Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 2-5/2020 s DPH 29.05.2020
Faktúra faktúra 2/2017 s DPH 28.02.2017
Zmluva rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 02.01.2017 Mirkom s.r.o. Školská jedáleň, Kozárovce 927 ako súčasť Základnej školy s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 15.12.2016 Jozef Henžel ml.-Ovocie Zelenina Školská jedáleň, Kozárovce 927 ako súčasť Základnej školy s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 22.12.2016 Ján Machovič-EDEN Školská jedáleň, Kozárovce 927 ako súčasť Základnej školy s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva dodávka pekárenských výrobkov rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 30.12.2016 Pekný deň, s.r.o. Školská jedáleň, Kozárovce 927 ako súčasť Základnej školy s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 11.01.2017 Dana K s.r.o. Školská jedáleň, Kozárovce 927 ako súčasť Základnej školy s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva príloha č.1-cenové dojednanie a podmienky poskytovania služby s DPH 31.01.2017 Waste transport, a.s. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar s DPH 06.03.2017 Ševt, a.s. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva faktúra 11/2016 s DPH 02.12.2016
Zmluva faktúra 12/2016 s DPH 31.01.2017
Faktúra faktúra 1/2017 s DPH 31.01.2017
Faktúra faktúra 3/2017 s DPH 31.03.2017
Zmluva rámcová kúpna zmluva č.KZ2017/LV029 s DPH 29.12.2016 Chrien, spol. s .r.o., Školská jedáleň, Kozárovce 927 ako súčasť Základnej školy s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 4/2017 s DPH 28.04.2017
Zmluva zmluva o spolupráci s DPH 18.05.2017 Boni Fructi, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva č. 218/2017 zmluva o poskytovaní technickej služby s DPH 26.07.2017 KM ELASS s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva kúpno-predajná zmluva potravinárskeho tovaru s DPH 02.08.2017 Bohuš Šesták s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci s DPH 12.09.2017 Fibor s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 04.09.2017 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/255