Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra faktúra 1/2017 s DPH 31.01.2017
Faktúra faktúra 11/2018 s DPH 30.11.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra 12/2015 faktúry 12/2015 s DPH 31.12.2015
Faktúra faktúra 7/2018 s DPH 31.07.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 8/2018 s DPH 31.08.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 9/2018 s DPH 28.09.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 10/2018 s DPH 31.10.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 12/2017 s DPH 29.12.2017 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúry 6/2014 s DPH 30.06.2014
Faktúra faktúra 12/2018 s DPH 15.01.2019 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 2/2018 s DPH 28.02.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra 1/2016 faktúra 1/2016 s DPH 29.01.2016
Faktúra 2/2016 faktúra 2/2016 s DPH 29.02.2016
Faktúra 3/2016 faktúra 3/2016 s DPH 31.03.2016
Faktúra faktúry 5/2014 s DPH 31.05.2014
Faktúra faktúra 1/2019 s DPH 31.01.2019 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ 31.01.2019
Faktúra faktúra 2/2019 s DPH 28.02.2019 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ 28.02.2019
Faktúra faktúry 4/2014 s DPH 30.04.2014
Faktúra faktúry 3/2014 s DPH 31.03.2014
Faktúra faktúra 1/2018 s DPH 31.01.2018 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/255