok s DPH 10.04.2014
Faktúra faktúra 5/2017 s DPH 31.05.2017 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 6/2017 s DPH 30.06.2017 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/255